21 | HET MENTALE RIJK ZUIVEREN

In de naam van IK BEN DIE IK BEN, Jezus Christus, roep ik Moeder Maria en Gautama Boeddha op om de demonen, entiteiten en gevallen wezens in het mentale rijk minder ruimte te geven die helpen om oorlogen te beginnen of te voorkomen dat mensen oorlogen en conflicten beëindigen. Maak de mensen bewust van het feit dat wij spirituele wezens zijn en dat wij een nieuwe toekomst kunnen medescheppen door met de geascendeerde meesters samen te werken. Ik roep speciaal op dat… (Doe je eigen oproepen)

Deel 1

1. Gautama Boeddha, geef minder ruimte aan de gevallen wezens in het mentale rijk  die proberen menselijke wezens in hun macht te krijgen of te domineren door hen in ideeën te laten geloven.

Gautama, show my mental state
that does give rise to love and hate,
your exposé I do endure,
so my perception will be pure.

Gautama, Flame of Cosmic Peace,
unruly thoughts do hereby cease,
we radiate from you and me
the peace to still Samsara’s Sea.

2. Gautama Boeddha, geef minder ruimte aan de gevallen wezens in het mentale rijk die het idee aanprijzen dat het doel de middelen  heiligt als je een bepaalde religie, filosofie, tak van de wetenschap of een politieke ideologie aanhangt.

Gautama, in your Flame of Peace,
the struggling self I now release,
the Buddha Nature I now see,
it is the core of you and me.

Gautama, Flame of Cosmic Peace,
unruly thoughts do hereby cease,
we radiate from you and me
the peace to still Samsara’s Sea.

3. Gautama Boeddha, geef minder ruimte aan de gevallen wezens in het mentale rijk die het idee aanprijzen dat het doel om een epische strijd te winnen of een ideale samenleving te vestigen, je het recht geeft om oorlog te voeren en menselijke wezens te doden.

Gautama, I am one with thee,
Mara’s demons do now flee,
your Presence like a soothing balm,
my mind and senses ever calm.

Gautama, Flame of Cosmic Peace,
unruly thoughts do hereby cease,
we radiate from you and me
the peace to still Samsara’s Sea.

4. Gautama Boeddha, geef minder ruimte aan de gevallen wezens in het mentale rijk die het idee aanprijzen dat een algemeen, collectief doel belangrijker is dan de vrijheid en het leven van een individueel menselijk wezen.

Gautama, I now take the vow,
to live in the eternal now,
with you I do transcend all time,
to live in present so sublime.

Gautama, Flame of Cosmic Peace,
unruly thoughts do hereby cease,
we radiate from you and me
the peace to still Samsara’s Sea.

5. Gautama Boeddha, wek de spirituele mensen opdat zij de subtiele ideeën van de gevallen wezens kunnen doorzien omdat een waar principe wordt vervormd. Help hen om in te zien dat de belangen van het collectief nooit de spirituele groei van het individu mag uitschakelen.

Gautama, I have no desire,
to nothing earthly I aspire,
in non-attachment I now rest,
passing Mara’s subtle test.

Gautama, Flame of Cosmic Peace,
unruly thoughts do hereby cease,
we radiate from you and me
the peace to still Samsara’s Sea.

6. Gautama Boeddha, geef minder ruimte aan de gevallen wezens in het mentale rijk die de mensen proberen te dwingen om meer op elkaar te lijken en hun individualiteit en creativiteit af te sluiten.

Gautama, I melt into you,
my mind is one, no longer two,
immersed in your resplendent glow,
Nirvana is all that I know.

Gautama, Flame of Cosmic Peace,
unruly thoughts do hereby cease,
we radiate from you and me
the peace to still Samsara’s Sea.

7. Gautama Boeddha, geef minder ruimte aan de gevallen wezens in het mentale rijk die het idee aanprijzen dat wij, om een gezamenlijk doel te bereiken, onze goddelijke individualiteit moeten onderdrukken, omdat wij ons moeten houden aan een maatstaf die zij hebben gesteld.

