4 | DE NIET FYSIEKE OORZAKEN VAN OORLOG BLOOTLEGGEN

In naam van IK BEN DIE IK BEN, Jezus Christus, roep ik Moeder Maria, de Goddelijke Leider en Surya op de belangrijkste oorzaken bloot te leggen die in de vorm van duistere krachten in het emotionele, mentale en identiteitsrijk zitten. Maak de mensen bewust van het feit dat wij spirituele wezens zijn en dat wij een nieuwe toekomst kunnen medescheppen door samen te werken met de geascendeerde meesters. Ik roep speciaal op dat… (Doe je eigen oproepen)

Deel 1

1. Goddelijke Leider, vernietig de sluier van energie en breng aan het licht dat fysieke gebeurtenissen nooit alleen worden veroorzaakt door iets wat op het fysieke niveau gebeurt. Er zijn altijd verborgen oorzaken die reiken tot in het emotionele, mentale en identiteitsrijk.

Divine Director, I now see,
the world is unreality,
in my heart I now truly feel,
the Spirit is all that is real.

Divine Director, send the light,
from blindness clear my inner sight,
my vision free, my vision clear,
your guidance is forever here.

2. Goddelijke Leider, vernietig de sluier van energie en breng aan het licht dat er entiteiten en demonen op het astrale vlak zijn, die in de astrale put zitten.

Divine Director, vision give,
in clarity I want to live,
I now behold my plan Divine,
the plan that is uniquely mine.

Divine Director, send the light,
from blindness clear my inner sight,
my vision free, my vision clear,
your guidance is forever here.

3. Goddelijke Leider, vernietig de sluier van energie en breng aan het licht dat dergelijke wezens weten dat zij alleen kunnen blijven bestaan wanneer ze emotionele energie van menselijke wezens kunnen stelen die zijn geïncarneerd.

Divine Director, show in me,
the ego games, and set me free,
help me escape the ego’s cage,
to help bring in the golden age.

Divine Director, send the light,
from blindness clear my inner sight,
my vision free, my vision clear,
your guidance is forever here.

4. Goddelijke Leider, vernietig de sluier van energie en breng aan het licht dat een demon die uit geweld is ontstaan, alleen maar kan blijven bestaan als hij energie steelt van menselijke wezens die zich met geweld bezighouden.

Divine Director, I’m with you,
my vision one, no longer two,
as karma’s veil you do disperse,
I see a whole new universe.

Divine Director, send the light,
from blindness clear my inner sight,
my vision free, my vision clear,
your guidance is forever here.

5. Goddelijke Leider, vernietig de sluier van energie en breng aan het licht dat dergelijke demonen het vermogen hebben om gedachten en gevoelens op de gedachten van menselijke wezens te projecteren die gevoelig zijn voor de gedachtematrix die de demon heeft geschapen.

Divine Director, I go up,
electric light now fills my cup,
consume in me all shadows old,
bestow on me a vision bold.

Divine Director, send the light,
from blindness clear my inner sight,
my vision free, my vision clear,
your guidance is forever here.

6. Goddelijke Leider, vernietig de sluier van energie en breng aan het licht dat die demon, omdat hij collectief is geschapen, de gedachten van personen kan overweldigen en aanzetten tot nog meer geweld om die demon te voeden, zodat hij zelfs nog sterker wordt.

Divine Director, heart of gold,
my sacred labor I unfold,
o blessed Guru, I now see,
where my own plan is taking me.

Divine Director, send the light,
from blindness clear my inner sight,
my vision free, my vision clear,
your guidance is forever here.

7. Goddelijke Leider, vernietig de sluier van energie en breng aan het licht dat er nog nooit een oorlog alleen maar is ontstaan door oorzaken in het materiële, fysieke rijk. Een oorlog wordt voor een groot deel veroorzaakt door demonen op het astrale vlak die de gedachten van personen hebben overgenomen.

Divine Director, by your grace,
in grander scheme I find my place,
my individual flame I see,
uniqueness God has given me.

Divine Director, send the light,
from blindness clear my inner sight,
my vision free, my vision clear,
your guidance is forever here.

