6 | MAAK DE MENSEN ERVAN BEWUST DAT HET NOODZAKELIJK IS OM HET OORDEEL TE VELLEN

In naam van IK BEN DIE IK BEN, Jezus Christus, roep ik Moeder Maria, Surya en Alpha op de mensen bewust te maken van de noodzaak om het oordeel op te roepen over de demonen en gevallen wezens die oorlog veroorzaken. Maak de mensen bewust van het feit dat wij spirituele wezens zijn en dat we een nieuwe toekomst kunnen medescheppen door met de geascendeerde meesters samen te werken. Ik roep speciaal op dat… (Doe je eigen oproepen)

Deel 1

1. Geliefde Surya, maak de mensen bewust van de illusie dat er een wij-tegen-zij mentaliteit is die de entiteiten, demonen en gevallen wezens op de drie hogere niveaus in het leven hebben geroepen. Snijd de mensen los van de argumentatie die acties tegen anderen schijnbaar goedkeurt op grond van een indeling van de mensheid in gemakkelijk te definiëren categorieën.

Surya, cosmic being bright,
your balance is my pure delight,
I am in orbit round God Star,
in perfect unity we are.

Surya, banish all extremes,
Surya, shatter Serpent’s schemes,
Surya, balance to me bring,
Surya, making my heart sing.

2. Geliefde Surya, maak de mensen bewust van het feit dat een wij-tegen-zij mentaliteit er niet voor zorgt dat oorlog actief van deze planeet wordt verwijderd.

Surya, there is more to life,
than human conflict, war and strife,
your balance gives me inner peace,
all outer conflicts do now cease.

Surya, banish all extremes,
Surya, shatter Serpent’s schemes,
Surya, balance to me bring,
Surya, making my heart sing.

3. Geliefde Surya, maak de mensen bewust van het feit dat oorlog de extreme uitkomst is van één bewustzijnsstaat die de werkelijkheid in afzonderlijke vakjes verdeelt. Er wordt een verdeling gemaakt tussen groepen mensen en er wordt een waardeoordeel gevormd door te zeggen dat de ene groep iets verkeerd doet en dat de andere groep hier een eind aan moet maken.

Surya, what a wondrous sight,
from Sirius you send the light,
of one mind, I now call to thee,
for your apprentice I would be.

Surya, banish all extremes,
Surya, shatter Serpent’s schemes,
Surya, balance to me bring,
Surya, making my heart sing.

4. Geliefde Surya, maak de mensen bewust van het feit dat het dualiteitsbewustzijn altijd twee tegenovergestelde polariteiten heeft en die gebruikt om het idee te creëren dat er een epische strijd gaande is en dat er mensen aan de verkeerde kant van de strijd staan. Degenen die aan de goede kant staan, moeten de anderen tot iets dwingen voor het hoogste goed.

Surya, radiate your light,
with balance you set all things right,
consuming energetic dross,
my letting go is not a loss.

Surya, banish all extremes,
Surya, shatter Serpent’s schemes,
Surya, balance to me bring,
Surya, making my heart sing.

5. Geliefde Surya, maak de mensen bewust van de illusie dat wij andere mensen niet kunnen doden zonder dat dit ons ook beïnvloedt, zelfs de illusie dat wij iets voor God doen als wij andere mensen doden.

Surya, your light is alive,
for inner balance I do strive,
the alchemy is now begun,
my heart transformed into a sun.

Surya, banish all extremes,
Surya, shatter Serpent’s schemes,
Surya, balance to me bring,
Surya, making my heart sing.

6. Geliefde Surya, maak de mensen bewust van het feit dat alle mensen uit dezelfde bron komen. Iedereen werd oorspronkelijk geschapen als een zuiver en onschuldig wezen. We hebben allemaal vrije wil gekregen en onze huidige toestand kunnen we ongedaan maken als wij op onze eerdere keuzes terugkomen.

Surya, come enlighten me,
duality you help me see,
extremes they cannot pull me in,
on Middle Way I always win.

Surya, banish all extremes,
Surya, shatter Serpent’s schemes,
Surya, balance to me bring,
Surya, making my heart sing.

