Herinner je het Punt van Stil zijn in jou

ONDERWERPEN: Meer inzicht in het ambt van de Boeddha – Naar jullie universum kijken vanuit het perspectief van de Boeddha – Zelfs geascendeerde meesters worden méér – De grootste kans op Christusschap – Christus is Omega, Boeddha is Alpha – De misleide westerse versie van het Boeddhisme – Niet gehecht zijn aan de reacties van andere mensen – Vergeet het punt van stil zijn niet

Geascendeerde Meester Gautama Boeddha, 2 november 2008

Waarom hebben jullie de aanwezigheid van de Boeddha magnetisch naar je toe getrokken? Omdat de Boeddha het hoogste parallelle universum van bewustzijn vertegenwoordigt dat op aarde bereikt kan worden. En dat kan alleen maar bereikt worden door de mensen die bereid zijn om boven hun ego te staan – de dualiteit van tegenstellingen. Dus ze zijn bereid verder dan de sluier van Maya te kijken die is gecreëerd door de wisselwerking tussen de tegenstellingen, die mensen laat geloven dat zij zich zogenaamd op één lijn moeten stellen met één van de tegenstellingen en tegen elkaar vechten en dat dit hen er dan van verzekert dat zij een of andere hemel ver weg ingaan. Terwijl de waarheid is dat je de echte hemel niet ingaat tot je hem in jou ziet.

Want je erkent de eeuwige waarheid dat alles de Boeddhanatuur is. En daarom ben jij ook de Boeddhanatuur, want jij bent een wezen dat van zichzelf gewaar is. En wanneer jij je bewust wordt van deze waarheid, zie je dat jij je niet van jezelf gewaar kunt zijn en gewoon de Boeddhanatuur zijn – je enige optie is de Boeddha te zijn.

Meer inzicht in het ambt van de Boeddha
Niettemin weet ik dat er veel onder jullie zijn die aan het werk zijn naar het parallelle universum van het Christusbewustzijn op te klimmen en daardoor gaat het jullie huidige niveau te boven jezelf als de Boeddha te zien. En ik vraag je niet boven dat bewustzijnsniveau uit te gaan. Want mijn geliefden, jullie zijn gedeeltelijk hier om dat bewustzijnsniveau van de Christus vergroot uit te beelden voor de vele mensen op aarde die het Christusbewustzijn moeten begrijpen voor ze het Boeddhisch bewustzijn echt kunnen bevatten.

Maar wat ik je hier kom bieden, is meer inzicht in en besef van mijn ambt als ‘Heer van de Wereld’. Want zie je, zelfs enkele traditionele Boeddhisten zien mij met een vrouwelijke gemalin in een hemel ver weg; de realiteit is, mijn geliefden, dat ik toen ik mijn rol op me nam als de ‘Heer van de Wereld’ voor planeet aarde, mijn vrouwelijke partner vaarwel zei, haar vrij liet naar een hoger rijk te ascenderen. Wie is dan de gemalin van de Boeddha? Wie is de vrouwelijke polariteit van de mannelijke polariteit van de Boeddha? Wel, de hele planeet aarde en allen die erop leven hebben het potentieel mijn gemalin – of liever, zichzelf te zien als wat ze al zijn, namelijk de vrouwelijke gemalin van de Boeddha.

Want als ‘Heer van de Wereld’ handhaaf ik de mannelijke polariteit voor planeet aarde; wat betekent dat allen die deel uitmaken van het bewustzijn dat planeet aarde is, wel, deel uitmaken van de vrouwelijke polariteit waar ik de balans voor handhaaf – zelfs de open deur voor juist die leven gevende kracht die al het leven op aarde ondersteunt. En jullie zouden er misschien eens over kunnen nadenken dat ik, voor ik het Nirvana kon ingaan, in verzoeking gebracht en getest moest worden – niet door de demonen van Mara zoals de traditionele boeddhistische mythologie verhaalt – ik moest getest en in verzoeking gebracht worden op ieder bewustzijnsniveau dat in die tijd op planeet aarde voorkwam om te tonen dat ik het ontstegen was en aan geen daarvan meer gehecht was.

