Jezus reikt naar christenen en niet-christenen

Geascendeerde Meester Jezus, 26 maart 2005

Tweeduizend jaar geleden toen ik op aarde was, kwam ik voor een speciale missie, hoofdzakelijk op de Joden gericht – niet als een uiterlijk ras, maar als een bepaalde bewustzijnsstaat. Die staat van bewustzijn is nog niet getransformeerd en veel mensen op aarde zitten nog steeds in dat bewustzijn vast. En helaas bevinden velen van hen zich in het Midden-Oosten. Toch hebben heel veel meer mensen dat bewustzijn getranscendeerd en dat is de reden dat ik nu naar zoveel meer mensen kan reiken, mensen van verschillende rassen, met een andere etnische en nationale achtergrond – en ja, een andere religieuze achtergrond.

Want echt, wanneer jij je afstemt op het eenzijn met God binnenin jou, vervagen de uiterlijke verschillen. En alleen door te zien dat mensen bijeen kunnen komen en verder kijken dan hun uiterlijke verschillen, alleen door dit eenzijn van Geest te zien, kan de wereld bewust gemaakt worden van de transformerende kracht van liefde, onvoorwaardelijke liefde, die geen grenzen kent en geen delingen accepteert. En daarom heet ik jullie welkom op dit feest bij de Heer.

Ik zeg het nog een keer, richt je niet op het uiterlijk, richt je zelfs niet op de middelen die wij gebruiken om een boodschap zoals deze te geven. Richt je aandacht op jouw innerlijk. Jullie hebben elk een unieke missie, een unieke roeping en die moet jij zelf opeisen. En ik, Jezus, zeg jullie: het wordt tijd die op te eisen, om op te staan en te zeggen:

Ik zal niemand de kroon van mijn innerlijke afstemming op mijn hogere Wezen van mij laten afnemen. En ik zal vooral de vijand in mij, mijn eigen ego, die kroon van mijn innerlijke afstemming niet van mij laten afnemen. Omdat ik mijn hele leven ernaar verlangd heb te Zijn wie ik ben, mijn geschenk aan deze wereld te geven, het geschenk dat de wereld zal transformeren. En toch kan ik dat geschenk niet buiten mij vinden. Ik moet het binnenin mij vinden – in mijn hogere zelf. En daarom zal ik verder dan de uiterlijke programmering en de innerlijke programmering van mijn ego kijken. En ik zal zeggen: “Hier ben ik Heer, stuur mij. Ik ga erheen om een geschenk te geven dat deze wereld zal helpen te ontwaken voor jouw realiteit en jouw liefde.”

En daarom verzegel ik jullie in mijn vlam van toewijding aan Gods wil, die jullie zagen toen ik in de tuin zat en door dezelfde pijn en moeite heenging die velen van jullie ervaren hebben. Maar toch kwam ik, nadat ik mij hierdoor heen had gewerkt, op het punt van innerlijke vrede en ik zei: “Niettemin, Vader, niet mijn wil maar de uwe geschiede.” En daarom verzegel ik jullie tot morgen. Het is al gebeurd.

Dit is een deel van een langere lering. Het hele dictaat kun je hier lezen.