Laat de Eeuwige Worsteling achter je en vind de Vrijheid in het Eeuwige NU

ONDERWERPEN: Het geheime principe in alle spirituele leringen – De parallellen tussen de leringen van Christus en Boeddha – Wat houdt mensen in die eeuwige worsteling? – Vanuit menselijk oogpunt bekeken goed zijn, verhindert je om naar de hemel te gaan – Ontsnap aan de genadeloze concurrentiestrijd tussen mensen in het Eeuwige NU – Constante zelftranscendentie is het enige wat blijvend is – De meester-sleutel tot spirituele vrijheid – Waarom je in deze tijd bent geïncarneerd – De invocatie van het Eeuwige NU kan de oorlogen in het Midden-Oosten te stoppen

Geascendeerde Meester Moeder Maria, 18 februari 2007

Mijn geliefde harten, ik, Maria, kom jullie begroeten met nieuwe kansen om wereldvrede te stichten in de geest van Christus en de geest van Boeddha. Ik moedig jullie aan om de nieuwe invocatie te gebruiken die we nu uitbrengen, namelijk de Invocatie van het Eeuwige NU. Want deze invocatie is heel krachtig en is zeker het hoogtepunt van alle invocaties waarvan de laatste twee invocaties om Boven het Verleden uit te Stijgen en voor de Gouden Toekomst zeker niet de minste zijn.

Het geheime principe in alle spirituele leringen
Wanneer het erop aankomt, zijn het verleden en de toekomst slechts illusies, luchtspiegelingen die door het gevoel van gescheidenheid zijn gecreëerd uit het Al-zijn van het leven dat ik graag de Rivier van Leven noem. Er zijn mensen die geloven dat de hemel een plaats is van eeuwige rust, waar de engelen op roze wolken zitten harp te spelen. Er zijn mensen die geloven dat de hemel het boeddhistisch Nirvana is, die ze – in tegenstelling tot Boeddha’s echte leringen – zijn gaan zien als een plaats waar niets verandert, waar geen groei plaats vindt, geen individualiteit, geen differentiatie is.

Maar wat moet sterven, zodat jij – de Bewuste Jij – weer opgewekt kunt worden tot het eeuwige leven, is niet je individualiteit, niet jouw zelfgevoel. Nee, wat moet sterven is het gescheiden zelfgevoel, het zelf dat wordt gebaseerd op gescheidenheid van de Rivier van Leven. Dit is het zelf dat wordt geboren uit de weigering om je verantwoording op te pakken om de Christus te worden, om één met al het leven te worden door het één met de goeroe te zijn.

Voor de mensen op aarde bestaat er geen belangrijkere relatie dan de relatie met een spirituele leraar, of zoals zo’n leraar in het Oosten wordt genoemd, een goeroe. O ja, het woord ‘goeroe’ heeft inderdaad een slechte naam gekregen in het Westen, grotendeels te wijten aan de vele verkeerde en valse goeroes die uit het Oosten zijn gekomen en hebben geprobeerd hun voordeel te doen met het spirituele ontwaken dat al tientallen jaren in het Westen aan de gang is.

Maar toch moet ik jullie zeggen dat het feit waar is dat je iemand nodig hebt die niet in het dualiteitsbewustzijn vastzit om aan jouw eigen dualistische illusies te ontsnappen. Want zoals Jezus zo liefdevol heeft uitgelegd in zijn verhandelingen over het ego en zoals hij onlangs in een andere essentiële verhandeling heeft uitgelegd, is de belangrijkste eigenschap van het ego dat hij blind is voor de realiteit. Dit heeft de Boeddha de sluier van Maya genoemd, de sluier van illusies, die je kwetsbaar maakt voor de krachten van de dualiteit, die de Boeddha de demonen van Mara noemde.

De parallellen tussen de leringen van Christus en Boeddha
Ja, er zijn inderdaad veel parallellen tussen de leringen van Boeddha en de leringen van Christus. En daarom zul je zien dat deze nieuwe Invocatie van het Eeuwige NU, voor de allereerste keer, de leringen van Christus en de leringen van de Boeddha samenvoegt. Dit mijn geliefden, is een uiterst krachtig ritueel, niet alleen voor jou persoonlijk, maar ook voor de wereld in het algemeen.

Want ik moet je zeggen dat de belangrijkste strategie die wordt gebruikt door de krachten van dualiteit inderdaad de verdeel-en-heersstrategie is. En hoe kan het ook anders? Want hoe zouden de krachten van dualiteit iets anders kunnen doen dan anderen verdeeldheid te brengen, zoals ze tegen elkaar zijn verdeeld doordat zij verstrikt zitten in het dualiteitsbewustzijn, het bewustzijn van de antichrist en antiboeddha. Want mijn geliefden, zoals jullie je nu wel eens mogen realiseren, zijn de ware leringen van Christus de leringen van innerlijk eenzijn, het eenzijn met je eigen hogere wezen door één te zijn met een leraar, of meester, of goeroe buiten jou.

