De Grote Illusie dat er Schaarste aan Middelen van Bestaan is, overwinnen

ONDERWERPEN: De leugen dat er schaarste is – Schaarste is niet onvermijdelijk – Begrijpen waarom veranderingen in het westen waarschijnlijker zijn dan in het oosten – De noodzaak dat mensen voor hun testen onder Jezus slagen – Saint Germain herinnert de mensen aan hun belofte – De multinationale corporaties eruit innoveren – Corporaties heroverwegen

Geascendeerde Meester Saint Germain (3), 14 juli 2007

De leugen dat er schaarste is
Ik, Saint Germain, kom jullie de volgende aflevering van mijn verhandelingen op deze conferentie geven. Wat is dus het volgende dat in overweging moet worden genomen? Want zoals ik gisteren heb gezegd, om de Gouden Eeuw te brengen, moet je opnieuw over alles nadenken wat in de oude tijd deel van je leven heeft uitgemaakt, wat we misschien het donkere tijdperk van Vissen kunnen noemen. Want we staan op het punt om een licht op deze planeet te laten schijnen, zodat er geen schaduwen meer zijn. Niemand en niets kan zich verbergen, er zal geen illusie en geen leugen zijn die zich ooit nog voor het licht kan verbergen – het Christuslicht van Aquarius – dat op deze planeet zal schijnen door degenen die bereid zijn om opnieuw over hun eigen leven na te denken en daarom de katalysator zijn voor het ontwaken van het massabewustzijn.

Eén van de dingen waar je opnieuw over moet nadenken, is het hele concept van schaarste aan middelen van bestaan. Vanaf heel vroeg zijn jullie geprogrammeerd te geloven dat de planeet aarde slechts beperkte hulpbronnen heeft en daarom slechts een beperkt aantal mensen kan onderhouden. Dit is voor 100% een leugen. Dat is helemaal niet waar. Deze planeet heeft geen schaarste aan materiële hulpbronnen. Er is gebrek aan liefde in hun hart, waardoor enkele mensen een machtselite konden vormen die de ‘hebbers’ zijn, in tegenstelling tot degenen die de ‘niet-hebbers’ zijn.

Dit wilden ze op deze planeet creëren vanaf het allereerste moment dat zij hier mochten incarneren. Namelijk een planeet waarop zij een bevoorrechte elite kunnen vormen die meer overvloed en voorrechten en macht heeft dan de meerderheid van de bevolking, zodat zij zich speciaal kunnen voelen. Dus het egoïsme – en het egocentrisme doodt de liefde in hun hart – die direct verantwoordelijk is voor wat gebrek aan fysieke middelen van bestaan lijkt te zijn. Er is een gezegde in een paar van de oude landen dat als er plaats in het hart is, er ruimte in het huis is. Nu, als er plaats in het hart is, dan is er ruimte op de planeet.

Schaarste is niet onvermijdelijk
Als het bewustzijn veranderde en wij zagen dat het Aquariusbewustzijn zich verspreidde – ik heb er volledig vertrouwen in dat dit gebeurt – dan zul je ineens zien dat de schaarste aan bronnen die vandaag onvermijdelijk en onoverkomelijk lijkt, gewoon verdampt, net als de dauw wanneer de zon opkomt. Er is geen schaarste aan hulpbronnen, er bestaat alleen maar een illusie dat er schaarste is, die de mensen door de elite wordt opgedrongen, die schaarste nodig heeft, zodat zij meer dan anderen kunnen hebben.

Zie je hoe dat dit niet anders kan? Je kunt geen elite hebben die meer dan de bevolking heeft als er overvloed aan rijkdommen is. Je moet een kunstmatige situatie scheppen waarin men de mensen verhindert om de rechtvaardige beloning te ontvangen voor hun arbeid. Omdat de elite erin geslaagd is om de vruchten van het zwoegen van de mensen te stelen, het in hun eigen handen te concentreren in plaats van het in de handen te laten van degenen die het werk doen, die de zaden in de grond stoppen en daarom het recht hebben om de oogst binnen te halen.

