Wordt het niet Tijd dat je ophoudt het Pad van de loze Beloften te volgen?

ONDERWERPEN: 2012 was een moeilijk jaar – De spirituele mensen hebben het evenwicht niet bewaard – Christusonderscheid en het pad naar Boeddhaschap – De waarde van een goeroe – De illusie van automatische verlossing – De essentie van het boeddhisme – De wens om te worden bewonderd door anderen – Wat is verlichting? – Wat de hysterie rond 2012 heeft veroorzaakt – Het toneel klaarzetten voor ontmoediging – Een realiteitscheck van hoe spirituele groei plaats heeft – Jouw persoonlijke Middenweg vinden – Het verleden heeft geen allerhoogste lering gegeven – Geen enkele kosmische kracht of cyclus brengt verandering – Een cyclus van zeven jaar van nieuwe leringen – De Middenweg en piekervaringen

Geascendeerde Meester Gautama Boeddha, 1 januari 2013

Gautama is mijn naam De Boeddha is mijn titel. Heer van de Wereld is het ambt dat ik voor planeet aarde bekleed.

Wat is een naam? Wat is een titel? Wat is een ambt? Wat je ervan maakt. Dat betekent wat ik ervan maak. Er wat zit er voor jou in? Wat jij er ook van maakt.

2012 was een moeilijk jaar
Dit is misschien de beste manier om 2012 te karakteriseren. Wanneer ik zeg: Wat je ervan maakt.” De allerbelangrijkste vraag is natuurlijk of wat je ervan maakt, van het ego komt of wat je ervan maakt met jouw hogere Zelf – de hogere visie van de Christusgeest en de Boeddhageest.

Ik kan je zeggen dat 2012 een moeilijk jaar voor de aarde was. Het was een moeilijk jaar voor ons, de leden van de geascendeerde meesters, en die met de levensstromen op aarde werken. Het was een moeilijk jaar voor de elementalen. Het was natuurlijk een moeilijk jaar voor veel van de levensstromen die op aarde zijn geïncarneerd.

Waarom was het zo moeilijk? Omdat 2012 een van die jaren is die een betekenisvol getal was onder de top tien procent van de mensen op aarde die een of andere geweldige dramatische verandering verwacht hadden en die op een of andere manier automatisch zou plaatsvinden. Er zijn natuurlijk meer van dit soort jaren geweest. Onlangs nog het jaar 2000, maar ook andere, zowel in het verre als het niet zo verre verleden.

Begrijpen jullie dat van jullie, degenen die zijn geïncarneerd en enigszins openstaan voor de spirituele kant van het leven, jullie een belangrijk evenwicht voor de rest van de mensheid bewaren? Hoe bewaar je het best het evenwicht, de hoogste mogelijke mate van evenwicht? Alleen wanneer jij zelf in evenwicht blijft, natuurlijk. Is dat niet vanzelfsprekend?

Wanneer je een jaar zoals dit hebt – wanneer veel mensen verwachten dat er iets dramatisch gaat geburen – er veel mensen onder de top tien procent zijn die uit het evenwicht raken. Sommigen gaan vrezen dat de wereld eindigt of dat er een dramatische catastrofe in de natuur of samenleving plaatsheeft. Anderen krijgen een vals gevoel van opgetogenheid en denken dat dit het jaar is waarin er een doorbraak komt en de rest van de mensheid wakker wordt en ziet wat die mensen al die tijd al hebben gezien, namelijk dat een bepaalde religie of spirituele filosofie, een spirituele goeroe of een spirituele organisatie de enige is die de verlossing, of een hogere bewustzijnsstaat, of de Gouden Eeuw, of verlichting op aarde brengt.

Allebei vertonen zij een gebrek aan evenwicht. Hoe kun jij het evenwicht voor anderen bewaren wanneer jij zelf niet in evenwicht bent? Dat kan gewoonweg niet. In het jaar 2012 zijn er een tamelijk significant percentage van de mensen die gewoonlijk het evenwicht voor de aarde bewaren, niet in staat geweest om dat te doen, omdat zij zo uit hun evenwicht zijn in hun eigen wezen, uitzagen naar die gebeurtenis die zij denken dat er gebeurt, of het nu midzomer, of op 21 december of op een ander tijdstip is, zij hebben een of andere dramatische gebeurtenis verwacht die niemand zou kunnen ontkennen.

De spirituele mensen hebben het evenwicht niet bewaard
Laat mij als Heer van de Wereld gebruik maken van de gelegenheid om je ervan bewust te maken dat jullie die openstaan voor de spirituele kant van het leven, die aan de hysterie van 2012, zoals de Maha Chohan het eerder dit jaar heeft genoemd, meededen, er niet in geslaagd zijn om de gewone balans dit jaar voor de aarde te handhaven. Dit betekent dat andere mensen die verslapping moesten goedmaken en zij het evenwicht dat jij gewoonlijk handhaaft, moesten bewaren. Bovendien moesten zij het evenwicht ook nog voor jou bewaren, zodat jij niet zo uit het evenwicht zou raken dat jij in een permanente neerwaartse spiraal zou belanden.

