Ik luid officieel het Begin van het Aquariustijdperk in – vang mijn Enthousiasme op

ONDERWERPEN: Er zit een voorwaartse progressie in het leven – Dit markeert het officiële begin van het Aquariustijdperk – Hoe de beschaving is veranderd – De uitdaging begrijpen die Jezus de mensheid toewierp – Het bewustzijn van elitarisme moet getranscendeerd worden – Overwin je gehechtheid aan de uitkomst en houd op jezelf te beoordelen – Het leven, vrijheid en het streven naar geluk begrijpen – Onderzoek je bevooroordeelde meningen over het Aquariustijdperk – Je losmaken van de op geweld gebaseerde technologie – Op het bewustzijn van het Aquariustijdperk overschakelen – In de Gouden Eeuw zal diversiteit als het hoogste potentieel worden beschouwd – Word expert op één gebied – Democratie is de meest veeleisende vorm van regering – Christus heeft de triomf van de individualiteit over de structuren bewezen – Pessimisten manifesteren de Gouden Eeuw niet

Geascendeerde Meester Saint Germain, 22 maart 2010

Ik sta nu al enige tijd bekend als de geascendeerde meester Saint Germain. Toch is Saint Germain slechts een naam, en ik ben meer dan een naam – want ik ben een Levende Geest, die zichzelf voortdurend transcendeert als uitdrukkingsvorm van de Vlam van Vrijheid waar ik voor gekozen heb om mee te versmelten, één mee te worden, om de belichaming daarvan voor de planeet aarde te worden. Op die manier heb ik het ambt Hiërarch van het Aquariustijdperk verdiend – door bereid te zijn voortdurend te transcenderen tot ik mijn zelfbewustzijn had verhoogd tot het niveau dat je nodig hebt om te dienen in de functie van hoofdhiërarch tijdens een cyclus van 2150 jaar op aarde.

Jezus had die voor mij gehad, door zijn zelfbewustzijn op dezelfde manier te verhogen tot hij in staat was om als hiërarch voor het Vissentijdperk te dienen. Ik werd zeer door Christus geïnspireerd – niet het leven in de buitenwereld dat bewaard bleef door het beeld dat door de officiële christelijke kerken gaven, maar ik ontving van binnenuit inspiratie, door in vele incarnaties veel na te denken over de ware innerlijke boodschap van Christus. Een boodschap die ik zo goed mogelijk in diverse incarnaties tot uitdrukking probeerde te brengen, waaronder de werken van Shakespeare en de geschriften van Francis Bacon, en probeerde altijd die drang tot zelftranscendentie als de echte sleutelfactor tot een nieuw en beter tijdperk – waar je ook bent – toe te voegen.

Er zit een voorwaartse progressie in het leven
Want het is niet zo – en is dat niet vanzelfsprekend voor degenen die hun hart en geest geopend hebben – dat de sleutel tot groei altijd zelftranscendentie is. Het leven bestaat uit zelftranscendentie, alles transcendeert voortdurend. Je kunt naar de natuur kijken, je kunt naar de cycli van winter, lente, voorjaar, zomer, herfst, winter enzovoort kijken en denken dat dit slechts een zichzelf herhalende cyclus is. Maar kijk eens naar de geschiedenis door de millennia, de eonen, heen en zie dat een cyclus zich niet alleen herhaalt, want er zit een voorwaartse progressie in. Er zit een progressie in die geleidelijk complexere levensvormen heeft gebracht tot er een fysiek lichaam ontstond met een brein en een zenuwstelsel dat verfijnd genoeg was om de belichaming van de levende geesten in stand te houden, de individualisaties van het Wezen van de Schepper, de medescheppers die wij zijn.

Kijk zelfs eens naar de aarde die om de zon heen draait. Kijk eens hoe je misschien opgegroeid bent met het beeld dat de aarde gewoon om de zon heen draait en als die één keer om de zon heen is gegaan, naar dezelfde positie terugkeert als een jaar geleden. Dit is de gebruikelijke waarneming – of liever de gebruikelijke verkeerde waarneming. Want jullie geloven toch niet serieus dat de zon een vaste plaats in de ruimte heeft? Hebben de geleerden jullie niet verteld dat het universum zich voortdurend uitbreidt; hebben zij niet gezegd dat jullie zon één ster is in een groter systeem, dat de Melkweg heet, en dat die met die Melkweg meegaat? Zelfs de hele Melkweg beweegt zich door de ruimte, dus je begrijpt – wanneer je hier langer over nadenkt – dat wanneer de aarde één keer om de zon heen is gedraaid, die niet naar diezelfde positie in de ruimte terugkeert. Want de zon heeft zich verplaatst, wat inhoudt dat het traject, het pad, van de aarde om de zon niet een elliptische baan is: het is een spiraal die in een duidelijke richting gaat.

En zo is het met alles in het materiële universum. Alles beweegt, niet in cirkels, maar in spiralen – spiralen die een duidelijke richting hebben. Ze gaan óf omhoog, óf naar beneden. Het is óf een zich uitbreidende spiraal, óf een zich vernauwende spiraal, want er bestaat niets tussenin. De droom van de elliptische, zich niet verplaatsende, baan is maar een droom. Waar komt die droom vandaan? Van het menselijke ego, dat zichzelf wil conserveren door de voorwaartse progressie van het hele universum te stoppen, als hij dat kon. En aangezien ik dat niet kan, probeert hij de indruk te wekken dat iets vast staat. En vanwege de vrije wil en de dichtheid van het materierijk, is het inderdaad mogelijk het beeld te creëren dat iets vastligt, dat iets bewaard kan blijven, dat iets het een poosje kan overleven in zijn huidige vorm. Dit is de natuurlijk de belangrijkste uitdaging in het leven, maar het is vooral de uitdaging die de mensheid nu krijgt.

Dit markeert het officiële begin van het Aquariustijdperk
Want ik, Saint Germain, kom jullie met grote vreugde vertellen dat vandaag, 22 maart 2010, de eerste dag van het Aquariustijdperk is. De overgang van het Vissentijdperk naar het Aquariustijdperk om middernacht, tussen de 21e en de 22e maart 2010 heeft plaatsgevonden. En daarom begroet ik Saint Germain, jullie als Hiërarch van het Aquariustijdperk, op deze eerste dag van het Aquariustijdperk. Wat is het belang van deze dag? Nu, dit kun je vanuit twee invalshoeken bekijken. Eerst het globale perspectief; het belang is gewoon dit: alles is veranderd. Alles is veranderd. Alles op aarde is in een oogwenk veranderd en niets zal meer hetzelfde zijn.

Maar zullen de mensen merken dat alles veranderd is? Eerst niet – voor sommigen een hele poos niet. Laat me je mee terugnemen, als je wilt, naar de dag voordat ik, geïncarneerd als Columbus, Amerika ontdekte. Na een lange strijd met de bemanning op mijn schepen, was ik opgelucht toen ik wakker werd en land ontdekte. Wanneer je terugkijkt op die dag zie je dat die dag, 12 oktober, 1492, natuurlijk het begin van een nieuw tijdperk kenmerkte, door de kolonisatie van Amerika en alles waar Amerika voor staat in de wereld van vandaag. Desondanks leek de dag zelf nauwelijks belangrijk. Het was een dag waarvan de meeste mensen niet merkten dat hij anders was dan alle andere.

Ik merkte het wel natuurlijk, hoofdzakelijk omdat er minder risico was dat ik overboord zou worden gegooid door mijn eigen bemanning. En dat was een lot dat ik in die tijd liever niet onderging, omdat ik wel enigszins gehecht was aan mijn fysieke lichaam, zelfs enigszins gehecht was aan het verlangen om een belangwekkende ontdekking te doen. Want toen was ik natuurlijk niet een geascendeerd wezen en niet van mijn ego bevrijd. Er zat een bepaalde hoeveelheid ego in het hele verlangen om nieuw land te ontdekken. Er zat zelfs een bepaalde hoeveelheid ego in het verlangen om te bewijzen dat de oude denkwijze verkeerd was, om voor eens en voor altijd te bewijzen dat de aarde niet plat was, zelfs de bedrieglijkheid van de Romeinse doctrines bewijzen – die ik niet gunstig gezind was in die incarnatie. Omdat ik natuurlijk geleden had onder het misbruik van de christelijke kerken in diverse incarnaties en omdat ik – tijdens de Middeleeuwen – duidelijk gezien had dat de katholieke kerk natuurlijk de grootste belemmering voor vooruitgang in Europa en de opkomst van een nieuw tijdperk was.

