Ons potentieel om Jezus te volgen

Geascendeerde meester Moeder Maria, 27 maart 2005

En hoe moet de wereld dan gered worden? Welnu, zij wordt gered wanneer een echt lichtwezen naar de aarde komt en die bepaalde bewustzijnsstaat op zich neemt. En dan door zich het contact met zijn Spirituele Zelf eigen te maken en dat contact uit te breiden, terwijl hij in een lichaam zit en door de uiterlijke geest gedomineerd wordt, baant de levensstroom zich een weg door het oerwoud van ego-illusies. En die laat zien dat het mogelijk is om een bepaald gebrek, een bepaalde beperking, te hebben en hieraan te ontstijgen door de geest van Christus en de geest van God.

En wanneer een andere levensstroom die nog steeds vastzit, ziet dat iemand met dezelfde achtergrond, iemand die dezelfde problemen had, deze beperkingen kan ontstijgen, zal die levensstroom vaak ontwaken en zeggen: “Als hij het kan, kan ik het misschien ook.”

En dit is het principe van de Grote Witte Broederschap, “Wat één gedaan heeft, kan iedereen doen.” Wat eigenlijk zegt dat de enige manier om werkelijk te onderrichten, door je eigen voorbeeld is. En daarom is Jezus Christus geïncarneerd. Daarom ben ik als zijn moeder in dat leven geïncarneerd. Daarom zijn veel andere Lichtwezens, spirituele wezens, op aarde geïncarneerd. Zij hebben dit gedaan om aan te tonen dat het mogelijk is, ongeacht de menselijke omstandigheden of beperkingen waar een levensstroom voor komt te staan, met de kracht van God binnenin jou, het te ontstijgen.

De Goddelijke Moeder wil dat christenen vrij zijn van afgoderij van Jezus
En daarom is de verklaring van Jezus opnieuw van het allergrootste grootste belang: “Het koninkrijk van God is binnenin jou.” En daarom is het zo’n tragedie en zo’n godslastering dat juist de beweging die Jezus stichtte, zijn ware leer verdraaid heeft, de afgod geschapen heeft dat alleen Jezus het Christusschap kon bereiken. En zij hebben zelfs de leugen bedacht dat hij dat kon, omdat hij vanaf het allereerste begin God was en dus niet net zoals andere mensen werd geschapen, die louter zondaren zijn.

Dit is beslist een zware belasting voor het hart van een moeder die geen andere wens heeft dan haar kinderen van het stralende zonlicht te zien genieten. Maar wat doen zoveel van mijn kinderen? Zij zijn geprogrammeerd om te geloven dat het gevaarlijk is om naar buiten in de zon te gaan. Dus zitten ze in hun kerken en verbergen zich onder hun Bijbel die ze omhoog houden om zich tegen de zonnestralen te beschermen, die waarachtig op de rechtvaardigen en onrechtvaardigen schijnen en aan iedereen ter beschikking staan.

Met zoveel dankbaarheid luisterde ik gisteravond naar de woorden van de Schepper zelf dat dit niet meer wordt toegestaan. Omdat deze leugen, dat Jezus de enige Zoon van God is, of al God is vanaf het begin, beslist de grootste aanval op mijn zoon en zijn missie is die ooit op deze planeet is voorgekomen.

En mijn geliefden, er bestaat een subtiel onderscheid. Zeker, Jezus is God en was altijd God. Maar jullie ook. Jullie zijn uit Gods Wezen gekomen, omdat zonder hem niets werd gemaakt, dat gemaakt werd. Maar ik moet jullie zeggen dat alles in deze wereld van vorm, in het bijzonder in dit materiële universum, alles wat hier ooit is verschenen, geschapen werd en wel degelijk een begin had. Omdat de Bijbel zegt: “In het begin was het Woord en het woord was bij God en het woord was God, en zonder hem werd niet iets gemaakt, dat gemaakt werd.”

Welnu, een ding is iets wat vorm heeft. En een individueel wezen, een individuele Geestvonk, heeft vorm of anders zou het geen individualiteit hebben; het zou deel van het Al van God zijn. Dus je ziet, dat in het begin – voordat er iets gemaakt werd, voordat er een vorm door het Woord gedefinieerd werd – er niets buiten God, apart van God bestond. Alleen God bestond, dus was er geen vorm en om nu te zeggen dat Jezus nooit geschapen werd, is een complete misvatting van de fundamentele werkelijkheid van God. En om die leugen tot leer te verheffen en die zondag na zondag, eeuw na eeuw, in de kerk te prediken, is een lachertje. En wat mij betreft, ik ben blij dat dit bewustzijn niet meer op aarde wordt toegestaan.

Dit is een deel van een langere lering. Het hele dictaat kun je hier lezen.