8. Goddelijke Leider, vernietig de sluier van energie en breng aan het licht dat de demonen geen enkele empathie voelen voor menselijke wezens en een oorlog zullen veroorzaken om het zichzelf gemakkelijker te maken om de energie van de mensen te stelen.

Divine Director, vision one,
I see that I AM God’s own Sun,
with your direction so Divine,
I am now letting my light shine.

Divine Director, send the light,
from blindness clear my inner sight,
my vision free, my vision clear,
your guidance is forever here.

9. Goddelijke Leider, vernietig de sluier van energie en breng aan het licht dat de demonen de scheiding tussen het astrale vlak en het fysieke rijk proberen af te breken om de energie van de mensen te stelen. Je kunt dat het allerbeste doen in een fysieke oorlog waarbij veel mensen op het slagveld worden gedood.

Divine Director, what a gift,
to be a part of Spirit’s lift,
to raise mankind out of the night,
to bask in Spirit’s loving sight.

Divine Director, send the light,
from blindness clear my inner sight,
my vision free, my vision clear,
your guidance is forever here.

Deel 2

1. Geliefde Surya, vernietig de sluier van energie en breng het feit aan het licht dat de entiteiten en demonen op het astrale vlak heel erg agressief zijn.

Surya, cosmic being bright,
your balance is my pure delight,
I am in orbit round God Star,
in perfect unity we are.

Surya, banish all extremes,
Surya, shatter Serpent’s schemes,
Surya, balance to me bring,
Surya, making my heart sing.

2. Geliefde Surya, vernietig de sluier van energie en breng het feit aan het licht dat de wezens op het astrale vlak geen medelijden met mensen hebben en dat er niet met hen valt te praten.

Surya, there is more to life,
than human conflict, war and strife,
your balance gives me inner peace,
all outer conflicts do now cease.

Surya, banish all extremes,
Surya, shatter Serpent’s schemes,
Surya, balance to me bring,
Surya, making my heart sing.

3. Geliefde Surya, vernietig de sluier van energie en breng het feit aan het licht dat oorlog wordt veroorzaakt door krachten die geen medelijden en empathie voelen en dat er niet met hen valt te praten. Op geen enkele manier kunnen we de demonen en entiteiten op het astrale vlak ervan weerhouden om te stoppen met wat ze aan het doen zijn.

Surya, what a wondrous sight,
from Sirius you send the light,
of one mind, I now call to thee,
for your apprentice I would be.

Surya, banish all extremes,
Surya, shatter Serpent’s schemes,
Surya, balance to me bring,
Surya, making my heart sing.

4. Geliefde Surya, vernietig de sluier van energie en breng het feit aan het licht dat wij als menselijke wezens niet met de krachten op het astrale vlak kunnen afrekenen, maar de geascendeerde meesters hebben wel de macht en de kracht om ze allemaal van deze planeet te verwijderen.

Surya, radiate your light,
with balance you set all things right,
consuming energetic dross,
my letting go is not a loss.

Surya, banish all extremes,
Surya, shatter Serpent’s schemes,
Surya, balance to me bring,
Surya, making my heart sing.

5. Geliefde Surya, vernietig de sluier van energie en breng het feit aan het licht dat de geascendeerde meesters alleen maar van ons het gezag kunnen krijgen om het astrale vlak te zuiveren van alle entiteiten, demonen en energie van verkeerde kwaliteit.

Surya, your light is alive,
for inner balance I do strive,
the alchemy is now begun,
my heart transformed into a sun.

Surya, banish all extremes,
Surya, shatter Serpent’s schemes,
Surya, balance to me bring,
Surya, making my heart sing.

6. Geliefde Surya, vernietig de sluier van energie en breng aan het licht dat er een niveau op het astrale vlak bestaat waarop demonen en entiteiten zich gewoon voeden door mensen.

Surya, come enlighten me,
duality you help me see,
extremes they cannot pull me in,
on Middle Way I always win.

Surya, banish all extremes,
Surya, shatter Serpent’s schemes,
Surya, balance to me bring,
Surya, making my heart sing.