Niettemin had ik, ondanks dat er een bepaalde hoeveelheid ego bestond, een bepaald verlangen om te bewijzen dat zij ongelijk hadden, een diepgaander verlangen om deel uit te maken van de Rivier van Leven die de beschaving vooruithelpt. En zo is het met veel andere mensen gegaan die door de geschiedenis heen nieuwe ideeën naar voren brachten, nieuwe ideeën die een beschaving vooruithielpen. In sommige gevallen werden de mensen gedreven door egoïstische motieven of om faam of rijkdom te verwerven, of zichzelf in de geschiedenis te schrijven. Maar ze stonden wel steeds open om een specifiek nieuw idee te ontvangen dat de maatschappij zou vooruithelpen. En zo is de beschaving de laatste 2000 jaar natuurlijk vooruitgegaan, van het stadium dat je toen zag naar het stadium van tegenwoordig.

Hoe de beschaving is veranderd
Laten we eens kijken naar die beschaving van 2000 jaar geleden en laten we eens kijken naar de dominante beschaving uit die tijd, namelijk het Romeinse Rijk. Je ziet wel dat het Romeinse Rijk en de Roomse kerk de belangrijkste uitdagingen hebben geleverd – zij illustreren de belangrijkste uitdagingen – die de mensheid moet overwinnen – waarvan het de bedoeling was dat ze die zou transcenderen – tijdens het Vissentijdperk. De uitdagingen die zij moeten transcenderen om het bewustzijn van het Aquariustijdperk te krijgen en dan de Gouden Eeuw te manifesteren die het hoogste potentieel is voor het Aquariustijdperk.

Wat symboliseren het Romeinse Rijk en de Roomse kerk trouwens? Ze symboliseren het bewustzijn dat begon met de oorspronkelijke gevallen engelen, toen die uit een hogere sfeer vielen, uit arrogantie omdat ze dachten dat zij beter wisten dan God hoe zij Gods schepping moesten besturen. Ze dachten dat zij een elite vormden met speciale krachten, met speciale wijsheid en inzichten en intellectuele bekwaamheden. En daarom dachten ze dat ze het verdiend hadden om de mensen te regeren. Ze hadden het verdiend om de nieuwe medescheppers te regeren in de sfeer waarin zij waren gevallen, nadat ze hadden geweigerd te transcenderen en met de oorspronkelijke sfeer mee te ascenderen. Ze dachten dat zij zo geavanceerd waren, dat zij beter geschikt waren om de medescheppers te besturen die nog maar nieuw en alleen maar aan het experimenteren waren. Maar de medescheppers waren gewoon de kinderen van God en zoals Jezus zei: “Tenzij je als klein kinderen wordt, zul je op geen enkele manier het koninkrijk binnengaan.” En dus waren ze lang niet zo naïef als de gevallen engelen dachten – en nog steeds denken.

De gevallen engelen vormden een maatstaf voor scherpzinnigheid die gebaseerd werd op henzelf en hun eigen bewustzijnsstaat. Dit was geen universele maatstaf, het was geen logische maatstaf, het was geen natuurlijke maatstaf, het was geen maatstaf die God had gesteld, het was een maatstaf die het gevallen bewustzijn stelde, het bewustzijn van dualiteit en gescheidenheid. Het was een maatstaf die van de nood een deugd maakte, de nood die jij hebt wanneer je naar de dualiteit gaat en dan niet één kunt zijn met de Rivier van Leven. En dan moet alles met geweld nemen, want het zal jou niet gemakkelijk afgaan wanneer jij je, jouw gescheiden zelfgevoel, niet aan de stroom van de Rivier van Leven wilt overgeven.

Dit is nu juist het bewustzijn van iets met geweld nemen, en de gevallen wezens hadden geen andere optie. En dus probeerden ze het te laten voorkomen alsof iets met geweld nemen een deugd was en dat degenen die het beste anderen konden dwingen, degenen waren die het meest geschikt waren om te regeren, en natuurlijk degenen die je als het meest scherpzinnig moet beschouwen – zelfs als vertegenwoordigers van God op aarde. Dit is het hoogtepunt van hun arrogantie. De Romeinse keizers riepen zichzelf tot goden op aarde uit en eisten van de mensen dat die hen op die manier vereerden en accepteerden dat alles wat zij zeiden of deden, onfeilbaar was.

Ah, de droom van onfeilbaarheid. Is dat ook niet de droom van een zich niet verplaatsende baan om de zon, dat iets stil staat en behouden kan blijven. Want het woord van de keizer is altijd onfeilbaar, wat het ook is en wat de gevolgen ook zijn. En dit is juist het bewustzijn dat het Romeinse Rijk had dat, toen het Romeinse Rijk begon af te brokkelen, op de Roomse kerk, de rooms- katholieke kerk, werd overgedragen. Die ook verklaarde dat de paus onfeilbaar was, dat hij namens God sprak, dat hij de enig ware vertegenwoordiger van Christus op aarde was.

De uitdaging begrijpen die Jezus de mensheid toewierp
Nu, dit was het bewustzijn waar de mensheid het de laatste 2000 jaar tegenop moest nemen. Ze hebben het er vaker tegenop genomen, maar zij hoefden het er niet tegen op te nemen; ze werden eraan onderworpen. Want pas 2000 jaar geleden kreeg de mensheid echt de kans om dit bewustzijn te zien en te transcenderen. En waardoor kregen ze die kans om het gevallen bewustzijn te transcenderen, het bewustzijn dat iets op aarde onfeilbaar kan zijn, permanent kan zijn? Dat kwam door de incarnatie van Jezus als de Levende Christus. Toen hij 2000 jaar geleden op aarde rondliep, wierp hij de mensheid de uitdaging toe: er is een hogere waarheid dan het gevallen bewustzijn. “Gij hebt de duivel tot vader en wilt de begeerten van uw vader doen. Die was een mensenmoordenaar van den beginne” Hij vermoordde de waarheid, de gevallen wezens vermoordden de waarheid, vermoordden de onschuld, vermoordden juist de transcendentie van het leven.

Want het leven bestaat uit transcendentie. Zonder transcendentie is er geen leven. Het leven ligt niet in een vaste baan; het leven transcendeert en vernieuwt zichzelf constant. En een soort die zich niet aanpast en zichzelf vernieuwt, sterft uit. Dat is de meest waardevolle les die men kan leren van het hele concept evolutie en de survival of the fittest – in de betekenis van degenen die zich het best aanpassen, degenen die het meest bereid zijn de oude matrix te transcenderen.

Kijk eens naar het leven van Jezus. Geboren in nederige omstandigheden, geboren als ieder ander – ondanks de mythes die er later aan toegevoegd werden over een ster die verscheen. Ik was erbij, als de Heilige Jozef – of liever als Jozef de timmerman – toen Jezus geboren werd. Jullie hebben de beelden gezien van een kribbe met een ster die erboven verscheen. Nu, ik was erbij en ik zag geen ster, mijn geliefden. Dit is totaal een metafoor, die enkel ontleed kon worden door degenen die het innerlijke zicht hebben – niet een fysieke ster, zoals de legenden zeggen.

Want wat hebben ze met Christus gedaan? Hij incarneerde als een ‘gewoon’ mens om het potentieel te tonen dat wij allemaal hebben. De gevallen wezens wilden natuurlijk niet dat de mensen hun ware potentieel kenden, dus wat hebben zij gedaan? Nu, eerst probeerden de Romeinse keizers het christendom te onderdrukken. En daarna, toen het een zekere pragmatische keizer – een politiek dier die de naam Constantijn droeg – duidelijk werd dat het zich niet liet onderdrukken, wat deed hij toen? Nu, hij zei: “Laten we het dan maar gebruiken – als we het niet kunnen doden, laten we het dan maar gebruiken. Laten we het als de officiële religie invoeren, maar dan voegen wij er natuurlijk een paar subtiele voorwaarden aan toe die niemand opvallen – een paar voorwaarden die het christendom een draai geven en het veranderen.”

Niet dat dit een uitvinding was van keizer Constantijn; het was al begonnen met andere gevallen wezens die bij het christendom waren gegaan en Jezus begonnen waren te verheerlijken en van hem een uitzondering te maken in plaats van een voorbeeld. En dus kon Constantijn het gemakkelijk uitvergroten, om de steun van het Romeinse Rijk te geven aan de mensen die van mening waren dat het christendom het meest geschikt was om aan hun politieke doeleinden tegemoet te komen. Geleidelijk vormde er zich een kerk die Christus tot de status van God verhief, waardoor hij fundamenteel anders werd dan de andere mensen op deze planeet, dus volledig ongeschikt om als voorbeeld te dienen voor hen en hun potentieel, want hij was heel anders. Hij was van dezelfde substantie als de vader, hij was vanaf het allereerste begin God.

