23 |HET IDENTITEITSOCTAAF ZUIVEREN

In naam van IK BEN DIE IK BEN, Jezus Christus, roep ik Moeder Maria, Alpha en Omega op het identiteitsoctaaf te zuiveren van alle demonen, entiteiten en gevallen wezens die helpen om oorlogen te beginnen of te voorkomen dat mensen oorlogen en conflicten beëindigen. Maak de mensen bewust van het feit dat wij spirituele wezens zijn en dat wij samen een nieuwe toekomst kunnen medescheppen door met de geascendeerde meesters samen te werken. Ik roep speciaal op dat… (Doe je eigen oproepen)

Deel 1

1. Geliefde Alpha, ik roep het oordeel op over de gevallen wezens in het identiteitsrijk die het onvoorwaardelijke gebod ‘Gij zul niet doden’, hebben veranderd in een relatieve uitspraak, waardoor doden geoorloofd is als er aan hun voorwaarden is voldaan.

Beloved Alpha, God’s great plan,
in Central Sun, it all began,
what wondrous vision of a world,
the cosmic spheres were then unfurled.

Beloved Alpha, in your light,
I now see God with inner sight,
as man I will no longer live,
my life to God I truly give.

2. Geliefde Alpha, ik roep het oordeel op over de mensen die zijn geïncarneerd, die in staat zijn om zich op de gevallen wezens in het identiteitsrijk af te stemmen.

Beloved Alpha, serve the All,
this is Creator’s timeless call,
from out Creator’s perfect whole,
sprang lifestreams with a sacred goal.

Beloved Alpha, in your light,
I now see God with inner sight,
as man I will no longer live,
my life to God I truly give.

3. Geliefde Alpha, ik roep het oordeel op over de gevallen wezens in het identiteitsrijk die de heilige Augustinus en andere kerkvaders hebben gebruikt om valse ideeën van de katholieke kerk naar buiten te brengen.

Beloved Alpha, all was one,
as we were sent from Central Sun,
to you we shall in time return,
for cosmic union we do yearn.

Beloved Alpha, in your light,
I now see God with inner sight,
as man I will no longer live,
my life to God I truly give.

4. Geliefde Alpha, ik roep het oordeel op over de gevallen wezens in het identiteitsrijk die het idee stimuleren dat menselijke wezens op een fundamentele manier in gebreke blijven omdat zij zo door God zijn geschapen.

Beloved Alpha, I now see,
You with Omega form the key,
it was from your polarity,
that I received identity.

Beloved Alpha, in your light,
I now see God with inner sight,
as man I will no longer live,
my life to God I truly give.

5. Geliefde Alpha, ik roep het oordeel op over de gevallen wezens in het identiteitsrijk die het idee stimuleren dat er iets mis is gegaan met Gods schepping, dat er een fout in Gods ontwerp zit.

Beloved Alpha, cosmic gate,
the nexus of your figure-eight,
I sprang from Cosmic Cube so bright,
I am at heart a spark of light.

Beloved Alpha, in your light,
I now see God with inner sight,
as man I will no longer live,
my life to God I truly give.

6. Geliefde Alpha, ik roep het oordeel op over de gevallen wezens in het identiteitsrijk die het idee stimuleren dat God een fout heeft gemaakt en dat iemand die fout moet corrigeren, namelijk zijzelf.

Beloved Alpha, from your womb,
I did descend to matter’s tomb,
but buried I will be no more,
my inner vision you restore.

Beloved Alpha, in your light,
I now see God with inner sight,
as man I will no longer live,
my life to God I truly give.

7. Geliefde Alpha, ik roep het oordeel op over de gevallen wezens in het identiteitsrijk die het idee stimuleren dat God een fout heeft gemaakt toen hij van zichzelf bewuste wezens vrije wil gaf en de optie om iets te doen wat tegen het groeiproces van de kosmos in gaat.

Beloved Alpha, I now know,
the love you did on me bestow,
as co-creator I will bring,
the light to make all matter sing.

Beloved Alpha, in your light,
I now see God with inner sight,
as man I will no longer live,
my life to God I truly give.