7. Geliefde Surya, vernietig de sluier van energie en breng aan het licht dat er een ‘hoger’ niveau op het astrale vlak is waarop er roofdemonen zijn die er actief op uit trekken om situaties te creëren waarin mensen fysiek worden gedood of op andere manieren zo kwetsbaar worden gemaakt dat zij hun energie laten stelen.

Surya, in your cosmic sphere,
with Cuzco I your light revere,
from your perspective o so grand,
life finally I understand.

Surya, banish all extremes,
Surya, shatter Serpent’s schemes,
Surya, balance to me bring,
Surya, making my heart sing.

8. Geliefde Surya, vernietig de sluier van energie en breng aan het licht dat die demonen agressievere maatregelen nemen om de mensen zo te manipuleren dat zij fysiek daden verrichten waardoor ze gevoelig worden voor het astrale vlak.

Surya, show me God’s design,
I see that God is all benign,
you calm my feeling body’s storm,
I know the God beyond all form.

Surya, banish all extremes,
Surya, shatter Serpent’s schemes,
Surya, balance to me bring,
Surya, making my heart sing.

9. Geliefde Surya, vernietig de sluier van energie en breng aan het licht dat geen enkele fysieke daad je kwetsbaarder maakt dan het op grote schaal doden op een slagveld in een oorlog. Die demonen zullen er alles aan doen wat in hun macht ligt om de mensen zo te manipuleren dat ze anderen doden of oorlog gaan voeren.

Surya, I come from afar,
and as you show me my home star,
I see now my internal light,
a star I am in my own right.

Surya, banish all extremes,
Surya, shatter Serpent’s schemes,
Surya, balance to me bring,
Surya, making my heart sing.

Deel 3

1. Goddelijke Leider, vernietig de sluier van energie en breng aan het licht dat er gevallen wezens op het astrale vlak bestaan die als medeschepper of engel zijn begonnen in een eerdere sfeer.

Divine Director, I now see,
the world is unreality,
in my heart I now truly feel,
the Spirit is all that is real.

Divine Director, send the light,
from blindness clear my inner sight,
my vision free, my vision clear,
your guidance is forever here.

2. Goddelijke Leider, vernietig de sluier van energie en breng aan het licht dat het kan lijken alsof die gevallen wezens een hoog ontwikkeld bewustzijn hebben en het vermogen bezitten om menselijke wezens te manipuleren, maar zij bezitten niet genoeg zelfbewustzijn om ervoor te kiezen om het anders te doen.

Divine Director, vision give,
in clarity I want to live,
I now behold my plan Divine,
the plan that is uniquely mine.

Divine Director, send the light,
from blindness clear my inner sight,
my vision free, my vision clear,
your guidance is forever here.

3. Goddelijke Leider, vernietig de sluier van energie en breng aan het licht dat er in het mentale octaaf wezens zijn die nog wel enig zelfbewustzijn bezitten. Zij kunnen zo goed verstandelijk en intellectueel redeneren dat zij ons kunnen manipuleren.

Divine Director, show in me,
the ego games, and set me free,
help me escape the ego’s cage,
to help bring in the golden age.

Divine Director, send the light,
from blindness clear my inner sight,
my vision free, my vision clear,
your guidance is forever here.

4. Goddelijke Leider, vernietig de sluier van energie en breng aan het licht dat er op het mentale niveau gevallen wezens zijn die voldoende zelfbewustzijn bezitten om te weten dat zij macht over menselijke wezens kunnen uitoefenen en die daarvan genieten.

Divine Director, I’m with you,
my vision one, no longer two,
as karma’s veil you do disperse,
I see a whole new universe.

Divine Director, send the light,
from blindness clear my inner sight,
my vision free, my vision clear,
your guidance is forever here.

5. Goddelijke Leider, vernietig de sluier van energie en breng aan het licht dat de wezens in het mentale rijk niet zo agressief zijn als in het emotionele rijk. Zij proberen de mensen niet te overweldigen of hen tot iets te dwingen, maar zij proberen de mensen over te halen.

Divine Director, I go up,
electric light now fills my cup,
consume in me all shadows old,
bestow on me a vision bold.

