25 | BESCHERMING TEGEN DUISTERE KRACHTEN

In naam van IK BEN DIE IK BEN, Jezus Christus, roep ik Moeder Maria, Aartsengel Michaël, Astrea en Saint Germain op om ons te helpen om zo snel mogelijk buiten het bereik van de duistere krachten te komen. Maak de mensen bewust van het feit dat wij spirituele wezens zijn en dat wij een nieuwe toekomst kunnen scheppen door met de geascendeerde meesters samen te werken. Ik roep speciaal op dat… (Doe je eigen oproepen)

Deel 1

1. Aartsengel Michaël, ik accepteer jouw volledige bescherming voor mij en alle mensen in mijn invloedssfeer tegen alle heftige reacties van de gevallen wezens in de vorm van fysieke ongelukken, incidenten of gewelddaden.

Archangel Michael, light so blue,
my heart has room for only you.
My mind is one, no longer two,
your love for me is ever true.

Archangel Michael, you are here,
your light consumes all doubt and fear.
Your Presence is forever near,
you are to me so very dear.

2. Aartsengel Michaël, ik accepteer jouw volledige bescherming voor mij en alle mensen in mijn invloedssfeer tegen alle heftige reacties van de gevallen wezens in de vorm van ziekte of problemen met het fysieke lichaam.

Archangel Michael, I will be,
all one with your reality.
No fear can hold me as I see,
this world no power has o’er me.

Archangel Michael, you are here,
your light consumes all doubt and fear.
Your Presence is forever near,
you are to me so very dear.

3. Aartsengel Michaël, ik accepteer jouw volledige bescherming voor mij en alle mensen in mijn invloedssfeer tegen alle heftige reacties van de gevallen wezens in de vorm van emotionele projecties die onvoorspelbaar en onzinnig gedrag veroorzaken.

Archangel Michael, hold me tight,
shatter now the darkest night.
Clear my chakra’s with your light,
restore to me my inner sight.

Archangel Michael, you are here,
your light consumes all doubt and fear.
Your Presence is forever near,
you are to me so very dear.

4. Aartsengel Michaël, ik accepteer jouw volledige bescherming voor mij en alle mensen in mijn invloedssfeer tegen alle heftige reacties van de gevallen wezens in de vorm van emotionele projecties die een depressie of een gevoel van ontmoediging veroorzaken.

Archangel Michael, now I stand,
with you the light I do command.
My heart I ever will expand,
till highest truth I understand.

Archangel Michael, you are here,
your light consumes all doubt and fear.
Your Presence is forever near,
you are to me so very dear.

5. Aartsengel Michaël, ik accepteer jouw volledige bescherming voor mij en alle mensen in mijn invloedssfeer tegen alle heftige reacties van de gevallen wezens in de vorm van mentale projecties die verwarring en geestelijke instabiliteit veroorzaken.

Archangel Michael, in my heart,
from me you never will depart.
Of hierarchy I am a part,
I now accept a fresh new start.

Archangel Michael, you are here,
your light consumes all doubt and fear.
Your Presence is forever near,
you are to me so very dear.

6. Aartsengel Michaël, ik accepteer jouw volledige bescherming voor mij en alle mensen in mijn invloedssfeer tegen alle heftige reacties van de gevallen wezens in de vorm van mentale projecties die fanatisme en bekrompenheid veroorzaken.

Archangel Michael, sword of blue,
all darkness you are cutting through.
My Christhood I do now pursue,
discernment shows me what is true.

Archangel Michael, you are here,
your light consumes all doubt and fear.
Your Presence is forever near,
you are to me so very dear.

7. Aartsengel Michaël, ik accepteer jouw volledige bescherming voor mij en alle mensen in mijn invloedssfeer tegen alle heftige reacties van de gevallen wezens in de vorm van identiteitsprojecties die gehechtheid aan bepaalde geloofssystemen veroorzaken.

Archangel Michael, in your wings,
I now let go of lesser things.
God’s homing call in my heart rings,
my heart with yours forever sings.

Archangel Michael, you are here,
your light consumes all doubt and fear.
Your Presence is forever near,
you are to me so very dear.

8. Aartsengel Michaël, ik accepteer jouw volledige bescherming voor mij en alle mensen in mijn invloedssfeer tegen alle heftige reacties van de gevallen wezens in de vorm van identiteitsprojecties die voor een identiteitscrisis zorgen of fanatisme veroorzaken.

Archangel Michael, take me home,
in higher spheres I want to roam.
I am reborn from cosmic foam,
my life is now a sacred poem.

Archangel Michael, you are here,
your light consumes all doubt and fear.
Your Presence is forever near,
you are to me so very dear.