Dit betekent dat er veel meer andere mensen dan gewoonlijk meer belast werden door de energie die als een zwarte wolk rondom de planeet hing – een zwarte wolk van illusies – maar niettemin een wolk die deze aarde op een diepgaande manier heeft beïnvloed.

Hoewel veel mensen niet lezen of horen wat ik nu zeg, neem ik toch de kans waar om dit tot het collectieve bewustzijn te spreken, zodat er een verslag is dat als een peillood werkt voor degenen die misschien de komende jaren worden gewekt en beseffen dat er noch wereldwijd een ramp gebeurt die een eind maakt aan de wereld of de beschaving, noch een wereldwijd doorbraak die iedereen bewust maakt van de spirituele kant van het leven of van die specifieke beschrijving ervan die je in hun lering terugvindt. Dit kan misschien een aantal mensen uit hun illusoire bewustzijnsstaat halen.

Wanneer wij tegenwoordig naar planeet aarde kijken, zien we dat de overgrote meerderheid van de bevolking grotendeels slaapt. Ze geloven in allerlei illusies dat alles goed is en dat zij zich alleen maar op het materiële leven hoeven te richten. Zij hoeven geen verantwoordelijkheid te nemen of wakker te worden en hun levensstijl veranderen.

Dan zijn er ook onder de laagste tien procent mensen die ook vastzitten in illusies door te denken dat zij een epische strijd moeten aangaan met een of ander persoon, of groep, of idee, of gedachtesysteem, of natie, of ras, of etnische groep of wat ook maar.

Er zijn zelfs mensen die beweren dat zij spirituele studenten zijn, maar dit nog steeds denken dat zij tegen iemand of iets moeten strijden. Hoe kunnen jullie helpen de planeet dichter bij eenzijn te brengen als je denkt dat je tegen andere mensen of zelfs tegen duistere krachten moet strijden? Je wint niet door te vechten. Je wint door het Christusbewustzijn en daarna het Boeddhabewustzijn te manifesteren.

Christusonderscheid en het pad naar Boeddhaschap
Laten wij eens naar de algemene bevolking kijken en de onderste tien procent en de top tien procent. De meeste mensen in de top tien procent staan open voor de spirituele kant van het leven, maar te veel van hen hebben niet wat wij graag het Christusonderscheid noemen, gemanifesteerd. Christusonderscheid is de vaardigheid om het verschil te weten tussen de geest van Christus en de geest van de antichrist.

Dit is niet een kwestie van een etiket maken of met de vinger wijzen en zeggen: “Dit is Christus en dit is antichrist.” Het is een kwestie van naar binnen gaan, van stil zijn en alle vooroordelen van de dagelijkse denkgeest en jouw ego, de vooropgestelde meningen en het wensdenken over hoe je graag wilt dat de dingen zijn, loslaten. Of zou je willen dat Christus jouw huidige overtuigingen goedkeurt en niet echt willen weten of Christus het niet goedkeurt, want jij wilt Christus in jouw mentale kader, jouw waarnemingsfilter, dwingen.

Maar al te veel mensen ontbreekt het aan het vermogen om die vibratie te lezen, het verschil in vibratie, tussen de Christusgeest, de Boeddhageest, en de geest van de antichrist, of zelfs de geest van de anti-Boeddha. Hoewel dat in werkelijkheid niet bestaat, zijn er mensen die in hun arrogantie denken dat zij de Boeddha kunnen tegenspreken en plaatsen zich in een positie die weerstand biedt aan het evenwicht voor deze planeet.

Wat is het resultaat van dit gebrek aan onderscheidingsvermogen? Dat jij, hoewel je openstaat voor de spirituele zijde van het leven, veel van die mensen te veel openstaan. Zij staan zo open voor heel veel ideeën op het internet, dat zij op en neer gaan, hierheen, daarheen, en een beetje van dit geloven, en een beetje van dat, hier en daar iets oppikken, het allemaal bij elkaar te brengen tot zij een gigantische lapjesdeken in hun geest maken, omdat er waarachtig geen globaal thema is, want alle stukjes zijn heel erg verschillend en passen nauwelijks bij elkaar.

Wanneer zij in de war raken, volgen zij wat de sterkste aandrang lijkt, die hen zegt: “Dit gaat er nu gebeuren, want dit jaar is zo speciaal.” Nu zal er een ramp gebeuren, of er volgt nu een ontwaken waarbij de aarde automatisch wordt verheven naar de vijfde dimensie, of hoe het verhaal ook luidt. Zij worden door hun eigen verlangens verleid, die eigenlijk hun innerlijke wens is om de verwarring in hun eigen denken te overwinnen door een gebeurtenis in de buitenwereld of een goeroe of verlosser te laten komen die hen vertelt: “Dit is juist, dit is Christus.”

De waarde van een goeroe
Hoe krijg je Christusonderscheid als een goeroe van buitenaf je moet zeggen, bij alles wat je doet, wat van Christus komt en wat niet? Het is heel goed en geoorloofd om een poosje een goeroe te hebben die jou een bepaald referentiekader geeft en bepaalde voorbeelden van wat van Christus komt en wat van de antichrist is. Je bouwt geen Christusonderscheid op door de goeroe te blijven volgen, door loyaal aan de goeroe te blijven, door een blinde volgeling te zijn door zelfs naar een goeroe te gaan.

