Het wordt tijd om je creatieve kracht/macht te accepteren

Geascendeerde Meester Saint Germain, 24 december 2007

Dit is de boodschap die Jezus 2000 jaar geleden heeft gegeven. En wij, de geascendeerde meesters, wisten dat er 2000 jaar geleden heel weinig mensen waren die eraan toe waren om de totaliteit van die boodschap van Jezus te begrijpen. Maar wij weten tegenwoordig ook dat er veel mensen onder de top tien procent zijn, die wel klaar zijn om deze boodschap te begrijpen. Ze zijn eraan toe om die boodschap te belichamen en de belofte van Jezus gestand te doen dat degenen die hem geloven de werken zullen doen die hij heeft gedaan en nog grotere werken zelfs dan hij – omdat de mensheid de afgelopen 2000 jaar is vooruitgegaan in bewustzijn. En daarom het mogelijk is om zelfs nog grotere overvloed te brengen, zelfs grotere zogenaamde wonderen, dan Jezus 2000 jaar geleden.

En dus is dit de waarheid die jullie kunnen krijgen, wanneer je de vijfde straal van creatieve visie en holistische genezing echt begrijpt door een totale verandering in bewustzijn die jullie bevrijdt – die je boven de dualiteit van het mechanisatiebewustzijn van actie en reactie verheft. En daarom jullie bevrijdt om de open deur te zijn voor de Vader-Moeder God om zichzelf door jullie tot uitdrukking te brengen als die oneindige kracht die totaal één is met de liefde en daardoor een evenwichtige manifestatie naar voren brengt door de Zoon, die alle zonen en dochters van God verheft. Omdat het bewustzijn van de Zoon het leven juist als één beschouwt en het jullie mogelijk maakt om jezelf één met de Vader te beschouwen, en één met al het leven, en daardoor ziet dat jij enkel door het Al te verheffen, jezelf echt verheft.

Zodoende verzegel ik jullie in de vijfde straal van visie en genezing, doordrongen van de zevende straal van vrijheid en de hele impuls van vrijheid die ik, Saint Germain, voor deze planeet belichaam. Want IK BEN de Grote IS van Vrijheid. Daarom IS IK Vrijheid voor de aarde. En ik ben bereid om die stroom van IS aan degenen te geven die reiken naar de totale bevrijding van het mechanisatiebewustzijn die de antivrijheid is. Wees daarom verzegeld in de Vrijheidsvlam die niet door íets kan worden tegengehouden – behalve de vrije wil van het individu en de vrije wil van een maatschappij. Ik verzegel jullie in de liefde van mijn hart.

Dit is een deel van een langere lering. Het hele dictaat kun je hier lezen.