HELP DE MENSEN OM HET POTENTIEEL TOT OORLOG TE STOPPEN

(Vertaald uit: ‘Help the ascended masters to stop war’)

In naam van IK BEN DIE IK BEN, Jezus Christus, roep ik Moeder Maria en de Goddelijke Leider aan om de mensen te wekken uit de illusie dat oorlog een te groot probleem voor ons is om er iets aan te kunnen doen. Maak de mensen bewust van het feit dat wij spirituele wezens zijn en dat wij een nieuwe toekomst kunnen medescheppen door met de geascendeerde meesters samen te werken. Ik roep speciaal op dat… (Doe je eigen oproepen)

Deel 1

1. Moeder Maria, maak de mensen bewust van het bestaan van geascendeerde meesters. Maak de mensen bewust van de Wet van Vrije Wil en dat de geascendeerde meesters de macht hebben om oorlog te verwijderen, maar dat wij, degenen die geïncarneerd zijn, hen dat gezag moeten geven.

O blessed Mary, Mother mine,
there is no greater love than thine,
as we are one in heart and mind,
my place in hierarchy I find.

O Mother Mary, generate,
the song that does accelerate,
the earth into a higher state,
all matter does now scintillate.

2. Moeder Maria, maak de mensen bewust van het bestaan van een kracht die geen respect toont voor onze vrije wil, maar die ons probeert te manipuleren om oorlogen te creëren en in stand te houden.

I came to earth from heaven sent,
as I am in embodiment,
I use Divine authority,
commanding you to set earth free.

O Mother Mary, generate,
the song that does accelerate,
the earth into a higher state,
all matter does now scintillate.

3. Moeder Maria, maak de mensen bewust van de neiging om niet te geloven dat er een duistere kracht bestaat, of er niet naar te willen kijken. Help de mensen om te begrijpen waarom die duistere kracht zijn macht kan behouden op aarde.

I call now in God’s sacred name,
for you to use your Mother Flame,
to burn all fear-based energy,
restoring sacred harmony.

O Mother Mary, generate,
the song that does accelerate,
the earth into a higher state,
all matter does now scintillate.

4. Moeder Maria, maak de mensen bewust van het feit dat ze alleen oorlog kunnen stoppen als ze de geascendeerde meesters toestaan om de duistere kracht van de aarde te verwijderen. Help de mensen om te begrijpen dat alleen mensen die bereid zijn om hun verantwoordelijkheid te nemen deze verandering tot stand kunnen brengen.

Your sacred name I hereby praise,
collective consciousness you raise,
no more of fear and doubt and shame,
consume it with your Mother Flame.

O Mother Mary, generate,
the song that does accelerate,
the earth into a higher state,
all matter does now scintillate.

5. Moeder Maria, maak de mensen bewust van de neiging om zichzelf te isoleren en hun onwil om naar meer spiritueel inzicht in oorlog te streven. Help hen om te begrijpen dat het niet voldoende is om oorlog te stoppen door je op het positieve te richten en goede vibraties uit te zenden.

All darkness from the earth you purge,
your light moves as a mighty surge,
no force of darkness can now stop,
the spiral that goes only up.

O Mother Mary, generate,
the song that does accelerate,
the earth into a higher state,
all matter does now scintillate.

6. Moeder Maria, maak de mensen bewust van het feit dat wij de aarde niet echt zullen veranderen als wij ons alleen op onszelf blijven concentreren en ons eigen bewustzijn verhogen. Het is nodig dat wij verder kijken dan onszelf en de verantwoordelijkheid nemen voor de planeet; voor de mensheid als geheel.

All elemental life you bless,
removing from them man-made stress,
the nature spirits are now free,
outpicturing Divine decree.

O Mother Mary, generate,
the song that does accelerate,
the earth into a higher state,
all matter does now scintillate.