Want heeft Jezus niet zelf het Pad van Eenzijn met zijn discipelen vergroot uitgebeeld? Heeft hij niet geprobeerd om zijn discipelen uit die bewustzijnsstaat te halen waarin ze gevangen zaten toen hij ze vond en ze daarna één met hem zelf te maken? En was het niet zo dat maar een paar discipelen in staat waren één met hem te worden? Vooral Petrus was iemand die de moeilijkheid die de vele mensen van de mensheid hadden, vergroot uitbeeldde om de ware boodschap van Christus te begrijpen. Namelijk dat je niet simpelweg Christus volgt en Christus tot een afgod verheft die het werk voor jou doet, maar dat je één wordt met Christus, het eenzijn dat alleen maar kan worden bereikt door het innerlijke pad te volgen, het rechte en smalle pad, de Middenweg.

Zowel Christus als de Boeddha hebben, met hun ware innerlijke leringen, het innerlijke pad onderwezen, het Pad van Eenzijn. Hoe kun je een echte volgeling van Christus zijn als je niet één met Christus wordt, als je niet die geest in jou laat zijn die ook in Christus Jezus was, zodat jij de werken kunt doen die Jezus heeft gedaan en zelfs nog grotere. En hoe kun je een ware volgeling van de Boeddha zijn, tenzij je één wordt met de Boeddha?

Want de essentie van de leringen van de Boeddha is toch dat alles de Boeddhanatuur is. Wanneer je ziet dat alles de Boeddhanatuur is, hoe kun je er dan niet in slagen één te worden met de Boeddha die de Boeddhanatuur heeft belichaamd? En heeft Jezus ook niet over het Woord gesproken en staat er in het Evangelie van Johannes niet dat in het begin het Woord was en zonder hem werd niets gemaakt dat gemaakt werd. Dus wanneer je de essentie ziet van de leringen van Christus, zie je dat alles van het Woord is gemaakt, uit de universele Christusgeest. En wanneer je dit inziet, hoe kun je dan de universele Christus niet in jou zien en daardoor één worden met de universele Christusgeest en allen die daarvoor één zijn geworden met die Geest, namelijk Jezus, Gautama, ikzelf en alle echte heiligen en wijzen uit alle tijden, die je in iedere religie tegenkomt.

Want heeft Jezus het niet helemaal uitgespeld aan de christenen dat zij, tenzij hun gerechtigheid die van de Schriftgeleerden en farizeeërs overtreft, op geen enkele manier het koninkrijk kunnen binnengaan. Want de gerechtigheid van de Schriftgeleerden en farizeeërs was toch gerechtigheid in de buitenwereld, waardoor ze er zich op lieten voorstaan dat zij de letter van de wet, het Bijbelboek in de buitenwereld, tot in minutieus detail, opvolgden en daardoor dachten dat dit hun toegang tot de hemel wel zou garanderen. En heeft Jezus niet gezegd dat het koninkrijk der hemelen niet komt door naleving, want het koninkrijk zit binnenin jou. Dus is het dan niet duidelijk, is het niet overduidelijk voor degenen die oren hebben om te horen en ogen hebben om te zien dat Jezus iedereen opriep één met hem te worden, wat de reden is dat hij heeft gezegd: “Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij,” wat het universele Christusbewustzijn in het eeuwige nu waar ik één mee ben, betekent.

Wat houdt mensen in die eeuwige worsteling?
Dus wat is daadwerkelijk de blindheid die mensen blind maakt voor deze evidente waarheden, deze waarheden die overduidelijk zouden moeten zijn, of overduidelijk zouden zijn als mensen niet zo verblind waren dat ze kunnen zien wat voor de hand ligt. O mijn geliefden, zoveel mensen denken dat ze religieus of spiritueel zijn, maar ze zijn net zo blind als de mensen die dachten dat de aarde plat was, want ze zien niet wat vanzelfsprekend zou moeten zijn als ze hun geest en hart maar zouden openstellen.

En toch, wat weerhoudt mensen ervan de realiteit en de waarheid van Christus en Boeddha te zien? Welnu, mijn geliefden, het is dat ze niet oplettend zijn, ze zijn niet ontwaakt. En waarom zijn ze niet ontwaakt? Omdat ze zich zonder te beseffen wat er aan de hand was, bij de eeuwige menselijke strijd hebben laten betrekken. En dit is de strijd die tussen twee dualistische uitersten wordt opgezet. En deze uitersten nemen veel verschillende vormen aan. Maar het zijn altijd twee uitersten. En ze halen je over tot één van die twee uitersten en laten je denken dat als jij maar over een of andere lijn heen kunt gaan, jij uiteindelijk de overwinning haalt. Maar ik zeg je dat het de absolute waarheid is dat er geen overwinning mogelijk is in het rijk der dualiteiten.

