Een gemeenschap zoals die van de vroege volgelingen van Christus

Geascendeerde Meester Moeder Maria, 11 april 2009

Kijk eens naar jezelf als moderne spirituele mensen en bevestig dan dat jullie juist het potentieel hebben om een moderne versie van de gemeenschap die 2000 jaar geleden door de eerste volgelingen van De Weg van Christus werd gevormd, te vormen nadat Jezus was geascendeerd en wij overbleven om de vlam te dragen die hij heeft gebracht. Ikzelf behoorde tot die vroege gemeenschap die de grote stromingen in het christendom nu als de gemeenschap van christenen ziet.

Maar het was natuurlijk een gemeenschap van mensen die beseften dat wij volgelingen van De Weg waren, een nieuwe weg, een universele weg. Een weg die het Jood en christen zijn, transcendeerde en elk ander etiket waar wij, menselijke wezens, zo goed in zijn om op elkaar te plakken – zoals wij destijds tegen elkaar zeiden. Want wij beseften ook dat het grootste probleem op aarde de indelingen waren. En we zagen die indelingen destijds in onze samenleving, omdat wij de indeling zagen tussen Joden en andere etnische groepen, hoewel er in de tijd niet de nationale staten waren die jullie tegenwoordig hebben.

Maar we zagen wel heel goed die indeling in stammen, in volken. En we zagen we dat wij opgeroepen werden om dat te ontstijgen, want Christus kwam ons waarachtig tonen dat achter alle indelingen, achter ALLE verdelingen in de buitenwereld, de universele waarheid bestaat: dat we allen uit dezelfde bron voortkomen. En dus moesten we onze weg terugzoeken naar die innerlijke erkenning, beseffen dat wij meer zijn dan de indelingen in de buitenwereld, meer dan de vormen in de buitenwereld, meer dan de manifestaties in de buitenwereld. Zoals deze laatste invocatie zo krachtig tot uitdrukking brengt: je bent meer dan jouw vorm in de buitenwereld.

Dit is een deel van een langere lering. Het hele dictaat kun je hier lezen.