7. Moeder Maria, maak de mensen bewust van het feit dat de draaikolken van energie die aanzetten tot oorlog zo sterk zijn dat zelfs als alle spirituele en religieuze mensen op aarde hun eigen bewustzijn zouden verhogen, dit niet genoeg is om die draaikolken te verteren.

I raise my voice and take my stand,
a stop to war I do command,
no more shall warring scar the earth,
a golden age is given birth.

O Mother Mary, generate,
the song that does accelerate,
the earth into a higher state,
all matter does now scintillate.

8. Moeder Maria, maak de mensen bewust van het feit dat alleen de macht en kracht van de geascendeerde meesters die draaikolken kunnen verteren. Alleen de geascendeerde meesters hebben die macht en kracht.

As Mother Earth is free at last,
disasters belong to the past,
your Mother Light is so intense,
that matter is now far less dense.

O Mother Mary, generate,
the song that does accelerate,
the earth into a higher state,
all matter does now scintillate.

9. Moeder Maria, maak de mensen bewust van het feit dat wij niet zelf oorlog van de planeet kunnen verwijderen. Alleen door samenwerking met de geascendeerde meesters kan oorlog worden verwijderd.

In Mother Light the earth is pure,
the upward spiral will endure,
prosperity is now the norm,
God’s vision manifest as form.

O Mother Mary, generate,
the song that does accelerate,
the earth into a higher state,
all matter does now scintillate.

Deel 2

1. Goddelijke Leider, maak de mensen ervan bewust dat wij de geascendeerde meesters het gezag moeten geven om op aarde te handelen. Wij doen dit alleen wanneer we de dynamiek begrijpen van waarom oorlog werd geschapen en waardoor die maar kan blijven doorgaan.

Divine Director, I now see,
the world is unreality,
in my heart I now truly feel,
the Spirit is all that is real.

Divine Director, send the light,
from blindness clear my inner sight,
my vision free, my vision clear,
your guidance is forever here.

2. Goddelijke Leider, maak de mensen bewust van de illusie dat zij niet naar iets duisters of kwaads hoeven te kijken. Help hen om wel naar de duisternis te kijken zonder dat ze daar kracht en macht aan geven.

Divine Director, vision give,
in clarity I want to live,
I now behold my plan Divine,
the plan that is uniquely mine.

Divine Director, send the light,
from blindness clear my inner sight,
my vision free, my vision clear,
your guidance is forever here.

3. Goddelijke Leider, maak de mensen bewust van het feit dat ze wel geneigd zijn om naar de duisternis te kijken, maar dat ze vervolgens om de tuin worden geleid door daar met boosheid op te reageren. Help hen om in te zien dat zij de duisternis kracht geven als ze die willen verslaan.

Divine Director, show in me,
the ego games, and set me free,
help me escape the ego’s cage,
to help bring in the golden age.

Divine Director, send the light,
from blindness clear my inner sight,
my vision free, my vision clear,
your guidance is forever here.

4. Goddelijke Leider, maak de mensen bewust van de Middenweg opdat ze naar de duisternis kunnen kijken zonder eraan gehecht te zijn.

Divine Director, I’m with you,
my vision one, no longer two,
as karma’s veil you do disperse,
I see a whole new universe.

Divine Director, send the light,
from blindness clear my inner sight,
my vision free, my vision clear,
your guidance is forever here.

5. Goddelijke Leider, maak de mensen bewust van het feit dat we de duisternis niet hoeven te bestrijden. Wij laten de geascendeerde meesters het werk doen op grond van jouw hogere visie.

Divine Director, I go up,
electric light now fills my cup,
consume in me all shadows old,
bestow on me a vision bold.

Divine Director, send the light,
from blindness clear my inner sight,
my vision free, my vision clear,
your guidance is forever here.

6. Goddelijke Leider, maak de mensen bewust van hun angst om naar de duisternis op aarde te kijken. Help hen om in te zien dat wij de dingen op aarde niet verbeteren als wij niet kijken naar onze eigen angst en die overwinnen.