Er zijn altijd mensen die je beloven dat als je de ene dualistische uiterste vermijdt en naar het andere uiterste overgaat, je gegarandeerd wordt gered. En dit is de belofte van iedere foute religie die je ooit op deze planeet hebt gezien. En helaas gelooft de meerderheid van de mensheid nog steeds in deze valse belofte van een valse verlossing, een verlossing in de buitenwereld door tot een specifieke religie of een bepaald geloofssysteem te behoren en naar de leiders ervan te luisteren of de praktijken op te volgen.

O mijn geliefden, deze eeuwige menselijke worsteling creëert al het lijden op aarde. En we hebben maar één wens en dat is je de waarheid gaat zien dat deze worsteling onecht is en dat door die onechtheid te vermijden – het Christusonderscheid te bereiken dat je het laat doorzien en het wezenlijke te zien van God dat erachter zit – je kunt die worsteling overwinnen. Je kunt jezelf eruit halen. Je kunt je boven de eeuwige strijd tussen mensen verheffen.

Want de Boeddha heeft natuurlijk gezegd – als één van de vier edele waarheden – dat het leven lijden is. Maar het leven is alleen lijden wanneer je gevangen zit in het dualiteitsbewustzijn dat je aan deze eeuwige strijd bindt door te proberen je het ene dualistische extreme te laten vermijden, dat als slecht wordt afgeschilderd en naar het andere dualistische uiterste over te gaan, wat als goed wordt afgeschilderd. Maar hoewel sommige mensen toch heel oprecht zijn en er een heel leven naar streven, misschien wel vele levens, om aan de slechte dualistische uitersten te ontsnappen en naar het goede dualistische uiterste over te stappen, het nooit helemaal lukt.

Hoe kan dit? Welnu, mijn geliefden, omdat het dualiteitsbewustzijn een doel stelt dat onbereikbaar is dat je nooit haalt. Zie je, niemand is ooit aan het dualistische uiterste ontsnapt, dat velen slecht noemen, en het dualistische uiterste dat velen goed noemen. En hoe komt dat? Omdat je wanneer je in de dualiteit vastzit, je een rijk hebt betreden waarin aan jou getrokken wordt door twee tegengestelde krachten. En waarom? Omdat jij, als jij uit het centrum weggaat van de Middenweg van Christus en Boeddha, degene bent die de kracht creëert die jou terugtrekt.

Zie je, mijn geliefden, er zijn zoveel mensen die geloven dat wanneer je weggetrokken wordt van wat zij als goed definiëren, dat komt omdat ze worden weggetrokken door de krachten van duisternis, de krachten van het kwaad. En hoewel dit waar is, moet ik je wel zeggen dat de reden waarom je weggetrokken wordt door de kracht van het kwaad – de reden waarom de kracht van het kwaad, de prins van deze wereld, iets bij je vindt waar hij aan kan trekken – is dat jij gevangen zit in het rijk der dualiteiten.

Vanuit menselijk oogpunt bekeken goed zijn, verhindert je om naar de hemel te gaan
Wat er zou gebeuren als jij niet werd weggetrokken van het goede, is dat je naar een staat zou gaan waarin jij dacht dat je volmaakt goed was, en je zou daar oneindig blijven. Maar zoals Jezus heeft gezegd – toen hij zei dat de gerechtigheid van de Schriftgeleerden en farizeeërs ze niet in de hemel zou laten belanden – was juist dat het vanuit menselijk oogpunt bekeken, niet voldoende is om in de hemel te komen. Want in mensenogen goed zijn, is nog steeds het rijk der dualiteiten.

Als het echt mogelijk was om aan menselijk kwaad te ontsnappen en op het uiterste goed over te gaan in de ogen van de mensen, zou jij nog steeds in de dualiteit vastzitten – maar jij zou geloven dat je gered zou worden. En dan zou je er niet naar streven om uit die staat te komen. En als je er niet naar zou streven om eruit te komen, zou je nooit verlost worden. Je wordt niet gered door een goed mens te worden, wat dit is nog steeds een identiteitsgevoel dat apart staat van de spirituele identiteit waardoor je weet dat jij een individualisatie van Gods eigen Wezen bent. Dus je ziet dat de kracht die menselijke wezens het kwaad noemen, daadwerkelijk het kwaad is, maar het is het kwaad in dualistische zin. En zolang mensen in de dualiteit vastzitten, heeft het in feite de functie om te verhinderen dat ze naar het andere uiterste overgaan van goed in de ogen van de mensen, van relatief goed, en daar oneindig in blijven hangen.

Dit is een subtiel punt en ik wil niet dat je verkeerd begrijpt wat ik zeg of er een verkeerde interpretatie aan geeft. Ik zeg niet dat het kwaad goed is. Ik zeg niet dat het kwaad een deel van Gods plan is. Ik zeg niet dat God wil dat het kwaad op deze planeet blijft. Ik zeg alleen maar dat zolang mensen erop staan om hun creatieve krachten door de geest van de dualiteit tot uitdrukking te brengen – zolang ze erop staan het gescheiden zelfgevoel te proberen te houden, de identiteit van het menselijk ego – zij onderworpen zijn aan de kracht van het kwaad.

