De Alpha en Omega van Christus

Geascendeerde Meester Jezus, 28 mei 2006

Ik en mijn Vader zijn Eén. Ik en mijn broeder zijn Eén. Het universele Christusbewustzijn heeft, zoals alles in dit universum, een Alpha-aspect en een Omega-aspect. Zo is het Alpha-aspect van het universele Christusbewustzijn datgene wat de Bijbel de eniggeboren Zoon van God noemt, die in de hemel blijft en altijd Eén met de Vader is. Maar de Zoon van God die naar de materiële wereld afdaalt en het vleesgeworden Woord is, is de Levende Christus – die zich door ieder mens kan manifesteren dat besluit zijn of haar Christuspotentieel uit te oefenen en dan de open deur wordt voor die Levende Christus om de wereld in te stromen, dat Levende Woord de wereld in te laten stromen.

En dus wat jullie eerder vandaag zagen, was een voorbeeld van de Levende Christus die zich als de vlam van Godkracht uitdrukt. Maar er zijn zeven stralen, mijn geliefden. Dus het gevaar van jullie een voorbeeld geven, is dat jullie denken dat de Levende Christus zich altijd op die wijze moet uitdrukken. Maar ik zeg dat het niet zo is. Want Godkracht is de eerste straal en er is ook nog Godwijsheid, Godliefde, Godzuiverheid, Godwaarheid, Godvrede en Godvrijheid. Jullie kunnen, persoonlijk, momenteel op een van die andere stralen werken. En daardoor heb je het potentieel de open deur voor de Levende Christus te zijn die zich door jou als de kwaliteit van die straal uitdrukt. En wanneer je meesterschap over alle zeven stralen krijgt, kun je de open deur voor de Levende Christus zijn die zich op alle zeven stralen tot uitdrukking brengt, naar gelang de situatie vereist – afhankelijk van wat er nodig is om de persoon of personen met wie je praat een kop koud water in naam van Christus te geven. Zodat zij precies ontvangen wat ze nodig hebben om gewekt te worden en de volgende stap op hun persoonlijke pad te zetten.

Dit is een deel van een langere lering. Het hele dictaat kun je hier lezen.