Dit is een bewustzijnsstaat die moet worden aangevochten voor de Gouden Eeuw zich kan manifesteren. Want ik kan je ervan verzekeren dat er in de Gouden Eeuw geen schaarste aan hulpbronnen is, noch zal de meerderheid van de bevolking op deze planeet onder de zogenaamde armoedegrens leven, die ik, tussen haakjes, als een totaal kunstmatige constructie beschouw. Want ik kan je wel vertellen dat ik wil dat iedereen op aarde het overvloedige leven heeft, in materieel en spiritueel opzicht. En dat houdt een geheel andere overweging in dan wat ze tegenwoordig beschouwen als de grens tussen armoede en niet-armoede.

Niettemin moet het de mensen dagen dat schaarste een complete illusie is; overvloed is de realiteit – het echte potentieel voor planeet aarde. Heeft Christus niet gezegd: “Vrees niet kleine kudde, want de Vader geeft jullie met het grootste genoegen zijn koninkrijk.” En het is nog waar ook. De mensen kunnen alleen het koninkrijk niet krijgen als ze dat koninkrijk afwijzen. En ze zullen het koninkrijk slechts afwijzen als ze zijn gaan geloven in de leugen – die door de machtselite wordt uitgedragen – dat er geen plaats in de herberg is, er geen plaats in het koninkrijk is, om aan dezelfde tafel te zitten als de elite.

De Bijbel zegt duidelijk: “God maakt geen onderscheid tussen mensen” en daardoor kun je zien – wanneer je naar de geschiedenis kijkt – dat het hele idee van een elite niet klopt met de werkelijkheid van God. God IS in alles en in iedereen. Iedereen op deze planeet is oneindig waardevol in de ogen van God. Dus God wil dat iedereen het overvloedige leven krijgt. Dit betekent niet dat er geen mensen zullen zijn die bereid zijn om harder te werken en daardoor een beetje meer dan anderen hebben. Maar het betekent dat er een samenleving is waarin er een paar mensen zo onnodig buitengewoon welgesteld zijn, terwijl veel mensen in rampzalige armoede leven.

Begrijpen waarom veranderingen in het westen waarschijnlijker zijn dan in het oosten
Dit is dus één van de dingen die moet veranderen. En ik hoop heel erg dat de verandering in bewustzijn juist hier in deze staat kan beginnen. Wanneer je te lang op één plaats blijft, ga je een gewoontepatroon opbouwen, een gehechtheid, de wens om de dingen te houden zoals ze zijn, zodat jij je gemak ervan neemt. Want per slot van rekening schept het feit dat je er bekend mee bent, gemak. Dus ben je terughoudend bij veranderingen, om jouw perspectief, jouw standpunt, jouw gemoedsgesteldheid, te veranderen. Dus moet er een bepaalde verandering, een bepaalde beweging, plaatsvinden voor mensen hogerop willen komen.

En juist daarom heeft dit westelijke deel van de Verenigde Staten een groter potentieel om te veranderen dan het oostelijke – omdat dit deel niet zo veel tijd heeft gehad om het zich al gemakkelijk te maken. Denk er eens over na dat er een grote stad aan de oostkust is die ‘New York’ heet, in tegenstelling tot het oude York. Er is een hele streek die ‘New England’ heet. De mensen die zich in die streek vestigden, waren mensen die uit Engeland waren weggegaan, niet omdat ze een heel nieuwe wereld – een betere wereld – wilden creëren, maar omdat ze wilden ontsnappen aan de onrechtvaardigheid en armoede in de oude wereld. Maar ze wilden zo veel als ze maar konden van de oude wereld meenemen, houden wat bekend en comfortabel was.