Je zou dus eens kunnen nadenken over het feit dat naarmate jij stijgt op het spirituele pad, de essentie om de volgende stap te nemen is net als de Boeddha te zijn voor dat specifieke bewustzijnsniveau. Want pas wanneer jij het eind bereikt, de bovenste sport van de ladder, moet je ze allemaal tegelijkertijd onder ogen zien. Op dit moment hoef je alleen maar het bewustzijnsniveau onder ogen te zien dat je in dit proces aan het transcenderen bent. En je zult het alleen transcenderen door er niet meer aan gehecht te zijn, zodat dat bewustzijn – zodat die prins van de wereld – bij jou komt en niets bij je vindt, zoals Christus het zo mooi uitgedrukt heeft.

Naar jullie universum kijken vanuit het perspectief van de Boeddha
Hoewel wij spreken over gevallen wezens en duistere krachten, weten wij – en wij willen dat jullie het ook weten – dat zij uiteindelijk niet echt zijn. Ik weet dat dit moeilijk te bevatten kan zijn voor sommigen van jullie. Want in het parallelle universum waar jullie geest op gericht is, lijken ze heel erg echt en het lijkt zelfs of zij de macht over jou in handen hebben. Maar daar kan ik mijn assistentie bij aanbieden, als jij maar een beetje tijd en aandacht besteedt aan het afstemmen op mijn Aanwezigheid.

Val niet ten prooi aan de verleiding hier een uitgebreid ritueel van te maken. Maak in gedachten gewoon een heel simpele visualisatie dat je onder de Boboom zit met de aanwezigheid van Gautama over jou heen geplaatst. En vraag mij dan jou te tonen hoe jouw parallelle universum eruit ziet vanuit mijn bewustzijnsstaat, of in ieder geval vanuit het bewustzijnsniveau dat vlak boven dat van jou ligt, zodat jij het kunt bevatten en jij je van de illusie dat deze Mara echt is en macht over je heeft, bevrijdt. Dit zal van je vragen dat jullie je – zoals Jezus het heeft uitgedrukt – afstemmen op de stilte, de stilte in jezelf.

Hoeveel van jullie hebben als kind met een tol, een draaitol, gespeeld? Waarschijnlijk allemaal, of jullie weten in ieder geval wel hoe zoiets werkt. Hij draait om zijn as en wanneer je naar de omtrek van het speelgoed kijkt, zou jij je kunnen richten op een bepaald punt van die omtrek, dat draait constant heel snel rond en staat nooit stil. Maar dat punt staat op de omtrek van een cirkel en die cirkel heeft een middelpunt. En hoe snel het punt op de omtrek ook ronddraait, het punt in het centrum staat altijd stil, toch?

Vanuit oppervlakkig perspectief kunnen de dingen op deze planeet misschien wel heel verwarrend en chaotisch lijken. Maar dat komt omdat je aandacht wordt geconcentreerd op het oppervlak van de aarde dat inderdaad met een snelheid van duizenden mijl per uur ronddraait. Dus richt je aandacht op de as, op het middelpunt en besef dat er, hoeveel rumoer er aan de oppervlakte is, ook een punt is dat altijd stilstaat. En in die stilte kun jij je eigen middelpunt vinden en daar zie je mij ook – want ik ben het middelpunt van al het leven op aarde. Dit is mijn ambt als ‘Heer van de Wereld’.

Dus zit ik in volledige rust en Eén, en hoewel ik de oppervlakkige verschijnselen zie – hoewel ik de demonen van Mara zie in hun vervormde staat – zie ik eraan voorbij en zie ik dat alles van het Ma-terlicht wordt gemaakt. En het Ma-terlicht is de Boeddhanatuur. Dit is zo één met de Boeddhanatuur die ernaar verlangt de perfecte beelden vergroot uit te beelden die in die Boeddhanatuur liggen opgeslagen, als een oneindig potentieel om de creativiteit tot uitdrukking te brengen op een manier die al het leven verheft in plaats van het aparte zelf te verheffen.