8. Geliefde Alpha, ik roep het oordeel op over de gevallen wezens in het identiteitsrijk die het idee stimuleren dat wij slechts geëvolueerde dieren zijn: dat het gewaarzijn dat wij hebben en het gevoel dat wij bewustzijn bezitten, het product zijn van mechanische processen in ons fysieke brein.

Beloved Alpha, on this earth,
a new age we are giving birth,
for we are here to bring the love,
that you are sending from Above.

Beloved Alpha, in your light,
I now see God with inner sight,
as man I will no longer live,
my life to God I truly give.

9. Geliefde Alpha, ik roep het oordeel op over de gevallen wezens in het identiteitsrijk die het idee stimuleren dat wij niet alleen zondaars of materiële wezens zijn, maar ook aparte wezens.

Beloved Alpha, you and me,
we form a true polarity,
as up above, so here below,
with life’s own river I do flow.

Beloved Alpha, in your light,
I now see God with inner sight,
as man I will no longer live,
my life to God I truly give.

Deel 2

1. Geliefde Omega, ik roep het oordeel op over de gevallen wezens in het identiteitsrijk die het idee stimuleren dat een goeroe speciale eigenschappen bezit en dat wij die goeroe moeten volgen omdat hij of zij zo speciaal is.

Omega, I now meditate,
upon your throne in cosmic gate.
I’m born out of the figure-eight,
that Alpha and you co-create.

O Song of Life, you vitalize,
all hearts you truly synchronize.
O Sacred Sound, you alchemize,
turn earth into a paradise.

2. Geliefde Omega, maak alle spirituele mensen bewust van de neiging om de valse goeroes van de gevallen wezens te volgen opdat zij kunnen zeggen: “Ik wil niet een van die valse goeroes. Ik wil een geascendeerde meester als gids, als leraar, als goeroe.”

Omega, in your sacred space,
my cosmic parents I embrace.
I see that it is such a grace,
that I take part in cosmic race.

O Song of Life, you vitalize,
all hearts you truly synchronize.
O Sacred Sound, you alchemize,
turn earth into a paradise.

3. Geliefde Omega, ik roep jouw oordeel op over de gevallen wezens in het identiteitsrijk die de waarheid ontkennen dat wij een verlengstuk zijn van het wezen van de Schepper, dat wij een verlengstuk zijn van de geascendeerde meesters, dat wij  spirituele wezens zijn, dat wij zonen en dochters van God zijn.

Omega in the Central Sun,
you show me life is cosmic fun.
And thus a victory is won,
my homeward journey has begun.

O Song of Life, you vitalize,
all hearts you truly synchronize.
O Sacred Sound, you alchemize,
turn earth into a paradise.

4. Geliefde Omega, ik roep jouw oordeel op over de gevallen wezens in het identiteitsrijk die willen dat wij ons Christuspotentieel ontkennen, ons potentieel om de onderliggende waarheid te kennen dat al het leven één is, dat God overal is, dat niets ons van Gods schepping kan scheiden.

Omega, femininity
is doorway to infinity.
With you I have affinity,
to know my own divinity.

O Song of Life, you vitalize,
all hearts you truly synchronize.
O Sacred Sound, you alchemize,
turn earth into a paradise.

5. Geliefde Omega, ik roep jouw oordeel op over de gevallen wezens in het identiteitsrijk die de valse goeroes op de wereld in hun macht hebben. Ik roep jouw oordeel op over de valse goeroes die in staat zijn zich af te stemmen op de gevallen wezens in het identiteitsrijk en die de mensen laten afdwalen die het potentieel hebben om persoonlijk Christusschap te manifesteren.

Omega, in your cosmic flow,
my plan divine I clearly know.
My heart is now a lamp aglow,
as love on all I do bestow.

O Song of Life, you vitalize,
all hearts you truly synchronize.
O Sacred Sound, you alchemize,
turn earth into a paradise.

6. Geliefde Omega, ik roep jouw oordeel op over de gevallen wezens in het identiteitsrijk en de valse goeroes die zijn geïncarneerd, die het idee stimuleren dat wij het aparte zelf kunnen perfectioneren en God kunnen dwingen om hem toe te laten in het geascendeerde rijk.