In het noordoosten van de Verenigde Staten zie je een heel establishment, een hele machtselite van oud geld, die het hele land in een bepaalde impasse wil houden, omdat zij de macht over de economie hebben. En dat was juist één van de onderliggende krachten van de burgeroorlog. Want de zuidelijke staten waren de economische dominantie van de het noordoosten gaan aanvechten en dus moesten ze neergeslagen worden, zodat de oude elite aan de macht kon blijven.

Ik vergoelijk of verdedig de slavernij natuurlijk op geen enkele manier. Noch ontken ik dat een deel van de reden voor de economische bloei eruit bestond dat in het zuiden slavernij was. Ik wijs simpelweg op het feit dat er een elite in het noordoosten bestaat die tegen veranderingen is. En daarom kijken we naar de overkant van deze Verenigde Staten, naar de staat die niet dezelfde rigiditeit heeft, omdat die nog niet zo lang bestaat. Noch heeft die hetzelfde bewustzijn, want vanaf het allereerste begin van de staat Californië hadden de mensen die hier gekomen zijn een andere bewustzijnsstaat. En dit komt niet alleen door de mensen, maar juist omdat de mensen hier naar toe gemagnetiseerd werden, omdat de staat Californië al heel lang het anker van een bepaalde nuance, een bepaald aspect van de Vrijheidsvlam, is.

Jullie weten misschien wel dat wij, de geascendeerde meesters, een concentratiepunt hadden op Mount Shasta. Nu hebben we geen centraal punt meer in Mount Shasta om de eenvoudige reden dat wij de Vrijheidsvlam over de hele staat Californië hebben uitgebreid. Het is een concept uit het Vissentijdperk dat je naar een bepaalde fysieke locatie toe moet, een bepaalde berg moet beklimmen, om een spirituele ervaring of een spirituele vlam te zoeken.

Heeft Christus niet gezegd dat het koninkrijk binnenin jou is? Dus wat voor zin heeft het dan dat je denkt dat je naar een of andere fysiek afgelegen locatie moet reizen om te ontdekken wat al binnenin jou aanwezig is? Dat heeft helemaal geen zin en dus heb ik de Vrijheidsvlam over de hele staat verspreid en zelfs een beetje verder dan deze staat, zodat de mensen overal de kans krijgen om zich op die Vrijheidsvlam af te stemmen.

De noodzaak dat mensen voor hun testen onder Jezus slagen
Maar toch moet ik zeggen dat om deze staat Californië te laten ontwaken voor het bewustzijn van vrijheid, de kritieke massa mensen precies moet doen wat er werd gezegd in de Rozenkrans voor Vrijheid. Ze moeten erkennen dat je pas naar het Aquariusbewustzijn kunt ascenderen wanneer je de lessen van het Vissentijdperk beheerst. Je kunt je zelfs niet bij de meester van het Aquariustijdperk melden als je niet bereid bent om de lessen van de meester van het Vissentijdperk te leren.

En dus is het nodig dat de mensen in deze staat beseffen dat juist de essentie van de boodschap die Jezus kwam brengen Christusonderscheid is, onderscheid tussen wat echt en onecht is, wat van God is en wat van het dualiteitsbewustzijn. Wat maakt het de mensen mogelijk om hun macht terug te nemen, zoals ik eerder heb gezegd, en in opstand te komen tegen de elite met het besef dat ze geen elite nodig hebben om hen te regeren of de baas over hen te zijn of hen de toegang tot de hemel te geven? Welnu, alleen als de mensen het feit erkennen dat de elite juist heeft geregeerd door illusies en leugens die aan de kromme geest, het dualiteitsbewustzijn, ontspruiten. En dat er een alternatief is voor dat bewustzijn, namelijk het onderscheid van de Christusgeest, waardoor je uiteindelijk weet wat echt en onecht is.