9. Aartsengel Michaël, ik accepteer jouw volledige bescherming voor mij en alle mensen in mijn invloedssfeer tegen alle heftige reacties van de gevallen wezens in de vorm van tegenwerking van onze spirituele groei.

Archangel Michael, light you are,
shining like the bluest star.
You are a cosmic avatar,
with you I will go very far.

Archangel Michael, you are here,
your light consumes all doubt and fear.
Your Presence is forever near,
you are to me so very dear.

Deel 2

1. Geliefde Astrea, ik accepteer dat jij mij en alle mensen die geïncarneerd zijn in mijn invloedssfeer los snijdt en ook alle mensen die in de macht zijn van gevallen wezens in de drie hogere octaven.

Astrea, loving Being white,
your Presence is my pure delight,
your sword and circle white and blue,
the astral plane is cutting through.

Astrea, come accelerate,
with purity I do vibrate,
release the fire so blue and white,
my aura filled with vibrant light.

2. Geliefde Astrea, ik accepteer dat jij mij en alle mensen in mijn invloedssfeer los snijdt van alle gevallen wezens, demonen en entiteiten op het astrale vlak.

Astrea, calm the raging storm,
so purity will be the norm,
my aura filled with blue and white,
with shining armor, like a knight.

Astrea, come accelerate,
with purity I do vibrate,
release the fire so blue and white,
my aura filled with vibrant light.

3. Geliefde Astrea, ik accepteer dat jij mij en alle mensen in mijn invloedssfeer los snijdt van alle gevallen wezens en demonen in het mentale rijk.

Astrea, come and cut me free,
from every binding entity,
let astral forces all be bound,
true freedom I have surely found.

Astrea, come accelerate,
with purity I do vibrate,
release the fire so blue and white,
my aura filled with vibrant light.

4. Geliefde Astrea, ik accepteer dat jij mij en alle mensen in mijn invloedssfeer los snijdt van alle gevallen wezens en demonen in het identiteitsoctaaf.

Astrea, I sincerely urge,
from demons all, do me purge,
consume them all and take me higher,
I will endure your cleansing fire.

Astrea, come accelerate,
with purity I do vibrate,
release the fire so blue and white,
my aura filled with vibrant light.

5. Geliefde Astrea, ik accepteer dat jij de demonen en gevallen wezens bindt en verteert op het astrale vlak die mij en mensen in mijn invloedssfeer aanvallen uit wraak omdat ik de oproepen doe om oorlog te beëindigen.

Astrea, do all spirits bind,
so that I am no longer blind,
I see the spirit and its twin,
the victory of Christ I win.

Astrea, come accelerate,
with purity I do vibrate,
release the fire so blue and white,
my aura filled with vibrant light.

6. Geliefde Astrea, ik accepteer dat jij de demonen en gevallen wezens bindt en verteert in het mentale rijk die mij en mensen in mijn invloedssfeer aanvallen uit wraak omdat ik de oproepen doe om oorlog te beëindigen.

Astrea, clear my every cell,
from energies of death and hell,
my body is now free to grow,
each cell emits an inner glow.

Astrea, come accelerate,
with purity I do vibrate,
release the fire so blue and white,
my aura filled with vibrant light.

7. Geliefde Astrea, ik accepteer dat jij de demonen en gevallen wezens bindt en verteert in het identiteitsrijk die mij of mensen in mijn invloedssfeer aanvallen uit wraak omdat ik de oproepen doe om oorlog te beëindigen.

Astrea, clear my feeling mind,
in purity my peace I find,
with higher feeling you release,
I co-create in perfect peace.

Astrea, come accelerate,
with purity I do vibrate,
release the fire so blue and white,
my aura filled with vibrant light.

8. Geliefde Astrea, ik accepteer dat jij de demonen en gevallen wezens bindt en verteert die mij op een agressieve manier proberen te ontmoedigen om het werk te verrichten dat ertoe zal leiden dat zij van de aarde worden verwijderd.

Astrea, clear my mental realm,
my Christ self always at the helm,
I see now how to manifest,
the matrix that for all is best.

Astrea, come accelerate,
with purity I do vibrate,
release the fire so blue and white,
my aura filled with vibrant light.

9. Geliefde Astrea, ik accepteer dat jij de demonen en gevallen wezens bindt en verteert die proberen te voorkomen dat iemand de leringen en hulpmiddelen van de geascendeerde meesters gebruikt, wat ertoe zal leiden dat zij van de aarde worden verwijderd.

Astrea, with great clarity,
I claim a new identity,
etheric blueprint I now see,
I co-create more consciously.

Astrea, come accelerate,
with purity I do vibrate,
release the fire so blue and white,
my aura filled with vibrant light.

Deel 3

1. Moeder Maria, ik accepteer dat jij mij en alle mensen in mijn invloedssfeer helpt om alle fysieke gewoonten te zien die ons gevoelig maken voor de aanvallen van de demonen en gevallen wezens in alle vier octaven, en die te transcenderen.