Zelfs geascendeerde meesters worden MEER
Dus hebben we jullie op een reis meegenomen die culmineerde in de krachtige uitgave van Lanello om te tonen dat zelfs een Wezen dat pas onlangs is geascendeerd, snel één kan worden met het grotere Wezen waaruit hij voortgekomen is, dat hij nog meer kracht van dat grotere Wezen tot uitdrukking kan brengen dan waar hij toen hij nog op aarde was, toe in staat was. Want degenen die eerlijk zijn, kunnen op het feit afstemmen dat de Lanello die je vandaag gehoord hebt, méér is – terwijl hij toch hetzelfde Wezen is – hij méér is dan het Wezen dat in het verleden heeft gesproken. En zeker meer dan het wezen dat op aarde in een fysiek lichaam rondliep, zoals wij allemaal, mijn geliefden.

Want zelfs als is de Boeddha het middelpunt van het stil zijn voor al het leven op aarde, ik sta niet stil, zoals velen die beweren boeddhisten te zijn, mij waarnemen – dat ik boven de noodzaak om te groeien en te transcenderen sta. Maar hoe zou de aarde kunnen opklimmen, als die idolate visie correct was, als de Heer der Wereld niet transcendeert? Je ziet dat alles een hiërarchie is en wat laag in die hiërarchie staat, kan niet stijgen tenzij wat erboven zit, ook stijgt.

En dat is juist waarom het werelddeel Europa niet kan stijgen als de mensen die het potentieel hebben om de top tien procent te zijn, niet stijgen. Want hoe kunnen de anderen dan voorbij een bepaald bewustzijnsniveau komen? Hoe kunnen zij dat parallelle universum transcenderen wanneer er nog steeds strijd en lijden en de kans op oorlog in dit werelddeel is? Hoe kunnen ze naar een hoger rijk opstijgen, het hogere universum, waar oorlogen voor eens en voor altijd getranscendeerd zijn en het bewustzijn van oorlog verbannen is van dit werelddeel?

Het is zo gemakkelijk voor mensen gesneden beelden te creëren van hoe een spiritueel wezen eruit moet zien; maar je kunt een spiritueel wezen niet leren kennen door een beeld dat gebaseerd is op de illusie van gescheidenheid. Je kunt een spiritueel wezen enkel door gnosis kennen, door één te worden met die vlam. Zoals Saint Germain zei: “Hoe kun je vrij worden als je niet één wordt met de Vlam van Vrijheid?” Hoe kun je de Boeddha zijn zonder één te worden met de Aanwezigheid van Boeddha? Hoe kun je de Christus worden zonder één te worden met Christus door Zijn lichaam en bloed in spirituele betekenis te drinken en het met iedere vezel in jouw lichaam te absorberen?

De grootste kans op Christusschap
Mag ik jullie een realistische inschatting geven – die boven de dualiteit van hoogmoed en je beter voelen dan anderen staat – maar mag ik jullie een realistische inschatting geven dat het boek over het ‘Pad naar Christusschap’ de grootste kans is om het Christusschap in werkelijkheid te manifesteren, om snel bij het Christusschap te komen dat op deze planeet beschikbaar is op deze planeet in de genoteerde tijd. Het is op dit moment de snelste en de gemakkelijkste manier voor iedereen om aan die lagere bewustzijnsstaat te ontstijgen en het Christusschap te gaan manifesteren. Het is zoals Jezus zich er volledig van bewust is, niet de allerhoogste lering die gegeven kan worden – want Jezus kan misschien meer geven naarmate degenen onder jullie die de cursus volgen, hun talenten vermenigvuldigen en zo de weg banen voor meer leringen.

En daarna komen, zelfs buiten wat er over het Christusschap gegeven kan worden om, leringen over het Boeddhaschap die ik heel graag zou willen uitgeven. Want ik ben me er zeer van bewust dat veel mensen in de westerse wereld afstand hebben genomen van het traditionele christendom. Toch zijn ze niet bereid op de tegenovergestelde polariteit het materialisme over te gaan. En daardoor zijn ze geneigd om naar een universele vorm van spiritualiteit op zoek te gaan door naar de oosterse leringen te kijken, vooral de leringen van het boeddhisme.