Nog één van de subtiele overtuigingen, de subtiele denkwijzen, die jij in je jeugd hebt geleerd zonder vragen te accepteren, is dat er niets meer is dan wat mensen als de waarheid definiëren. Je bent ermee opgevoed om niet de basale paradigma’s van de autoriteitsfiguren in je samenleving te onderzoeken, hetzij in de kerk, de staat, de media, of waar ook. Zoals Jezus zo welsprekend heeft uitgelegd op zijn website, is dat de christelijke kerk, de officiële christelijke kerk, 2000 jaar lang het gereedschap van de machtselite is geweest om de leringen van Christus te verdraaien. Dus in plaats van de mensen te bevrijden, zijn die gebruikt om de mensen nog meer te onderdrukken.

De mensen in deze staat moeten dit erkennen en ook aanpakken. En zoals ik al heb gezegd, zijn er genoeg mensen geïncarneerd die in hun hart de waarheid kennen, als ze bereid zijn om die waarheid te zoeken op de enige plek waar die kan worden gevonden, namelijk in het koninkrijk hen. Waardoor ze de sleutel van kennis vinden die hen in staat stelt om het kaf van het koren te scheiden.

Wanneer de mensen die de voorlopers zijn, de mensen van de top tien procent, zich bewust worden van dit feit en hun Christusonderscheid durven te gaan uitoefenen en dat onderscheidingsvermogen tot uitdrukking durven te brengen door de waarheid die zij zien, te zeggen – zelfs al is het niet de hoogste waarheid, is het toch een hogere waarheid dan wat de elite uitdraagt – wanneer je die waarheid tot uitdrukking durft te brengen, zie je dat er een kettingreactie komt die zich verspreidt. Omdat ik je zeg dat het slechts een kwestie is van de laatste duw geven om voor de doorbraak te zorgen, omdat alle funderingen al zijn gelegd.

Saint Germain herinnert de mensen aan hun belofte
Dus spreek ik tot alle mensen in deze staat, of zij mij nu horen of niet, of deze woorden lezen. Ik spreek tegen hen op innerlijk niveau en ik zeg: “Ik, Saint Germain, herinner jullie aan de belofte die jullie hebben gedaan voor jullie zijn geïncarneerd in deze tijd. Het wordt tijd om je bewust te worden van je spirituele missie en die missie gaan uitvoeren, zodat wij de doorbraak kunnen krijgen die wij al zo lang hebben gepland!”

Alles moet worden aangepakt, maar er zijn bepaalde dingen die het eerst moeten worden aangepakt, één daarvan is natuurlijk het bewustzijn van schaarste en gebrek. Want de staat Californië heeft zo’n overvloed aan rijkdommen dat er absoluut geen reden is dat een substantieel deel van de mensen in deze staat in armoede leeft. Dit heeft veel implicaties. Maar opnieuw, één van die implicaties is dat je moet nadenken over hoe het bewustzijn van de elite deze heel subtiele indelingen bij de bevolking heeft gemaakt tussen de hebbers en de niet hebbers. Eén voorbeeld hiervan, is het realistisch, zou God zo doen, is het christelijk, dat er miljoenen mensen in deze staat als illegale immigranten, illegale vreemdelingen, leven, waardoor ze niet de rechten hebben die door de grondwet gegarandeerd worden? Ze hebben niet het recht om te stemmen, ze hebben geen enkele gezondheidszorg of enige sociale voorzieningen.

De waarheid is dat het bewustzijn van schaarste, het bewustzijn van de machtselite, aanleiding heeft gegeven tot het hele subtiele geloof dat er maar een bepaald aantal mensen in de Verenigde Staten mag zijn. Wat staat er in het oude gedicht: “Geef mij jullie vermoeide, jullie arme, jullie ineengedoken massa die ernaar verlangt om vrij te ademen.” Staat er een getal bij van hoeveel ineengedoken massa’s dit land in mogen? Denken jullie dat ik, Saint Germain, die deze natie vanaf het allereerste begin heeft gesponsord, het beperkt heeft tot een bepaald aantal? Nee, mijn geliefden. Want nogmaals, de Verenigde Staten heeft genoeg bronnen om een veel grotere bevolking te onderhouden dan wij tegenwoordig hebben.