Je bouwt Christusonderscheid slechts op door jouw eigen innerlijke vermogens te gebruiken. Hoewel je het vele malen fout kunt hebben, leer je van elke keer dat je wel iets durft te evalueren. Van daar groei je geleidelijk aan in onderscheidingsvermogen. Als je in ieder geval aan een simpele vereiste voldoet, namelijk dat je bereid bent naar jezelf te kijken, te kijken naar wat Jezus zo ad rem de balk in jouw eigen oog noemde – in plaats van al jouw aandacht te richten op de splinter in het oog van jouw broeders.

Kijk naar de vele mensen over wie ik het heb met deze lapjesdeken van alle afzonderlijke overtuigingen in hun geest die zij aan elkaar hebben genaaid. Je ziet dat zij in veel gevallen veel van die verschillende overtuigingen zijn gaan geloven, omdat zij niet bereid waren naar zichzelf en hun eigen psychische problemen te kijken.

De illusie van automatische verlossing
Zij zijn gaan geloven in de vaakst voorkomende illusie onder spirituele mensen, namelijk dat er een soort automatische manier van verlossing bestaat, waardoor zij een bepaalde spirituele techniek kunnen toepassen, of ergens heen gaan, of een cursus doen, of in retraite gaan om te mediteren, of het ene nog extremere dan het andere te doen en zij dan, als bij toverslag, veranderen zonder naar zichzelf te hoeven kijken.

Is dit ook niet het geval bij de religieuze mensen, zoals wij al heel vaak hebben uitgelegd, die een automatische verlossing willen door bij een of andere religie te horen, dat zij door een volgeling van Boeddha, of Christus, of Allah, te zijn, automatisch worden verlost. Zien jullie dit psychologische mechanisme niet terug in de droom dat op 21 december 2012 de aarde zich als bij toverslag naar een andere dimensie verheft en alle mensen op aarde ineens de spirituele kant van het leven inzien?

Het is goed om open te staan voor de spirituele kant van het leven, maar het is niet goed om open staan voor een idee dat er is. De overgrote meerderheid van de ideeën die op het internet staan, zijn daar opzettelijk door de verkeerde leraren geplaatst die de mensheid proberen om de tuin te leiden. Je moet op het punt komen dat je bijna zoiets als een weegschaal in gedachten neemt. Wanneer je een nieuw idee tegenkomt, leg je dat op de schaal. Als één van de beide zijden van de schaal te ver omhoog of te ver naar beneden gaat, dan weet je dat het idee niet in evenwicht is. Er is iets fout, er deugt iets niet aan.

Wat heb je nodig om evenwicht te vinden? Dat je bereid bent om de meest fundamentele vaardigheid die je hebt als zelfbewust wezen, de geweldige vaardigheid om van jezelf bewust te zijn, te gebruiken. Je kunt een stap achteruit doen en naar jezelf kijken.

De essentie van het boeddhisme
Wat is de ware essentie van het boeddhisme als filosofie of religie? Het is ware zelfobservatie: dat jij uit je gewone zelf stapt en jij ziet dat dit zelf in de buitenwereld, waarin jij je gewoonlijk uitdrukt, niet is waar jij wilt zijn en niet waar jij je aandacht op wilt richten. Je kunt opzettelijk een bepaald systeem of methode gebruiken om jouw bewustzijn te verhogen, dat zelf te veranderen, het te laten transformeren, er delen van te laten sterven, dat ego te laten sterven, zodat jij misschien naar een hoger zelfgevoel wordt getransformeerd.

Zonder die zelfobservatie ben je nog niet eens aan het pad van Christusschap of het pad van de Boeddha begonnen. Heel veel mensen concentreren zich, óf op het naar beneden halen van anderen, óf de magische toverspreuk die hen verlicht maakt, of het doel dat iemand maar heeft. Hoelang blijf je nog rondom het gouden kalf dansen? Hoelang blijf je nog die pot met goud aan het eind van de regenboog najagen? Heb je er de laatste paar jaar nog niet genoeg van gekregen, omdat je deze dramatische gebeurtenis in 2012 hebt verwacht en nu zit je hier met lege handen, omdat het niet gebeurd is?

Ik probeer je op een geen enkele manier te vernederen, of te bekritiseren of de schuld bij jou te leggen. Ik vraag je gewoon: “Heb je nog geen genoeg van die gouden beloften van die verkeerde leraren die nooit kunnen worden vervuld?” Wordt het niet tijd dat je een stap achteruit doet en zegt: “Wat is het ware pad van de Boeddha, wat is het ware pad van Christus, van de geascendeerde meesters – degenen die van de aarde geascendeerd zijn en dus de manier moeten hebben gevonden – in tegenstelling tot de verkeerde leraren die niet de manier hebben ontdekt of opzettelijk, in hun rebellie, hebben besloten niet dat pad te begaan maar in plaats daarvan proberen te voorkomen dat anderen dat wel doen?”