Nu, mijn geliefden, jullie zijn allemaal God vanaf het allereerste begin, omdat zonder hem niets gemaakt is dat gemaakt werd. En daardoor ‘zijt gij goden’ zoals Jezus zelf zei. En dat is natuurlijk precies wat de gevallen wezens niet willen dat jullie beseffen. Ze willen niet dat jij je ware medescheppende potentieel beseft.

Niet dat jullie goden zijn in de betekenis van de gevallen wezens die zichzelf als god op aarde wilden vestigen. Jullie zijn niet God in volledige zin; jullie zijn individualisaties van God. Dat betekent dat niemand superieur is aan een ander, want hoe kan één uitdrukkingsvorm van God superieur zijn aan een andere uitdrukkingsvorm van God? Jullie zijn allemaal individualisaties van God, jullie zijn allemaal gelijk in jullie uniek zijn. Maar wat het gevallen bewustzijn deed, is dat het er een waardeoordeel aan gegeven heeft, waardoor het mogelijk wordt te zeggen dat er vanwege bepaalde kenmerken hier op aarde, één persoon uniek is, één persoon boven alle anderen staat – of het nu een keizer, een paus of Christus zelf is.

Het bewustzijn van elitarisme moet getranscendeerd worden
Dit is juist de fundering voor het bewustzijn van elitarisme, het bewustzijn van exclusiviteit. En dit is het bewustzijn waartoe de mensheid de laatste 2000 jaar wordt uitgedaagd om te transcenderen. Want juist door de incarnatie van Jezus zelf, werd die uitdaging absoluut, in die zin dat geen enkel mens op aarde in staat is geweest om die volkomen te negeren. Maar natuurlijk hebben veel mensen dat in heel grote mate wel gedaan.

En de laatste 2000 jaar zie je inderdaad het patroon dat de meerderheid van de bevolking sterke leiders wilde om hen te regeren, precies omdat dat betekende dat zij de uitdaging konden negeren om hun ware creatieve potentieel te erkennen en tot uitdrukking te brengen. Kijk naar de leringen die wij hebben gegeven over het menselijk ego, over drama’s, persoonlijke en epische. Kijk naar de leringen en lees tussen de regels door en dan zie je dat wat wij jullie hebben gegeven juist de sleutels zijn om juist dat bewustzijn dat ik hier bespreek, te overwinnen. Waardoor jij je eigen weerstand overwint om toe te geven dat jij medeschepper met God bent, jouw creatieve potentieel te bevestigen.

We hebben jullie de sleutels gegeven om dit bewustzijn te overwinnen. Maar het probleem is nu dat het een bepaalde inspanning vereist, naar het schijnt. Het is niet echt een inspanning, in die zin dat je ergens mee moet worstelen. Maar het is een inspanning in die zin dat je door een proces heen moet dat op een worsteling lijkt. Omdat je door het proces heen moet dat jou hogerop brengt door de neerwaartse aantrekkingskracht van het massabewustzijn te ontstijgen – dat gewoon een onbewust leven, een niet ontwaakt leven, wil leiden. En daarom moet je dat proces volgen – zoals door Jezus getoond werd, door de Boeddha getoond werd en andere spirituele voorbeelden – om je bewustzijn, je zelfgevoel, boven het niveau van het massabewustzijn uit te tillen, te accelereren. Zodat je kunt accepteren dat jij niet zomaar een mens bent, je kunt accepteren dat jij medeschepper met God bent, je bent een individualisatie van God.

En dus heb jij het potentieel om deel uit te maken van de Gouden Eeuw van Aquarius, deel uit te maken van het medescheppen en die eeuw als een fysieke realiteit op planeet aarde te manifesteren. Dit is enigszins een inspanning. Velen van jullie zijn hier al decennia lang mee bezig, maar jullie hebben je er – nog – niet helemaal op toegelegd. Jullie zijn ten prooi gevallen aan een subtiele bewustzijnsstaat die wij ook in onze vele verhandelingen en dictaten aan de orde hebben gesteld, namelijk het geloof dat je een pad in de buitenwereld kunt volgen. Zoals we al gezegd hebben, zelfs in spirituele organisaties bestaat het bewustzijn dat gelooft dat wij, als we maar de lering in de buitenwereld bestuderen, decreten, gebeden of rozenkransen opzeggen, dit of dat doen, dan op zekere dag ascenderen.

Maar zoals wij, recentelijk nog Serapis Bey, hebben uitgelegd, is de ascensie geen automatisch of mechanisch proces. Het zal nooit tot stand komen door iets in de buitenwereld te doen. Die dingen in de buitenwereld hebben een weldadig effect om de energie te transmuteren, maar die verhogen je bewustzijn niet. Want het bewustzijn verhogen, kan alleen maar door jouw bewuste wil, jouw bewuste beslissing, jouw bewuste keuze.

Jullie hebben vrije wil van God gekregen en de gevallen wezens waren in staat om de aarde te regeren juist doordat ze manieren – slimme manieren – hadden bedacht om de vrije wil te onderwerpen, om de mensen hun vrije wil af te laten staan, hun keuzemogelijkheden op te geven, en de keuzes aan de regeerders, de keizers, de koningen en de potentaten van een of ander systeem over te laten. Jullie hebben een individuele vrije gekregen. Die kan slechts door jou worden uitgeoefend en alleen maar bewust uitgeoefend worden. En vanwege de huidige staat van het massabewustzijn op aarde, moet jij je natuurlijk bepaalde moeite getroosten om bewust te kiezen voor iets dat boven het massabewustzijn staat.

Dit geef ik ruiterlijk toe, omdat ik als Columbus mij moeite moest getroosten om tegen het massabewustzijn in te gaan en te zeggen: “Nee, de aarde moet rond zijn.” We begrijpen dit allemaal in het geascendeerde rijk, maar wij hebben dat overstegen en wij weten dat jullie hetzelfde kunnen doen. Wij weten ook dat je het alleen maar op dezelfde manier kunt als wij: door bewust een poging te doen, de vastberadenheid te hebben, dat je bereid bent bewust te zijn, dat je bereid bent bewuste keuzes te maken – bewuste keuzes in plaats van blindelings het massabewustzijn te volgen of de leiders die beweren dat ze superieur, zelfs onfeilbaar, zijn. Dit is de keus die jij kunt maken aan het begin van het Aquariustijdperk. Begin je nu bewuste keuzes te maken – waar jij volledig en uitsluitend de verantwoordelijkheid voor draagt? Of ga je op zoek naar een goeroe of leider, die beweert een of ander onfeilbaar kenmerk te hebben en dan blindelings naar die leider luisteren?

Want zoals de Grote Goddelijke Leider, en mijn eigen goeroe, recent heeft uitgelegd, is goddelijke leiding geen dwangbuis; het is niet zo dat je maar één keuze hebt om goddelijke leiding te volgen en daarna maak je geen keuzes meer, want dan moet jij alleen maar doen wat er van boven wordt gezegd. In plaats daarvan is de waarheid dat goddelijke leiding maar één bedoeling heeft: jou te helpen betere keuzes te maken en daardoor te groeien in zelfbewustzijn en jouw medescheppende capaciteiten te gebruiken.

Overwin je gehechtheid aan de uitkomst en houd op jezelf te beoordelen
Een aspect van het gevallen bewustzijn is de gehechtheid aan specifieke uitkomsten en resultaten op aarde, En daarom hebben zij dit hele bewustzijn gemaakt, dat bepaalde keuzes verkeerd zijn volgens een bepaalde norm. En ze gebruiken dit om ervoor te zorgen dat jij jezelf gaat beoordelen, tot jij je heel ellendig voelt, omdat jij zogenaamd de verkeerde keuzes maakt waardoor jij uiteindelijk redeneert: “Ik heb er genoeg van om deze foute keuzes te maken – ik maak geen keuzes meer.” Ik volg een leider in de buitenwereld, ik zal een religie aanhangen, ik zal een goeroe of boodschapper volgen. Of, ik zal proberen wat goddelijke leiding te ontvangen van iemand die mij zegt wat ik moet doen. Nu, mijn geliefden, als je naar een niet-materiële entiteit zoekt om jou te vertellen wat je moet doen, dat kan ik je garanderen dat die niet-materiële entiteit geen lid van de geascendeerde meesters is.

Want ons doel bestaat er niet uit jou zover te krijgen dat je nooit verkeerde keuzes op aarde maakt. Ons doel is jouw globale groei in zelfbewustzijn. En zoals we al heel vaak hebben gezegd, je kunt evenveel groeien van elke keuze die jij maakt, of die nu ‘goed’ of ‘fout’ is volgens aardse maatstaven. Onze enige zorg is jou te helpen met leren en met groei en daardoor jouw mede-creatieve vaardigheid en bewustzijn verder te transcenderen en daarin te groeien. Dat is onze zorg.