Divine Director, send the light,
from blindness clear my inner sight,
my vision free, my vision clear,
your guidance is forever here.

6. Goddelijke Leider, vernietig de sluier van energie en breng aan het licht dat de gevallen wezens in het mentale rijk lijken op professoren, geleerde mensen of filosofen. Zij hebben zichzelf als koning of keizer geïnstalleerd en nemen schijnbaar een heel vriendelijk, maar indrukwekkend en machtig voorkomen aan.

Divine Director, heart of gold,
my sacred labor I unfold,
o blessed Guru, I now see,
where my own plan is taking me.

Divine Director, send the light,
from blindness clear my inner sight,
my vision free, my vision clear,
your guidance is forever here.

7. Goddelijke Leider, vernietig de sluier van energie en breng aan het licht dat de wezens in het mentale rijk geraffineerde redenen hebben bedacht om te proberen te rechtvaardigen waarom mensen elkaar moeten doden en oorlog voeren.

Divine Director, by your grace,
in grander scheme I find my place,
my individual flame I see,
uniqueness God has given me.

Divine Director, send the light,
from blindness clear my inner sight,
my vision free, my vision clear,
your guidance is forever here.

8. Goddelijke Leider, vernietig de sluier van energie en breng aan het licht dat de wezens in het mentale octaaf de gedachten hebben overgenomen van veel menselijke wezens en dit verklaart waarom er mensen zijn die zich bezig houden met doden, zelfs op lange termijn oorlogen plannen of zogenaamd plannen maken om zich te kunnen verdedigen en het gevoel te hebben dat dit noodzakelijk en geoorloofd is.

Divine Director, vision one,
I see that I AM God’s own Sun,
with your direction so Divine,
I am now letting my light shine.

Divine Director, send the light,
from blindness clear my inner sight,
my vision free, my vision clear,
your guidance is forever here.

9. Goddelijke Leider, vernietig de sluier van energie en breng aan het licht dat mensen alleen maar het gevoel kunnen krijgen dat doden en oorlogen noodzakelijk, onvermijdelijk of geoorloofd zijn wanneer hun gedachten zijn overgenomen door demonen op het astrale en mentale vlak.

Divine Director, what a gift,
to be a part of Spirit’s lift,
to raise mankind out of the night,
to bask in Spirit’s loving sight.

Divine Director, send the light,
from blindness clear my inner sight,
my vision free, my vision clear,
your guidance is forever here.

Deel 4

1. Geliefde Surya, vernietig de sluier van energie en breng aan het licht dat er in het identiteitsoctaaf gevallen wezens zijn die nog vriendelijker of indrukwekkender lijken dan de wezens in het mentale rijk. Die wezens domineren de mensen meestal door middel van de wezens in het mentale en astrale rijk.

Surya, cosmic being bright,
your balance is my pure delight,
I am in orbit round God Star,
in perfect unity we are.

Surya, banish all extremes,
Surya, shatter Serpent’s schemes,
Surya, balance to me bring,
Surya, making my heart sing.

2. Geliefde Surya, vernietig de sluier van energie en breng aan het licht dat wanneer iemand zich bezighoudt met oorlog en het gevoel heeft dat dit geoorloofd is, die persoon rechtstreeks wordt overheerst door een wezen in het mentale rijk. Het wezen in het mentale rijk wordt op zijn beurt weer overheerst door gevallen wezens in het identiteitsrijk.

Surya, there is more to life,
than human conflict, war and strife,
your balance gives me inner peace,
all outer conflicts do now cease.

Surya, banish all extremes,
Surya, shatter Serpent’s schemes,
Surya, balance to me bring,
Surya, making my heart sing.

3. Geliefde Surya, vernietig de sluier van energie en breng aan het licht dat je de wezens in het mentale en identiteitsrijk niet kunt overhalen met argumenten die wij mensen bedenken. Zij beschouwen ons als fundamenteel inferieur aan hen.

Surya, what a wondrous sight,
from Sirius you send the light,
of one mind, I now call to thee,
for your apprentice I would be.