7. Geliefde Surya, maak de mensen bewust van het feit dat de entiteiten en demonen niet als zelfbewuste wezens zijn geschapen en niet de mogelijkheid hebben om te kiezen. Zulke wezens moeten worden verteerd en de geascendeerde meesters zijn heel goed in staat om dit te doen wanneer wij hen daartoe het gezag geven.

Surya, in your cosmic sphere,
with Cuzco I your light revere,
from your perspective o so grand,
life finally I understand.

Surya, banish all extremes,
Surya, shatter Serpent’s schemes,
Surya, balance to me bring,
Surya, making my heart sing.

8. Geliefde Surya, maak de mensen bewust van het feit dat het bewustzijnsniveau van de mensen die zijn geïncarneerd, bepaalt wat er in de emotionele, mentale en identiteitsrijken op aarde is toegestaan. Als een cruciaal aantal mensen dat is geïncarneerd het bewustzijn verhoogt, dan krijgen de geascendeerde meesters het gezag om de demonen op te ruimen die beneden dat bewustzijnsniveau zitten.

Surya, show me God’s design,
I see that God is all benign,
you calm my feeling body’s storm,
I know the God beyond all form.

Surya, banish all extremes,
Surya, shatter Serpent’s schemes,
Surya, balance to me bring,
Surya, making my heart sing.

9. Geliefde Surya, maak de mensen bewust van het feit dat er een limiet zit aan wat wij kunnen doen als we spiritueel licht oproepen. De entiteiten, demonen en gevallen wezens in de drie hogere octaven reageren misschien wel niet op het licht en daardoor krijgen wij het gezag om actief hun oordeel op te roepen.

Surya, I come from afar,
and as you show me my home star,
I see now my internal light,
a star I am in my own right.

Surya, banish all extremes,
Surya, shatter Serpent’s schemes,
Surya, balance to me bring,
Surya, making my heart sing.

Deel 2

1. Geliefde Alpha, maak de mensen bewust van het feit dat er een verschuiving heeft plaatsgehad in het collectieve bewustzijn en die hield in dat de meeste mensen het niet langer meer als een eer beschouwen om oorlog te voeren en een bepaald prestige te krijgen door andere mensen te doden.

Beloved Alpha, God’s great plan,
in Central Sun, it all began,
what wondrous vision of a world,
the cosmic spheres were then unfurled.

Beloved Alpha, in your light,
I now see God with inner sight,
as man I will no longer live,
my life to God I truly give.

2. Geliefde Alpha, maak de mensen bewust van het feit dat er spirituele cycli bestaan. Help hen te begrijpen dat we nu aan een nieuwe cyclus beginnen, wat betekent dat wij oproepen kunnen doen om het oordeel van Christus te vellen over wezens die deze verandering in hun bewustzijn niet doorvoeren.

Beloved Alpha, serve the All,
this is Creator’s timeless call,
from out Creator’s perfect whole,
sprang lifestreams with a sacred goal.

Beloved Alpha, in your light,
I now see God with inner sight,
as man I will no longer live,
my life to God I truly give.

3. Geliefde Alpha, maak de mensen bewust van het feit dat het oordeel van Christus berust op het Eenheidsbewustzijn. Het Christusbewustzijn weet dat al het leven één is, dat menselijke wezens niet in aparte vakjes kunnen worden ingedeeld waar wij vervolgens een waardeoordeel over kunnen geven of dat sommige mensen slecht zijn en dat zij het daarom verdienen om te worden gedood door de goede mensen.

Beloved Alpha, all was one,
as we were sent from Central Sun,
to you we shall in time return,
for cosmic union we do yearn.

Beloved Alpha, in your light,
I now see God with inner sight,
as man I will no longer live,
my life to God I truly give.

4. Geliefde Alpha, maak de mensen bewust van het feit dat voor het Christusbewustzijn alle mensen deel uitmaken van het ene Lichaam van God op aarde. Wat menselijke wezens beïnvloedt, beïnvloedt het geheel, en ook ons.

Beloved Alpha, I now see,
You with Omega form the key,
it was from your polarity,
that I received identity.

Beloved Alpha, in your light,
I now see God with inner sight,
as man I will no longer live,
my life to God I truly give.

5. Geliefde Alpha, maak de mensen bewust van het feit dat het Christusbewustzijn niet de wens heeft om andere mensen te vernietigen. Er is ook geen verlangen om anderen te straffen, omdat wij ook onszelf straffen als wij andere mensen straffen.