Geloven jullie wis en waarachtig, dat we hierboven iedere beweging van jullie volgen en jullie hardvochtig beoordelen? Geloven jullie dat voor elke keuze die jij maakt, de Karmische Raad met een scorebord een vinkje zet wanneer jij een goede keuze maakt en een minnetje wanneer jij een slechte keuze maakt. En ze alle minnetjes optellen, tot jij een kritiek punt bereikt en dan ‘bam’ naar de brandende hel gaat die de christenen vele eeuwen lang zo levendig geportretteerd hebben. Geloof je serieus dat de Karmische Raad zo werkt? Want als dat zo is, dan kan ik je zeggen dat je ten prooi bent gevallen aan het gevallen bewustzijn en hun mind control en hun brainwashing en hun projectie van die verkeerde beelden op het collectieve bewustzijn.

Als je echt gelooft dat de Karmische Raad en de geascendeerde meesters zo werken, wordt het tijd om te beseffen dat je te pakken bent genomen door de gevallen engelen. En het wordt tijd om wakker te worden en je van die vooropgezette beelden, die gebaseerd worden op de dualiteit en anderen oordelen, te ontdoen. Het wordt tijd om naar binnen te gaan en eerlijk te zijn en te zeggen: “Ik begin door te krijgen hoe het gevallen bewustzijn mijn mening over God en de geascendeerde meesters heeft beïnvloed. En ik besluit nu – door mijn keuze uit vrije wil – dat ik bereid ben God en de geascendeerde meesters te leren kennen zoals zij echt zijn. Ik ben bereid om de waarheid te leren kennen.”

Mijn geliefden, vraag en gij zult ontvangen. Vraag met de bereidheid om verder te kijken dan je mentale kaders, je bevooroordeelde meningen, je epische drama’s en wij zullen ons ware wezen aan je onthullen. Want we zijn altijd hier bij jou. In jouw geest is slechts de indruk, het beeld van afstand, gewekt van een onoverkomelijke afgrond tussen jullie en ons. En die onoverkomelijke afgrond werd juist in het gevallen bewustzijn gecreëerd. Want er bestaat wel een onoverkomelijke afgrond tussen het gevallen bewustzijn en het geascendeerde bewustzijn. Daar bestaat geen twijfel over. Er bestaat een afgrond tussen het gevallen bewustzijn en het geascendeerde bewustzijn. Maar jij bent een individualisatie van het Wezen van de Schepper en jij hebt de keus: Wil je op het gevallen bewustzijn overstappen; wil je op het geascendeerde bewustzijn overstappen?

Op welk station wil jij de radio van je bewustzijn afstemmen? Draai aan die knop van het bewustzijn. Hij kan wel vastzitten op een bepaald zender vanwege vele incarnaties. De wijzer is misschien wat roestig geworden, mijn geliefden. Hij kan wel vastzitten op die zender waar hij al heel lang op staat, misschien dacht je wel dat dit de enige zender was – of dat je naar de hemel zou gaan als jij er maar lang genoeg op afgestemd blijft. Dus doe een poging om de wijzer los te wrikken uit die corrosie, om hem weer op gang te krijgen. Draai hem een poosje heen en weer, net genoeg om die uit het roest en vuil los te wrikken. Maar stem hem daarna op de hogere zenders af, tot je ons bereikt. Want dat is niet zo moeilijk, het is veel gemakkelijker geworden, toen de planeet van de denkwijze van Vissen op Aquarius is overgegaan.

Er is minder inspanning voor nodig om je af te stemmen op de waarheid van de geascendeerde meesters dan gisteren. En naarmate de tijd verstrijkt en het collectieve bewustzijn blijft vooruitgaan, vergt het steeds minder inspanning. Maar die keuze is nog steeds wel nodig: dat je bereid bent om jouw oude mentale beelden, de gesneden beelden, te onderzoeken. Zonder de bereidheid om jouw gesneden beelden te betwijfelen, is er geen vooruitgang mogelijk. Dit is de manier waarop het altijd is gegaan – altijd. Want vrije wil is de essentie van groei.

Het leven, vrijheid en het streven naar geluk begrijpen
Het leven, vrijheid en het streven naar geluk – dat zijn drie rechten die in het document, de Onafhankelijkheidsverklaring, staan. Maar wat is het leven? Het is iets wat niet stilstaat, maar voortdurend transcendeert. Als er geen zelftranscendentie was, is er slechts de dood, daarom zei Jezus: “Ik ben gekomen opdat allen het leven zullen krijgen en dat nog overvloediger gemanifesteerd.” Het leven is Christus, Christus is transcendentie – zelftranscendentie, constante, constante, altijd doorstromende zelftranscendentie. Zonder zelftranscendentie is er geen leven, slechts de herhaling van wat er al is. En dat wat er al is, is de dood – dit is het doodsbewustzijn.

Mijn geliefde, als je, op een bepaalde manier, een spirituele student bent, dan zeg ik jou: de cycli van de tijd zijn veranderd. Je bent nu in het Aquariustijdperk. Je hebt een ongekende kans om je op het bewustzijn van het Aquariustijdperk af te stemmen, het Gouden Eeuwbewustzijn. En dan wordt het tijd om de doden hun doden te laten begraven. Laat degenen los die niet bereid zijn hun mentale kader te onderzoeken – laat hen maar. Ga verder. Onderzoek jouw mentale kader, verhoog je zelfbewustzijn, begin bewuste besluiten te nemen. Ga naar binnen en vind dat punt van stil zijn, zoals ik heb gezegd. En begin te handelen vanuit dat punt, zoals Gautama Boeddha op oudejaarsavond heeft uitgelegd.

Nu, leven, vrijheid en het streven naar geluk. Het leven is zelftranscendentie, maar wat is vrijheid dan? De mensen denken dat het een permanente toestand is, omdat ze een bepaalde regeringsvorm hebben die hen bepaalde wetten en rechten geeft. Maar ik zeg, opnieuw, niets kan stil blijven staan, alles moet getranscendeerd worden. Dus vrijheid is ook zelftranscendentie. Door voortdurende zelftranscendentie blijf je slechts vrij. Want je denkt misschien dat een bepaalde tiran de mensen in het verleden niet bepaalde rechten gaf. Je denkt misschien dat je nu een regering hebt gevormd, zelfs een grondwet, die haar burgers bepaalde rechten geeft en dat die rechten in bepaalde wetten staan. En daarom denk je misschien dat je het voor elkaar hebt. Maar ik zeg dat dit niet zo is, want zoals je zelfs tegenwoordig in de Verenigde Staten kunt zien, worden de constitutionele vrijheden voortdurend uitgehold. En in feite zullen juist de wetten die jou gisteren leken te bevrijden van een tiran, nu een beperking op zich worden. Ze houden de maatschappij misschien wel tegen van transcenderen, naar een hoger niveau gaan. En daardoor kan er, opnieuw, slechts blijvende vrijheid zijn in voortgezette vrijheid.

Wat ons vervolgens brengt op geluk. En wat is geluk? Kan er geluk zijn zonder zelftranscendentie? Nee. Er kan misschien een indruk zijn van geluk en dat proberen mensen op aarde te scheppen door een maatstaf in de buitenwereld voor geluk te bepalen en dan te zeggen: “Wanneer ik dit of dat heb, ben ik gelukkig!” En dan proberen ze hun hele leven eraan te besteden om iets te krijgen wat hen zogenaamd gelukkig maakt. En wanneer ze het hebben, beseffen ze dat ze niet in een permanente staat van geluk zijn, want dan wordt het hun belangrijkste zorg hoe zij iets wat hen zogenaamd gelukkig maakt, beschermen en in stand houden.

Dus toen ze het niet hadden, streefden ze ernaar het te krijgen en nu ze het hebben, streven ze ernaar het te behouden. En op beide manieren houdt het hen van hun geluk af. Want wat is gelukkig zijn? Dat is voortdurende zelftranscendentie, en wat is zelftranscendentie? Dat je niet gehecht bent aan iets op aarde, want jij weet dat je meer bent dan iets op aarde en wat je op aarde hebt, dient enkel als voertuig om jezelf uit te drukken. En elke dag kan je zelfexpressie een andere richting opgaan, spontaan, zonder dat van te voren te weten, zoals Jezus onlangs in Rome heeft uitgelegd. En als jij je dus overgeeft aan de stroom van de Rivier van Leven, ben je niet gehecht aan bezittingen in de buitenwereld. Je bent bereid mee te gaan met de stroom en jouw zelftranscendentie in nieuwe richtingen te voeren, naar nieuwe sferen, waar je niet eens van kon dromen, toen jij nog heel erg op een bepaalde vorm van zelfexpressie was gericht.