Maar de leringen die ik zoveel jaar geleden in het oosten heb gegeven, werden aangepast, niet alleen aan het bewustzijn van die tijd, maar in vele opzichten ook aan de oosterse denkwijze. En ik verlang ernaar de lering over het Boeddhaschap uit te brengen voor de westerse geest: de westerse geest, de westerse Boeddha, mijn geliefden. En dit kan als voldoende mensen het aanbod van Christus accepteren.

Christus is Omega, Boeddha is Alpha
Want wat voor zin heeft het om een lering over Boeddhaschap uit te geven, als nog niet een voldoende aantal mensen de essentie van het Christusschap hebben begrepen? Want je kunt de Boeddha pas volledig begrijpen als je een bepaalde mate van Eenzijn met Christus hebt bereikt. Want er is zeker geen wedijver, geen vijandigheid – er is zeker geen scheiding tussen Christus en Boeddha, zoals we eerder hebben gezegd, omdat de Christus de Omega-manifestatie is van het Boeddhabewustzijn.

Ik handhaaf het Alpha-evenwicht voor de planeet door te zien dat alles de Boeddhanatuur is. Jezus handhaaft de Omegapolariteit voor mijn Alpha door de planetaire Christus te zijn, die bereid is erop uit te trekken en de strijd aan te gaan met de onvolmaakte manifestaties, ze direct aan te pakken en zo de mensen uitdagen hogerop in bewustzijn te komen.

Dit is niet de rol van de Boeddha, dat is de rol van Christus. En de rol van degenen die wensen op te klimmen naar het niveau van Christus om daarna verder te gaan naar het niveau van Boeddha. Want je wordt de Boeddha niet op een andere manier– je zult de Boeddha niet ZIJN – als je niet eerst door de fases van het Christusschap heengaat, van erop uitgaan en je hand uitsteken naar degenen die gevangen zitten in een lager bewustzijn. Je moet jouw boodschap van de daken durven schreeuwen. Je moet het wagen om grotere werken te doen, om God in jou grotere werken te laten doen dan God door Jezus gedaan heeft. Dan kun je dingen naar het Boeddhaschap.

En dat is trouwens waardoor de oosterse religie het boeddhisme in een religie met afgoden veranderde. Hoewel het leringen bevat dat alles de Boeddhanatuur is, wordt het opgevat alsof maar een paar mensen die bewustzijnsstaat kunnen bereiken. En de reden was dat de mensen in die tijd niet de sprong in bewustzijn konden maken en dat is trouwens waarom de leringen van Christus als tussenstap werden gegeven. Vooral voor mensen in de westerse wereld die actiever zijn en waarvan het niet de bedoeling is dat zij ontelbare uren in stille meditatie doorbrengen, terwijl zoveel mensen om hen heen op de wereld lijden.

De misleide westerse versie van het boeddhisme
Dus is het enigszins tragisch dat er veel mensen in het westen zijn, waaronder velen in de top tien procent die gevangen zitten in de verwesterde versie van het boeddhisme, waardoor ze denken dat ze stil dienen te zitten in rustige meditatie en het lijden op de wereld negeren. De mensen in het westen zouden er goed aan doen het voorbeeld van Kuan Yin te bestuderen die de kreten van de wereld hoorde en een Bodhisattva werd. Beseffend dat zij niet het Nirvana kon ingaan als er nog zoveel mensen gevangenzitten in het lijden. En daardoor zouden jullie moeten beseffen dat jullie niet zoveel tijd kunnen besteden aan Boeddhische meditaties als er nog zoveel problemen zijn die aangepakt moeten worden en er nog nieuwe ideeën naar voren gebracht kunnen worden. En dus de traditionele concepten van Christus en het christendom transcenderen en de Christus erkennen als de Omegapolariteit van de Boeddha, de actieve, die erop uitgaat om het lijden op de wereld te verlichten, zodoende het Bodhisattva-ideaal te belichamen zoals het in het oosten bekend staat.