Divine Director, heart of gold,
my sacred labor I unfold,
o blessed Guru, I now see,
where my own plan is taking me.

Divine Director, send the light,
from blindness clear my inner sight,
my vision free, my vision clear,
your guidance is forever here.

7. Goddelijke Leider, maak de mensen bewust van hun innerlijk weten, hun innerlijk vermogen om te weten te komen dat het spirituele rijk, de geascendeerde meesters, echt bestaat en waarom wij hier op aarde zijn.

Divine Director, by your grace,
in grander scheme I find my place,
my individual flame I see,
uniqueness God has given me.

Divine Director, send the light,
from blindness clear my inner sight,
my vision free, my vision clear,
your guidance is forever here.

8. Goddelijke Leider, maak de mensen bewust van het feit dat wij zijn opgevoed in een omgeving waarin wij heel erg worden ontmoedigd om te luisteren naar ons innerlijk weten, ons intuïtieve gevoel over wat goed en fout is en wat ons doel in het leven is.

Divine Director, vision one,
I see that I AM God’s own Sun,
with your direction so Divine,
I am now letting my light shine.

Divine Director, send the light,
from blindness clear my inner sight,
my vision free, my vision clear,
your guidance is forever here.

9. Goddelijke Leider, maak de mensen bewust van wat er gebeurt als we incarneren. Help de mensen om de reden te begrijpen waarom zij in deze tijd zijn geïncarneerd.

Divine Director, what a gift,
to be a part of Spirit’s lift,
to raise mankind out of the night,
to bask in Spirit’s loving sight.

Divine Director, send the light,
from blindness clear my inner sight,
my vision free, my vision clear,
your guidance is forever here.

Deel 3

1. Moeder Maria, maak de mensen bewust van het feit dat het idee dat je een spiritueel persoon kunt zijn die een bijdrage levert aan het verbeteren van de aarde zonder naar iets negatiefs of kwaads te hoeven kijken, een programmering is van de duistere krachten om te voorkomen dat spirituele mensen aan hun hoogste potentieel beantwoorden.

O blessed Mary, Mother mine,
there is no greater love than thine,
as we are one in heart and mind,
my place in hierarchy I find.

O Mother Mary, generate,
the song that does accelerate,
the earth into a higher state,
all matter does now scintillate.

2. Moeder Maria, maak de mensen bewust van het feit dat de duistere krachten hun grip op de mensheid en deze planeet niet willen verliezen. Help de mensen om dit bewust te herkennen.

I came to earth from heaven sent,
as I am in embodiment,
I use Divine authority,
commanding you to set earth free.

O Mother Mary, generate,
the song that does accelerate,
the earth into a higher state,
all matter does now scintillate.

3. Moeder Maria, maak de mensen bewust van het feit dat een fenomeen zo zinloos als oorlog niet kan worden veroorzaakt door verstandige, rationele redenen. Er zit altijd een element van fanatisme in dat niet rationeel is.

I call now in God’s sacred name,
for you to use your Mother Flame,
to burn all fear-based energy,
restoring sacred harmony.

O Mother Mary, generate,
the song that does accelerate,
the earth into a higher state,
all matter does now scintillate.

4. Moeder Maria, maak de mensen bewust van het feit dat fanatisme de mensen in staat stelt om hun leven in vakjes in te delen, zodat ze niet de discrepantie zien tussen hun gewone overtuigingen en de daad om anderen te doden.

Your sacred name I hereby praise,
collective consciousness you raise,
no more of fear and doubt and shame,
consume it with your Mother Flame.

O Mother Mary, generate,
the song that does accelerate,
the earth into a higher state,
all matter does now scintillate.

5. Moeder Maria, maak de mensen bewust van het feit dat dit irrationele fanatisme alleen maar kan worden verklaard door het bestaan van een duistere kracht die de gedachten van individuele menselijke wezens, zelfs van groepen mensen, kan overnemen.