Onderzoek je bevooroordeelde meningen over het Aquariustijdperk
Er is niets mis mee als jij je op dit moment op een bepaald gevoel van zelfexpressie richt. Maar wanneer je eraan gehecht raakt en denkt dat het zo moet zijn tot in de oneindige toekomst, of zelfs de rest van je leven, dan is die zelfexpressie een beperking geworden voor de uitdrukkingsvorm van jouw Geest. En dan zeg ik je: als je vooropgezette meningen hebt, vooringenomen beelden over hoe het Aquariustijdperk eruit zou moeten zien – of hoe jouw leven en jouw bijdrage aan het Aquariustijdperk eruit zou moeten zien – dan markeert deze dag de start van de cyclus waarin het je heel veel voordeel oplevert om die beelden te heroverwegen. Als je echt de verschuiving van het Vissen- naar het Aquariustijdperkbewustzijn wil maken, dan kan ik je ervan verzekeren dat al jouw vooringenomen beelden over het Aquariustijdperk en jouw eigen zelfexpressie moeten worden onderzocht.

Veel ervan moeten gewoon getranscendeerd worden, want ze zijn verouderd. Die werden gebaseerd op het oude bewustzijn en wat jij kon zien en wat de mensheid zou kunnen zien met dat oude bewustzijn. Maar dat bewustzijn is er niet meer, die oude cyclus is voorbij. En daarom wordt het tijd voor een nieuwe visie, het wordt tijd om je verbeeldingskracht te openen om de waarheid te zien over hoe de Gouden Eeuw eruit kan zien – niet wat het leek door het filter van de denkwijze en cyclus van het Vissentijdperk.

Dit is ook wat Christus voor jullie symboliseert – de uitdaging van Christus om altijd verder te kijken dan jouw mentale kader, je netten achter te laten en Christus een poosje te volgen, tot je van binnenuit begint te zien wat de zelfexpressie is die jij in het Aquariustijdperk naar buiten wilt brengen. Wat je ook gedaan hebt tot nu toe, het was wat je moest doen; je had die ervaring nodig. Ik vraag je niet om het jezelf kwalijk te nemen of te denken dat je het verkeerd hebt gedaan toen jij deed wat je gedaan hebt. Het is geen kwestie van schuld. Jij hebt gedaan wat je hebt gedaan omdat jij die ervaring nodig had en het was een noodzakelijke stap op jouw pad. Wat ik aan jou vraag om te overwegen is of de cycli op aarde onherroepelijk veranderd zijn en als jij je ware potentieel voor het Aquariustijdperk wilt ontsluiten, moet je alles opnieuw overdenken.

Je moet beseffen dat de manier waarop jij naar jezelf en het Aquariustijdperk en de leringen van de geascendeerde meesters kijkt tot dusver op subtiele manieren is beïnvloed door de denkwijze van het Vissentijdperk en het bewustzijn van de mensheid. En als je echt die omslag wilt maken, moet je er opnieuw over nadenken, je moet bij alles vraagtekens zetten. Onderzoek alles, wees bereid om alles te onderzoeken, niet in de betekenis van dat je evalueert of er iets fout was. Ik vraag niet om een dualistisch oordeel; ik vraag je enkel om vragen te stellen door te zeggen: “Is er mogelijk meer? Valt er misschien meer te begrijpen, is er meer te voorzien, zou ik mij meer kunnen verbeelden? Is er een hogere vorm van expressie voor mij mogelijk in het Aquariustijdperk? Is er een hogere expressie van een of andere vorm van technologie die mogelijk is in het Aquariustijdperk?

Je losmaken van de op geweld gebaseerde technologie
Want ik kan je ervan verzekeren dat je in het Aquariustijdperk een nieuwe vorm van technologie zult zien opkomen, die wordt gebaseerd op een nieuwe bewustzijnsstaat die niet op geweld wordt gebaseerd. Kijk hoeveel technologie je tegenwoordig op de wereld hebt, vooral op het gebied van energie. Kijk hoe het op geweld gebaseerd wordt. Neem olie; hoe werd olie gevormd? Organisch leven verzamelde zich, stierf en werd onder druk gezet tot het een vloeibare zwarte substantie werd. Hoe wordt olie naar boven gehaald? Met geweld, door in de aarde te boren. Hoe wordt het geraffineerd; opnieuw met geweld. Hoe wordt het gebruikt om auto’s kracht te geven? In een interne verbrandingsmotor, waar de kracht van een explosie ervoor zorgt dat de zuigers bewegen. Geweld, geweld, geweld – allemaal geweld.

Zet dit eens tegenover de opmerking die Jezus maakte aan het begin van het Vissentijdperk: “Vrees niet kleine kudde, want de vader geeft je met het grootste genoegen het koninkrijk.” Dit is de antithese van de op geweld gebaseerde technologie en een op geweld gebaseerde economie en een op geweld gebaseerde wereld. Het potentieel bestaat natuurlijk dat de mensheid op een dag een niveau van collectief bewustzijn bereikt dat die zelfs die technologie niet meer nodig heeft, maar haar behoeften direct kann manifesteren met de kracht van haar geest. Maar dat stadium is nog heel ver weg. Het zou een potentieel kunnen zijn aan het eind van het Aquariustijdperk, als het Aquariustijdperk zich op het hoogste potentieel daarvan ontwikkelt. Maar tot dan zal er behoefte zijn aan technologie – een nieuwe vorm van technologie die echter niet gebaseerd wordt op geweld, maar op een hoger inzicht in de natuur, het materiële universum en de spirituele wetten die daarvoor zorgen. Zodat mensen kunnen werken met het leven, met de Geest, met de natuur – en daardoor technologie ontwikkelen die jullie energie laten produceren zonder brandstof of iets dergelijks te verbranden.

Dit is een reële mogelijkheid in de niet al te verre toekomst, maar daar is een belangrijke verschuiving voor nodig. In de eerste plaats moet de mensheid het gevallen bewustzijn onderzoeken. Want als Hiërarch van het Aquariustijdperk ga ik geen technologie uitgeven die op het huidige bewustzijnsniveau ogenblikkelijk gemonopoliseerd kan worden of door de machtselite achtergehouden. Ik geef die technologie pas uit als ik er zeker van kan zijn dat het alle mensen hetzelfde voordeel biedt en niet gebruikt zal worden – niet alleen om winst te maken, maar zelfs voor politieke machtsdoelen door de machtselite.

Je denkt misschien dat er al bepaalde vormen van technologie zijn die door de machtselite worden achtergehouden – ik ontken dat zelfs niet. Maar ik zeg dat er technologie is in mijn etherische retraite die veel geavanceerder is dan iets waar je ooit van hebt gedroomd, behalve een paar individuele personen die hun bewustzijn op het potentieel van het Aquariustijdperk hebben afgestemd. En die technologie zal je in staat stellen om onbeperkte hoeveelheden energie te produceren zonder een gecentraliseerde productiefaciliteit of zelfs een gecentraliseerd distributienetwerk. En dus kan het niet door een corporatie of land gemonopoliseerd worden.

Het is waarachtig bevrijdende technologie, want jullie beseffen toch wel dat de reden waarom de mensheid zo beperkt is tot op geweld gebaseerde technologie, is dat de mensheid het gevallen bewustzijn bezit. Het gevallen bewustzijn kan natuurlijk geen niet-op-geweld-gebaseerde technologie bevatten. Maar zelfs als dat wel kon, zouden ze het niet willen, want de op geweld gebaseerde technologie stelt hen juist in staat om technologie te monopoliseren. Want degenen die iets met geweld veroveren, of het recht hebben om geweld te gebruiken, kunnen ook een monopolie veroveren.

En je beseft zeker wel dat een gewoon gezin geen kerncentrale in hun achtertuin kan bouwen. En dit is nog een voorbeeld van de complexiteit van op geweld gebaseerde energie, die zulke enorme en ingewikkelde centrales vereist dat enkel enorme corporaties of regeringen die kunnen bouwen – en daarom, door de aard ervan, openstaan om door de machtselite beheerst te worden. De technologie waar ik het over heb, is zo simpel dat hij door iedereen gebouwd kan worden en dat je een elektrische installatie kunt krijgen, een kleine installatie, in jouw eigen huis die tegemoet komt aan jouw hele energiebehoefte zonder dat jij ooit weer de oliemaatschappijen, of de elektriciteitsmaatschappijen, of de gasbedrijven, daarvoor iets hoeft te betalen. Dit is de soort technologie die ik graag wil uitgeven. Die bestaat al in het etherische rijk, maar tot het bewustzijn verschuift, zal het niet worden uitgebracht.