Er zijn mensen die geloven dat wij, de geascendeerde meesters, republikeinen zijn die de republikeinse partij steunen en een anti-immigratie agenda steunen. Maar zoals ik al eerder heb gezegd, dit is niet waar. Daardoor werp ik de staat Californië de uitdaging toe om de voorloper te worden om de federale wetten te veranderen, waardoor je de mensen die hier zijn – en niemand serieus van plan is om ze dit land uit te jagen – toestaat dat ze dezelfde rechten en privileges als iedere andere burger krijgen, zodat er geen indeling van de bevolking in gewone burgers en een onderklasse komt.

Wat voor zin heeft het dat het rijkste land ter wereld een klasse van onaanraakbare mensen heeft die niet dezelfde rechten als de rest van de bevolking hebben? Dit is natuurlijk een verouderd idee, zoals iedereen die hierover nadenkt in hun hart wel weet. Ik zeg hiermee niet dat je de sluizen moet openzetten voor iedereen die hier naartoe wil komen. Maar ik zeg dat als je klein beetje meer vertrouwen in de Heilige Geest hebt, de Heilige Geest dan de toevloed van immigranten van overal ter wereld zal reguleren, zodat alleen het aantal mensen van wie het de bedoeling is dat ze hier zijn, hier naartoe komen.

Maar ik moet ook zeggen dat er natuurlijk enige waarheid schuilt in de angst die sommige mensen hebben dat als de Verenigde Staten meer immigratie zou toelaten, er schaarste aan banen en rijkdommen in dit land kan ontstaan. Die realiteit bestaat, maar het is een tijdelijke realiteit die door het feit tot stand wordt gebracht dat deze natie zo in de macht van de machtselite is gekomen dat zij de schaarste opnieuw hebben gecreëerd. En daardoor zou de economie het op dit moment moeilijk krijgen om een groter aantal immigranten te onderhouden. Maar als de immigranten hier toch naartoe kwamen, zou dat een impuls geven om de basale economische dynamiek te veranderen. En ik kan jullie ervan verzekeren dat om de Gouden Eeuw te brengen, er veel meer gelijke economische kansen in dit land moeten komen.

De multinationale corporaties eruit innoveren
Dus bestaat opnieuw het potentieel dat deze staat Californië een verschuiving teweegbrengt in de manier waarop je naar de economie en de belangrijke spelers in de economie kijkt, in de eerste plaats bij de grote multinationale corporaties die nu een ijzeren greep hebben op de economie van de Verenigde Staten. Als je naar de geschiedenis van de staat Californië kijkt, zie je dat de goudkoorts de meeste immigranten naar deze staat heeft gehaald. En wat was de motiverende kracht hierachter? Welnu, er is altijd een positief en een lager potentieel. Het laagste potentieel was de droom van gemakkelijk geld verdienen, dat je zomaar het bos in kon lopen en de goudklompjes oprapen, zodat je de rest van je leven niet meer hoefde te werken. Maar daarnaast was er een positief potentieel van gelijke kansen voor iedereen. Want of je nu rijk was of arm, een opleiding had gehad of niet, jij had de kans om goud te vinden. Het maakt het speelveld ongeveer gelijk, omdat niemand beter was dan anderen, in ieder geval in het allereerste begin.

Dit is de positieve droom waardoor Californië wordt gebouwd, de droom dat iedereen het potentieel heeft om, bij wijze van spreken, een kans te wagen om iets te creëren – een bedrijf, een nieuw idee naar buiten brengen, een nieuwe innovatie doen die de oude economische orde afschrijft. Zien jullie niet in dat het geen toeval is dat de enorme groei van de computerindustrie hier in deze staat heeft plaatsgevonden? Want zie je niet dat dit een heel nieuw niveau van economische activiteit was die de oude gevestigde corporaties in het begin niet konden doorgronden – omdat het zo anders was dan hun paradigma, hun zakenmodel, dat zij de waarde er niet van inzagen.

