Ik kom de Troepen van Jezus en Moeder Maria versterken

ONDERWERPEN: De Gouden Eeuw is een doe-het-zelf-project – Het sponsorschap van Saint Germain van de violette vlam – Ik kan de decreten van de violette vlam niet meer vermenigvuldigen

Geascendeerde meester Saint Germain, 1 juli 2005

De Gouden Eeuw is een doe-het-zelf-project
Meest genadige dames en heren, ik ben Sint Joseph, maar ik ben veel meer. Sommigen kennen mij als Saint Germain, maar ik zeg jullie dat ik een kosmisch wezen ben en ik ben veel meer dat het beeld dat veel mensen van Saint Germain hebben.

Waarachtig, ik was de Wonderman van Europa*, maar ik zeg jullie dat ik al veel verder ben dan wonderen verrichten voor de koninklijke mensen van Europa die niet echt open stonden voor de universele waarheid die ik hen trachtte te geven. Ik heb me veel verder begeven dan degenen die niet bereid zijn hun hart en geest open te stellen voor de nieuwe energie van het nieuwe tijdperk dat ik kom brengen.

Ik heb een poging gedaan om met degenen te werken die in leiderschapsposities in kerk en staat zaten, hen geholpen in te zien dat het tijd voor verandering was in hun positie om mensen te domineren. Ik kwam om de mensen te bevrijden van de dominantie van degenen die niets anders dan macht wilden en niet de liefde van Christus bezitten.

Dus kom ik vandaag de aarde bevrijden van de verkeerde leraren in elke religie die het uiterlijke pad onderwijzen dat de mens goed toe lijkt, maar waar aan het eind de spirituele dood wacht. Ik kom de krachten bundelen samen met Jezus en Moeder Maria, omdat ik heel goed besef dat de leringen – die door de verkeerde priesters van het christendom zijn afgenomen – zich gewoonweg niet kunnen openbaren tot er meer mensen ontwaken voor de ware, innerlijke leringen van de Universele Christus tot meer mensen zich bewust worden van de Universele Christus, het Gouden Aquariustijdperk.

Het sponsorschap van Saint Germain van de violette vlam
Want wat is het Gouden Aquariustijdperk? Is het zo dat ik, Saint Germain, of Jezus Christus in de lucht verschijnt en plotseling deze Gouden Eeuw manifesteert? Nee, dat is een verkeerd beeld. Wat zouden mensen ervan leren als ze een Gouden Eeuw kregen zonder dat zij van binnenuit zelf een inspanning leveren, zonder dat zij hun talenten vermenigvuldigen en de open deur zijn om de Gouden Eeuw te laten manifesteren.

Ik zeg je, zij zouden niets leren, en daarom zouden ze de blinde volgelingen blijven die in hun kerken zitten, die iedere zondag strak naar hun pastoor kijken, geen acht slaan op wat hij zegt, en dan naar buiten gaan, de rest van de week hun menselijke leven leiden, een wereldlijk leven. En denkend dat ze de volgende zondag terug kunnen komen en hun zonden weer goedmaken – en daardoor heen en weer gaan op deze wip zonder te groeien, zonder ooit ergens te komen dat boven het niveau van bewustzijn ligt dat ze hadden toen ze werden geboren, of het bewustzijnsniveau van 10, 15, vijftig levens geleden.

Denk je dat ik daarom heb aangevraagd of deze dispensatie van de violette vlam** op deze aarde uitgebracht mag worden – zodat mensen de violette vlam konden gebruiken om hun zonden te transmuteren en daarna opnieuw weer te gaan zondigen? Nee, dat was niet mijn bedoeling. Het was natuurlijk mijn bedoeling dat de violette vlam gebruikt zou kunnen worden als genade, zodat mensen de last van hun verleden konden ontgroeien en dan de vermaning van Christus om ‘heen te gaan en niet meer te zondigen’ op te volgen, omdat ze het zondebewustzijn hadden getranscendeerd, ze moesten hogerop komen en hogerop komen in hun persoonlijke Christusschap door de Christus in zichzelf te herkennen.