Want mensen creëren trouwens zelf zowel het relatief goede als het relatief kwade dat ze blind maakt voor de waarheid van God die boven de dualiteit staat. En daarom kun je nooit volledig bereiken dat je helemaal goed bent of vrede op aarde krijgt. Dit wist de Boeddha en daarom zei hij dat het leven lijden is. Want hij wist dat zolang jij nog gevangen zit achter deze sluier van illusies, deze sluier van Maya, jij niet aan het lijden kunt ontsnappen. Jezus wist dit ook en bracht dezelfde waarheid tot uitdrukking, alleen in enigszins andere bewoordingen.

Ontsnap aan de genadeloze concurrentiestrijd tussen mensen in het Eeuwige NU
Mijn geliefden, het wordt tijd dat de spirituele mensen op de wereld wakker worden en beseffen dat buiten de leringen in de buitenwereld om, die door Christus en de Boeddha zo lang geleden werden gegeven, er een universele, tijdloze waarheid is. En die waarheid is dat wanneer jij het rijk der dualiteiten verlaat, jij eeuwige vrede kunt vinden. Maar mijn geliefden, je kunt geen vrede in het verleden vinden. Je kunt geen vrede in de toekomst vinden. En je kunt geen vrede vinden in het heden. Maar waar vind je dan vrede, als je het niet in het verleden, het heden of de toekomst vindt? Wat is er dan nog meer?

Welnu, mijn geliefden, het Eeuwige NU. Het Eeuwige Nu is niet het verleden. Het Eeuwige Nu is niet de toekomst. Ik vertrouw erop dat dit gemakkelijk te zien is voor degenen die de laatste twee invocaties hebben opgezegd. Maar wat je wel moet beseffen, is dat het Eeuwige Nu ook niet het heden is. Want het Eeuwige NU is niet wat mensen – die vastzitten in de dualiteit – het heden noemen. Het Eeuwige NU valt buiten het dualistische concept tijd.

Menselijke wezens zitten vast in deze tredmolen, waarin ze het gevoel krijgen dat hoe meer ze naar het goede streven, hoe meer ze naar het kwaad worden toegetrokken. En daardoor krijgen ze het gevoel dat als zij maar beter hun best doen, ze misschien de weerstand kunnen overwinnen en het goede bereiken, of bereiken wat er nog meer zou kunnen zijn. Maar zoals ik jullie heb uitgelegd, hoe meer jij je tot het ene uiterste aangetrokken voelt, hoe meer je naar het andere uiterste wordt toegetrokken. En zo gaan mensen een tredmolen in, waardoor ze steeds harder beginnen te rennen en denken dat als ze maar hard genoeg lopen, het hen op één of andere manier wel zal lukken.

Welnu, als je naar de wereld kijkt, zie je dat miljoenen mensen gevangen zitten in wat veel mensen een meedogenloze concurrentiestrijd noemen van altijd maar proberen erbij te komen en het nooit te halen. En toch zijn er veel mensen die op het punt zijn gekomen dat ze het gevoel krijgen dat ze genoeg van deze ratrace hebben, ze krijgen genoeg van deze tredmolen, ze krijgen genoeg van deze tredmolen van menselijk lijden. En dus keren ze terug naar het spirituele pad, een spirituele lering of een spirituele leraar, en ze denken dat als ze de Heilige Graal maar kunnen vinden, de steen der wijzen, de magische formule, zij aan de ratrace kunnen ontsnappen en eeuwige rust, eeuwige vrede vinden.

Maar dit is de grootste vergissing aller tijden. Mensen zitten vast tussen twee kwaden. Het ene is het gevoel dat je als je maar hard genoeg loopt, jij je doel wel bereikt. En het andere kwade is het tegenovergestelde, namelijk de redenering dat er een plaats van eeuwige rust zou moeten zijn waar jij aan de ratrace kunt ontkomen. Maar toch zeg ik jullie dat er geen plaats van eeuwige rust is. Het koninkrijk van God waar Jezus over sprak, is geen plaats van eeuwige rust. De staat van Nirvana waar Boeddha over sprak, is geen plaats van eeuwige rust.

Zie je mijn geliefden, het enige wat eeuwig op deze wereld van vorm is, is de Rivier van Leven. Maar de Rivier van Leven staat niet stil. Ik heb het niet de oceaan van het leven genoemd, want de oceaan zou kunnen insinueren dat er iets stilstaat. Nee, mijn geliefden, ik het de Rivier van Leven genoemd, want de Rivier van Leven is het proces van leven, het proces om mede te scheppen met de Schepper toen hij aan deze wereld van vorm begon. En dit is het proces dat doorgaat met zichzelf te transcenderen en meer te worden, tot de hele leegte is gevuld met Licht en deze wereld van vorm aan haar doel heeft beantwoord.