Omega, cosmic Mother Flame,
this is the light from which I came.
As I take part in cosmic game,
Christ victory I do proclaim.

O Song of Life, you vitalize,
all hearts you truly synchronize.
O Sacred Sound, you alchemize,
turn earth into a paradise.

7. Geliefde Omega, ik roep jouw oordeel op over de gevallen wezens in het identiteitsrijk en de valse goeroes die zijn geïncarneerd die proberen om degenen die beginnen te ontwaken op het valse pad te brengen, zodat zij het gescheiden zelf proberen te verheffen in plaats van dat te laten sterven.

Omega, I now comprehend,
why I did to earth descend.
And thus I fully do intend,
to help this planet to ascend.

O Song of Life, you vitalize,
all hearts you truly synchronize.
O Sacred Sound, you alchemize,
turn earth into a paradise.

8. Geliefde Omega, ik roep jouw oordeel op over de gevallen wezens in het identiteitsrijk die geloven dat God, als zij voldoende mensen op aarde hun valse ideeën kunnen laten opvolgen, wel gedwongen is om hun superioriteit te erkennen en hen niet alleen in de hemel toe te laten, maar hen ook nog de macht te geven over de niet-geascendeerde levensstromen op aarde en andere planeten.

Omega, I do now aspire,
to join the ranks of cosmic choir.
My heart burns with a Christic fire,
that is this planet’s sanctifier.

O Song of Life, you vitalize,
all hearts you truly synchronize.
O Sacred Sound, you alchemize,
turn earth into a paradise.

9. Geliefde Omega, ik roep jouw oordeel op over de gevallen wezens in het identiteitsrijk die ervan dromen meester te zijn over het hele universum, degenen die boos zijn op de mensen op aarde die hen niet blindelings volgen.

Omega, my heart is ablaze,
my life is in an upward phase.
Come teach me now the secret phrase,
so that I can this planet raise.

O Song of Life, you vitalize,
all hearts you truly synchronize.
O Sacred Sound, you alchemize,
turn earth into a paradise.

Deel 3

1. Geliefde Alpha, ik roep jouw oordeel op over de gevallen wezens in het identiteitsrijk die al het mogelijke doen om het identiteitsgevoel van de mensen te vervormen om te voorkomen dat zij hun Christusschap opeisen terwijl ze nog geïncarneerd zijn.

Beloved Alpha, God’s great plan,
in Central Sun, it all began,
what wondrous vision of a world,
the cosmic spheres were then unfurled.

Beloved Alpha, in your light,
I now see God with inner sight,
as man I will no longer live,
my life to God I truly give.

2. Geliefde Alpha, ik roep jouw oordeel op over de gevallen wezens in het identiteitsrijk die alle mensen op aarde in hun macht proberen te krijgen, maar die iedereen willen doden bij wie dat niet lukt.

Beloved Alpha, serve the All,
this is Creator’s timeless call,
from out Creator’s perfect whole,
sprang lifestreams with a sacred goal.

Beloved Alpha, in your light,
I now see God with inner sight,
as man I will no longer live,
my life to God I truly give.

3. Geliefde Alpha, ik roep jouw oordeel op over de gevallen wezens in het identiteitsrijk die niet primair worden gedreven door het verlangen om mensen op aarde in hun macht te krijgen, maar hun wens om God in hun macht te krijgen.

Beloved Alpha, all was one,
as we were sent from Central Sun,
to you we shall in time return,
for cosmic union we do yearn.

Beloved Alpha, in your light,
I now see God with inner sight,
as man I will no longer live,
my life to God I truly give.

4. Geliefde Alpha, ik roep jouw oordeel op over de gevallen wezens in het identiteitsrijk die zich verheven en machtig voelen omdat zij het gevoel hebben dat zij immense macht, kennis en inzicht bezitten en het vermogen hebben om anderen te bedriegen en macht over hen uit te oefenen.

Beloved Alpha, I now see,
You with Omega form the key,
it was from your polarity,
that I received identity.

Beloved Alpha, in your light,
I now see God with inner sight,
as man I will no longer live,
my life to God I truly give.