Beloved Alpha, cosmic gate,
the nexus of your figure-eight,
I sprang from Cosmic Cube so bright,
I am at heart a spark of light.

Beloved Alpha, in your light,
I now see God with inner sight,
as man I will no longer live,
my life to God I truly give.

6. Geliefde Alpha, maak de mensen bewust van het feit dat de aarde zich in een interim-fase bevindt tussen het Vissen- en  Aquariustijdperk. Het is de bedoeling dat de mensheid het bewustzijn transcendeert dat oorlog op gang brengt, het idee dat het doel de middelen heiligt en dat je andere mensen mag doden om een of ander abstract doel te bereiken dat door een abstract idee werd gedefinieerd.

Beloved Alpha, from your womb,
I did descend to matter’s tomb,
but buried I will be no more,
my inner vision you restore.

Beloved Alpha, in your light,
I now see God with inner sight,
as man I will no longer live,
my life to God I truly give.

7. Geliefde Alpha, wek de mensen uit de illusie dat een abstract idee het doden van een menselijk wezen kan rechtvaardigen. Help de mensen om te begrijpen dat de oorlogen alleen maar door zullen gaan en erger worden, totdat wij uiteindelijk wakker worden en dit bewustzijn transcenderen.

Beloved Alpha, I now know,
the love you did on me bestow,
as co-creator I will bring,
the light to make all matter sing.

Beloved Alpha, in your light,
I now see God with inner sight,
as man I will no longer live,
my life to God I truly give.

8. Geliefde Alpha, maak de mensen bewust van het feit dat degenen die zijn geïncarneerd, oproepen mogen doen om het oordeel te vellen over geïncarneerde mensen en immateriële krachten in de drie andere rijken, wanneer een planeet op weg is naar een transitie.

Beloved Alpha, on this earth,
a new age we are giving birth,
for we are here to bring the love,
that you are sending from Above.

Beloved Alpha, in your light,
I now see God with inner sight,
as man I will no longer live,
my life to God I truly give.

9. Geliefde Alpha, maak de mensen bewust van het feit dat bepaalde krachten en mensen een extra kans krijgen om te kiezen tussen licht en donker als het oordeel van Christus over hen wordt opgeroepen.

Beloved Alpha, you and me,
we form a true polarity,
as up above, so here below,
with life’s own river I do flow.

Beloved Alpha, in your light,
I now see God with inner sight,
as man I will no longer live,
my life to God I truly give.

Deel 3

1. Geliefde Surya, maak de spirituele mensen ervan bewust dat ze de gelegenheid krijgen om oproepen te doen voor het Christusoordeel en dat ze dit moeten doen vanuit een volledig neutrale gemoedstoestand.

Surya, cosmic being bright,
your balance is my pure delight,
I am in orbit round God Star,
in perfect unity we are.

Surya, banish all extremes,
Surya, shatter Serpent’s schemes,
Surya, balance to me bring,
Surya, making my heart sing.

2. Geliefde Surya, laat de spirituele mensen tot het besef komen dat het Christusbewustzijn al het leven wil verheffen. We verheffen andere wezens met vrije wil door het gemakkelijker voor hen te maken om voor het licht te kiezen in plaats van duisternis. Wij tonen hen het licht!

Surya, there is more to life,
than human conflict, war and strife,
your balance gives me inner peace,
all outer conflicts do now cease.

Surya, banish all extremes,
Surya, shatter Serpent’s schemes,
Surya, balance to me bring,
Surya, making my heart sing.

3. Geliefde Surya, maak de spirituele mensen bewust van het feit dat omdat de meerderheid van de mensen het licht begint te erkennen, het niet binnen de Wet van Vrije Wil valt dat een kleine minderheid de transitie naar de volgende spirituele cyclus belemmert. Er komt een moment waarop wezens de keuze moeten maken tussen het nieuwe en het oude.

Surya, what a wondrous sight,
from Sirius you send the light,
of one mind, I now call to thee,
for your apprentice I would be.

Surya, banish all extremes,
Surya, shatter Serpent’s schemes,
Surya, balance to me bring,
Surya, making my heart sing.

