Het Christusbewustzijn is universeel

Geascendeerde Meester Jezus, 31 december 2011

Wat is het doel van Christus eigenlijk? Welnu, je moet opnieuw een onderscheid maken. Ik, Jezus, kwam naar de aarde om Christus te vertegenwoordigen, zowel het universele aspect van het Christusbewustzijn als een specifieke vlam onder de vele Godvlammen. Daarom zeg ik dat ik persoonlijk de vlam van Vreugde kwam vertegenwoordigen. Maar daarnaast kwam ik natuurlijk ook het universele Christusbewustzijn vertegenwoordigen dat natuurlijk ook veel andere uitdrukkingsvormen heeft, zoals liefde, schoonheid, zuiverheid, vrijheid, heelheid en al die andere eigenschappen van God. Maar zelfs naast al deze eigenschappen heeft het Christusbewustzijn één eigenschap en dat is eenzijn.

Zoals in het evangelie van Johannes staat: In het begin was er het Christusbewustzijn. En het Christusbewustzijn was met God en het Christusbewustzijn was God en zonder het Christusbewustzijn was er niets dat gemaakt was. Want God zag natuurlijk dat als hij de van zichzelf bewuste verlengstukken van zichzelf vrije wil zou geven, het mogelijk was dat een aantal uit het basale eenzijn met al het leven zouden weggaan. Zij zouden hun gevoel van eenzijn met hun bron verliezen, zij zouden het gevoel van eenzijn verliezen met elkaar en daardoor in diverse conflicten terechtkomen.

En zodoende zag God, de Schepper dat het noodzakelijk was om alles uit die ene, basale, universele bewustzijnsstaat te scheppen die eenzijn is, het eenzijn van de Schepper met zijn schepping, het eenzijn tussen de verschillende uitdrukkingsvormen van de Schepper. Hoever een van zichzelf bewust wezen dus ook naar de dualiteit en gescheidenheid is afgedaald, dat wezen zou nooit naar een plek kunnen gaan waar je Christus niet kunt vinden. Want zonder Christus kan er niet één ding gemaakt worden. En daardoor is er altijd een uitweg. Er is altijd een weg omhoog. Er is altijd een mogelijkheid om de weg uit de gescheidenheid naar eenwording te begaan. En dat is het universele – zelfs geen vlam – maar het universele bewustzijn van Christus.

Het eenzijn van de Schepper met de schepping. Het eenzijn met de verschillende uitdrukkingsvormen van die ene Schepper zonder differentiatie. Dit is waarlijk de vlam, het bewustzijn, het gewaarzijn, het zijn-zijn van de Christus. En daarom moet elke uitdrukkingsvorm van Christus, naast blijdschap, die mijn persoonlijke uitdrukkingsvorm van Christus is, een fundament zijn van eenzijn, het verlangen naar eenzijn. Het verlangen om één te worden eerst met iemand boven jou, met een geascendeerd wezen, met jouw hogere wezen, jouw IK BEN Aanwezigheid, zodat jij, wanneer je één wordt met het IK BEN aspect van de Aanwezigheid, het IK ZAL ZIJN aspect van de Aanwezigheid in actie wordt. Net zoals ik dat was, toen ik zei: “Ik en mijn vader zijn één.” En vervolgens: “Mijn vader heeft tot nu toe het werk gedaan en ik werk ook.”

De onderliggende waarheid van Christus is dus dat alles één is. En dan kun je wel begrijpen dat er, zelfs door de discussie die jullie hadden voor jullie de rozenkrans opzeiden, heel veel dingen op de wereld zijn die je in een bewustzijnsstaat proberen te krijgen, waarin er maar twee polariteiten lijken te bestaan. Er moet spanning zijn, er moeten conflicten zijn, er moeten confrontaties zijn, er moet een strijd onderling zijn, tot één van die twee polariteiten superieur wordt geacht.

Ja, het klopt ook dat wij graag willen dat de spirituele mensen zich bezig houden op alle terreinen van de maatschappij, zelfs de politiek, die meer dan iets anders geneigd is om zich te polariseren. Maar wij willen ook graag dat de spirituele mensen de vertegenwoordiger van Christus zijn, het element van eenzijn, dat niet probeert om eenzijn te creëren door de ene polariteit de andere te laten verslaan, zodat die zich moet onderwerpen en dat de ene groep mensen een andere verslaat en dat die zich dan moeten onderwerpen. Maar in plaats daarvan probeert om het ware eenzijn te bevorderen, waarin mensen juist het bewustzijn transcenderen dat ervoor zorgt dat zij polariseren naar het ene of andere uiterste.

Dit is een deel van een langere lering. Het hele dictaat kun je hier lezen.