5. Geliefde Alpha, ik roep jouw oordeel op over de gevallen wezens in het identiteitsrijk die de wet kennen waarin staat dat zij geen gezag over de planeet hebben, omdat het gezag berust bij de levensstromen die er fysiek zijn geïncarneerd.

Beloved Alpha, cosmic gate,
the nexus of your figure-eight,
I sprang from Cosmic Cube so bright,
I am at heart a spark of light.

Beloved Alpha, in your light,
I now see God with inner sight,
as man I will no longer live,
my life to God I truly give.

6. Geliefde Alpha, ik roep jouw oordeel op over de gevallen wezens in het identiteitsrijk die welwillend en geavanceerd, meesterlijk en machtig lijken, omdat zij hun intellect heel vaardig benutten en aankomen met goede argumenten en ideeën.

Beloved Alpha, from your womb,
I did descend to matter’s tomb,
but buried I will be no more,
my inner vision you restore.

Beloved Alpha, in your light,
I now see God with inner sight,
as man I will no longer live,
my life to God I truly give.

7. Geliefde Alpha, ik roep jouw oordeel op over de gevallen wezens in het identiteitsrijk die het idee stimuleren dat alleen de katholieke kerk hen kan helpen om verlost te worden en op die manier een uiterlijke verlossing aanprijzen.

Beloved Alpha, I now know,
the love you did on me bestow,
as co-creator I will bring,
the light to make all matter sing.

Beloved Alpha, in your light,
I now see God with inner sight,
as man I will no longer live,
my life to God I truly give.

8. Geliefde Alpha, ik roep jouw oordeel op over de gevallen wezens in het identiteitsrijk die de ideeën van het marxisme en communisme aan de ene kant aanprijzen en die van het kapitalisme aan de andere kant.

Beloved Alpha, on this earth,
a new age we are giving birth,
for we are here to bring the love,
that you are sending from Above.

Beloved Alpha, in your light,
I now see God with inner sight,
as man I will no longer live,
my life to God I truly give.

9. Geliefde Alpha, ik roep jouw oordeel op over de gevallen wezens in het identiteitsrijk die de ideeën stimuleren van de evolutietheorie van Darwin, het idee dat wij geëvolueerde dieren zijn en het idee dat alleen de sterksten het overleven.

Beloved Alpha, you and me,
we form a true polarity,
as up above, so here below,
with life’s own river I do flow.

Beloved Alpha, in your light,
I now see God with inner sight,
as man I will no longer live,
my life to God I truly give.

Deel 4

1. Geliefde Omega, ik roep jouw oordeel op over de gevallen wezens in het identiteitsrijk die de materialistische manier van denken stimuleren en beweren dat ze de geest van menselijke wezens bevrijden van de dogma’s en doctrines van de katholieke kerk, de dogma’s die zij zelf hebben gemaakt.

Omega, I now meditate,
upon your throne in cosmic gate.
I’m born out of the figure-eight,
that Alpha and you co-create.

O Song of Life, you vitalize,
all hearts you truly synchronize.
O Sacred Sound, you alchemize,
turn earth into a paradise.

2. Geliefde Omega, ik roep jouw oordeel op over de gevallen wezens in het identiteitsrijk die de schijn wekken dat ze werken voor een goede, heilzame zaak, maar die alle mensen op aarde zouden doden als zij hen niet onder de duim kunnen houden.

Omega, in your sacred space,
my cosmic parents I embrace.
I see that it is such a grace,
that I take part in cosmic race.

O Song of Life, you vitalize,
all hearts you truly synchronize.
O Sacred Sound, you alchemize,
turn earth into a paradise.

3. Geliefde Omega, ik roep jouw oordeel op over de gevallen wezens in het identiteitsrijk die in het algemeen op de agenda hebben staan dat zij willen bewijzen dat God geen gelijk had toen hij vrije wil schiep, door te bewijzen dat vrije wil tot desastreuze consequenties leidt.

Omega in the Central Sun,
you show me life is cosmic fun.
And thus a victory is won,
my homeward journey has begun.

