19 | HET ASTRALE VLAK ZUIVEREN

In naam van IK BEN DIE IK BEN, Jezus Christus, roep ik Moeder Maria, Shiva en Astrea op het emotionele octaaf, het astrale vlak, te zuiveren van alle demonen, entiteiten en gevallen wezens die helpen om oorlogen te beginnen of de mensen verhinderen om oorlogen en conflicten te beëindigen. Maak de mensen bewust van het feit dat wij spirituele wezens zijn en dat wij een nieuwe toekomst kunnen medescheppen door met de geascendeerde meesters samen te werken. Ik roep speciaal op dat… (Doe je eigen oproepen)

Deel 1

1. Geliefde Shiva, snijd alle spirituele mensen los van het gevoel dat het onmogelijk is om oorlogen stoppen of dat die te overweldigend zijn. Help hen om in te zien dat dit wel haalbaar is wanneer wij met de geascendeerde meesters samenwerken.

O Shiva, God of sacred fire,
it’s time to let the past expire,
I want to rise above the old,
a golden future to unfold.

O Shiva, clear the energy,
O Shiva, bring the synergy,
O Shiva, make all demons flee,
O Shiva, bring back peace to me.

2. Geliefde Shiva, snijd alle mensen los opdat ze kunnen inzien dat de gevallen wezens oorlog als een werktuig beschouwen om bepaalde doelen te halen. Snijd de mensen los van de illusie dat het mogelijk is om oorlogen te stoppen door er een redelijk gesprek over te voeren.

O Shiva, come and set me free,
from forces that do limit me,
with fire consume all that is less,
paving way to my success.

O Shiva, clear the energy,
O Shiva, bring the synergy,
O Shiva, make all demons flee,
O Shiva, bring back peace to me.

3. Geliefde Shiva, snijd alle mensen los opdat zij begrijpen dat hoewel de meeste mensen wel de motivatie hebben om oorlog te stoppen, er wezens zijn in de drie hogere rijken, evenals een aantal gevallen wezens die zijn geïncarneerd, die niet gemotiveerd zijn om oorlog te stoppen.

O Shiva, Maya’s veil disperse,
clear my private universe,
dispel the consciousness of death,
consume it with your Sacred Breath.

O Shiva, clear the energy,
O Shiva, bring the synergy,
O Shiva, make all demons flee,
O Shiva, bring back peace to me.

4. Geliefde Shiva, snijd de spirituele mensen los opdat ze kunnen begrijpen dat het officiële wereldbeeld ontoereikend is en dat dit de mensen niet de kennis verschaft over de spirituele oorzaken van oorlog.

O Shiva, I hereby let go,
of all attachments here below,
addictive entities consume,
the upward path I do resume.

O Shiva, clear the energy,
O Shiva, bring the synergy,
O Shiva, make all demons flee,
O Shiva, bring back peace to me.

5. Geliefde Shiva, snijd de spirituele mensen los van alle illusies die ons laten denken dat wij moeten vechten tegen de mensen die oorlogen en conflicten laten voortbestaan.

O Shiva, I recite your name,
come banish fear and doubt and shame,
with fire expose within my mind,
what ego seeks to hide behind.

O Shiva, clear the energy,
O Shiva, bring the synergy,
O Shiva, make all demons flee,
O Shiva, bring back peace to me.

6. Geliefde Shiva, ik roep de geascendeerde meesters op om de demonen op het astrale vlak te binden en te verteren opdat de mensen die zijn geïncarneerd, de vrije keuze krijgen om te stoppen met hun agressie of hun eigen oordeel tot stand te brengen.

O Shiva, I am not afraid,
my karmic debt is hereby paid,
the past no longer owns my choice,
in breath of Shiva I rejoice.

O Shiva, clear the energy,
O Shiva, bring the synergy,
O Shiva, make all demons flee,
O Shiva, bring back peace to me.