Surya, banish all extremes,
Surya, shatter Serpent’s schemes,
Surya, balance to me bring,
Surya, making my heart sing.

4. Geliefde Surya, vernietig de sluier van energie en breng aan het licht dat de wezens in het mentale en identiteitsrijk weten dat elk argument slechts een argument is en niet de absolute waarheid. Zij zullen elk argument aanpakken om ons tegen elkaar ten strijde te laten trekken.

Surya, radiate your light,
with balance you set all things right,
consuming energetic dross,
my letting go is not a loss.

Surya, banish all extremes,
Surya, shatter Serpent’s schemes,
Surya, balance to me bring,
Surya, making my heart sing.

5. Geliefde Surya, vernietig de sluier van energie en breng aan het licht dat de gevallen wezens in het identiteitsrijk zich realiseren dat geen van de oorzaken op aarde waar zijn of van enige echte betekenis. Zij leiden niet naar het doel dat zij beweren te hebben, omdat het allemaal camouflage is.

Surya, your light is alive,
for inner balance I do strive,
the alchemy is now begun,
my heart transformed into a sun.

Surya, banish all extremes,
Surya, shatter Serpent’s schemes,
Surya, balance to me bring,
Surya, making my heart sing.

6. Geliefde Surya, vernietig de sluier van energie en breng aan het licht dat de wezens in het identiteitsrijk weten dat alle epische drama’s maar één doel hebben en dat is de mensen oorlog te laten voeren met de bedoeling de gevallen wezens te helpen bij hun strijd om te bewijzen dat God geen gelijk heeft.

Surya, come enlighten me,
duality you help me see,
extremes they cannot pull me in,
on Middle Way I always win.

Surya, banish all extremes,
Surya, shatter Serpent’s schemes,
Surya, balance to me bring,
Surya, making my heart sing.

7. Geliefde Surya, vernietig de sluier van energie en breng aan het licht dat alle filosofieën, religies en denksystemen op aarde berusten op kunstmatige zaken. Ze camoufleren allemaal de ware zaak van de gevallen wezens die proberen te bewijzen dat God er niet goed aan heeft gedaan om menselijke wezens hun vrije wil te laten gebruiken op een verkeerde manier.

Surya, in your cosmic sphere,
with Cuzco I your light revere,
from your perspective o so grand,
life finally I understand.

Surya, banish all extremes,
Surya, shatter Serpent’s schemes,
Surya, balance to me bring,
Surya, making my heart sing.

8. Geliefde Surya, vernietig de sluier van energie en breng aan het licht dat er geen rationele reden is om op fysiek niveau oorlog te voeren. Omdat de oorzaak van oorlog niet op het fysieke niveau ligt, kun je ook niet op die manier oorlog van het fysieke niveau verwijderen.

Surya, show me God’s design,
I see that God is all benign,
you calm my feeling body’s storm,
I know the God beyond all form.

Surya, banish all extremes,
Surya, shatter Serpent’s schemes,
Surya, balance to me bring,
Surya, making my heart sing.

9. Geliefde Surya, vernietig de sluier van energie en breng aan het licht dat wij als menselijke wezens wel iets kunnen doen om oorlog van deze planeet te verwijderen. Wij kunnen oproepen doen en dit bewustzijn transcenderen, zodat de geascendeerde meesters het gezag krijgen om de krachten te verwijderen die oorlog op fysiek niveau scheppen.

Surya, I come from afar,
and as you show me my home star,
I see now my internal light,
a star I am in my own right.

Surya, banish all extremes,
Surya, shatter Serpent’s schemes,
Surya, balance to me bring,
Surya, making my heart sing.

Verzegeling

In naam van IK BEN DIE IK BEN accepteer ik dat Aartsengel Michaël, Astrea en Shiva een ondoordringbaar schild vormen rondom mij en alle mensen die hieraan meehelpen, en dat zij ons in alle vier octaven verzegelen tegen alle energie die op angst berust. Ik aanvaard dat het licht van God alle op angst gebaseerde energie verteert en transformeert van de krachten die achter oorlog zitten!

Volgende: 6. Maak de mensen ervan bewust dat het noodzakelijk is om het oordeel te vellen