All darkness from the earth you purge,
your light moves as a mighty surge,
no force of darkness can now stop,
the spiral that goes only up.

O Mother Mary, generate,
the song that does accelerate,
the earth into a higher state,
all matter does now scintillate.

6. Moeder Maria, maak de mensen bewust van het feit dat alleen het bestaan van een duistere kracht de zinloosheid en het irrationele van oorlog kan verklaren.

All elemental life you bless,
removing from them man-made stress,
the nature spirits are now free,
outpicturing Divine decree.

O Mother Mary, generate,
the song that does accelerate,
the earth into a higher state,
all matter does now scintillate.

7. Moeder Maria, maak de mensen bewust van het feit dat de enige verklaring voor het fanatieke doden op aarde is dat er een duistere kracht bestaat die onze vrije wil en diepste programmering terzijde schuift om niet anderen te doden.

I raise my voice and take my stand,
a stop to war I do command,
no more shall warring scar the earth,
a golden age is given birth.

O Mother Mary, generate,
the song that does accelerate,
the earth into a higher state,
all matter does now scintillate.

8. Moeder Maria, maak de mensen bewust van het feit dat de enige manier om oorlog te stoppen is deze kracht van de aarde te verwijderen. Wij als menselijke wezens hebben het gezag om dit te vragen en de geascendeerde meesters hebben de macht om dit te bewerkstelligen.

As Mother Earth is free at last,
disasters belong to the past,
your Mother Light is so intense,
that matter is now far less dense.

O Mother Mary, generate,
the song that does accelerate,
the earth into a higher state,
all matter does now scintillate.

9. Moeder Maria, maak de mensen bewust van het feit dat wij, als wij de geascendeerde meesters het gezag en de energie geven om te vermenigvuldigen samen oorlog van de planeet kunnen verwijderen.

In Mother Light the earth is pure,
the upward spiral will endure,
prosperity is now the norm,
God’s vision manifest as form.

O Mother Mary, generate,
the song that does accelerate,
the earth into a higher state,
all matter does now scintillate.

Deel 4

1. Goddelijke Leider, maak de mensen ervan bewust dat er iets veranderd moet worden en dat die verandering niet tot stand komt als de mensen bang blijven, omdat zij denken dat het voldoende is om lief en aardig te zijn. Er komen ook geen veranderingen als de mensen boos blijven en denken dat ze de duistere krachten moeten veroordelen of bestrijden.

Divine Director, I now see,
the world is unreality,
in my heart I now truly feel,
the Spirit is all that is real.

Divine Director, send the light,
from blindness clear my inner sight,
my vision free, my vision clear,
your guidance is forever here.

2. Goddelijke Leider, maak de mensen bewust van hun hogere verantwoordelijkheid en dat ze zich te realiseren dat wij niet de macht of de verantwoordelijkheid hebben om de duistere krachten te bestrijden. Onze verantwoordelijkheid bestaat eruit dat wij iets leren over het bestaan van duistere krachten en dan die kennis  delen en oproepen doen aan de meesters.

Divine Director, vision give,
in clarity I want to live,
I now behold my plan Divine,
the plan that is uniquely mine.

Divine Director, send the light,
from blindness clear my inner sight,
my vision free, my vision clear,
your guidance is forever here.

3. Goddelijke Leider, maak de mensen ervan bewust dat de reden waarom wij zijn geïncarneerd, onze ware, onthechte wens is om deze planeet te helpen op een hoger niveau te komen. Help de mensen om angst en boosheid te transcenderen.

Divine Director, show in me,
the ego games, and set me free,
help me escape the ego’s cage,
to help bring in the golden age.

Divine Director, send the light,
from blindness clear my inner sight,
my vision free, my vision clear,
your guidance is forever here.

4. Goddelijke Leider, maak de mensen bewust van het feit dat oorlog stoppen geen doel op zich is. Het eigenlijke doel, de onderliggende dynamiek, is de bewustzijnsstaat van de mensen verhogen. Oorlog wordt pas van de aarde verwijderd als een cruciaal aantal mensen het bewustzijn heeft getranscendeerd dat oorlog mogelijk maakt.