7. Geliefde Shiva, snijd de mensen los die zijn geïncarneerd die vaak onbewust een verbond met de gevallen wezens hebben gesloten en die ervan profiteren als zij degenen steunen die oorlogen en conflicten creëren.

O Shiva, show me spirit pairs,
that keep me trapped in their affairs,
I choose to see within my mind,
the spirits that you surely bind.

O Shiva, clear the energy,
O Shiva, bring the synergy,
O Shiva, make all demons flee,
O Shiva, bring back peace to me.

8. Geliefde Shiva, ik roep het oordeel van Christus op over alle mensen die zijn geïncarneerd die oorlogen en conflicten voortzetten. Ik roep de geascendeerde meesters op om die mensen te bevrijden van de demonen en entiteiten op het astrale vlak.

O Shiva, naked I now stand,
my mind in freedom does expand,
as all my ghosts I do release,
surrender is the key to peace.

O Shiva, clear the energy,
O Shiva, bring the synergy,
O Shiva, make all demons flee,
O Shiva, bring back peace to me.

9. Geliefde Shiva, ik roep het oordeel van Christus op over alle mensen die zijn geïncarneerd die oorlogen en conflicten voortzetten. Ik roep de geascendeerde meesters op om in overeenstemming met de visie van Christus hun karma naar hen te laten terugkeren opdat zij  geen oorlogen en conflicten meer kunnen voortzetten.

O Shiva, all-consuming fire,
with Parvati raise me higher,
when I am raised your light to see,
all men I will draw onto me.

O Shiva, clear the energy,
O Shiva, bring the synergy,
O Shiva, make all demons flee,
O Shiva, bring back peace to me.

Deel 2

1. Geliefde Astrea, ik roep het oordeel van Christus op over alle mensen die zijn geïncarneerd die oorlogen en conflicten voortzetten. Ik roep de geascendeerde meesters op om hen van de aarde weg te halen in overeenstemming met de visie van Christus.

Astrea, loving Being white,
your Presence is my pure delight,
your sword and circle white and blue,
the astral plane is cutting through.

Astrea, come accelerate,
with purity I do vibrate,
release the fire so blue and white,
my aura filled with vibrant light.

2. Geliefde Astrea, snijd alle mensen los die zijn geïncarneerd van wie hun geest is overgenomen door het astrale vlak, wat ervoor zorgt dat ze medelijden hebben met de duivel of andere duistere krachten.

Astrea, calm the raging storm,
so purity will be the norm,
my aura filled with blue and white,
with shining armor, like a knight.

Astrea, come accelerate,
with purity I do vibrate,
release the fire so blue and white,
my aura filled with vibrant light.

3. Geliefde Astrea, bind de gevallen wezens die zijn geïncarneerd die medelijden hebben met de demonen die zij in vorige levens hebben geschapen, hetzij door middel van muziek, hetzij op andere manieren.

Astrea, come and cut me free,
from every binding entity,
let astral forces all be bound,
true freedom I have surely found.

Astrea, come accelerate,
with purity I do vibrate,
release the fire so blue and white,
my aura filled with vibrant light.

4. Geliefde Astrea, ik gebruik nu mijn vrije wil om te beslissen: “Genoeg is genoeg.” De demonen en entiteiten op het astrale vlak hebben voldoende gelegenheid gekregen om invloed op de aarde uit te oefenen, en met het gezag van de Christus in mij eis ik dat zij ogenblikkelijk worden gestopt en dat het astrale vlak wordt gezuiverd.

Astrea, I sincerely urge,
from demons all, do me purge,
consume them all and take me higher,
I will endure your cleansing fire.

Astrea, come accelerate,
with purity I do vibrate,
release the fire so blue and white,
my aura filled with vibrant light.

5. Geliefde Astrea, bind en verteer alle demonen op het astrale vlak die energie van menselijke wezens stelen die zijn geïncarneerd of van zielen die gevangenzitten op het astrale vlak.