Besef dat het de bedoeling is dat jullie, die in het westen geboren zijn die rol, die Omegapolariteit, spelen. En dat hoewel je mij nog kunt eren als de Alphapolariteit, zul je mij geen eer bewijzen door je uit de wereld terug te trekken om te mediteren – daardoor richt jij je alleen maar steeds meer op jezelf als iemand die apart staat van de wereld. En zo in feite de illusie versterkt van het aparte zelf in plaats van te helpen het te boven te komen.

En dus spreek ik naar het bewustzijn van degenen die het potentieel hebben op te klimmen en hun Christusschap tot uitdrukking te brengen – maar die hun benen niet uit de knoop van de lotuspositie kunnen krijgen en eigenlijk moeten opstaan om over de landwegen en snelwegen van het leven te lopen om hun hand uit te steken naar degenen die een infusie van Licht nodig hebben. Het licht dat ik graag naar hen toestuur als ze bereid zijn de open deur te zijn – in plaats van de deur te sluiten die hen gevangen houdt en voorkomt dat hun licht de wereld in straalt.

Durf de aansporing van Christus te volgen: “Laat je Licht schijnen voor de mensen opdat ze jouw werk kunnen zien dat alleen maar van een hogere bron kan afkomen.” Of ze het Christus of Boeddha of God noemen, maakt niet uit. Wat wel uitmaakt, is dat ze iemand zien die het waagt de open deur te zijn voor die hogere bron opdat men weet dat jij in een parallel universum aan dat van hen leeft en zij misschien beseffen dat zij ook willen zijn waar jij in bewustzijn bent. Zo kunnen zij aangezet worden ernaar te streven hogerop te komen. En je kunt het hen onderrichten door jouw eigen voorbeeld.

Enkelen van de spirituele mensen hebben een achtergrond in de westerse Boeddhistische traditie. En ik geef jullie de verantwoording om deze leringen te belichamen en er dan op uit te gaan en tegen degenen te preken die nog steeds geloven dat het hun roeping in het leven is om in stille overpeinzing te zitten, terwijl de wereld smacht naar het Licht dat zij mogelijkerwijs kunnen uitgeven.

Niet gehecht zijn aan de reacties van andere mensen
Ik prijs de mensen die bereid zijn geweest die stap te nemen, die niet meer passief zijn, die op het punt staan die stap te doen, maar nog niet helemaal jullie potentieel accepteren om die stap naar voren te doen en het Licht te laten schijnen. Dus geef ik jullie een sleutel. Niet gehecht zijn is de sleutel, niet gehecht zijn aan de reactie van andere mensen, zoals al eerder gezegd is. Probeer vrede te vinden, zodat jij jezelf er niet toe dwingt met je dagelijkse geest tegen anderen te spreken, maar jouw Licht te laten schijnen. Besef dat jij niet de doener bent. Jouw rol is te ZIJN en wanneer jij BENT, zal het Licht spontaan door jou heen schijnen en een manier vinden om zich uit te drukken, zodat jij ontdekt dat je dingen zegt waar jij je nog nooit eerder bewust van bent geweest. En dan ontdek je dat je denkt: “Waar kwam dat vandaan?”

Dan weet je dat jij niet van het lagere zelf afkomt. Dan weet je dat de reacties van andere mensen niet belangrijk zijn voor jouw manier van uitdrukken, terwijl je voldoening vindt en vreugde en volledigheid door je hogere wezen tot uitdrukking te brengen. En het maakt niet uit wat de wereld ermee doet, of ze het wel of niet ontvangen, want de essentie is dat het tot uitdrukking wordt gebracht. Want dan is de cirkel rond; door de mensen de kans te geven om te kiezen, omdat ze dan een glimp hebben opgevangen dat er iets hogers is dat door elk willekeurig menselijk wezen op aarde heen kan schijnen.