Gautama, in your timeless space,
I am immersed in Cosmic Grace,
I know the God beyond all form,
to world I will no more conform.

Gautama, Flame of Cosmic Peace,
unruly thoughts do hereby cease,
we radiate from you and me
the peace to still Samsara’s Sea.

8. Gautama Boeddha, geef minder ruimte aan de gevallen wezens in het mentale rijk die het idee aanprijzen dat wij in een staat van ‘harmonie’ moeten komen door allemaal hetzelfde te worden en de individualiteit te onderdrukken die wij van God hebben gekregen.

Gautama, I am now awake,
I clearly see what is at stake,
and thus I claim my sacred right
to be on earth the Buddhic Light.

Gautama, Flame of Cosmic Peace,
unruly thoughts do hereby cease,
we radiate from you and me
the peace to still Samsara’s Sea.

9. Gautama Boeddha, geef minder ruimte aan de gevallen wezens in het mentale rijk die het idee aanprijzen dat wij allemaal hetzelfde moeten worden om het hen gemakkelijker te maken om ons onder de duim te houden door ons voorspelbaarder te maken.

Gautama, with your thunderbolt,
we give the earth a mighty jolt,
I know that some will understand,
and join the Buddha’s timeless band.

Gautama, Flame of Cosmic Peace,
unruly thoughts do hereby cease,
we radiate from you and me
the peace to still Samsara’s Sea.

Deel 2

1. Gautama Boeddha, geef minder ruimte aan de gevallen wezens in het mentale rijk die de mensen in hun macht proberen te krijgen, omdat dit hen een machtsgevoel geeft.

Gautama, show my mental state
that does give rise to love and hate,
your exposé I do endure,
so my perception will be pure.

Gautama, Flame of Cosmic Peace,
unruly thoughts do hereby cease,
we radiate from you and me
the peace to still Samsara’s Sea.

2. Gautama Boeddha, geef minder ruimte aan de gevallen wezens in het mentale rijk die niet de limieten van hun macht accepteren, omdat zij om de tuin zijn geleid door hun intellect en geloven dat zij het universum zo kunnen manipuleren dat het naar hun idee goed functioneert.

Gautama, in your Flame of Peace,
the struggling self I now release,
the Buddha Nature I now see,
it is the core of you and me.

Gautama, Flame of Cosmic Peace,
unruly thoughts do hereby cease,
we radiate from you and me
the peace to still Samsara’s Sea.

3. Gautama Boeddha, geef minder ruimte aan de gevallen wezens in het mentale rijk die niet geloven dat er grenzen zijn die je niet kunt verleggen en die denken dat zij, als zij maar op het juiste idee komen, het universum kunnen dwingen om dat idee over te nemen.

Gautama, I am one with thee,
Mara’s demons do now flee,
your Presence like a soothing balm,
my mind and senses ever calm.

Gautama, Flame of Cosmic Peace,
unruly thoughts do hereby cease,
we radiate from you and me
the peace to still Samsara’s Sea.

4. Gautama Boeddha, geef minder ruimte aan de gevallen wezens in het mentale rijk die bereid zijn om alle maatregelen te nemen die de mensen dwingen om zich aan te passen aan hun ideeën.

Gautama, I now take the vow,
to live in the eternal now,
with you I do transcend all time,
to live in present so sublime.

Gautama, Flame of Cosmic Peace,
unruly thoughts do hereby cease,
we radiate from you and me
the peace to still Samsara’s Sea.

5. Gautama Boeddha, geef minder ruimte aan de gevallen wezens in het mentale rijk die het idee aanprijzen dat een bepaald idee of gedachtesysteem zo belangrijk is dat het verdedigbaar is dat ze een willekeurig aantal mensen om het leven brengen.

Gautama, I have no desire,
to nothing earthly I aspire,
in non-attachment I now rest,
passing Mara’s subtle test.

Gautama, Flame of Cosmic Peace,
unruly thoughts do hereby cease,
we radiate from you and me
the peace to still Samsara’s Sea.