Astrea, do all spirits bind,
so that I am no longer blind,
I see the spirit and its twin,
the victory of Christ I win.

Astrea, come accelerate,
with purity I do vibrate,
release the fire so blue and white,
my aura filled with vibrant light.

6. Geliefde Astrea, bind en verteer de demonen die uit conflicten zijn voortgekomen en die geprogrammeerd zijn om conflicten tot in het oneindige voort te zetten.

Astrea, clear my every cell,
from energies of death and hell,
my body is now free to grow,
each cell emits an inner glow.

Astrea, come accelerate,
with purity I do vibrate,
release the fire so blue and white,
my aura filled with vibrant light.

7. Geliefde Astrea, bind de demonen die zijn geprogrammeerd om vernietiging te brengen en die alles zullen blijven doen wat ze maar kunnen om ervoor te zorgen dat menselijke wezens elkaar vernietigen, de natuur vernietigen en de planeet waarop zij leven.

Astrea, clear my feeling mind,
in purity my peace I find,
with higher feeling you release,
I co-create in perfect peace.

Astrea, come accelerate,
with purity I do vibrate,
release the fire so blue and white,
my aura filled with vibrant light.

8. Geliefde Astrea, ik geef jou en de zeven aartsengelen nu het gezag om alle demonen op het astrale vlak te binden die geprogrammeerd zijn om oorlog en vernietiging te brengen. Bind hen met een net van licht.

Astrea, clear my mental realm,
my Christ self always at the helm,
I see now how to manifest,
the matrix that for all is best.

Astrea, come accelerate,
with purity I do vibrate,
release the fire so blue and white,
my aura filled with vibrant light.

9. Geliefde Astrea, ik geef jou en de zeven aartsengelen nu het gezag om de negatieve energie te verteren of de energie uit de negatieve matrix te bevrijden, zodat de demonen permanent worden opgeruimd.

Astrea, with great clarity,
I claim a new identity,
etheric blueprint I now see,
I co-create more consciously.

Astrea, come accelerate,
with purity I do vibrate,
release the fire so blue and white,
my aura filled with vibrant light.

Deel 3

1. Geliefde Shiva, ik geef jou en alle geascendeerde meesters nu het gezag om in te grijpen en de gevallen wezens te binden die gevangen zitten op het astrale vlak. Verteer de schaal om hun bewuste zelf opdat zij de kans krijgen om vrij keuzes te maken.

O Shiva, God of sacred fire,
it’s time to let the past expire,
I want to rise above the old,
a golden future to unfold.

O Shiva, clear the energy,
O Shiva, bring the synergy,
O Shiva, make all demons flee,
O Shiva, bring back peace to me.

2. Geliefde Shiva, snijd alle zielen los die niet geïncarneerd zijn die vastzitten op het astrale vlak opdat zij de kans krijgen om op aarde te incarneren of naar een andere planeet te worden gebracht.

O Shiva, come and set me free,
from forces that do limit me,
with fire consume all that is less,
paving way to my success.

O Shiva, clear the energy,
O Shiva, bring the synergy,
O Shiva, make all demons flee,
O Shiva, bring back peace to me.

3. Geliefde Shiva, snijd mij en alle spirituele mensen los van alle loyaliteitsbanden met de gevallen wezens en elk medelijden met de gevallen wezens of de demonen die zij in het leven hebben geroepen.

O Shiva, Maya’s veil disperse,
clear my private universe,
dispel the consciousness of death,
consume it with your Sacred Breath.

O Shiva, clear the energy,
O Shiva, bring the synergy,
O Shiva, make all demons flee,
O Shiva, bring back peace to me.

4. Geliefde Shiva, bind en verteer de gevallen wezens en demonen die zulke banden uitbuiten om de energie van spirituele mensen te stelen of te verhinderen dat zij hun Goddelijke plan uitvoeren.

O Shiva, I hereby let go,
of all attachments here below,
addictive entities consume,
the upward path I do resume.