En dan word jij onderdeel van het proces waar Jezus en de Boeddha en Krishna en andere spirituele leraren deel van hebben uitgemaakt. Maar ondanks de afgodsbeelden die ons hebben geprobeerd neer te zetten als een wezen dat boven het rijk van menselijke wezens staat, van gewone menselijke wezens, is de waarheid dat wij allen kwamen tonen dat ieder mens het potentieel heeft de open deur voor een hogere energie te zijn dan je tegenwoordig op aarde tot uitdrukking gebracht ziet worden. We kwamen niet om apart gezet te worden, maar om als deel van de mensheid te worden gezien, die er gewoon voor hebben gekozen zich te open te stellen voor de hogere werkelijkheid die boven de verschijnselen op aarde staat.

Vergeet het punt van stil zijn niet
Mogen jullie dan allen in de vrede van de Boeddha verzegeld worden. Mogen jullie je het punt van stilte dat nooit beweegt, herinneren, hoe chaotisch de omstandigheden om je heen ook zijn. Er kunnen soms zelfs in jullie eigen energiesysteem, veel storingen optreden. Maar je zult nadenken en verder kijken, je kunt dat punt van stil zijn vinden – eeuwig onvoorwaardelijk stil zijn dat geen enkele omstandigheid op aarde kan verstoren.

En wanneer jij in dat middelpunt staat, kun je gewoon de omtrek van de cirkel die ronddraait, bekijken. En dan kun je zien waar je moet ingrijpen om het ronddraaien te stoppen of te vertragen. Want wanneer jij stil bent, heb je de macht om alles te stoppen wat op aarde ronddraait – want jij bent één met de grotere macht die boven de aarde staat. Dat hebben de verkeerde leraren van de aarde ontkend; zij willen je laten geloven dat er, óf geen grotere macht is, óf dat die maar door één persoon tot uitdrukking gebracht kan worden – die helaas niet meer op aarde is. Geloof mij of niet, maar bewijs mijn woorden door je jouw middelpunt van stil zijn te herinneren.

En dus verzegel ik jullie, verzegel ik deze conferentie. Want jullie kunnen wel denken dat het belangrijkste aspect van je dienstbaarheid het met grote kracht opzeggen van rozenkransen is, maar dat is slechts één aspect van jullie dienstbaarheid – het Omega-aspect – maar het Alpha is geweest dat jullie bijeen zijn gekomen en dat jullie, of jullie het beseffen of niet, persoonlijk wat stil zijn in jezelf hebt gevonden. En zelfs collectief stil zijn hebben gevonden waar jullie over kunnen nadenken en zien dat dit de fundering is van jullie gemeenschap. Dat punt van stil zijn verenigt jullie in je hart en dat kan niets verstoren, hoe de omstandigheden ook mogen zijn die je tegenkomt.

Hier heeft het aan ontbroken in veel eerdere spirituele bewegingen, organisaties en gemeenschappen. Leer ervan. Veroordeel niet. Kijk niet op niemand neer. Maar wees bereid op een realistische manier de les van eerdere bewegingen en gemeenschappen te erkennen. En ontstijg het dan. Ontstijg het door naar binnen te gaan en het stil zijn te vinden dat IK BEN.

Ik kijk naar jullie die dat stil zijn ingaan, wat jullie tot het fundament maakt, zodat je vanuit de Sangha de drukte en gejaagdheid van de wereld intrekt, maar nog steeds verbonden blijft met dat middelpunt van het leven. En daarom blijven jullie onbewogen onder het tollen van de wereld en het tollen van het hoofd van die mensen die nog steeds zo overmand worden door de illusies der dualiteit dat ze niet weten wat echt en onecht is. Maar jij kunt wel weten wat echt en onecht is door naar het punt van stil zijn te gaan, door elkaar te helpen naar dat punt van stil zijn te gaan, dat de Boeddha in jou is.

Daardoor feliciteer ik jullie met grote vreugde, omdat jullie op deze conferentie aanwezig waren. Ik verzegel jullie in het stil zijn van de Boeddha, want jullie zijn volwassen studenten van het Licht. Jullie hebben geen ophef, geen schouderklopjes nodig, maar jullie verdienen wel de rustige erkenning van de Boeddha. Dus ben ik hier, maar waar is hier? In het punt van stil zijn dat overal is. Waar jij dus ook bent – daar BEN IK. Denk aan mij bij het stil zijn.