Op het Aquariustijdperkbewustzijn overschakelen
En hoe moet dat bewustzijn verschuiven? Nu, pas als degenen die zich voorloper van het Aquariustijdperk beschouwen de manier waarop ze naar alles kijken, willen onderzoeken; willen onderzoeken wat hun verbeeldingskracht inperkt. Wees bereid om te onderzoeken wat jouw verbeeldingskracht inperkt. Dit is op dit moment waarschijnlijk de grootste dienst die je de geascendeerde meesters en de mensheid kunt verlenen. Onderzoek jouw huidige verbeeldingskracht, waaronder wat nu al jouw huidige waarneming inperkt. Want als jij je huidige waarneming niet onderzoekt, hoe kun je dan ooit je verbeeldingskracht bevrijden om wat je waarneemt als de grenzen voor het leven, te ontstijgen? Hoe zul je dan jouw waarneming betwijfelen? Laat me twee gebieden voorstellen waarmee je zou kunnen beginnen: de kerk en de staat, de religie en de politiek. Die twee zijn net twee kanten van de munt van het leven. Ze vertegenwoordigen echt de Alpha en de Omega, het mannelijke en het vrouwelijke.

Politiek kan een woord zijn dat het te veel beperkt, want het heeft natuurlijk betrekking op alles wat het vrouwelijke aspect van het leven is, de praktische uitdrukkingsvorm in de buitenwereld in jouw persoonlijke leven, de maatschappij, de politiek, de technologie, de opvoeding, het gezin – ieder praktisch aspect van het leven; dit is het Omega-aspect, de Goddelijke Moeder. Het Alpha-aspect, het aspect van de Goddelijke Vader is niet alleen maar religie – zoals die traditioneel wordt opgevat – maar ieder aspect van hoe jij je jouw potentieel voorstelt. Zoals we onlangs gezegd hebben, is het mannelijke ‘wat je kunt doen’, het vrouwelijke is ‘hoe je het kunt doen’. En dit is het hoogste potentieel van kerk en staat, omdat de kerk, de religie, het mannelijke moet symboliseren dat je het beeld geeft van wat je moet doen. En dan geeft de staat je de praktische visie van hoe je het kunt doen, hoe je het tot uitdrukking wilt brengen.

Wat is dan het eerste vooropgezette idee dat je zou kunnen onderzoeken? Nu, dat is een ander aspect van het gevallen bewustzijn, namelijk dat er maar één juiste manier is om iets te doen. Dit houdt nogmaals verband met wat ik heb uitgelegd over het oordelende bewustzijn, dat een maatstaf wil vormen voor wat goed of fout is en alles op basis van die maatstaf evalueert. Span je in om dat bewustzijn te zien als een uitdrukkingsvorm van het gevallen bewustzijn en besef dan dat ik niet hier ben om erover te spreken dat je op het andere uiterste moet overgaan door te zeggen dat het er niet toe doet. Want wanneer je naar de Alpha van de visie van de Geest reikt, weet je wat je kunt doen, wat je moet doen en wat niet juist is, omdat het jou en andere aspecten van het leven geen groei oplevert. Maar zelfs als je ziet wat je kunt doen en wat juist is vanuit een hogere invalshoek, zijn er nog steeds veel manieren waarop je iets kunt doen.

Vaak zien wij dat onze spirituele studenten een correcte visie hebben over wat er gedaan moet worden, maar het niet eens kunnen worden over hoe het gedaan moeten worden. En wat doen ze dan? Dan vallen ze ten prooi aan de overtuiging dat er maar één juiste manier kan zijn om iets te doen en dat zelfs wij, de geascendeerde meesters, maar één goede manier hebben om een organisatie draaiende te houden, bijvoorbeeld. En wat gebeurt er dan? Dan splitsen zij zich onvermijdelijk in groeperingen, waarbij de ene groepering zegt: “De meesters willen het op onze manier.” En de andere groep zal dan zeggen: “Nee, de meesters willen dat het zo gaat.” En dus zitten ze vast in een strijd, ze zijn tegen elkaar verdeeld, en dan kan dit huis niet overeind blijven staan, hun organisatie kan niet het volledige potentieel bereiken.

Realiseer je dus dat er veel verschillende manieren zijn om hetzelfde te doen, die allemaal deugdelijk zijn en allemaal een bijdrage leveren. Want wij beseffen dat deze onderliggende mentaliteit in het gevallen bewustzijn aanwezig is, dat er maar één manier is waarop het kan en dat iedereen zich eraan moet conformeren. Is dit niet iets wat wij onlangs in Rome aan het licht gebracht hebben, in de rooms-katholieke kerk, over de onderdrukking van de individualiteit door de structuur? De onderwerping aan de structuur, waardoor het individu vooral de individuele creativiteit onderdrukt om zich aan de structuur aan te passen.

Nu, als jullie studenten zijn van de geascendeerde meesters, onderzoek dan het idee of er in het Aquariustijdperk maar één juiste religie komt. Onderzoek het idee of wij, de geascendeerde meesters, de opkomst van één religie willen. Onderzoek het idee of wij, de geascendeerde meesters, willen dat alle mensen de geascendeerde meesters en één specifieke lering van de geascendeerde meesters als de superieure religie in het Aquariustijdperk, erkennen.

In de Gouden Eeuw zal diversiteit als het hoogste potentieel worden beschouwd
Zie je de bedrieglijkheid van het gevallen bewustzijn? Wat is de essentie van de gevallen wezens en hun verlangen naar macht? Ze moeten niet alleen vrije wil onderdrukken, maar ook individuele creativiteit. Elk van jullie is een geïndividualiseerd verlengstuk van het Wezen van de Schepper. Wat vormt jullie individualiteit? Bepaalde eigenschappen, een bepaalde kristallijnen structuur, zoals de Grote Goddelijke Leider onlangs heeft uitgelegd. Jouw individualiteit is de kristallijnen structuur en wanneer het licht van God erdoor heen schijnt, kan jouwe individuele kristallijnen structuur een uitdrukkingsvorm naar buiten brengen die uniek is, die niet concurreert met anderen, die de uitdrukkingsvorm van anderen niet uitsluit of vernietigt of in de schaduw stelt. Maar ze vullen elkaar allemaal aan, en vormen zo een prachtig facet van het leven.

Dit concept kan het gevallen bewustzijn niet doorgronden, want het gevallen bewustzijn kan diversiteit slechts als een bedreiging zien – terwijl in het geascendeerde bewustzijn, diversiteit gezien wordt beschouwd als de ultieme uitdrukkingsvorm van God. Waarom koos de Schepper ervoor zijn eigen wezen te individualiseren? Omdat de Schepper zich in vele individuele facetten, die allemaal vorm hebben, elk een facet van de diamanten geest van God, tot uitdrukking wilde brengen. De Schepper heeft jou vrije wil gegeven, omdat de Schepper variëteit wil zien, individualiteit, diversiteit.

Dit is de wens van de Schepper; daarom heeft de Schepper zich in zoveel individuele medescheppers tot uitdrukking gebracht. De Schepper had ook een hele wereld kunnen scheppen – die zelfs met robots had kunnen worden bevolkt – waarin alles perfect was. Maar de Schepper wilde dit niet doen, gedeeltelijk omdat de Schepper beseft dat zo’n mechanische schepping na een poosje verschrikkelijk saai wordt. Toch heeft de Schepper besloten zich door diversiteit uit te drukken. En dus wijden wij, de geascendeerde meesters, ons eraan om die uitdrukkingsvorm te zien.

En wat is die essentiële uitdaging van de mensheid? Kijk terug op de geschiedenis en je ziet dat diversiteit de vooruitgang tot stand heeft gebracht. Het kan lijken of de Egyptische beschaving grootse structuren heeft gebouwd, maar dat gebeurde door de individualiteit te onderdrukken, op een paar na dan. En de Egyptische beschaving is ingestort, net als de Romeinse beschaving en andere beschavingen uit de oudheid. Wat zien jullie in de westerse beschaving van tegenwoordig: een steeds grotere uitdrukking van individualiteit, van diversiteit.

Dit is de visie die ik voor het Aquariustijdperk heb. Dit is het tijdperk van de Heilige Geest. De Heilige Geest waait waarheen hij wil, de Heilige Geest houdt er niet van om zich tot monolithische structuren te beperken. Die wil zich door individuen uitdrukken, maar wel in een uitdrukkingsvorm waarin het individu zich niet als gescheiden wezen beziet – die het product is van zijn ego en het dualiteitsbewustzijn – maar zichzelf als uitdrukking van het geheel beschouwt. En daarom zullen de individuele uitdrukkingsvormen op aarde hun uitdrukkingsvorm als facetten van een geheel beschouwen. En op die manier wordt het Aquariustijdperk een tijdperk van gemeenschap.