Waarachtig, ik zag het duidelijk, destijds in de jaren (19)30, dat de mensheid zo belast was met hun eigen karma uit vorige levens dat er geen enkele manier was waarop ze de Christus in zichzelf zouden kunnen herkennen. En daarom smeekte ik de kosmische hiërarchie de dispensatie van de violette vlam uit te geven, zodat mensen verlichting konden krijgen van deze last. En het was mijn bedoeling dat naarmate mensen van hun last verlicht werden, ze vrij zouden zijn om naar zichzelf te kijken en die Universele Christus te vinden.

En enkele mensen hebben dat natuurlijk gedaan, maar niet genoeg. Veel mensen zeiden gewoon: “O, dank je wel Saint Germain dat je deze last van mij afneemt, nu kan ik erop uit trekken en meer van het leven genieten. En als dat me zou belasten, dan kom ik weer bij jou en doe wat meer decreten van de violette vlam en dan ben ik weer vrij.”

Dit was nooit mijn intentie. Hoe kan iemand ooit denken dat ik, een geascendeerd wezen, naar de aarde kom om mensen een blanco cheque te geven die ze op elk moment kunnen incasseren om hun schulden terug te betalen. Wat voor dwaasheid is dit? Wie heeft dat bedacht? Vast niet iemand die bereid was in zijn eigen hart te kijken en de Christuswaarheid te ontdekken die als een zwaard is en het echte van het onechte klieft.

Ik kan de decreten van de violette vlam niet meer vermenigvuldigen
Daarom kom ik vastberaden mijn stuwkracht aan de stuwkracht van Moeder Maria en Jezus toevoegen. En ik kom jullie zeggen: “Ik Saint Germain, heb de dispensatie van de kosmische hiërarchie om de decreten van de violette vlam te vermenigvuldigen niet meer, of ze nu door deze of een eerdere dispensatie werden uitgebracht.” Ik kan ze niet meer vermenigvuldigen, omdat niet genoeg mensen haar hebben gebruikt om hun Christusschap te verhogen. Daarom kan ik mijn stuwkracht niet meer toevoegen aan de decreten die jullie opzeggen, en jullie zullen enkel de voordelen krijgen die in overeenstemming met het licht zijn dat jij met jouw eigen hartvlam oproept.

Toch heb ik gevraagd om een andere concessie, een andere dispensatie, om mijn stuwkracht van vrijheid eraan toe te voegen om de rozenkransen van Moeder Maria te vermenigvuldigen. En daarom moet ik je zeggen dat de versnelling die ik kon toevoegen aan de decreten van de vorige dispensaties, nu toegevoegd zullen worden aan deze rozenkransen van Wonder Vrijheid en alle toekomstige rozenkransen, die natuurlijk rozenkransen voor het Aquariustijdperk zijn, die wij uit zullen brengen.

Dit is natuurlijk een heel belangrijk geschenk en dat wordt gegeven aan degenen die bereid zijn de rechtvaardige rentmeesters te zijn, die bereid zijn hun talenten te vermenigvuldigen in plaats van ze in de grond te stoppen van het menselijke denken en de menselijke verlangens en lusten. Ik zal ook tijdens deze bijeenkomst nog eens tegen jullie spreken, maar nu trek ik mij terug en wens jullie goedenacht en wel ter ruste, want ik zeg jullie dat je de rust nodig hebt, want de eerstvolgende dagen hebben we veel te doen. Dus bereid je voor en verwacht het onverwachte. Goedenavond!

*In 16e en 17e eeuw werkte Saint Germain met veel koningen van Europa, en probeerde een Verenigde Naties van Europa te vestigen. Hij stond bekend als de Wonderman van Europa, omdat hij vaak miraculeuze kuststukjes uitvoerde, zoals het verwijderen van gebreken in diamanten, uit het niets ergens verschijnen en ruim een eeuw een jeugdig uiterlijk behouden.

**Tijdens de jaren (19)30 gaf Saint Germain een aantal decreten en affirmaties van de violette vlam uit door diverse bewegingen. Tot dan was de violette vlam alleen bekend bij de geïnitieerden van geheime verenigingen en ordes. Saint Germain ontving een speciale dispensatie om de kennis van de violette vlam aan het grote publiek uit te geven.