Zag je het ook niet opnieuw bij de hele dot-com cyclus die ook in deze staat werd geconcentreerd, weer een heel andere manier om naar rijkdom te kijken, een geheel andere manier om de economie te benaderen. Ik weet natuurlijk dat de machtselite er snel bij zal zijn en aan de macht probeert te komen. Maar deze staat heeft juist het potentieel om dit aan te vechten door innovaties meer te belonen dan macht.

De wetgevers van deze staat hebben het potentieel van de research naar de alternatieve energie gezien en bepaalde maatregelen genomen om die research te stimuleren. Omdat ze inzien dat dit een zegen voor deze staat zou zijn die in potentie een geheel nieuwe industrie zou kunnen creëren en een heel nieuwe groeisector. En wat je altijd ziet in een nieuwe sector, zijn veel kleine bedrijven die ontstaan omdat ze een innoverend idee hebben. En dan komen na een poosje de grote corporaties en banken erbij en nemen het over en gaan dat consolideren.

Maar wat ik jullie zeg, is dat er genoeg van de vrijheidsvlam in deze staat is dat je de macht voor kunt blijven door steeds maar verder gaande innovaties. Want ware innovatie is een uitdrukkingsvorm van de Vrijheidsvlam, en de Vrijheidsvlam kan niet een een kader worden geplaatst, die kun je niet beheersen. Dus als je dus blijft innoveren, kun je de mensen voorblijven die de innovatie tegenhouden om hun grip op de markt of de economie te houden.

Zie je dit niet uitvergroot bij het bedrijf Microsoft dat zich vanaf het allereerste begin drukker heeft gemaakt over het vernietigen van de concurrentie dan nieuwe innovaties toe te laten? Dus zie je dat innovatie de sleutel is om de oude patronen, de oude vormen, te doorbreken die de economie en alle aspecten van het leven in een maatschappij stagneren, zodat jij innovaties tegenhoudt, jij die groei stopt.

Corporaties heroverwegen
Er bestaat geen beter voorbeeld hiervan dan de feodale samenlevingen in Europa, omdat de machtselite uit die tijd – de koning, de adel en de kerken – innovatie de kop indrukten door zowel de gedachten van de mensen als de situatie in de buitenwereld te beheersen. Omdat niemand met nieuwe ideeën durfde komen, omdat die waarschijnlijk een of andere katholieke doctrine zouden tegenspreken die hen naar de hel zou sturen. En niemand had de tijd, de energie en de middelen om een nieuw idee uit te voeren. Want ze moesten hard werken om de kost te verdienen en hun fysieke lichaam te onderhouden.

Dus is dit natuurlijk totaal het tegenovergestelde van een vrije maatschappij. En ik zeg dat de Vrijheidsvlam die in deze staat is verankerd, het potentieel heeft om op elk gebied zo veel nieuwe innovaties naar buiten te brengen dat de oude gevestigde machtselite niet in staat is er de hand op te leggen of dit tegen te houden. Maar het is geen kwestie van alleen maar innoveren met betrekking tot nieuwe producten en nieuwe technologie bedenken. Het is ook een kwestie van innoveren om nieuwe concepten, nieuwe ideeën, nieuwe manieren om naar de oude perspectieven te kijken, een nieuwe manier om naar zaken te kijken, naar buiten te brengen.

