Je zit er dichter bij dan je denkt

Geascendeerde Meester Jezus, 23 december 2005

Er zijn heel veel onder jullie die er veel dichter bij zijn dan jullie denken om het bewustzijnsniveau te bereiken waarop jij het instrument kunt zijn voor de Levende Christus. Nogmaals, je hoeft niet voor een groep mensen te staan. Je kunt het Levende Woord in een gesprek met anderen spreken, dat niet een gewoon gesprek is waarin jullie het over wereldse zaken hebben, maar een bijzonder gesprek, omdat jij de Levende Christus door jou heen laat stromen. En die Levende Christus kan dan die ander transformeren, omdat de Levende Christus precies weet wat hij moet zeggen en hoe, om iemand te wekken, in welke bewustzijnsstaat hij of zij op dat moment ook is.

De Levende Christus kan iemand precies die sleutel geven die iemand nodig heeft om de volgende stap op het spirituele pad te doen, wat die ook is, wat jij vaak niet door jouw dagelijkse denkgeest weet. Als jij bereid bent het instrument te zijn, kan de Levende Christus echt door jou heen spreken en daardoor de hartvlam in iemand anders ontsteken, je kunt die herinnering wekken. En zo verspreidt de Levende Christus zich over de hele aarde – van hart tot hart.

Zo heeft het christendom zich in het begin verspreid, toen degenen die eropuit trokken en predikten niet met een geschreven boek, een Bijbelboek of een opgestelde doctrine op de proppen kwamen. Ze spraken het Levende Woord en het Levende Woord ontstak de harten voor Christus. En toen die harten ontstoken waren, kwam er een moment dat ze niet meer bang waren om de Levende Christus door zich heen te laten spreken. En daardoor kon de Christusbeweging zich als kringen in het water verspreiden, wat de enige manier is waarop het zich in die oude wereld kon verspreiden – en wat de enige echte manier is waarop het zich tegenwoordig kan verspreiden om de wereld maximaal te transformeren.

Maar hoe kan dit in jou gebeuren? Het kan slechts gebeuren als jij bereid bent jouw talenten te vermenigvuldigen in plaats van ze in de grond te begraven. En waarom zou jij je talenten in de grond willen begraven? Uit angst. Dat is de enige reden. En dus keren we nogmaals terug naar het feit dat jij je angsten onder ogen moet zien, één voor één. Je angsten onder ogen zien om de Levende Christus door jou heen te laten spreken, waardoor jij iemand anders transformeert en tijdens dat proces ook jezelf. Ik zal jou echt helpen, als jij je tot mijn hart en het hart van Moeder Maria wendt. We zullen jou helpen te begrijpen waar jij bang voor bent, waarom jij er bang voor bent en waarom jouw angst onecht is, waarom die onnodig is.

Vermenigvuldig wat je hebt gekregen
Je moet beginnen, je moet jouw talenten vermenigvuldigen, want wij hebben jullie nu een lering in de buitenwereld en voorbeelden in de buitenwereld gegeven. En we kunnen pas meer doen – wanneer jullie beslissen de stroom in de vorm van een acht te sluiten door jullie talenten te vermenigvuldigen, zodat jullie bereid zijn meer te worden en het instrument kunnen worden voor de Levende Christus.

Je kunt dit in elke situatie in het leven doen. Enkele onder jullie hebben beroepen waarin je anderen adviseert. Welnu, zouden jullie niet liever adviezen geven vanuit het niveau van de Christusgeest dan vanuit het niveau van de wereldse geest? Enkelen van jullie adviseren mensen niet in hun beroep, maar jullie gaan op andere manieren met mensen om. En jullie zullen versteld staan hoe, de Levende Christus, wanneer jullie je hart openen en, in schijnbaar gewone situaties, een klein beetje van de waarheid, met licht geladen, naar buiten brengen iemand anders transformeert. En ineens worden zij zich ervan bewust en beseffen: “Hier heb ik altijd naar gezocht, dit is het antwoord dat ik wilde.” Of ze beseffen: “Ik moet mijn leven veranderen. Ik kan zo niet doorgaan.”

En wanneer je dit ziet gebeuren bij andere mensen, zoals velen van jullie al hebben meegemaakt, zul je de vreugde voelen die ik voel wanneer de Levende Christus het hart van iemand die geïncarneerd is, mag betreden en iemand transformeren en optillen. Want waarachtig, de Levende Christus heeft maar één wens en dat is al het leven verheffen. En daarom zie je dat wanneer mensen de Levende Christus belichamen, ze allen nog maar al het leven willen verheffen. Ze zijn op dat punt van overgave aangekomen dat ze allen nog maar willen dienen en ze willen al het leven verheffen in plaats van maar één deel van het leven, namelijk zichzelf.

Maar wat weerhoudt jou ervan om ook op datzelfde punt te komen? Enkel jouw angsten, en jouw angsten zijn onecht. Dus wat jou ervan weerhoudt om te zijn wie je echt bent en uit tot uitdrukking te brengen wie jij echt bent, bestaat gewoonweg niet. En – opnieuw – wanneer je de Levende Christus dan in iemand anders ziet, verafgood die persoon dan niet. Zet hem niet op een voetstuk zoals mensen 2000 jaar lang met mij gedaan hebben en zoals mensen in bijna iedere spirituele beweging op aarde met hun leider of leiders van die organisatie gedaan hebben.

Dit is een deel van een langere lering. Het hele dictaat kun je hier lezen.