O Song of Life, you vitalize,
all hearts you truly synchronize.
O Sacred Sound, you alchemize,
turn earth into a paradise.

4. Geliefde Omega, ik roep jouw oordeel op over de gevallen wezens in het identiteitsrijk die denken dat zij, als zij ervoor kunnen zorgen dat alle menselijke wezens op aarde in een volledig zichzelf vernietigende spiraal terechtkomen, dan het ultieme bewijs hebben geleverd dat vrije wil zulke desastreuze consequenties heeft dat het wel een vergissing móét zijn.

Omega, femininity
is doorway to infinity.
With you I have affinity,
to know my own divinity.

O Song of Life, you vitalize,
all hearts you truly synchronize.
O Sacred Sound, you alchemize,
turn earth into a paradise.

5. Geliefde Omega, ik roep jouw oordeel op over de gevallen wezens in het identiteitsrijk die vriendelijk en heilzaam en meesterlijk lijken, maar die nog steeds zo boos op God zijn dat ze alle menselijke wezens op aarde uiteindelijk willen doden. Zij zijn bereid om hen elkaar te laten doden en zelfs de hele planeet te vernietigen om hun punt te bewijzen.

Omega, in your cosmic flow,
my plan divine I clearly know.
My heart is now a lamp aglow,
as love on all I do bestow.

O Song of Life, you vitalize,
all hearts you truly synchronize.
O Sacred Sound, you alchemize,
turn earth into a paradise.

6. Geliefde Omega, ik roep jouw oordeel op over de gevallen wezens in het identiteitsrijk die geleerd en meesterlijk lijken, maar die extreme ongevoeligheid tonen voor menselijke wezens.

Omega, cosmic Mother Flame,
this is the light from which I came.
As I take part in cosmic game,
Christ victory I do proclaim.

O Song of Life, you vitalize,
all hearts you truly synchronize.
O Sacred Sound, you alchemize,
turn earth into a paradise.

7. Geliefde Omega, ik roep jouw oordeel op over de gevallen wezens in het identiteitsrijk die menselijke wezens beschouwen als werktuigen en die bereid zijn om te vernietigen wat zij niet kunnen beheersen.

Omega, I now comprehend,
why I did to earth descend.
And thus I fully do intend,
to help this planet to ascend.

O Song of Life, you vitalize,
all hearts you truly synchronize.
O Sacred Sound, you alchemize,
turn earth into a paradise.

8. Geliefde Omega, ik roep jouw oordeel op over de gevallen wezens in het identiteitsrijk en de hele structuur die daar onder valt, de valse piramide, de piramide des doods. Ik roep jouw oordeel op over de wezens in het mentale rijk, de wezens op het astrale vlak en de mensen die zijn geïncarneerd die in de macht zijn van de gevallen wezens in het identiteitsrijk.

Omega, I do now aspire,
to join the ranks of cosmic choir.
My heart burns with a Christic fire,
that is this planet’s sanctifier.

O Song of Life, you vitalize,
all hearts you truly synchronize.
O Sacred Sound, you alchemize,
turn earth into a paradise.

9. Geliefde Omega, ik gebruik nu het gezag van Christus in mij om te verklaren: “Ik heb genoeg van oorlogen op aarde. Het is absoluut onacceptabel en onverdraaglijk voor mij dat er nog steeds oorlogen op deze planeet voorkomen. Ik zal oorlogen op planeet aarde niet meer accepteren.”

Omega, my heart is ablaze,
my life is in an upward phase.
Come teach me now the secret phrase,
so that I can this planet raise.

O Song of Life, you vitalize,
all hearts you truly synchronize.
O Sacred Sound, you alchemize,
turn earth into a paradise.

Verzegeling

In naam van IK BEN DIE IK BEN accepteer ik dat Aartsengel Michaël, Astrea en Shiva een ondoordringbaar schild vormen rondom mij en alle mensen die hieraan meehelpen, en dat zij ons in alle vier octaven verzegelen tegen alle energie die op angst berust. Ik aanvaard dat het licht van God alle op angst gebaseerde energie verteert en transformeert van de krachten die achter oorlog zitten!

Volgende: 25. Bescherming tegen duistere krachten