4. Geliefde Surya, laat de spirituele mensen bewust tot het besef komen dat de geascendeerde meesters het gezag hebben om wezens te confronteren met de noodzaak om een keuze te maken. Wij kunnen de geascendeerde meesters oproepen om het Christusoordeel uit te voeren zowel voor de geïncarneerde mensen als de wezens in de drie hogere rijken.

Surya, radiate your light,
with balance you set all things right,
consuming energetic dross,
my letting go is not a loss.

Surya, banish all extremes,
Surya, shatter Serpent’s schemes,
Surya, balance to me bring,
Surya, making my heart sing.

5. Geliefde Surya, maak de spirituele mensen ervan bewust dat het absoluut noodzakelijk is dat het Christusoordeel wordt opgeroepen over de wezens op het astrale vlak die zonder nadenken proberen de menselijke wezens in hun macht te krijgen door hen steeds opnieuw aan te zetten tot het voeren van oorlog.

Surya, your light is alive,
for inner balance I do strive,
the alchemy is now begun,
my heart transformed into a sun.

Surya, banish all extremes,
Surya, shatter Serpent’s schemes,
Surya, balance to me bring,
Surya, making my heart sing.

6. Geliefde Surya, laat de spirituele mensen bewust tot het besef komen dat de volgende logische stap is dat wezens in het astrale, mentale en identiteitsrijk het laatste oordeel krijgen, wat leidt tot de tweede dood waarin al het negatieve momentum van die levensstroom wordt opgeruimd.

Surya, come enlighten me,
duality you help me see,
extremes they cannot pull me in,
on Middle Way I always win.

Surya, banish all extremes,
Surya, shatter Serpent’s schemes,
Surya, balance to me bring,
Surya, making my heart sing.

7. Geliefde Surya, laat de spirituele mensen bewust tot het besef komen dat één individu de vrije wil zo extreem kan doorvoeren dat dit de vooruitgang en keuzes van het geheel belemmert. Er moet een zeker evenwicht bestaan en het proces dat de geascendeerde meesters hebben gedefinieerd, heeft zich al op veel verschillende planeten bewezen.

Surya, in your cosmic sphere,
with Cuzco I your light revere,
from your perspective o so grand,
life finally I understand.

Surya, banish all extremes,
Surya, shatter Serpent’s schemes,
Surya, balance to me bring,
Surya, making my heart sing.

8. Geliefde Surya, maak de spirituele mensen bewust van het feit dat God de hel nooit heeft geschapen. Individuele levensstromen met vrije wil hebben hun eigen hel geschapen. Zij moeten nu uitvinden wat voor hel het wel moet worden voordat zij er genoeg van hebben en zich zullen omkeren.

Surya, show me God’s design,
I see that God is all benign,
you calm my feeling body’s storm,
I know the God beyond all form.

Surya, banish all extremes,
Surya, shatter Serpent’s schemes,
Surya, balance to me bring,
Surya, making my heart sing.

9. Geliefde Surya, laat de spirituele mensen bewust tot het besef komen dat hoewel levensstromen vrij zijn om hun eigen hel te creëren, er een limiet zit aan tot hoever dit op een bepaalde planeet mag. Het wordt tijd dat wij beslissen dat de hel die oorlog is, niet meer op aarde mag voorkomen.

Surya, I come from afar,
and as you show me my home star,
I see now my internal light,
a star I am in my own right.

Surya, banish all extremes,
Surya, shatter Serpent’s schemes,
Surya, balance to me bring,
Surya, making my heart sing.

Deel 4

1. Geliefde Alpha, ik roep het Christusoordeel op over alle menselijke wezens die geïncarneerd zijn en die geloven in en handelen naar het concept dat het geoorloofd is om een fysiek mens te doden om een abstract idee te beschermen of te bevorderen.

Beloved Alpha, God’s great plan,
in Central Sun, it all began,
what wondrous vision of a world,
the cosmic spheres were then unfurled.

Beloved Alpha, in your light,
I now see God with inner sight,
as man I will no longer live,
my life to God I truly give.

2. Geliefde Alpha, ik roep het Christusoordeel op over alle entiteiten, demonen en gevallen wezens op het astrale vlak die de gedachten van menselijke wezens beheersen en hen proberen aan te zetten tot het doden van anderen om een abstract idee te beschermen of te bevorderen.

Beloved Alpha, serve the All,
this is Creator’s timeless call,
from out Creator’s perfect whole,
sprang lifestreams with a sacred goal.