Constante zelftranscendentie is het enige wat blijvend is
Ah mijn geliefden, deze concepten kunnen natuurlijk moeilijk te begrijpen zijn, vooral voor de lineaire westerse geest die geleerd heeft de perfecte consument te worden, die er altijd naar streeft meer geld te verdienen, zodat hij meer dingen kan kopen. Maar ik zeg je dat er miljoenen mensen op deze planeet zijn die er aan toe zijn om deze waarheid niet alleen maar te begrijpen, maar haar te internaliseren, haar te integreren, er één mee te worden – tot zij echt uit de ratrace kunnen stappen. Maar in plaats van eeuwige rust te zoeken door een of andere vorm van stilstaan, werpen zij zich dan in de Rivier van Leven, waardoor ze beseffen dat eeuwige rust betekent één zijn met, synchroon lopen met, de constante zelftranscendentie van de Rivier van Leven. En daardoor zich niet simpelweg uit de wereld terugtrekken om het Nirvana in te gaan, maar ze zullen – net als Christus en de Boeddha – werktuigen worden om anderen te wekken.

Wat die ratrace creëert, wat het gevoel creëert dat jij achterloopt, dat jij nooit kunt erbij kunt komen, is juist dat de Bewuste Jij, een verkeerd identiteitsgevoel heeft opgebouwd, een identiteit die wordt gebaseerd op gescheidenheid. En daardoor geeft dit gevoel van gescheidenheid van het leven zelf je het gevoel dat je achterop ligt. En hoe hard je ook in de dualistische wereld rent – probeert te ontsnappen aan het ene dualistisch uiterste en het andere te vinden – je zul er nooit bijkomen. Want de enige manier om bij te komen, is door te beseffen dat het probleem gescheidenheid is, gescheidenheid van de Rivier van Leven – het proces dat je van een gescheiden medeschepper bij een volledige Schepper met Godbewustzijn zijn, brengt.

Dit is het Pad van Eenzijn, dat de geascendeerde meesters hebben onderwezen sinds het begin van tijd en ruimte. Alle echte leraren hebben door de eeuwen heen dit pad onderwezen. Maar in die vroegere tijdperken was het onmogelijk, tenminste in de geschreven geschiedenis, om dit pad in het openlijke en directe taalgebruik te beschrijven van jullie tegenwoordig. Daarom zijn de meeste leringen versluierd en in gecompliceerd taalgebruik, waardoor het moeilijk werd gemaakt om de leringen te begrijpen en je gemakkelijk de innerlijke kern van de leringen over het hoofd kon zien. Dit werd gedaan om de leringen af te schermen van het wereldse, zodat men ze niet verkeerd zou gebruiken om zo nog meer macht over anderen krijgen dan men al had door de middelen die ze ter beschikking waren gesteld vanuit het rijk der dualiteiten.

De meester-sleutel tot spirituele vrijheid
Wat is er gebeurd als gevolg van de laatste 2000 jaar – en de vele cycli voor die laatste 2000 jaar – is dat de mensheid een punt heeft bereikt, waarop een kritieke massa mensen op innerlijke niveaus eraan toe is om de realiteit van het Pad van Eenzijn te begrijpen. Wat deze mensen simpelweg nodig hebben, is de uiterlijke lering die ze weer in contact brengt met wat ze al van binnen weten. Ik heb het toneel klaar gezet om de openbaring van deze lering voor te bereiden met mijn boek ‘Master Keys to the Abundant Life’. Ik heb jullie de sleutels gegeven om je psyche te helen, en die sleutels blijven heel lang geldig. Maar toch was mijn boek een voorbereiding op het boek dat nu door Maitreya in zijn ambt als Grote Initiator zal worden uitgegeven. Dit boek heet ‘Master Keys to Spiritual Freedom’. En ik kan je wel zeggen dat het de belangrijkste gebeurtenis is in de geschiedenis van progressieve openbaringen van de geascendeerde meesters die er in de geschreven geschiedenis heeft plaats gevonden.

Ik ben hier niet om te overdrijven. Ik geef jullie gewoon de naakte waarheid. Dit boek geeft – in direct taalgebruik dat iedereen die dat wil, kan begrijpen – de essentiële waarheid over wat er tegenwoordig achter de schermen op planeet aarde plaats vindt en wat al eonen lang aan de gang is – zelfs langer dan de tijdsspanne die de meeste mensen kunnen begrijpen en accepteren. Want zie je, mijn geliefden, zowel de fundamentalistische christenen als de fundamentalistische wetenschappers vergissen zich gruwelijk wanneer ze de tijdsspanne van het menselijk leven op deze planeet schatten.