(Community Come ye into unity) Word één door te weten dat jullie uitdrukkingen zijn van dezelfde bron. Het is niet een eenwording door hetzelfde te zijn, dat hebben de gevallen wezens al eonen lang op aarde proberen te bereiken. Dat is juist wat Christus belichaamde om het aan te vechten – te tonen dat jij als individu het recht hebt om tegen de machtselite in te gaan, om tegen het massabewustzijn in te gaan, om tegen alles in te gaan wat individuele creativiteit wil onderdrukken. Je hebt het recht om net als Jezus te doen, jouw individualiteit tot uitdrukking te brengen, zelfs al gaat het recht in tegen alle conventies van jouw samenleving. Je hebt het recht om in de meest heilige tempel alle tafels omver te gooien van de geldwisselaars die zich in die tempel geïnstalleerd hebben, waar ze helemaal niet hoorden te zijn.

Dit is de belofte van individuele creativiteit, dit is het potentieel. Christus heeft het 2000 jaar geleden gedemonstreerd, het is de bedoeling dat jullie – die jezelf spirituele mensen noemen, of leerlingen van geascendeerde meesters, of hoe jullie jezelf ook maar noemen, maar jullie die jezelf als de bewustere mensen in dit tijdperk hier beschouwen – demonstreren wat Christus 2000 jaar geleden gedemonstreerd heeft. Het is niet de bedoeling dat jullie kunnen wat de mensen al 2000 jaar aan het doen zijn, namelijk je onderwerpen aan een paus of een structuur. Het is de bedoeling dat jullie individuele creativiteit tonen en de bereidheid om die tot uitdrukking te brengen.

Word expert op één gebied
Hoe zal je hier dan uitdrukking aan geven? Nu, we hebben je de laatste paar jaar zoveel sleutels gegeven, omdat we gesproken hebben over het dualiteitsbewustzijn en de non-dualiteit, dat ik geen reden zie om je nog meer te geven, maar ik zal je één suggestie doen. Als je op honderden jaren terugkijkt, zie je dat de mensen toen een veel eenvoudiger leven leidden. De meerderheid van de bevolking had een bepaalde plaats in het leven geaccepteerd. Het waren boertjes, of wat het maar waren, maar dat was hun plaats in het leven. Ze waren tevreden om de machtselite te volgen die hun maatschappij regeerde, ze waren er tevreden mee om oorlog te voeren en hun leven op te offeren als de koning hen dat opdroeg. Ze waren tevreden om op het land te leven dat hen toegewezen werd door hun opperheren en op die manier bekeken zij hun leven.

Waarom hadden ze zich hieraan onderworpen? Omdat ze niet wakker wilden worden om bewuste besluiten te nemen. Daarom wilden ze dat een of andere opperheer beslissingen voor hen nam. Wat is er sindsdien in de maatschappij gebeurd? Kijk eens naar jullie samenleving van tegenwoordig – waar wordt die door gekenmerkt? Eén woord informatie. Nog nooit is er meer informatie beschikbaar geweest in de opgeslagen geschiedenis. Waarom kwamen de middeleeuwse mensen niet in opstand tegen hun opperheren? Ze hadden de informatie niet, maar waarom hadden ze die informatie niet? Omdat ze die niet wilden, ze wilden geen verantwoordelijkheid dragen en zichzelf opleiden en hun geest openen. Ze wilden blijven op de plek waar zij zich op hun gemak voelden, zelfs al waren ze niet echt op hun gemak.

Toch voelden zij zich op hun gemak bij het gevoel dat ze niets aan het leven konden doen. Daarom waren ze tevreden met jammeren en klagen over dingen in plaats van er iets aan te doen. Dit is iets wat juist tegenwoordig moet veranderen. Als je deel wilt uitmaken van het Aquariustijdperk, houd dan op met jammeren over omstandigheden in de maatschappij en begin deel uit te maken van de oplossing, in plaats van deel te zijn van het probleem. Stop met jammeren en denken dat je niets kunt doen en dat andere mensen iets moeten doen. Begin naar jezelf te kijken als deel van die veranderingen – en in te zien dat jij wel iets kunt doen.

Wat kun jij doen? Begin jezelf op te leiden, begin met pogingen daartoe te doen. Dit heeft twee aspecten, opnieuw weer een Alpha en Omega. De Alpha is natuurlijk: je eigen bewustzijn verhogen, je eigen psychologische beperkingen overwinnen, je verbeeldingskracht bevrijden. Maar daarna jezelf opleiden in een bepaald aspect van de maatschappij dat je na aan het hart ligt. Word expert in iets. Bestudeer wat je te weten kunt komen. Ik zeg niet dat je een formele opleiding moet doen en een baan krijgen, maar bestudeer de informatie die je in zo grote mate tot je beschikking hebt. Filter het, sorteer het, word expert, zodat je weet waar jij het over hebt – en spreek er dan over. Begin met praten, zeg dingen hardop. Er zijn nog nooit meer kansen geweest, door het internet, door forums en chat rooms en zoveel andere wegen die jou tegenwoordig ter beschikking staan. Begin te praten, maar weet waar jij het over hebt.

Democratie is de meest veeleisende vorm van regering
Jij moet het gevallen bewustzijn overwinnen dat stelt dat alleen de elite iets waardevols te zeggen heeft. Wat is er in jullie maatschappij gebeurd? Kijk eens een paar honderd jaar terug en je ziet dat 99,9 % van de mensen geregeerd werd door een heel klein groepje mensen. Soms maar één man en een paar dozijn rondom die leider die een hele natie regeerden. Wat heb je tegenwoordig: democratieën. Nogmaals, er is een tendens om te denken dat de regering moet regeren, de regering moet besluiten nemen en dus zijn er mensen in Amerika of in andere democratieën voortdurend aan het jammeren en klagen over hun regering. Maar per slot van rekening is het wel hun regering.

Waar, mijn geliefden, kun jij me een contract tonen waarin staat dat jij, als je een democratische regering hebt, alleen nog maar elke vier jaar naar een klein hokje moet gaan om een kruisje te zetten in een van te voren bepaald hokje. En dat je dan aan je verplichting als burger hebt voldaan in een democratische natie. Heb jij zo’n contract? Ik ben me niet van zo’n contract bewust. Maar waarom doet 99% van het volk in democratische naties dan alsof ze zo’n contract hebben?

Democratie is een buitengewoon veeleisende vorm van regering, want het is geen vorm van regering waarbij de mensen kunnen blijven slapen. Als ze dat wel doen, is hun democratie geen democratie meer, want ze zullen dan al heel snel door een machtselite geregeerd worden. Maar let op het essentiële verschil. Een democratie is nog steeds een democratie, wat inhoudt dat de mensen een veel betere kans hebben om hun regering terug te fluiten dan zij onder een totalitaire vorm van regering hadden, waar vaak bloedvergieten voor nodig was.

Heel veel mensen in de wereld van vandaag worden zich bewust van het feit dat er iets mis is met hun democratie, dat verborgen krachten hun democratie regeren en niet echt openstaan voor de mensen en die niet echt wordt geregeerd door de mensen. Dit is juist. Ik juich deze mensen toe, omdat zij in de beginstadia zijn, maar wanneer verplaatsen ze zich van de beginstadia naar de meer gevorderde stadia? Want in de beginstadia besef je dat er iets mis is, maar je denkt nog steeds dat jij er niets aan kunt doen. En dan kun jij alleen maar jammeren en klagen en hopen dat op een dag iemand anders iets eraan gaat doen.

Nu, laat me je nu eens vragen om een beetje logisch te redeneren. Laten we zeggen dat jij een burger bent in een democratisch land en dat je tot het besef komt dat niet alles is zoals het hoort te zijn in jouw regering. Er is een verborgen samenzwering, er is een kleine elite, die dingen achter de schermen doet, die niet eerlijk en oprecht is en niet in overeenstemming met wat in het beste belang van de mensen is. Jij wordt je hiervan bewust – ik betwist niet dat dit gebeurt. Maar nu word jij je hiervan bewust en hoe verwacht je dan dat dit misschien verandert?

Denk je – in gedachten stel jij je voor – dat er op een dag iemand aankomt, als de held op het witte paard die één van de oude steden van het Amerikaanse westen binnen komt rijden, zijn pistool trekt en alle slechteriken doodschiet en daarna nog lang en gelukkig leeft? Zie je dit voor je? Denk je dat Barack Obama die man op het witte paard was? Of dat iedereen die man op het witte paard zou kunnen zijn?

Zie je dat je het probleem niet kunt overwinnen door voor je te zien hoe er een andere elite komt die de slechte elite eruit gooit. Want of het nu een ‘goede’ of ‘slechte’ elite is, het blijft een elite. En je zult het elitarisme niet te boven komen, zelfs als een ‘goede’ elite jouw maatschappij regeert. Je zult elitarisme enkel te boven komen wanneer een kritieke massa mensen in die maatschappij wakker wordt en besluit om de verantwoording voor hun eigen natie, hun eigen regering, hun eigen leven, hun eigen lot te dragen.