6. Gautama Boeddha, geef minder ruimte aan de gevallen wezens in het mentale rijk die de menselijke bevolking willen beperken, omdat zij denken dat hoe meer mensen geïncarneerd zijn, hoe moeilijker het wordt om hen onder de duim te houden.

Gautama, I melt into you,
my mind is one, no longer two,
immersed in your resplendent glow,
Nirvana is all that I know.

Gautama, Flame of Cosmic Peace,
unruly thoughts do hereby cease,
we radiate from you and me
the peace to still Samsara’s Sea.

7. Gautama Boeddha, geef minder ruimte aan de gevallen wezens in het mentale rijk die geloven dat zij door de komst van de moderne technologie veel betere middelen hebben om een grotere bevolking onder de duim te houden.

Gautama, in your timeless space,
I am immersed in Cosmic Grace,
I know the God beyond all form,
to world I will no more conform.

Gautama, Flame of Cosmic Peace,
unruly thoughts do hereby cease,
we radiate from you and me
the peace to still Samsara’s Sea.

8. Gautama Boeddha, geef minder ruimte aan de gevallen wezens in het mentale rijk die de massamedia hebben overgenomen en deze gebruiken als controlemiddel.

Gautama, I am now awake,
I clearly see what is at stake,
and thus I claim my sacred right
to be on earth the Buddhic Light.

Gautama, Flame of Cosmic Peace,
unruly thoughts do hereby cease,
we radiate from you and me
the peace to still Samsara’s Sea.

9. Gautama Boeddha, geef minder ruimte aan de gevallen wezens in het mentale rijk die het gevestigde onderwijs op de wereld hebben overgenomen en dit gebruiken als podium om de ideeën te introduceren die hen, naar zij denken, in staat stellen om de mensen in hun macht te hebben.

Gautama, with your thunderbolt,
we give the earth a mighty jolt,
I know that some will understand,
and join the Buddha’s timeless band.

Gautama, Flame of Cosmic Peace,
unruly thoughts do hereby cease,
we radiate from you and me
the peace to still Samsara’s Sea.

Deel 3

1. Gautama Boeddha, geef minder ruimte aan de gevallen wezens in het mentale rijk die twee groepen vormen die tegenovergestelde ideeën aanprijzen en die allebei geloven dat zij het enige goede idee bevorderen en dat het hun taak is om degenen te vernietigen die het tegenovergestelde idee bevorderen.

Gautama, show my mental state
that does give rise to love and hate,
your exposé I do endure,
so my perception will be pure.

Gautama, Flame of Cosmic Peace,
unruly thoughts do hereby cease,
we radiate from you and me
the peace to still Samsara’s Sea.

2. Gautama Boeddha, maak alle spirituele mensen ervan bewust dat deze dualistische aanpak een misvatting is en dat de gevallen wezens onmogelijk een ideale samenleving kunnen vormen door macht uit te oefenen. Macht kan nooit een duurzame samenleving tot stand brengen.

Gautama, in your Flame of Peace,
the struggling self I now release,
the Buddha Nature I now see,
it is the core of you and me.

Gautama, Flame of Cosmic Peace,
unruly thoughts do hereby cease,
we radiate from you and me
the peace to still Samsara’s Sea.

3. Gautama Boeddha, geef minder ruimte aan de gevallen wezens in het mentale rijk die zowel de ideeën achter het communisme als het kapitalisme promoten.

Gautama, I am one with thee,
Mara’s demons do now flee,
your Presence like a soothing balm,
my mind and senses ever calm.

Gautama, Flame of Cosmic Peace,
unruly thoughts do hereby cease,
we radiate from you and me
the peace to still Samsara’s Sea.

4. Gautama Boeddha, wek alle spirituele mensen opdat ze inzien dat het alternatief voor de gevallen wezens en hun ideeën is dat wij rechtstreeks contact maken met de geascendeerde meesters en ideeën naar buiten brengen die ons in staat stellen om een duurzame samenleving te vormen.

Gautama, I now take the vow,
to live in the eternal now,
with you I do transcend all time,
to live in present so sublime.

Gautama, Flame of Cosmic Peace,
unruly thoughts do hereby cease,
we radiate from you and me
the peace to still Samsara’s Sea.