Het is niet moeilijk om het ware pad te ontdekken als je bereid bent naar jezelf te kijken. Als je bereid bent om die verantwoordelijkheid te dragen door het besef dat jij degene bent die jou moet veranderen, want ik, of Jezus, of welke andere goeroe ook, kan dat niet voor jou doen. Het moet door keuzes gebeuren, maar je moet betere keuzes maken dan in het verleden.

Hoe maak je betere keuzes dan in het verleden? Door iets te zien wat je niet in het verleden hebt gezien. Hoe kun je leren zien wat je in het verleden niet hebt gezien? Door naar jezelf te kijken. Door in de spiegel te kijken. Door je Christuszelf en IK BEN Aanwezigheid, je geascendeerde goeroes of zelfs andere mensen te vragen jou één ding tegelijk te tonen, een haalbare stap per keer, die jij moet overwinnen.

De wens om te worden bewonderd door anderen
In dat opzicht is het misschien verstandiger om dat niet aan andere mensen te vragen, omdat zij soms de neiging hebben hun eigen onopgeloste psychische problemen op jou te projecteren en zij de neiging hebben te willen dat jij alles in één keer verandert. Wij, die jouw geascendeerde goeroes zijn en jouw eigen Christuszelf, zullen je alleen maar geven wat je aankunt. Wij zullen je die ene kleine stap tonen die je op dit moment kunt nemen, die niet te veel wordt, die je niet overdondert, die je niet de kluts kwijt laat raken.

Kijk naar het scenario dat de spirituele mensen hebben. Kijk eens hoe de mensen de neiging hebben te denken dat het spirituele pad een kwestie is van bepaalde zichtbare, meetbare resultaten leveren, vaak resultaten die anderen kunnen zien zodat zij jou misschien kunnen bewonderen, omdat jij zo spiritueel bent. Wat zijn die mensen dan geneigd te denken die dat denkkader krijgen? Dat zij om extreme resultaten te bereiken, extreme maatregelen moeten nemen of iets spectaculairs doen wat niemand anders doet.

Waarom bewandelde ik 2500 jaar geleden de Middenweg? Denk je dat je de Middenweg tot in een uiterste kunt bewandelen? Wat zou dat uiterste dan moeten zijn? Wat zou dan zo extreem zijn? Beginnen jullie nog niet in te zien, in ieder geval als je de leringen over de non-dualiteit begint te bestuderen die wij door deze boodschapper en andere bronnen hebben gegeven, beginnen jullie niet in te zien dat de Middenweg niet in het midden tussen twee extremiteiten staat. Het staat op een geheel ander niveau dat boven de extremiteiten staat.

Stop met denken dat je een meetbaar resultaat moet behalen dat anderen kunnen zien. Dit is een egospel. Jouw ego wil dat hij door anderen wordt gezien. Hij wil opvallen. Hij wil zich spiritueler dan anderen voelen. Wat zei Jezus: “Hij die het grootst onder jullie wil zijn, laat hem alle anderen dienen.” Wanneer je echt iets op spiritueel gebied bereikt, loop je er niet mee te pronken bij anderen.

Wat is verlichting?
Er zijn veel meesters die het Christusbewustzijn of het Boeddhabewustzijn hebben, die het nooit op een frivole manier tonen of demonstreren. Wat betekent het dat je het Christusbewustzijn en het Boeddhabewustzijn krijgt? Het betekent dat je het onderliggende eenzijn onder het oppervlak van de fenomenen ervaart die het laten lijken alsof jij een gescheiden wezen bent dat van jou en anderen gescheiden is. Wanneer je deze doorhebt, kom je bij verlichting in de buurt. Als je echt verlicht bent, zou je dan ooit de behoefte hebben om te zeggen dat je verlicht bent?

Wat is verlichting? Het is dat je alle illusies en verschijnselen die door de geest van de antichrist zijn geschapen, hebt losgelaten. Dit betekent dat jij jezelf en anderen geen etiket hoeft op te plakken. Doen andere mensen dat niet wanneer zij naar de splinter in het oog van iemand anders kijken? Zij labelen en zeggen: “Dit is dat, en dit is dit, en dit is goed en dat is slecht.” Ze zijn hun hele leven en nog vele levens later, bezig met een spelletje dat labelen heet. Velen gebruiken een spirituele lering – die ontworpen werd om hen van dat spelletje labelen te bevrijden – om steeds meer ‘verfijnder’ worden in het labelen van anderen.

Wat voor zin heeft dat allemaal? Wat is de bedoeling hiervan? Wat zou de bedoeling ooit kunnen zijn? Nu, alleen maar een egospelletje. Zie je echt de Boeddha anderen een etiket opplakken of zichzelf als verlicht te labelen? Verlicht zijn betekent dat je zelfs niet meer evalueert of je in een lagere of hogere bewustzijnsstaat bent want jij hebt geen label meer over. Als je zegt: “Ik ben verlicht” wat er dan gebeurt, is dat degenen die dat horen hun eigen label gebruiken om dat op jou te projecteren. Daarna kunnen ze jou verafgoden als een bijzonder iemand, zoals je met veel goeroes ziet die er op het gebied van de new age of andere spirituele gebieden zijn.