Er is al veel langer intelligent leven op deze planeet geweest dan jullie je maar kunnen voorstellen met jullie huidige niveau van gewaarzijn. Maar Heer Maitreya zal jullie het verhaal geven van de basisdynamiek van deze planeet en waarom er zoveel conflicten, strijd en delingen zijn. Dit is een heel krachtige sleutel om de spirituele vrijheid te krijgen waar zoveel mensen in deze tijd naar verlangen – die natuurlijk de transitie van het Vissentijdperk naar het Aquariustijdperk is. Het Aquariustijdperk is natuurlijk het tijdperk van spirituele vrijheid.

Boeken uitgeven die zo’n diepe en onpopulaire waarheid onthullen, is niet zo simpel als gaan zitten en een dictaat opnemen, zoals de boodschapper op dit moment doet. Want zie, je, mijn geliefden, Maitreya’s boek hoort niet zo bij de rechterhersenhelft en is niet zo intuïtief als de dictaten die we normaal geven. Maitreya’s boek hoort veel meer bij de linkerhersenhelft, rationeel, lineair, recht door zee om de rationele, lineaire, directe denkwijze aan te spreken die zoveel mensen in dit tijdperk hebben. Dit betekent niet dat het de diepere, spirituele en sferische waarheid tekort doet, noch dat het niet krachtig is. Maar het betekent wel dat het boek een andere inspanning vergt en een ander type gewaarzijn van de boodschapper die het naar voren heeft gebracht.

Daarom is er bijna een jaar voor nodig geweest om dit boek fysiek te manifesteren. Daarom vroeg het van de boodschapper om zijn geest op te rekken, bijna verder dan mogelijk was. Hij moest zelfs het boek ‘I love Jesus, but I hate Christianity’ naar buiten brengen om te bewijzen dat hij bereid was de geïncarneerde Levende Christus te zijn. Want hoe kun je de open deur zijn om een boek van Maitreya naar buiten te brengen dat mensen vertelt hoe je de Christus moet zijn en die o zo subtiele krachten die ze ervan wegtrekken om de Christus te zijn, als je dit niet demonstreert.

Ik vraag jullie om dit boek aan te schaffen, want er is echt niemand die openstaat voor deze website, die er niet geweldig van kan profiteren door dit zeer kostbare geschenk van het hart van Heer Maitreya te bestuderen, te absorberen en internaliseren. Laat niemand denken dat ze al verder zijn dan dit boek. Laat niemand denken dat ze van de website kunnen halen wat in dit boek staat. Want je moet begrijpen dat wanneer wij een boek uitgeven, het de bedoeling is dat het boek van omslag tot omslag wordt gelezen, wat betekent dat je de leringen op een lineaire manier opneemt – in tegenstelling tot de methode van studeren door hier en daar wat over te slaan die veel mensen op de websites toepassen. Er is niets mis met het bestuderen van websites en naar de dingen te springen die je het meest interesseren. Maar het is heel erg waardevol om een boek te pakken, op de eerste bladzijde te beginnen en het helemaal door te lezen, zodat je de leringen stuk voor stuk laat opbouwen tot je dichter bij het punt komt dat je doorbreekt naar een hoger gewaarzijn.

Ik kan niet sterk genoeg het belang van dit boek benadrukken, niet alleen maar voor jouzelf, maar ook om een groter gewaarzijn over dit boek op andere mensen over te brengen, doen wat je kunt op de wereld door te vertellen dat dit boek nu beschikbaar is en dat het daadwerkelijk alle spirituele mensen op deze planeet het grote plaatje geeft. Het is niet de bedoeling dat dit boek een nieuwe religie begint, een nieuwe exclusieve beweging die beweert dat wij nu de definitieve en hoogst mogelijke waarheid hebben. Dit boek is opzettelijk bedoeld om universeel te zijn, zodat het door mensen met veel verschillende achtergronden en geloofssystemen kan worden bestudeerd.

Maar ik moet je zegen dat er niet één spiritueel bewust persoon is, die niet, als hij of zij er open voor staat, zijn voordeel kan doen met dit boek. Want er worden trouwens zoveel sleutels, zoveel geheimen, in dit boek onthuld dat iedereen er wel iets uit kan halen. En het grootste voordeel van al is nog dat voor veel mensen dit boek de vele losse eindjes die ze hebben, aan elkaar zal knopen van de tientallen jaren dat ze leringen uit diverse richtingen hebben bestudeerd. Dit boek kan je het hele plaatje geven dat het allemaal gericht bij elkaar laat komen, dus je ziet wat er echt op deze planeet aan de gang is en hoe dat in dat grote plaatje bij elkaar komt. Je ziet eindelijk waarom je hier bent in deze kritieke tijd. Je ziet eindelijk de rol die jij kunt spelen, de rol die jij vrijwillig op je nam om te incarneren in deze tijd, zodat jij Jezus kon helpen het hoogtepunt van zijn tijdperk te zien en het beste fundament te leggen wat maar mogelijk was voor de volgende eeuw van Saint Germain.