5. Gautama Boeddha, geef minder ruimte aan de gevallen wezens in het mentale rijk die niet willen dat de mensen doen wat het beste voor hen is. Zij willen dat ze minder doen dan wat het beste voor hen is opdat zij daar hun voordeel mee kunnen doen.

Gautama, I have no desire,
to nothing earthly I aspire,
in non-attachment I now rest,
passing Mara’s subtle test.

Gautama, Flame of Cosmic Peace,
unruly thoughts do hereby cease,
we radiate from you and me
the peace to still Samsara’s Sea.

6. Gautama Boeddha, geef minder ruimte aan de gevallen wezens in het mentale rijk die weten dat zij mensen om de tuin moeten leiden om aan de macht te kunnen blijven en steeds weer met ideeën aan moeten komen die mensen voor de gek kunnen houden.

Gautama, I melt into you,
my mind is one, no longer two,
immersed in your resplendent glow,
Nirvana is all that I know.

Gautama, Flame of Cosmic Peace,
unruly thoughts do hereby cease,
we radiate from you and me
the peace to still Samsara’s Sea.

7. Gautama Boeddha, geef minder ruimte aan de gevallen wezens in het mentale rijk die een gebrekkig systeem proberen te handhaven door spirituele mensen zover te krijgen dat ze hen geloven en op die manier hun energie geven om dit systeem in stand te houden.

Gautama, in your timeless space,
I am immersed in Cosmic Grace,
I know the God beyond all form,
to world I will no more conform.

Gautama, Flame of Cosmic Peace,
unruly thoughts do hereby cease,
we radiate from you and me
the peace to still Samsara’s Sea.

8. Gautama Boeddha, geef minder ruimte aan de entiteiten en demonen in het mentale rijk en snijd de spirituele mensen en de bevolking in het algemeen los van de leugens en het bedrog van de gevallen wezens.

Gautama, I am now awake,
I clearly see what is at stake,
and thus I claim my sacred right
to be on earth the Buddhic Light.

Gautama, Flame of Cosmic Peace,
unruly thoughts do hereby cease,
we radiate from you and me
the peace to still Samsara’s Sea.

9. Gautama Boeddha, geef minder ruimte aan de gevallen wezens in het mentale rijk die intellectuele mensen in hun macht hebben. Geef minder ruimte aan de menselijke wezens die zijn geïncarneerd die volledig zijn overgenomen door de gevallen wezens in het mentale rijk en die het superioriteitsgevoel dat hen dit geeft, niet willen opgeven.

Gautama, with your thunderbolt,
we give the earth a mighty jolt,
I know that some will understand,
and join the Buddha’s timeless band.

Gautama, Flame of Cosmic Peace,
unruly thoughts do hereby cease,
we radiate from you and me
the peace to still Samsara’s Sea.

Deel 4

1. Gautama Boeddha, breng de leugens en de ideeën aan het licht die de gevallen wezens presenteren en onthul in welke instituten de gevallen wezens de overhand hebben gekregen.

Gautama, show my mental state
that does give rise to love and hate,
your exposé I do endure,
so my perception will be pure.

Gautama, Flame of Cosmic Peace,
unruly thoughts do hereby cease,
we radiate from you and me
the peace to still Samsara’s Sea.

2. Gautama Boeddha, geef minder ruimte aan de gevallen wezens in het mentale rijk die de aard en de beperkingen van het menselijke intellect hebben begrepen en die weten hoe ze daar gebruik van kunnen maken wanneer het erop aankomt om menselijke wezens onder de duim te houden.

Gautama, in your Flame of Peace,
the struggling self I now release,
the Buddha Nature I now see,
it is the core of you and me.

Gautama, Flame of Cosmic Peace,
unruly thoughts do hereby cease,
we radiate from you and me
the peace to still Samsara’s Sea.

3. Gautama Boeddha, geef minder ruimte aan de gevallen wezens en demonen op het fysieke, emotionele, mentale en identiteitsniveau die op de leringen van de geascendeerde meesters tegen zijn.