Maar hoe helpt dat om andere mensen aan die labels te ontkomen? Is het niet zo dat jij, wanneer je iemand verheft, jezelf naar beneden moet halen? Wanneer jij zegt: “Gautama is de Boeddha,” zeg je ook automatisch: “Ik ben geen Boeddha.” Dat betekent dat jij je Boeddhaschap verloochent. Ik zeg nu niet dat jij, als jouw ego verkondigt: “Ik ben de Boeddha”, de Boeddha bent. Jij bent de Boeddha wanneer je op het punt komt waarop je noch bevestigt noch ontkent dat jij de Boeddha bent. Er is geen label meer over.

Wat de hysterie rond 2012 heeft veroorzaakt
Zien jullie het dilemma niet waar ik heel veel jaren geleden voor stond, waar heel veel spirituele leraren voor hebben gestaan. Hoe kunnen wij mensen helpen zonder met hen op de enige manier te communiceren die zij begrijpen, namelijk met woorden?

Woorden kunnen worden geïnterpreteerd. Mensen projecteren hun interpretaties op de woorden in plaats van verder dan de woorden te kijken en de woorden te gebruiken voor de directe ervaring achter de woorden die de sleutel is om te ontsluiten wat er wordt gecommuniceerd. Heel veel mensen in het spirituele veld bekijken een lering, maar zij bestuderen die alleen maar op het niveau van woorden. Zij gaan niet verder om te proberen de transcendente ervaring die de woorden ontstijgt, te vinden.

Wat heeft ervoor gezorgd dat heel veel mensen werden bedrogen door de hysterie van 2012? Dat was natuurlijk de interpretatie die op het niveau van woorden werd geschapen. Wees eerlijk. Wees bereid te bekijken hoe de hele mythe rondom 2012 is begonnen. Eén persoon koos het woord ‘profetie’ en toen begon iedereen het aan te halen en te interpreteren en geleidelijk, door de jaren en decennia heen, hebben zij die hele luchtspiegeling opgebouwd – die hele toren van Babel – die bijna helemaal niet bestond. Het was een huis dat op zand was gebouwd. Het was helemaal niet waar.

Ik ontken niet dat er bepaalde cycli zijn. Ik ontken niet dat 2012 een keerpunt is op bepaalde manieren, zoals wij hebben uitgelegd. Niettemin is het geen keerpunt in die zin dat een kracht van buitenaf of externe cyclus automatisch veranderingen op de aarde teweegbrengt. Zoals wij al heel vaak hebben uitgelegd, is de enige kracht die veranderingen op aarde teweegbrengt een verandering in het collectieve bewustzijn van de mensheid, die moet beginnen met een verandering in het bewustzijn van een kritieke massa mensen individuen.

Een groot deel van wat 2012 tot een betekenisvol jaar heeft gemaakt, is wat er door de spirituele mensen is opgebouwd die verwachtten dat het een speciaal jaar zou worden. Zien jullie dat niet in? Het is slechts een huis dat op zand is gebouwd. Je kunt niet een verwachting creëren op het bewustzijn van gescheidenheid dat de planeet naar hoger Eenzijn schiet.

Het toneel klaarzetten voor ontmoediging
Het moet wel, uit noodzaak, op een teleurstelling uitlopen. Wat er dan gebeurt, is dat degenen die een drama hadden verwacht – hetzij een wereldwijde ramp, of het verheffen tot een andere dimensie – zich onvermijdelijk openstellen voor wat is beschreven als het scherpste werktuig in de gereedschapskist van de duivel, namelijk ontmoediging. Je begint te twijfelen, net zoals heel veel christenen die geloofden dat de wereld zou eindigen of dat Jezus op een bepaalde datum zou terugkomen. Nu is die datum voorbij en de verwachte gebeurtenis niet uitgekomen en dus voelen zij twijfels.

Al snel na de ontmoediging komt de teleurstelling. Je vraagt je af of het dat allemaal waard was? Was het allemaal slechts een illusie? Is als dit spirituele gepraat slechts een illusie?

Je ziet dat er achter al die fascinatie voor fenomenen een echt spiritueel pad bestaat. Wij, de geascendeerde meesters, hebben dat zelf begaan. Wij hebben dat pad steeds opnieuw bewezen. Wat de één heeft gedaan, kan iedereen. Je kunt dat niet met jouw ego – door de verwachtingen en luchtspiegelingen van je ego – je kunt het alleen maar met de geest van Christus zien en de geest van de Boeddha.

Een realiteitscheck van hoe spirituele groei plaatsheeft
Als ik met jullie een realiteitscheck doe, besef je dat je niet ongelijk had, omdat je in de spirituele kant van het leven geloofde. Jouw eigen ego en de verkeerde leraren hebben je in feite laten verdwalen. Het was jouw beslissing, omdat jij spiritualiteit niet op een evenwichtige manier benaderde.