Divine Director, I’m with you,
my vision one, no longer two,
as karma’s veil you do disperse,
I see a whole new universe.

Divine Director, send the light,
from blindness clear my inner sight,
my vision free, my vision clear,
your guidance is forever here.

5. Goddelijke Leider, maak de mensen bewust van het feit dat wij als spirituele mensen zijn begonnen te ontwaken uit die collectieve gemoedstoestand. Wij hebben het recht en het gezag om de geascendeerde meesters op te roepen om de macht van de duistere krachten te reduceren.

Divine Director, I go up,
electric light now fills my cup,
consume in me all shadows old,
bestow on me a vision bold.

Divine Director, send the light,
from blindness clear my inner sight,
my vision free, my vision clear,
your guidance is forever here.

6. Goddelijke Leider, maak de mensen bewust van het feit dat zij, wanneer ze niet meer verblind worden door duistere krachten, echt de keus hebben om het oorlogsbewustzijn los te laten. De geascendeerde meesters proberen de mensen niet tot iets te dwingen, maar hun wil te bevrijden opdat zij vrij de keuze kunnen maken om het bewustzijn te transcenderen dat oorlog mogelijk maakt.

Divine Director, heart of gold,
my sacred labor I unfold,
o blessed Guru, I now see,
where my own plan is taking me.

Divine Director, send the light,
from blindness clear my inner sight,
my vision free, my vision clear,
your guidance is forever here.

7. Goddelijke Leider, maak de mensen bewust van het feit dat het realistisch gezien mogelijk is om oorlog binnen afzienbare tijd van deze planeet te verwijderen. De kosmische cycli liggen op één lijn, zodat dit bereikt kan worden .

Divine Director, by your grace,
in grander scheme I find my place,
my individual flame I see,
uniqueness God has given me.

Divine Director, send the light,
from blindness clear my inner sight,
my vision free, my vision clear,
your guidance is forever here.

8. Goddelijke Leider, maak de mensen bewust van het feit dat oorlog niet onvermijdelijk is. Wij verliezen ons zelfvertrouwen niet wanneer wij met de geascendeerde meesters samenwerken. Door de macht van de duistere krachten te verwijderen, zullen de mensen zich ervan bewust worden dat zij ook spirituele wezens zijn die een hoger doel en een hogere visie op hun leven hebben.

Divine Director, vision one,
I see that I AM God’s own Sun,
with your direction so Divine,
I am now letting my light shine.

Divine Director, send the light,
from blindness clear my inner sight,
my vision free, my vision clear,
your guidance is forever here.

9. Goddelijke Leider, maak de mensen bewust van het feit dat er niets is wat niet kan worden veranderd of overwonnen. Niets is onmogelijk, omdat de vrije wil het laatste woord heeft. Wanneer een cruciaal aantal mensen het bewustzijnsniveau transcendeert dat oorlog wenselijk of onvermijdelijk laat lijken, dan kunnen en zullen de geascendeerde meesters oorlog van deze planeet verwijderen.

Divine Director, what a gift,
to be a part of Spirit’s lift,
to raise mankind out of the night,
to bask in Spirit’s loving sight.

Divine Director, send the light,
from blindness clear my inner sight,
my vision free, my vision clear,
your guidance is forever here.

Verzegeling

In naam van IK BEN DIE IK BEN accepteer ik dat Aartsengel Michaël, Astrea en Shiva een ondoordringbaar schild vormen rondom mij en alle mensen die hieraan meehelpen, en dat zij ons in alle vier octaven verzegelen tegen alle energie die op angst berust. Ik aanvaard dat het licht van God alle op angst gebaseerde energie verteert en transformeert van de krachten die achter oorlog zitten!

Volgende: 4. De niet fysieke oorzaken van oorlog blootleggen