O blessed Mary, Mother mine,
there is no greater love than thine,
as we are one in heart and mind,
my place in hierarchy I find.

O Mother Mary, generate,
the song that does accelerate,
the earth into a higher state,
all matter does now scintillate.

2. Moeder Maria, ik accepteer dat jij mij en alle mensen in mijn invloedssfeer helpt om alle emotionele patronen te zien die ons gevoelig maken voor de aanvallen van de demonen en gevallen wezens in alle vier octaven, en die te transcenderen.

I came to earth from heaven sent,
as I am in embodiment,
I use Divine authority,
commanding you to set earth free.

O Mother Mary, generate,
the song that does accelerate,
the earth into a higher state,
all matter does now scintillate.

3. Moeder Maria, ik accepteer dat jij mij en alle mensen in mijn invloedssfeer helpt om alle mentale illusies te zien die ons gevoelig maken voor de aanvallen van de demonen en gevallen wezens in alle vier octaven, en die te transcenderen.

I call now in God’s sacred name,
for you to use your Mother Flame,
to burn all fear-based energy,
restoring sacred harmony.

O Mother Mary, generate,
the song that does accelerate,
the earth into a higher state,
all matter does now scintillate.

4. Moeder Maria, ik accepteer dat jij mij en alle mensen in mijn invloedssfeer helpt om alle valse identiteitsgevoelens te zien die ons gevoelig maken voor de aanvallen van de demonen en gevallen wezens in alle vier octaven, en die te transcenderen.

Your sacred name I hereby praise,
collective consciousness you raise,
no more of fear and doubt and shame,
consume it with your Mother Flame.

O Mother Mary, generate,
the song that does accelerate,
the earth into a higher state,
all matter does now scintillate.

5. Moeder Maria, ik accepteer dat jij mij en alle mensen in mijn invloedssfeer helpt om elke neiging te zien om te denken dat wij tegenover de gevallen wezens of andere mensen staan, en die te transcenderen.

All darkness from the earth you purge,
your light moves as a mighty surge,
no force of darkness can now stop,
the spiral that goes only up.

O Mother Mary, generate,
the song that does accelerate,
the earth into a higher state,
all matter does now scintillate.

6. Moeder Maria, ik accepteer dat jij mij en alle mensen in mijn invloedssfeer helpt om elke neiging te zien om te denken dat wij er een extremistische of onevenwichtige levensstijl op na moeten houden om ons Goddelijke plan uit te voeren, en die te transcenderen.

All elemental life you bless,
removing from them man-made stress,
the nature spirits are now free,
outpicturing Divine decree.

O Mother Mary, generate,
the song that does accelerate,
the earth into a higher state,
all matter does now scintillate.

7. Moeder Maria, ik accepteer dat jij mij en alle mensen in mijn invloedssfeer helpt om elke neiging te zien om een manier van denken te krijgen waarin wij onevenwichtige energie scheppen die de krachten van oorlog voedt, en die te transcenderen.

I raise my voice and take my stand,
a stop to war I do command,
no more shall warring scar the earth,
a golden age is given birth.

O Mother Mary, generate,
the song that does accelerate,
the earth into a higher state,
all matter does now scintillate.

8. Moeder Maria, ik accepteer dat jij mij en alle mensen in mijn invloedssfeer helpt om de intentie van de gevallen wezens te zien om ons dwingen steeds extremer te worden met als doel een vijand te verslaan, en die te transcenderen.

As Mother Earth is free at last,
disasters belong to the past,
your Mother Light is so intense,
that matter is now far less dense.

O Mother Mary, generate,
the song that does accelerate,
the earth into a higher state,
all matter does now scintillate.

9. Moeder Maria, ik accepteer dat jij mij en alle mensen in mijn invloedssfeer helpt om elke onevenwichtigheid in de drie hogere lichamen te zien die tot onevenwichtigheid leidt op het fysieke vlak, en die te transcenderen.

In Mother Light the earth is pure,
the upward spiral will endure,
prosperity is now the norm,
God’s vision manifest as form.

O Mother Mary, generate,
the song that does accelerate,
the earth into a higher state,
all matter does now scintillate.

Deel 4

1. Saint Germain, zend oceanen van de violette vlam naar het leven van mij en alle mensen in mijn invloedssfeer. Transmuteer elke karmische gevoeligheid voor fysieke ongelukken of incidenten of andere gebeurtenissen die ons Goddelijke plan blokkeren.

O Saint Germain, you do inspire,
my vision raised forever higher,
with you I form a figure-eight,
your Golden Age I co-create.

O Saint Germain, what love you bring,
it truly makes all matter sing,
your violet flame does all restore,
with you we are becoming more.