Christus heeft de triomf van de individualiteit over de structuren bewezen
Deze verandering is de laatste 2000 jaar en daarvoor in gang gezet, maar vooral geïnitieerd met de komst van Christus. Want wat deed Christus? Hij bewees het ultieme potentieel van individualiteit – de triomf van de individualiteit over structuren die gebouwd werden door het gevallen bewustzijn. De triomf van de individualiteit van God over het doodsbewustzijn die individualiteit en individuele creativiteit ontkent. Deze verandering vindt de laatste 2000 jaar plaats.

Als het Aquariustijdperk een Gouden Eeuw moet worden, moet deze verandering enorm worden geaccelereerd. En die wordt pas geaccelereerd wanneer alle mensen die beginnen te ontwaken – beseffen dat er iets mis is met hun democratie – meer doen dan erover klagen, meer doen dan verlangen dat een of andere elite hen weghaalt bij de slechte elite – en beseffen dat JIJ de man op het witte paard, de vrouw op het witte paard, bent die de stad komt binnenrijden en het verschil gaat maken. Jij moet het verschil uitmaken, door jezelf op te leiden, door dingen te zeggen, door de verantwoording te nemen.

Zoals ik eerder in hints heb aangegeven, kan zelfs het concept van samenzweringen en samenzweringstheorieën door het gevallen bewustzijn zo gebruikt worden dat jij het gevoel krijgt dat het voor een gewoon iemand heel erg overweldigend kan zijn om tegen deze wereldwijde samenzwering, deze geheime maatschappij, te vechten, waardoor je niets doet. Begrijp je niet dat het gevallen bewustzijn door de eeuwen heen, altijd precies hetzelfde heeft gedaan: een of ander idee in de wereld zetten – afhankelijk van de stemming in die tijd – dat een overweldigende kracht jouw samenleving bestuurt en dat jij als individu niet de kans krijgt om het verschil te maken, dat jij daar niet tegenop kunt. Maar heeft Christus niet gedemonstreerd dat het individu zich er wel tegen kan verzetten? Zelfs als de machtselite hem doodt, brengt de Christus hun oordeel tot stand en daardoor boekt de samenleving vooruitgang.

Maar in de democratieën van tegenwoordig is het niet nodig dat je één individu naar voren treedt en gedood wordt – dit is niet nodig als veel mensen zich onmiddellijk verzetten. Want je beseft natuurlijk wel dat een machtselite wel één of een paar personen kan ombrengen. Maar ze kunnen niet duizenden mensen doden die allemaal hun mond opendoen. Dan geven zij hun macht op – ze doen dat omdat ze beseffen dat het voor hen de enige manier is om te overleven.

Zelfs de Romeinse keizers, de – ongeveer – meest megalomane leiders die je ooit in de geschiedenis hebt gezien. Ze dachten dat ze goden op aarde waren, maar waarom heeft een Romeinse keizer het Colosseum gebouwd? Om de mensen te amuseren, maar in werkelijkheid moest dat de aandacht van de mensen afleiden. En wat zegt dat? Dat zelfs een Romeinse keizer – die dacht dat hij God op aarde was – nog steeds bang voor de mensen was. Hij wist dat als de mensen in voldoende aantallen ontwaakten, hij zijn macht verloren had. Dit gold 2000 jaar geleden; tegenwoordig geldt dat nog steeds. Welke geheime samenzwering jij je ook voorstelt die deze wereld van achter de schermen draaiende houdt, ik zeg je: ze hebben geen macht om het op te nemen tegen het volk – wanneer genoeg mensen zich ervan bewust worden en besluiten om hun verantwoordelijkheid te dragen en te eisen dat hun leiders de verantwoordelijkheid dragen voor wat zij doen.

Als je het vanuit mijn invalshoek kon bezien, zou je zien dat de rug van de kameel, de rug van de Draak, al gebroken is. De macht van de machtselite op deze planeet is al gebroken. De mensen hebben zich dit nog niet gerealiseerd, maar er is slechts een lichte verschuiving in bewustzijn nodig om de wurggreep van elke machtselite, hoe machtig jij ook denkt dat die is, voor eens en voor altijd te breken. Als zichtbaar voorbeeld kun je kijken hoe de mensen, na decennia stilte, eindelijk beginnen het misbruik van de katholieke geestelijkheid openbaar te maken. Een van de meest verschanste instituties die je ooit op aarde hebt gezien, kan niet langer het tij doodzeilen dat zij verantwoording moeten afleggen.

Zie je wat hier achter de schermen gebeurt? Zie je waar we over hebben gesproken, hoe een structuur de onderdrukking van de individualiteit vereist? Maar een structuur heeft degenen die bereid zijn om een deel van hun individualiteit te onderwerpen aan de structuur ook iets te bieden. Dat ze zich achter die structuur kunnen verschuilen, zoals je hebt gezien bij de katholieke priesters die zich decennia lang hebben schuil gehouden, terwijl ze kinderen misbruikten. Als die priesters kinderen in een wereldlijke maatschappij hadden misbruikt, zouden ze gepakt zijn en decennia geleden al in de gevangenis gezet zijn. Maar ze zijn erin geslaagd zich decennia lang achter die structuur te verschuilen. Maar het feit dat ze zich niet langer kunnen verschuilen, en dat dit schandaal zich wereldwijd zal verspreiden, toont aan dat er een verschuiving heeft plaatsgevonden.

En als je kon zien, wat ik op innerlijke niveaus zie, zou je zien dat zelfs de ergste samenzweringen die jij je maar kunt bedenken, het in het Aquariustijdperkbewustzijn niet kunnen overleven. De Heilige Geest zal waaien waarheen hij wil, het Zwaard van Christus, zoals Gautama Boeddha op oudejaarsavond heeft gezegd, zal de sluiers doorklieven en deze verborgen structuren van de machtselite één voor één aan het licht brengen. En die kunnen het niet overleven, wanneer het licht van Christus op hen straalt. En het licht van Christus wordt op hen gestraald door degenen die bereid zijn hun bewustzijn te verhogen en de oproepen te doen met onze invocaties.

Pessimisten manifesteren de Gouden Eeuw niet
Dus dit is een nieuwe dag. Als je mijn vreugde en optimisme niet kunt voelen, raad ik je aan om eens ernstig na te denken. Want de pessimisten en fatalisten zullen de Gouden Eeuw van Saint Germain niet opbouwen. De optimisten wel, die zijn bereid om hun mentale kader en ieder idee die Gods creativiteit beperkt, uitgedrukt door de individualisaties van God, te onderzoeken. Dat is het laatste vonnis.

De Gouden Eeuw zal worden opgebouwd door degenen die bereid zijn te erkennen dat met God alles mogelijk is – wanneer de creativiteit van God door de individualisaties van God tot uitdrukking wordt gebracht. En hiermee, mijn geliefden, zeg ik jullie nu op dit moment adieu. Maar ik kijk uit naar de vele keren dat ik jullie in de komende jaren zal toespreken. Ik heb veel te onthullen over de Gouden Eeuw van Aquarius. En ik verlang ernaar, ik ben geestdriftig, ik ben vol vreugde bij het vooruitzicht dat ik mijn visie kan onthullen aan degenen die ogen hebben om te zien.

Open je ogen en je zult Saint Germains visie voor de Gouden Eeuw van Aquarius zien. Oh wat een mooi visioen is dat, oh wat een geweldig visioen. Niet alleen door mij gemodelleerd, maar door de gehele geest van de geascendeerde meesters die met de planeet aarde werken. Het begint bij de centrale zon, naar beneden gefilterd door kosmische wezens, door aartsengelen, en de Elohim, door geascendeerde meesters die bepaalde ambten bekleden, door de Heer van de Wereld Gautama Boeddha, door de kosmische Christus, Maitreya, door de geïndividualiseerde Christus Jezus, door dat geliefde wezen Moeder Maria. En door het ambt dat ik bekleed, Hiërarch van het Aquariustijdperk.

We zijn allemaal één. Er zijn geen delingen in de hemel, er zijn geen delingen in het geascendeerde rijk. Er zijn geen verschillende stambomen, mijn geliefden, die met elkaar kunnen concurreren. We zijn allemaal één, wij zijn één in onze visie om Gods koninkrijk fysiek op aarde tot stand te brengen. En daarna gaan wij naar andere planeten die eraan toe zijn om zich bewust te worden van de waarheid dat er méér is. Wees verzegeld in de Vlam van MEER, die vlam die nooit stilstaat, want die is altijd MEER.