Christus is niet altijd vriendelijk en zachtaardig

Geascendeerde Meester Jezus, 1 oktober 2006

Zo kan ik, mijn geliefden, ook zacht zijn. En het is inderdaad goed dat sommige mensen de zachtaardigheid van Jezus zien. Maar als deze mensen niet inzien dat de zachte en liefdevolle en vriendelijke en meedogende Jezus het Omega-aspect van mijn Godvlam is en dat ik ook een Alfa-aspect heb, dan is hun beeld van Christus niet compleet. Want, mijn geliefden, het Omega-aspect van de Levende Christus biedt mensen inderdaad troost, heeft hen lief, verheft hen. Het Omega-aspect van Christus geeft mensen een beker koud water in Christus’ naam. Want als mensen aan een specifiek probleem lijden, dan moet je hen natuurlijk helpen dat specifieke probleem te overwinnen in plaats van hen een preek over het hogere doel van het leven te geven die zij in hun huidige staat van bewustzijn niet kunnen ontvangen.

En zodoende zag je inderdaad dat ik, toen ik op aarde was, de zieken genas, de mensen troost bracht in wat voor staat van bewustzijn ze ook verkeerden, zodat zij hun kwalen te boven konden komen – en door onmiddellijk hun kwaal te boven te komen, kregen ze de kans hogerop te komen. Maar hoe konden zij hogerop komen, als zij niet het Alfa-aspect van de Levende Christus herkennen dat hen oproept hogerop te komen en zich nooit gemakzuchtig te gaan voelen, nooit stil te staan.

De Levende Christus is een heel wezen dat alle aspecten van God belichaamt en zo het potentieel heeft alle mensen te bereiken en hen te helpen de volgende stap op hun pad te zetten. Want door steeds opnieuw de volgende stap te zetten, kom je uiteindelijk thuis. Er zijn vele verkeerde leraren die je een kortere weg beloven, zodat je een aantal stappen kunt overslaan en vanuit je huidige staat van bewustzijn met een sprong de verlichte staat kunt bereiken of gered worden of wat ze ook maar gebruiken om mensen te verlokken.

Maar er bestaat geen verkorte weg, want als die er zou zijn, dan zou al het leven natuurlijk al lang gered zijn. Je kunt geen stappen overslaan en wees daarom alert op degenen die beweren dat je gered kunt worden of kunt ascenderen zonder je ego aan te pakken. Want wij, de geascendeerde meesters, zijn zeer goed afgestemd op waar de mensheid in bewustzijn is. En wij weten dat de mensen vandaag de dag klaar zijn voor de leringen over hun ego. Ze zijn er klaar voor om in te zien dat hun ego de belangrijkste factor is die voorkomt dat zij hun Christusschap manifesteren. En dus moet ik jullie vertellen dat elke leraar die beweert dat hij Christusschap onderricht, maar niets over het menselijke ego zegt, geen contact met de geascendeerde meesters kan hebben.

Dit maakt hen niet beslist tot verkeerde leraren, want ze hebben misschien nog steeds betrouwbare leringen voor mensen op een bepaald bewustzijnsniveau. Maar als je beweert dat je Christusschap onderwijst zonder lessen over het ego te geven, ben jij niet afgestemd op wat wij, de geascendeerde meesters, in deze tijd uitbrengen. En zodoende moet je kiezen welke leraar je wilt volgen. En daarom weten degenen die mijn website volgen dat de leringen over het ego essentieel zijn. Je weet dat het voor jou essentieel is, maar ik denk dat je ook voelt dat ze essentieel voor de mensheid zijn.

De beschaving kan pas vooruitgang boeken als de mensheid het ego herkent
Als de mensheid het bestaan en het wezen van het ego niet herkent, dan kan de beschaving niet die sprong maken om meesterschap over de initiaties van het Vissenbewustzijn te krijgen en het Aquariusbewustzijn in te gaan. Dat is gewoon onmogelijk. En dat is de reden waarom wij diverse mensen gebruiken om de leringen over het ego uit te brengen, of het nu psychologen of zelfhulpgoeroes zijn. Ik kan je ervan verzekeren dat iedereen die openlijk, oprecht en eerlijk leringen over het menselijke ego geeft, op een bepaald niveau op de geascendeerde meesters wordt afgestemd. Ze worden misschien niet officieel als boodschappers gesponsord, maar ze worden zeker op een bepaald niveau gesponsord en ertoe geïnspireerd om deze leringen uit te brengen.

Want er zijn op dit moment heel weinig mensen die over het ego onderrichten, terwijl ze nog volledig door het doodsbewustzijn verblind worden. En dus zijn ze, hoewel niet iedereen die over het ego onderricht het ego volledig begrijpt, voor een groot deel voor het doel van de geascendeerde meesters in deze tijd, aan het werk. En daarom raad ik jullie aan uit een verscheidenheid aan bronnen, leringen over het ego te bestuderen. Hoe meer je van het ego begrijpt, hoe groter de kans is dat je op een gegeven moment juist die woorden leest die in jouw bewustzijn aanslaan en jou dat inzicht geven dat je helpt een aspect van jouw ego te zien dat tot dusver verborgen is gebleven.

Mijn geliefden, hoewel ik mijn best doe om op mijn website leringen over het ego te geven die geschikt zijn voor mensen op vele bewustzijnsniveaus, is de website niet bedoeld om ieder niveau van bewustzijn te bereiken. En ik kan elk aspect van het ego niet op zo veel verschillende manieren uitleggen dat ik iedereen kan bereiken. Dus zou er een andere leraar kunnen zijn die een bepaalde lering heeft uitgebracht, in bepaalde bewoordingen die jou wel zou kunnen helpen, die dat inzicht voor jou kan ontsluiten. En nogmaals, beperk je niet. Ik wil niet dat deze website op de bewegingen uit het Vissentijdperk lijkt die beweerden dat zij de enige waarheid hadden of dat je alleen naar hun leringen zou moeten kijken.

Bestudeer het ego vanuit vele verschillende hoeken. Bestudeer het spirituele pad vanuit verschillende hoeken. En gebruik daarna je onderscheidingsvermogen. Want zelfs al lees je iets dat niet door de geascendeerde meesters wordt gesponsord, dat misschien zelfs fouten bevat, het is een kans voor jou om je onderscheidingsvermogen te vergroten. En als je niet bereid bent te bestuderen wat onjuist is, hoe kun je dan ooit je vaardigheid vergroten om onderscheid tussen de waarheid en de onechtheid te maken? En hoe kun je dan je capaciteiten om anderen te helpen, vergroten?

Zie je, er bestaat geen enkele reden om spijt te hebben over het feit dat je in het verleden een lering bestudeerd hebt die je nu niet als de hoogst mogelijke beschouwt. Want hierdoor heb jij je eigen vermogen tot onderscheid maken vergroot en je hebt ook je vaardigheid vergroot om de mensen die nog altijd op dat bewustzijnsniveau vastzitten, te helpen. Nu jullie zelf hogerop zijn gekomen, kunnen jullie anderen helpen hogerop te komen. Maar als je niet weet hoe zij denken, welke vragen zij hebben, hoe zou je hen dan kunnen helpen?

Dit is een deel van een langere lering. Het hele dictaat kun je hier lezen.