2. Saint Germain, zend oceanen van de violette vlam naar het fysieke lichaam van mij en alle mensen in mijn invloedssfeer. Transmuteer elke karmische gevoeligheid voor fysieke ziekten of lichamelijke onevenwichtigheid die ons Goddelijke plan blokkeren.

O Saint Germain, what Freedom Flame,
released when we recite your name,
acceleration is your gift,
our planet it will surely lift.

O Saint Germain, what love you bring,
it truly makes all matter sing,
your violet flame does all restore,
with you we are becoming more.

3. Saint Germain, zend oceanen van de violette vlam naar het emotionele lichaam van mij en alle mensen in mijn invloedssfeer. Transmuteer alle karmische banden met wezens in het emotionele octaaf en elke neiging tot depressie of emotionele instabiliteit.

O Saint Germain, in love we claim,
our right to bring your violet flame,
from you Above, to us below,
it is an all-transforming flow.

O Saint Germain, what love you bring,
it truly makes all matter sing,
your violet flame does all restore,
with you we are becoming more.

4. Saint Germain, zend oceanen van de violette vlam naar het mentale lichaam van mij en alle mensen in mijn invloedssfeer. Transmuteer alle karmische banden met wezens in het mentale octaaf en elke neiging tot verwardheid of gebrek aan helderheid.

O Saint Germain, I love you so,
my aura filled with violet glow,
my chakras filled with violet fire,
I am your cosmic amplifier.

O Saint Germain, what love you bring,
it truly makes all matter sing,
your violet flame does all restore,
with you we are becoming more.

5. Saint Germain, zend oceanen van de violette vlam naar het identiteitslichaam van mij en alle mensen in mijn invloedssfeer. Transmuteer alle karmische banden met wezens in het identiteitsoctaaf en elke neiging tot fanatisme of bekrompenheid.

O Saint Germain, I am now free,
your violet flame is therapy,
transform all hang-ups in my mind,
as inner peace I surely find.

O Saint Germain, what love you bring,
it truly makes all matter sing,
your violet flame does all restore,
with you we are becoming more.

6. Saint Germain, zend oceanen van de violette vlam naar het leven van mij en alle mensen in mijn invloedssfeer. Transmuteer elke karmische gevoeligheid die verhindert dat wij een evenwichtig pad bewandelen en een evenwichtig leven leiden.

O Saint Germain, my body pure,
your violet flame for all is cure,
consume the cause of all disease,
and therefore I am all at ease.

O Saint Germain, what love you bring,
it truly makes all matter sing,
your violet flame does all restore,
with you we are becoming more.

7. Saint Germain, zend oceanen van de violette vlam naar het leven van mij en alle mensen in mijn invloedssfeer. Transmuteer elke karmische gevoeligheid die verhindert dat wij persoonlijk de innerlijke balans vinden die ons in staat stelt om de oproepen te doen die de geascendeerde meesters het gezag geven om oorlog van de aarde te verwijderen.

O Saint Germain, I’m karma-free,
the past no longer burdens me,
a brand new opportunity,
I am in Christic unity.

O Saint Germain, what love you bring,
it truly makes all matter sing,
your violet flame does all restore,
with you we are becoming more.

8. Saint Germain, zend oceanen van de violette vlam naar het leven van mij en alle mensen in mijn invloedssfeer. Transmuteer elke illusie in ons eigen bewustzijn die ons gevoelig maakt voor de energie en aanvallen van de duistere krachten.

O Saint Germain, we are now one,
I am for you a violet sun,
as we transform this planet earth,
your Golden Age is given birth.

O Saint Germain, what love you bring,
it truly makes all matter sing,
your violet flame does all restore,
with you we are becoming more.

9. Saint Germain, zend oceanen van de violette vlam naar het leven van mij en alle mensen in mijn invloedssfeer. Transmuteer elke karmische gevoeligheid en energie opdat de gevallen wezens ons niet meer pijn kunnen doen, omdat wij ons bewustzijn zo snel hebben laten stijgen dat wij buiten hun bereik zijn.

O Saint Germain, the earth is free,
from burden of duality,
in oneness we bring what is best,
your Golden Age is manifest.

O Saint Germain, what love you bring,
it truly makes all matter sing,
your violet flame does all restore,
with you we are becoming more.

Verzegeling

In naam van IK BEN DIE IK BEN accepteer ik dat Aartsengel Michaël, Astrea en Shiva een ondoordringbaar schild vormen rondom mij en alle mensen die hieraan meehelpen, en dat zij ons in alle vier octaven verzegelen tegen alle energie die op angst berust. Ik aanvaard dat het licht van God alle op angst gebaseerde energie verteert en transformeert van de krachten die achter oorlog zitten!