Waarom jij in deze tijd bent geïncarneerd
Dit is de reden dat vele van jullie hier zijn. Jullie zijn hier gekomen om Jezus zijn overwinning te laten behalen en door die overwinning van Christus het toneel klaar te zetten om de overwinning van Saint Germain fysiek te manifesteren, de geweldige Gouden Eeuw die hij voor deze planeet voor zich ziet. Want tenzij we de overwinning behalen door Christusonderscheid te krijgen, kan en zal die Gouden Eeuw niet tot stand komen. En tenzij de top tien procent van de meest spirituele mensen ontwaken en aan hun roeping beantwoorden door de voorlopers voor het Christusonderscheid te worden – dat Christusonderscheid in de geheime kamer van hun eigen hart te zoeken en het dan van de daken te schreeuwen – nu, tenzij ze naar die oproep luisteren, zal dat ontwaken, dat massale ontwaken, niet plaats vinden. En dan zal de Gouden Eeuw vertraging oplopen, misschien wel eeuwen, als het dan zelfs nog tot stand komt.

Want de Gouden Eeuw kan niet tot stand komen door het huidige bewustzijnsniveau dat in de naties heerst. En hierover zullen we nog meer spreken in de komende conferenties, zowel in de Verenigde Staten als in Europa. Want ik moet je zeggen dat er wel een ontwaken zit aan te komen, dat het nog net onder het oppervlak zit. Maar er is iets voor nodig om door te breken, zodat de mensen met hun bewuste gewaarzijn kunnen beseffen wat er op de planeet aan de gang is en hoe zij de krachten van dualiteit het hoofd moeten bieden die proberen te vernietigen wat de geascendeerde meesters tot nu toe in vele spirituele cycli hebben opgebouwd.

Het is mogelijk dat de machtselite en de krachten van dualiteit hun grip op de mensheid verliezen in de volgende paar decennia. Maar om dit te laten gebeuren, moet iemand een buitengewone inspanning leveren. En die iemand zijn de mensen die zichzelf als de meest spiritueel gevorderde mensen op deze planeet beschouwen, niet op een hoogmoedige manier, niet op de manier van de buitenwereld, maar door de innerlijke erkenning van het hart dat als ik het niet doe, wie dan wel? En als ik het nu niet doe, wanneer dan wel? Maar zie je, om jou bij dat ontwaken en besef te laten komen, om jou bereid te laten zijn om heerschappij te nemen, moet je eerst de waarheid vinden van het Zijn, de waarheid van jouw Christusnatuur, jouw Boeddhanatuur. En die waarheid kan enkel maar in jezelf worden gevonden, maar enkel in het Eeuwige NU.

Ik weet dat ik nu een beeld schets dat wij willen dat jij die poging doet. En het lijkt misschien of ik je aanmoedig om een nieuwe spirituele ratrace te creëren die ervoor zorgt dat je harder rent en meer gebeden en decreten en rozenkransen opzegt en ze steeds sneller doet, zodat je nauwelijks nog tijd hebt om te ademen. Maar zie je, moedig ik niet aan, ik moedig je aan om uit de menselijke en de menselijk-spirituele ratrace te stappen. Ik moedig je aan om de stilte binnenin te zoeken, het stil zijn dat geen stilstand is op een of andere imaginaire plaats van rust of het Nirvana. Nee, ik moedig je aan om het stil zijn te vinden dat het stil zijn van de Rivier van Leven is, die altijd maar zachtjes verder kabbelt, maar niettemin niet tegen te houden is door één van de krachten op deze wereld.

De invocatie van het Eeuwige NU kan de oorlogen in het Midden-Oosten stoppen
Mijn geliefden, juist om je dit stil zijn in het Eeuwige Nu te laten vinden, breng ik – met grote vreugde – deze Invocatie van het Eeuwige NU uit. Als je terugdenkt – en misschien beschikbare bronnen bestudeert over de retoriek die in het buitenland werd verspreid door de regering Bush en de Amerikaanse regering in de maanden voor de invasie van Irak – zie je dat ze dezelfde retoriek gebruiken om over Iran te spreken. Dit heeft niet alleen betrekking op hun atoomprogramma, maar ook op hun zogenaamde bemoeienis met wat de Amerikaanse regering de binnenlandse zaken van Irak noemt.

Ik ontken niet dat er bemoeienis met Irak is, ik zeg alleen maar dat de retoriek die deze laatste paar maanden naar buiten komt, het toneel probeert klaar te zetten voor een situatie die de krachten achter de regering Bush het excuus te geven om op diverse manieren de militaire confrontatie aan te gaan met Iran. Je denkt misschien dat deze krachten bij de verkiezingen in november werden verslagen, maar dat is niet zo. Ze weten dat de president nog steeds macht heeft wanneer het op de buitenlandse politiek aankomt en ze zijn vastbesloten om president Bush te gebruiken – zoals ze hem tot nu toe hebben gebruikt – om hun geheime doelen te bereiken, zoals al is besproken door zowel de Christus als de Boeddha als mij en Saint Germain.