Dit betekent niet dat jij nu kritiek op jezelf moet leveren of je schuldig voelen. Je moet wel beseffen dat jouw aanpak niet de beste was en daarom moet je nu een een stap omhoog doen naar een hogere aanpak waarbij je eerst naar evenwicht zoekt. Je probeert evenwicht te zoeken tussen piekervaringen en resultaten in de buitenwereld. Je houdt op met meten en je vindt een deugdelijk pad en je past dat toe, zelfs al lijkt het of je in geen jaren vooruitgang boekt. Als je een deugdelijk pad volgt, maak je WEL vooruitgang op innerlijk niveau, zelfs al lijkt dit niet zo voor je dagelijkse denkgeest.

Jullie hebben allemaal een totaal verkeerd beeld gekregen van wat er met Jezus en mij en andere spirituele leraren is gebeurd. Jullie denken dat wij zo speciaal waren dat wij niet hetzelfde pad hoefden te bewandelen als jullie nu. Dit is een illusie. Wij moesten allemaal een geleidelijk pad bewandelen. Wij moesten allemaal ons eigen rotzooi opruimen – onze onopgeloste psychische problemen – de illusies die wij in vele levens hadden geaccepteerd. Wij moesten met elk, smerig, detail afrekenen. Wij hebben er allemaal lang over gedaan om de reis af te maken en er waren momenten waarop het jarenlang leek alsof wij nergens kwamen.

Kijk zelfs eens naar het nogal illusoire, verheerlijkte beeld van de wereld en zie dan dat ik jaren in het bos heb gezeten te mediteren. Ik kan je verzekeren dat er momenten waren dat het leek alsof er niets gebeurde, behalve dat mijn haar en nagels steeds langer werden.

Jouw persoonlijke Middenweg vinden
Wij zijn hier allemaal doorheen gegaan en wij hebben het gehaald omdat wij doorgingen. Wij zetten de ene voet voor de andere. Maar wij volgden niet blindelings een soort plan waarbij we besloten: “Ah, nu ben ik op het goede pad en nu moet ik het blindelings de rest van mijn leven zo doen en dan word ik gered.”

Heb ik daar niet jaren gezeten, denkend dat ik een bepaald pad moest volgen, en toen was ik op een bepaald moment bereid een stap achteruit doen en te zeggen: “Nee, dit pad van het ascetische, dit extreme pad, kan het niet zijn. Er moet een betere manier zijn.” En toen ontdekte ik de Middenweg.

Zie je, er is niet maar één Middenweg. Er is een algemene Middenweg, maar er is een Middenweg voor ieder persoonlijk. Je moet ook op het kunt komen waarop je zegt: “Ik heb er genoeg van om van het ene uiterste in het andere te gaan, het wordt nu tijd dat ik het evenwicht ontdek door een stapje terug te doen en te kijken waar ik tot nu toe niet naar gekeken heb, namelijk mijzelf, mijn eigen psychische problemen. In plaats van te denken dat ik een of ander systeem, een techniek, leraar, goeroe in de buitenwereld moet gebruiken.”

Jij bent de allerhoogste goeroe in die zin dat er een moment moet komen waarop je bereid bent naar jezelf te kijken en je dan op jouw eigen hoger Zelf en de geascendeerde goeroes af te stemmen die je van binnenuit aanwijzingen geven. Aardse leraren, aardse leringen, kunnen maar tot zover gaan. Er zal een moment komt waarop jij de lering moet gebruiken om jouw eigen innerlijke afstemming te krijgen op jouw hogere Zelf. Als je op de askrealjesuswebsite, kijkt en die van ascendedmastlight en ascendedmasteranswers, zie je wat wij al sinds 2002 zeggen.

Dit is natuurlijk één van de boodschappen die je kunt toepassen om onderscheid te maken tussen een verkeerde en ware lering. Zegt die tegen jou dat je naar binnen moet gaan en jouw eigen afstemming moet vinden, of staat er dat je een goeroe in de buitenwereld moet volgen en die goeroe blijven volgen zonder ooit jouw vermogen te gebruiken om van buitenaf naar jouw huidige zelf te kijken?

Het verleden heeft geen allerhoogste lering gegeven
Er bestaat een neiging onder veel van de studenten die je tegenwoordig op dat gebied ziet om terug te kijken op mijn leringen of andere leringen uit het verleden en denken dat zij het allerhoogste wat bereikt kan worden vertegenwoordigen, de een of andere allerhoogste lering en dat die later nooit weer overtroffen zijn. Ik kan je zeggen dat ik, toen ik die leringen 2500 jaar geleden gaf, heel erg beperkt werd door wat de mensen destijds wisten over de wereld en, in de eerste plaats, over de menselijke psyche. Woorden zijn gevaarlijk, want woorden hebben alleen maar waarde door de betekenis die de mensen eraan geven. Je kunt niet iets in woorden uitleggen dat verder gaat dan de mensen kunnen begrijpen op basis van wat zij in staat zijn te begrijpen.

Het moet wel mogelijk zijn dat je inziet dat de mensen die tegenwoordig op de wereld zijn heel veel meer weten, dat wij beter de kans hebben om iets uit te leggen dan 2000 of 2500 jaar geleden. Of zelfs nog langer, omdat sommigen beweren dat zij de oorspronkelijke lering hebben van een of andere mysterieschool, of een tempel op Atlantis of Lemurië, of waar ook maar.