Beloved Alpha, in your light,
I now see God with inner sight,
as man I will no longer live,
my life to God I truly give.

3. Geliefde Alpha, ik roep het Christusoordeel op over alle entiteiten, demonen en gevallen wezens in het mentale octaaf die de gedachten van menselijke wezens beheersen en hen proberen aan te zetten om anderen te doden om een abstract idee te beschermen of te bevorderen.

Beloved Alpha, all was one,
as we were sent from Central Sun,
to you we shall in time return,
for cosmic union we do yearn.

Beloved Alpha, in your light,
I now see God with inner sight,
as man I will no longer live,
my life to God I truly give.

4. Geliefde Alpha, ik roep het Christusoordeel op over alle entiteiten, demonen en gevallen wezens in het identiteitsoctaaf die de gedachten van menselijke wezens beheersen en hen proberen aan te zetten om anderen te doden om een abstract idee te beschermen of te bevorderen.

Beloved Alpha, I now see,
You with Omega form the key,
it was from your polarity,
that I received identity.

Beloved Alpha, in your light,
I now see God with inner sight,
as man I will no longer live,
my life to God I truly give.

5. Geliefde Alpha, ik roep het Christusoordeel op over alle wezens, wel of niet geïncarneerd, die dit idee niet willen loslaten. Ik roep op dat zij worden verwijderd uit alle vier octaven van planeet aarde opdat hun duisternis de planeet niet langer naar beneden kan trekken en een magnetische aantrekkingskracht uitoefenen op menselijke wezens die zijn geïncarneerd.

Beloved Alpha, cosmic gate,
the nexus of your figure-eight,
I sprang from Cosmic Cube so bright,
I am at heart a spark of light.

Beloved Alpha, in your light,
I now see God with inner sight,
as man I will no longer live,
my life to God I truly give.

6. Geliefde Alpha, ik roep het Christusoordeel op over alle wezens in het identiteitsoctaaf die proberen te bewijzen dat God ongelijk had.

Beloved Alpha, from your womb,
I did descend to matter’s tomb,
but buried I will be no more,
my inner vision you restore.

Beloved Alpha, in your light,
I now see God with inner sight,
as man I will no longer live,
my life to God I truly give.

7. Geliefde Alpha, ik roep het Christusoordeel op over alle wezens in het identiteitsoctaaf die bereid zijn fysieke menselijke wezens te doden en hen te beroven van de kans om geïncarneerd te zijn vanwege een abstract idee van hen.

Beloved Alpha, I now know,
the love you did on me bestow,
as co-creator I will bring,
the light to make all matter sing.

Beloved Alpha, in your light,
I now see God with inner sight,
as man I will no longer live,
my life to God I truly give.

8. Geliefde Alpha, help alle mensen het bewustzijn te ontstijgen dat de mensheid indeelt op basis van de wij-tegen-zij mentaliteit. Help alle mensen de dualistische extremiteiten te ontstijgen en help hen om het evenwicht van het Christusbewustzijn te vinden dat weet dat al het leven één is.

Beloved Alpha, on this earth,
a new age we are giving birth,
for we are here to bring the love,
that you are sending from Above.

Beloved Alpha, in your light,
I now see God with inner sight,
as man I will no longer live,
my life to God I truly give.

9. Geliefde Alpha, help alle mensen om tot het uitgebalanceerde besef te komen dat het doel, het bevorderen van een idee, nooit het middel, het doden van fysieke mensen, kan heiligen. Help de mensen te begrijpen dat het nooit geoorloofd is om fysieke mensen te doden vanwege een abstract idee.

Beloved Alpha, you and me,
we form a true polarity,
as up above, so here below,
with life’s own river I do flow.

Beloved Alpha, in your light,
I now see God with inner sight,
as man I will no longer live,
my life to God I truly give.

Verzegeling

In naam van IK BEN DIE IK BEN accepteer ik dat Aartsengel Michaël, Astrea en Shiva een ondoordringbaar schild vormen rondom mij en alle mensen die hieraan meehelpen, en dat zij ons in alle vier octaven verzegelen tegen alle energie die op angst berust. Ik aanvaard dat het licht van God alle op angst gebaseerde energie verteert en transformeert van de krachten die achter oorlog zitten!

Volgende: 8. De illusie die angst is, vernietigen