O Shiva, clear the energy,
O Shiva, bring the synergy,
O Shiva, make all demons flee,
O Shiva, bring back peace to me.

5. Geliefde Shiva, bind en verteer de gevallen wezens op het astrale vlak voor wie het tijd is om naar de tweede dood te gaan. Breng hen naar het Meer van Heilig Vuur voor hun laatste oordeel opdat de aarde vrij kan worden van de neerwaartse spiraal van die levensstromen.

O Shiva, I recite your name,
come banish fear and doubt and shame,
with fire expose within my mind,
what ego seeks to hide behind.

O Shiva, clear the energy,
O Shiva, bring the synergy,
O Shiva, make all demons flee,
O Shiva, bring back peace to me.

6. Geliefde Shiva, bind en verteer de gevallen wezens op het astrale vlak die de energie stelen van de zielen die daar gevangenzitten of van de mensen die zijn geïncarneerd.

O Shiva, I am not afraid,
my karmic debt is hereby paid,
the past no longer owns my choice,
in breath of Shiva I rejoice.

O Shiva, clear the energy,
O Shiva, bring the synergy,
O Shiva, make all demons flee,
O Shiva, bring back peace to me.

7. Geliefde Shiva, ik geef jou en alle geascendeerde meesters nu het gezag om alle zielen los te snijden en te helen die emotionele wonden hebben die zijn veroorzaakt door trauma’s in vorige levens.

O Shiva, show me spirit pairs,
that keep me trapped in their affairs,
I choose to see within my mind,
the spirits that you surely bind.

O Shiva, clear the energy,
O Shiva, bring the synergy,
O Shiva, make all demons flee,
O Shiva, bring back peace to me.

8. Geliefde Shiva, heel alle zielen van wie hun emotionele lichaam zo is gefragmenteerd dat zij niet kunnen incarneren.

O Shiva, naked I now stand,
my mind in freedom does expand,
as all my ghosts I do release,
surrender is the key to peace.

O Shiva, clear the energy,
O Shiva, bring the synergy,
O Shiva, make all demons flee,
O Shiva, bring back peace to me.

9. Geliefde Shiva, snijd die zielen en hun zielsdelen los van het astrale vlak opdat zij heel kunnen worden en verdergaan met hun spirituele ontwikkeling.

O Shiva, all-consuming fire,
with Parvati raise me higher,
when I am raised your light to see,
all men I will draw onto me.

O Shiva, clear the energy,
O Shiva, bring the synergy,
O Shiva, make all demons flee,
O Shiva, bring back peace to me.

Deel 4

1. Geliefde Astrea, bevrijd alle zielen van wie zielsdelen vastzitten op bepaalde fysieke locaties, zoals slagvelden. Breng die zielsdelen terug opdat de mensen die weer volledig in hun fysieke lichaam kunnen integreren.

Astrea, loving Being white,
your Presence is my pure delight,
your sword and circle white and blue,
the astral plane is cutting through.

Astrea, come accelerate,
with purity I do vibrate,
release the fire so blue and white,
my aura filled with vibrant light.

2. Geliefde Astrea, bevrijd alle zielen die een geestesziekte hebben, omdat hun emotionele lichaam zo versplinterd is dat zij niet volledig een fysiek lichaam kunnen besturen. Genees hen opdat zij op een natuurlijke manier kunnen functioneren.

Astrea, calm the raging storm,
so purity will be the norm,
my aura filled with blue and white,
with shining armor, like a knight.

Astrea, come accelerate,
with purity I do vibrate,
release the fire so blue and white,
my aura filled with vibrant light.

3. Geliefde Astrea, bevrijd alle zielen die emotionele problemen hebben vanwege een versplinterd emotioneel lichaam. Snijd alle delen van hun emotionele lichaam los die vastzitten op alle niveaus van het astrale vlak.

Astrea, come and cut me free,
from every binding entity,
let astral forces all be bound,
true freedom I have surely found.