Het leven is een proces van zelftranscendentie. Het leven staat niet stil. De dood staat wel stil. Om te proberen dood te gaan, moet je natuurlijk wel een neerwaartse spiraal ingaan. Wij, de geascendeerde meesters, staan niet stil. Ik, de Boeddha, sta niet stil, hoewel ik altijd in de stilte ben.

De geascendeerde meesters transcenderen onophoudelijk en daarom zijn zij tegenwoordig meer dan in het verleden. Wij kunnen tegenwoordig een hogere lering geven dan in het verleden. De mensheid staat natuurlijk ook niet stil, want er is tegenwoordig meer kennis en dus kunnen wij een hogere, gedetailleerdere, lering geven dan in het verleden.

Geen enkele kosmische kracht of cyclus brengt verandering
Alles zit in een opwaartse spiraal. Ik vraag jou niet naar jezelf te kijken met negativiteit of de gevallen denkwijze die wil dat jij denkt dat je een fout hebt gemaakt door in de fenomenen van 2012 te geloven. Ik vraag jullie te beseffen dat jullie het potentieel hebben om te versnellen en met de opwaartse spiraal aan de slag te gaan.

Jullie moeten de aansporingen volgen die ik nu heb gegeven en die wij in veel andere leringen al hebben gegeven. Jullie moeten transcenderen. Jullie moeten in de eerste plaats, het idee loslaten dat een kosmische cyclus het allemaal voor de mensheid doet. Dit is onzin.

Op aarde draait alles om de vrije wil. Geen enkele kosmische kracht mag hier ooit de aarde in een hogere staat brengen. Het moet door een kritieke massa mensen tot stand worden gebracht. Zoals wij al heel vaak hebben uitgelegd, is er limiet aan wat zelfs de top tien procent kan doen. De onderste tien procent daarvan moet op den duur worden geoordeeld en van de planeet worden verwijderd en de tachtig procent moet zich bewust worden van een hoger niveau. Alles in een kwestie van keuzes uit vrije wil, want de wil is niet vrij, omdat de visie niet vrij is.

De sleutel tot groei is de visie van de mensen uitbreiden, zodat zij betere keuzes maken. Dan kan de aarde worden geaccelereerd naar een hogere dimensie, bij wijze van spreken. Dit zal natuurlijk niet gebeuren, zoals veel van de zogenaamde profeten in 2012 hebben voorspeld. Er is geen sprake van dat dit op een fysieke manier gebeurt. Het is allemaal een kwestie van bewustzijn en het gebeurt het eerst op het etherische, dan op het mentale, daarna op het emotionele niveau en tot slot breekt het naar het fysieke niveau door. Dit duurt natuurlijk het langst, dus concentreren wij ons op de drie hoogste niveaus en laten het langzaam naar het fysieke niveau doorfilteren.

Een cyclus van zeven jaar van nieuwe leringen
Jullie zien dat wij de laatste paar maanden van dit jaar relatief stil zijn geweest. Dat komt gewoon, omdat het collectieve bewustzijn zo verdicht was door die verwachtingen dat wij liever tot het volgende jaar wilden wachten voor wij weer nieuwe leringen gaven. Wij hebben natuurlijk veel nieuwe leringen die wij kunnen geven en wij zullen dan ook aan een heel nieuwe cyclus van nieuwe leringen beginnen.

Sommigen van jullie die onze leringen al heel lang bestuderen, kunnen wel het gevoel krijgen dat zij weer terug gaan naar de basis. In zekere zin is dat ook zo. Wij beginnen een lering te geven die heel veel meer mensen kunnen volgen, want veel mensen zijn eraan toe om aan de lering te beginnen. Wij zullen beginnen met leringen te geven over de basale medescheppende vaardigheden die door de zeven stralen tot uitdrukking worden gebracht.

Omdat wij het laatste jaar het fundament hebben gelegd voor de decreten, gaan wij de volgende zeven jaar met deze cyclus door, waarbij elk jaar aan één straal als de belangrijkste straal wordt gewijd, maar natuurlijk met de zeven stralen op een geïntegreerde en evenwichtige manier. Dus valt 2012 in de eerste plaats onder de Eerste Straal en zullen Master MORE, Aartsengel Michaël en Hercules de belangrijke meesters zijn. Master MORE stapt natuurlijk naar voren en geeft het hele jaar door diverse leringen, natuurlijk met de zegen van ons allemaal.

Wij bevestigen dat Master MORE, die sommigen van jullie in het verleden als El Morya hebben gekend, het Boeddhische bewustzijnsniveau heeft bereikt. Dus vraag ik jullie om de Boeddha Master MORE in jullie hart te verwelkomen. Hij is echt meer dan ooit tevoren en wordt ieder moment, elke seconde, meer dan ooit tevoren.

Pas maar op dat je hem kunt bijhouden en val niet voor jouw ego door te denken dat jullie, zelfs als wij een lering geven die door nieuwe mensen kan worden begrepen, die onze leringen al heel lang bestuderen, die niet meer nodig hebben. Er is nauwelijks iemand die niet kan profiteren door erover na te denken of er hier en daar een stap werd overgeslagen op het pad tussen het 48e en het 96e bewustzijnsniveau.

