De visie van Jezus op een universele aanpak van religie

Geascendeerde Meester Jezus, 11 mei 2005

Dit is de visie die ik heb, en die wij voor deze natie hebben: dat universele ideeën op het gebied van spiritualiteit, dat een universele benadering van spiritualiteit, door de meerderheid van Amerikanen zal worden omarmd. Wij hebben niet de visie dat één religie of één bepaalde organisatie dominant zal worden. Wij hebben de visie van de oorspronkelijke sponsors van Amerika, namelijk de visie van een vreedzaam naast elkaar bestaan van vele religies die elkaar respecteren en toch erkennen dat achter de uiterlijke religies een gemeenschappelijke basis, een hogere bron is waaruit alle religies voortgekomen zijn.

Dit is natuurlijk mijn boodschap in het laatste boek over religieuze conflicten en alleen al om deze reden is het een belangrijk boek. Het wordt deels gegeven om de huidige trend in de Verenigde Staten in evenwicht te brengen, waar je mensen ziet die zich, ofwel uit alle religies terugtrekken, of in een of andere vorm van fundamentalistisch christendom verstrikt raken die mijn ware leringen ontkent, namelijk dat de Christus echt in elk hart afzonderlijk geboren kan worden.

Daarom moedig ik jullie die in de Verenigde Staten wonen aan, of die van Amerika houden, om af en toe Moeder Maria’s Oost-West Rozenkrans op te zeggen en de stroom in de vorm van een 8 tussen de Oost- en Westkust van Amerika te visualiseren. Zeg deze rozenkrans op en visualiseer hoe de energiestroom vanuit Alpha aan de Oostkust tot Omega aan de Westkust geopend wordt.

Dit is een deel van een langere lering. Het hele dictaat kun je hier lezen.