Astrea, come accelerate,
with purity I do vibrate,
release the fire so blue and white,
my aura filled with vibrant light.

4. Geliefde Astrea, snijd alle zielen los van alle giftige stoffen die hun emotionele lichaam zijn binnengekomen. Verteer de giftige energie met jouw cirkel en zwaard van vuur.

Astrea, I sincerely urge,
from demons all, do me purge,
consume them all and take me higher,
I will endure your cleansing fire.

Astrea, come accelerate,
with purity I do vibrate,
release the fire so blue and white,
my aura filled with vibrant light.

5. Geliefde Astrea, snijd alle zielen los van ‘scherven’ die haken vormen in hun emotionele lichaam en hen gebonden houden aan demonen en entiteiten op het astrale vlak. Bind en verteer die demonen en entiteiten.

Astrea, do all spirits bind,
so that I am no longer blind,
I see the spirit and its twin,
the victory of Christ I win.

Astrea, come accelerate,
with purity I do vibrate,
release the fire so blue and white,
my aura filled with vibrant light.

6. Geliefde Astrea, ik geef jou en alle geascendeerde meesters nu het gezag om naar de drieëndertig niveaus van het astrale vlak te gaan en alle zielen los te snijden die daar vastzitten en zelfs niet eens om assistentie kunnen vragen om bevrijd te worden.

Astrea, clear my every cell,
from energies of death and hell,
my body is now free to grow,
each cell emits an inner glow.

Astrea, come accelerate,
with purity I do vibrate,
release the fire so blue and white,
my aura filled with vibrant light.

7. Geliefde Astrea, snijd alle spirituele mensen los van de opzettelijke onwetendheid die ervoor zorgt dat zij niet het bestaan van het astrale vlak willen erkennen en de toestand die daar heerst. Help hen om opnieuw hun vastberadenheid te ontdekken om de oproepen te doen en de geascendeerde meesters het gezag te geven om het astrale vlak op te schonen.

Astrea, clear my feeling mind,
in purity my peace I find,
with higher feeling you release,
I co-create in perfect peace.

Astrea, come accelerate,
with purity I do vibrate,
release the fire so blue and white,
my aura filled with vibrant light.

8. Geliefde Astrea, snijd de top tien procent van de spirituele hoogmoed los waarmee de new agebeweging, de meeste spirituele bewegingen en de meeste religies op aarde doordrenkt zijn, namelijk het gevoel dat mensen die zijn geïncarneerd de macht en kracht hebben om de aarde te veranderen zonder samen te werken met de geascendeerde meesters.

Astrea, clear my mental realm,
my Christ self always at the helm,
I see now how to manifest,
the matrix that for all is best.

Astrea, come accelerate,
with purity I do vibrate,
release the fire so blue and white,
my aura filled with vibrant light.

9. Geliefde Astrea, snijd alle spirituele mensen los die ervoor hebben gekozen om in deze tijd te incarneren om het astrale vlak op te schonen. Maak hen ervan bewust dat zij weer contact moeten maken met de keuzes die zij hebben gemaakt opdat zij hun plek als medeschepper met de geascendeerde meesters kunnen innemen.

Astrea, with great clarity,
I claim a new identity,
etheric blueprint I now see,
I co-create more consciously.

Astrea, come accelerate,
with purity I do vibrate,
release the fire so blue and white,
my aura filled with vibrant light.

Verzegeling

In naam van IK BEN DIE IK BEN accepteer ik dat Aartsengel Michaël, Astrea en Shiva een ondoordringbaar schild vormen rondom mij en alle mensen die hieraan meehelpen en dat zij ons in alle vier octaven verzegelen tegen alle energie die op angst berust. Ik aanvaard dat het licht van God alle op angst gebaseerde energie verteert en transformeert van de krachten die achter oorlog zitten!

Volgende: 21. Het mentale rijk zuiveren