Wij hebben hoge verwachtingen over de komende jaren. Wij zien ernaar uit om natuurlijk productiever te kunnen zijn om veel nieuwe leringen naar buiten te brengen, nu wij het fundament hebben gelegd, omdat onze website er in de basisvorm klaar voor is, zodat die de leringen kunnen bevatten, evenals nieuwe boeken die wij willen uitgeven.

Maar laat mij niet vooruitlopen op mezelf, maar het aan Master MORE en de andere meesters overlaten om dat te onthullen, omdat wij zeker de komende dagen, weken, maanden en jaren veel aanwijzingen zullen geven.

Wij zijn allemaal heel erg dankbaar voor de vele mensen die ons de laatste tien jaar gesteund hebben bij het uitbrengen van de leringen door deze boodschapper. Degenen onder jullie die rozenkransen, de invocaties en de decreten die wij hebben uitgegeven, hebben opgezegd, degenen onder jullie die de leringen hebben bestudeerd en degenen die ons werk op vele manieren hebben gesteund, wij zijn er dankbaar voor. Jullie zijn het werktuig geweest om een fundament te vormen dat op de Rots van Christus wordt gebouwd en daardoor kunnen wij hoger bouwen zonder onder het eigen gewicht in te storten of om te vallen.

De Middenweg en piekervaringen
Jullie moeten altijd het evenwicht onthouden. Evenwicht is de sleutel. Het is altijd al de sleutel geweest sinds ik het tot de belangrijkste sleutel heb gemaakt in het collectieve bewustzijn zo veel eeuwen geleden door het concept de Middenweg uit te brengen. Zonder evenwicht wordt er niets bereikt, want op den duur ga je zo ver dat je onder je eigen gewicht instort. Je moet dan opnieuw beginnen, vaak met ernstige wonden of verkeerde energie, hoewel in sommige gevallen wel wijzer door die ervaring.

Niettemin willen wij niet graag dat onze studenten groeien door in extremen te gaan en een crash meemaken. Wij willen jullie graag zien groeien op een geleidelijk, zelfs, evenwichtig pad. Om dit te laten gebeuren, moet je bereid zijn om veel illusies op te geven, inclusief de illusie van een belangrijke doorbraak naar een fantastische, epische, hogere bewustzijnsstaat. Ik zeg je op de Middenweg zijn er geen doorbraken. Er zijn geen piekervaringen.

Wat maakt iets tot een piekervaring? Het contrast, mijn geliefden, het contrast met de extremiteiten. Beginnen jullie dit te begrijpen? Dit bieden de verkeerde leraren jullie aan. Zij bieden je een dramatisch hoogtepunt aan, een dramatische doorbraak. Maar dat kan alleen maar het tegenovergestelde zijn van een dramatisch dieptepunt.

Wil je dat pad blijven volgen, doe het dan in elk geval. Wij kunnen ons alleen maar buigen voor je vrije wil. De pad dat wij bieden, is het pad waarop je het contrast transcendeert en er zijn geen pieken. Er is geen hoogtepunt, er is geen dieptepunt. Er is alleen maar Gelukzaligheid, die in tegenstelling tot niets staat. Daarin bevindt de Boeddha zich in vrede. Waar moet je overstuur of terneergeslagen van worden wanneer je altijd op de Middenweg bent?

Ik geef jullie deze gedachtevorm voor 2013. Je zit in de Boeddhapositie met mijn Aanwezigheid, mijn Wezen, over jou heen gelegd. Je voelt hoe er een zachte, zachte regen op jou valt. Dit is de regen van de zeven stralen die een waterval vormen van veelkleurige regendruppels, bijna een gordijn dat zacht valt zonder enig contrast.

Jullie kunnen je allemaal wel de ervaring herinneren van dat je in de zachte voorjaarsregen staat, die warm, en alleen maar heel zachtjes naar beneden valt – zonder grote spetters – maar zacht, vredig, naar beneden valt. Die daalt van boven af, vult je hele aura met het veelkleurige licht van de zeven stralen, in evenwicht tot jij de pot met goud wordt aan het eind van de regenboog.

Het goud is de gouden vrede van de Boeddha, die vrede die IK BEN. De vrede die ik jou schenk, als je onze hulpmiddelen gebruikt en wat tijd spendeert aan het mediteren op deze gedachtevorm die ik jullie heb gegeven.

Dus met de dankbaarheid van ons allen, vooral voor degenen die het hele jaar 2012 de wakes hebben gedaan. Jullie waren degenen die het evenwicht voor jullie spirituele broeders en zusters hebben bewaard die zo in extremen werden meegesleurd door de fenomenen van 2012. Zonder jullie, zonder die wakes van decreten, zouden er diverse rampen zijn gebeurd op het fysieke niveau. Het jaar had wel heel anders kunnen gaan, mijn geliefden. Het heeft geen zin hierop in te gaan, want wat niet gebeurd is, is niet gebeurd en des te beter.

Geef jezelf het gevoel dat het, hoewel het misschien niet zo lijkt, zeker de moeite waard was en jullie hebben het verschil uitgemaakt. Dus in de vrede van de Boeddha, verzegel ik jullie want IK BEN de vrede van de Boeddha.