Over alles moet bijvoorbeeld opnieuw nagedacht worden. Welnu, moeten wij niet opnieuw nadenken over het basale element van de economie van de Verenigde Staten, namelijk de corporatie-eenheid die groter is dan een menselijk wezen in de hand kan houden? En dat een beest op zich wordt dat geen respect voor de waarde van een mensenleven, geen respect voor de globale bedoeling van deze natie, geen respect voor mensenrechten heeft. Want het zal gewetenloos alle mensenrechten schenden om meer winst te maken voor de aandeelhouders, die geen deel uitmaken van het produceren van de goederen die door de corporatie worden geproduceerd.

Het is zeer noodzakelijk om opnieuw na te denken over wie de eigenaar van een corporatie is, om de aandelenmarkt te heroverwegen. Is het juist dat je een aandelenmarkt hebt waarop mensen kopen op basis van speculatie in plaats van de feitelijke waarde van het bedrijf van wie zij de aandelen kopen? Is dit niet een totale kortsluiting die opnieuw oneerlijk voordeel oplevert aan degenen die hebben, en het onmogelijk maakt voor degenen die niet-hebben om dat ooit te krijgen. Jullie weten dat er in de laatste paar decennia een verandering heeft plaatsgevonden waardoor veel meer mensen in de aandelenmarkt zijn gaan investeren met pensioenfondsen. Maar ik zou je er toch aan willen herinneren dat je, hoewel er meer middenstandsmensen zijn die meer rijkdom hebben, nog steeds ziet dat de kloof tussen rijk en arm in deze natie meer is toegenomen in die periode dan ooit tevoren.

Dus er bestaat een nog grotere kloof tussen rijk en arm en er is nog steeds een onderklasse die nooit – door het huidige systeem – de kans krijgt om deel te nemen aan de economische groei. Dus er is grote behoefte om opnieuw na te denken over die hele structuur, het fundament, van de economie. En opnieuw, ik kan je er van verzekeren dat ik degenen die de expertise hebben om te weten hoe de economie werkt en wat er moet gebeuren, al op hun plek heb gezet.

En opnieuw, hoewel zij dit misschien nooit horen of lezen, ik spreek tot het massabewustzijn om hen bewust te maken van het feit dat ‘je niet hier bent om een goed leven te leiden. Je bent hier om de Gouden Eeuw van Saint Germain tevoorschijn te halen. Dat is de reden dat jij er bent, de reden die jij hebt gekozen voor je bent geïncarneerd. Ik accepteer dat je deze missie bent vergeten en je hebt geconcentreerd op wat je doet, maar het is niet acceptabel voor mij dat je deze missie blijft vergeten. Want ik zeg dat het tijd wordt dat jullie wakker worden en een nieuwe dag brengen, een nieuw tijdperk van economische kansen, en gelijke kansen!’

Want vanzelfsprekend spreek ik hier niet over het socialisme of het communisme. Ik heb het over een geheel nieuwe economie waarin noch macht door de staat, noch macht door de corporaties bestaat. Want innovaties zijn de motiverende kracht, de innovatie die van de Heilige Geest komt. En ik zal je eraan herinneren dat de rol van de Heilige Geest – juist – is dat je de oude patronen doorbreekt die de mensen gevangen houden en voorkomen dat zij verder te gaan met de Rivier van Leven die het altijd doorgaande Godsbewustzijn is.

Dus ik dank jullie opnieuw voor jullie aandacht en ik zal weer terugkomen om je de volgende aflevering te geven in deze serie. Dus verzegel ik jullie in de Vrijheidsvlam, de specifieke vlam die zich wijdt aan innovaties in alle aspecten van het leven. Vergeet niet om innovatief te zijn in jullie eigen leven. Want het pad van Christusschap gaat niet over comfort. Het pad van Christusschap gaat over groei. En wanneer je dit accepteert, kun je vrede hebben met groei in plaats van vrede te zoeken in stilstand, de vrede die nooit echte vrede kan zijn, maar een huis is dat op zand wordt gebouwd dat op den duur omgaat door de onvermijdelijke voorwaartse beweging van het leven zelf.