Gautama, I am one with thee,
Mara’s demons do now flee,
your Presence like a soothing balm,
my mind and senses ever calm.

Gautama, Flame of Cosmic Peace,
unruly thoughts do hereby cease,
we radiate from you and me
the peace to still Samsara’s Sea.

4. Gautama Boeddha, geef minder ruimte aan de gevallen wezens in het mentale rijk die het idee aanmoedigen dat er voor alles een materialistische verklaring moet zijn en dat de samenleving alleen maar iets moet accepteren wat met materiële middelen kan worden aangetoond.

Gautama, I now take the vow,
to live in the eternal now,
with you I do transcend all time,
to live in present so sublime.

Gautama, Flame of Cosmic Peace,
unruly thoughts do hereby cease,
we radiate from you and me
the peace to still Samsara’s Sea.

5. Gautama Boeddha, geef minder ruimte aan de gevallen wezens in het mentale rijk die de heel subtiele ideeën aanprijzen die de mensen ervan weerhouden om het establishment op alle terreinen van de samenleving te onderzoeken.

Gautama, I have no desire,
to nothing earthly I aspire,
in non-attachment I now rest,
passing Mara’s subtle test.

Gautama, Flame of Cosmic Peace,
unruly thoughts do hereby cease,
we radiate from you and me
the peace to still Samsara’s Sea.

6. Gautama Boeddha, geef minder ruimte aan de gevallen wezens in het mentale rijk die het idee aanmoedigen dat de wetenschap de menselijke geest of het menselijke bewustzijn niet serieus hoeft te onderzoeken.

Gautama, I melt into you,
my mind is one, no longer two,
immersed in your resplendent glow,
Nirvana is all that I know.

Gautama, Flame of Cosmic Peace,
unruly thoughts do hereby cease,
we radiate from you and me
the peace to still Samsara’s Sea.

7. Gautama Boeddha, geef minder ruimte aan de gevallen wezens in het mentale rijk die het idee aanmoedigen dat bewustzijn alleen maar subjectief kan zijn en dat alleen materialistisch bewijs objectief is.

Gautama, in your timeless space,
I am immersed in Cosmic Grace,
I know the God beyond all form,
to world I will no more conform.

Gautama, Flame of Cosmic Peace,
unruly thoughts do hereby cease,
we radiate from you and me
the peace to still Samsara’s Sea.

8. Gautama Boeddha, geef minder ruimte aan de gevallen wezens in het mentale rijk die de gevestigde opleidingen op de wereld gebruiken om het idee aan te moedigen dat er een standaard is voor waardevolle kennis én kennis die niet van waarde is, en dat die standaard in materialistische termen moet worden gedefinieerd.

Gautama, I am now awake,
I clearly see what is at stake,
and thus I claim my sacred right
to be on earth the Buddhic Light.

Gautama, Flame of Cosmic Peace,
unruly thoughts do hereby cease,
we radiate from you and me
the peace to still Samsara’s Sea.

9. Gautama Boeddha, door de Christus in mij geef ik nu de geascendeerde meesters het gezag om in te grijpen en de energie, entiteiten en gevallen wezens in het mentale rijk te binden, te verteren en te verwijderen opdat deze planeet bevrijd kan worden van de limieten die aan het materialisme zitten.

Gautama, with your thunderbolt,
we give the earth a mighty jolt,
I know that some will understand,
and join the Buddha’s timeless band.

Gautama, Flame of Cosmic Peace,
unruly thoughts do hereby cease,
we radiate from you and me
the peace to still Samsara’s Sea.

Verzegeling

In naam van IK BEN DIE IK BEN accepteer ik dat Aartsengel Michaël, Astrea en Shiva een ondoordringbaar schild vormen rondom mij en alle mensen die hieraan meehelpen en dat zij ons in alle vier octaven verzegelen tegen alle energie die op angst berust. Ik aanvaard dat het licht van God alle op angst gebaseerde energie verteert en transformeert van de krachten die achter oorlog zitten!

Volgende: 23. Het identiteitsoctaaf zuiveren