Ze hopen op één laatste hoera voor president Bush zijn kantoor verlaat. En ze hopen een escalatie te creëren die de democraten niet zullen kunnen tegenhouden, omdat ze denken dat als de zwarte kat eenmaal uit de zak is, niets in staat zal zijn hem er weer in te doen. Maar ik zeg je dat wij, de geascendeerde meesters, niet alleen de kat weer in de zak kunnen doen, maar er ook voor kunnen zorgen dat hij er niet uitgaat in de eerste plaats. Maar om dat te doen, moeten we mensen krijgen die fysiek zijn geïncarneerd, die de open deur willen zijn en die de absolute Godoverwinning zullen oproepen om de oneindige vrede van het Eeuwige Nu op aarde te stichten.

Daarom vraag ik jullie om deze invocatie te doen om te verhinderen dat er een escalatie van conflicten plaats vindt in alle gebieden van het Midden-Oosten. En terwijl jullie de invocatie opzeggen, de Gouden Boeddha voor je zien op het kruispunt van de stroom in de vorm van een 8 tussen Oost en West, zoals is beschreven in het dictaat van Gautama met Oud en Nieuw. Als je deze rozenkrans opzegt, en tegelijkertijd Maitreya’s boek bestudeert en internaliseert, kan ik je ervan verzekeren dat je deze planeet een onmetelijk grote dienst verleent. Want zie je, deze Invocatie van het Eeuwige NU is ontworpen om je de leringen die in het boek van Maitreya staan, te helpen internaliseren. En de leringen in Maitreya’s boek – wanneer ze zijn geïnternaliseerd – zullen je helpen om de invocatie met veel meer kracht op te zeggen. En dit alles met elkaar kan een opwaartse spiraal vormen die je in een veel grotere kracht kan veranderen om de krachten van oorlog aan de kaak te stellen en het licht van vrede naar buiten te brengen dat de duisternis zal verteren die het land dreigt te bedekken.

Dit, mijn geliefden, is trouwens een grotere kans dan wij, de geascendeerde meesters, in jaren hebben gezien. Want alle puzzelstukjes zijn inderdaad bij elkaar gelegd en alles wat nodig is, is dat jij ze in je geest aan elkaar legt, zodat je een stap achteruit kunt doen en zien hoe ze in dat grote beeld passen en hoe God in jou de meester-sleutel kan zijn om de cycli om te keren, en de tijd om te keren, en de tafels van de geldwisselaren om te keren die zich in ieder gebied van de menselijke maatschappij hebben ingebed, van religie tot de politiek tot de bankiers en in de economie.

En de Christus in jou kan natuurlijk de tafels van die geldwisselaars omkeren en ze uit de tempel van God werpen – wat jouw geest en zelfs de hele planeet inhoudt – zodat we van deze tempel opnieuw een huis kunnen maken – niet van gebed, maar van kennis, wijsheid, liefde en kracht. Dit is de definitieve Godoverwinning van de oneindige vrede van het Eeuwige Nu, die van de tempel van God naar jullie hart stroomt. Dit is niet een tempel die met handen is gebouwd op een fysieke locatie, maar de tempel binnenin jou, die niet door handen wordt opgebouwd en daarom de open deur is voor de stroom van Licht naar deze materiële wereld. Je zult ontdekken dat door de combinatie van het boek bestuderen en de invocatie opzeggen, jij in een opwaartse spiraal terechtkomt en een innerlijke vrede vindt die je niet voor mogelijk had gehouden.

Zodoende laat ik jullie met mijn oneindige dankbaarheid achter – omdat jullie mijn invocaties nu al zoveel maanden opzeggen. Waarachtig mijn geliefden, jullie krijgen de dankbaarheid van het hart van een Moeder. Want mijn vreugde om jullie te zien, is volledig en als jullie alleen maar bereid zijn je hart open te stellen, zal ik jullie een portie van die vreugde geven, voor zover ieder die kan bevatten. WEES dus bij mij in het Eeuwige NU, terwijl de dag van de kruisiging en wederopstanding van Christus in jou dichterbij komt.

Ik verzegel jullie in de liefde van Aartsengel Michaël, Jezus, Gautama Boeddha, en mijzelf. Ik verzegel jullie in de liefde en wijsheid en de oneindige vriendelijkheid van Heer Maitreya. Want deze meesters zijn inderdaad onderdeel van deze uitgave van Licht, omdat ze deel uitmaken van de uitgave van deze invocatie en het boek. Dus is het klaar, want de mond van de Heer, de Goddelijke Moeder, heeft het in het fysieke octaaf uitgesproken en het zal zich echt als kringen in het water verspreiden en de verharde pantsers in het collectieve bewustzijn breken die mensen in de illusies van Maya gevangen houden. Laat er met hen afgerekend worden en laat Gods mensen vrij om de slavernij achter te laten en het beloofde land te vinden dat achter de dualiteit ligt!