Overwin je afgoderij van Jezus

Geascendeerde meester Jezus, 26 juli 2004

Wees bereid naar jezelf in de spiegel te kijken en te zeggen: “Is er iets in mijn menselijke bewustzijn dat in de weg staat van mijn dienstbaarheid aan God, dat in de weg staat van mijn eenzijn met God?” En dan bereid zijn toe te geven en te erkennen dat het niet de echte jij is en dat jij je ervan moet bevrijden door je eenzijn met God te bevestigen. Ik weet dat veel van jullie opgevoed zijn om een blinde verering voor Jezus Christus te hebben – dat ik zo bijzonder was, dat ik zo ver boven iedereen verheven was en daardoor dingen kon doen die niemand anders kon.

Ik zal jullie een les geven over hoe jij jouw gescheiden denkwijze en het dualiteitsbewustzijn beet kunt nemen. Je moet dat bewustzijn recht in de ogen kijken en dan moet je overwegen: “Is wat het mij vertelt logisch, is het consequent, is het echt logisch?” Dus kijk naar het idolate beeld dat het orthodoxe christendom opgebouwd heeft dat Jezus zo bijzonder was en overweeg dan mijn verklaring: “Ik zelf kan niets doen.” Waarom zou een wezen – dat zo hoog verheven is, dat zo bijzonder is, dat zo boven iedereen staat – waarom zou hij die uitspraak doen? Als hij zo groots was, dan zou hij vol zijn van het gevoel dat ‘ik de doener ben, ik de redder ben, ik deze planeet verander’. Maar dat was ik niet, omdat ik de waarheid kende. Ik zelf kan niets doen, De Vader in mij, de staat van Zijn, die doet het werk.

Dit nu is het ware innerlijke pad dat werd onderwezen tussen de regels door van het pad in de buitenwereld van de wereldreligies in de buitenwereld. En het is, zoals ik gisteren zei, het pad van eenzijn met de leraar, eenzijn met het Christuszelf, eenzijn met de IK BEN Aanwezigheid – die één met God is.

Omdat jullie de rozenkrans van Eenzijn vanaf vandaag opzeggen, zou ik jullie willen vragen jezelf te observeren en te zien wat er in je gedachten en gevoelens omgaat. Omdat die Rozenkrans van Eenzijn echt het krachtigste ritueel is dat jij je ooit kunt wensen om één met God te worden – als je bereid bent het gevoel van gescheidenheid los te laten. De Rozenkrans van Eenzijn zal alle weerstand naar boven brengen die jij in je bewustzijn hebt om jouw eenzijn met je God te aanvaarden, alle programmeringen, alle gedachtepatronen in je gescheiden geest en de leugens over gescheidenheid, die je hebt ontvangen.

Dus kijk naar jezelf en zie waar een gedachte of een gevoel zit van: “O, ik zeg deze woorden dat ik één met mijn God ben, maar het kan echt niet waar zijn, omdat …. wat voor reden ook.” Kijk naar jezelf en herken die weerstand. Als het nodig is, neem hem dan als oproep mee in de rozenkransen en de decreten, maar geef hem in de eerste plaats op. Laat hem achter.

Er is geen geweldiger gevoel op de wereld dan de wereld achter je te laten, het wereldse bewustzijn achter je te laten. En uit het massabewustzijn te stappen dat zo gevuld is met de leugens van de antichrist en het innerlijke koninkrijk te betreden en dat gevoel van eenzijn met je bron te voelen, eenzijn met iets hogers dan iets wat je ooit op aarde tegenkomt.

Om bij dat eenzijn te komen, moet je bereid zijn niet gehecht te zijn aan de dingen op deze wereld. Je moet beseffen dat de prins van deze wereld, het bewustzijn van de antichrist, altijd aanwezig is om je in de verzoeking te brengen je ergens aan te hechten. Dit is momenteel de situatie op aarde. Het zal niet altijd zo zijn – als jij durft te ZIJN in plaats van doorgaan met doen.

Jouw unieke potentieel
Jullie moeten erkennen dat ieder van jullie een unieke individualiteit, een unieke missie, heeft en een uniek geschenk aan deze wereld te geven heeft. En jullie moeten een gemeenschap creëren waarin jullie, zo hoog mogelijk, jullie individuele gaven tot uitdrukking kunnen brengen zonder dat jullie elkaar verhinderen om te Zijn wie je bent.

Het is een uitdaging. Het is een delicate uitdaging. Ja, het is een uitdaging die tot dusver door slechts weinig groepen mensen met goed gevolg is afgelegd. Ik weet echter dat jullie in dit tijdperk tegen die taak zijn opgewassen. Daarom zeg ik jullie, raak niet verwikkeld in het bewustzijn van het doen door te denken dat de wereld op jullie schouders rust en dat jullie degenen zijn die de planeet moeten redden en een of andere duisternis moeten afwenden. Onthoud altijd dat de eerste prioriteit in je leven het behouden van je eenzijn met God is, zoals de Aanwezigheid van Eenzijn en de Rozenkrans van Eenzijn zeggen.

Het is geen kwestie van een militante organisatie vormen die eropuit kan gaan om strijd te voeren tegen de krachten van de antichrist en die krachten neer te sabelen. We zijn dat punt al voorbij. Wat het verschil zal maken, is een ware gemeenschap van mensen die durven te ZIJN en die elkaar steunen in het Zijn. Dát kan de wereld veranderen. Het gaat niet om aantallen, het gaat niet om resultaten in de buitenwereld waar ik naar zoek. En het ging me 2000 jaar geleden niet om uiterlijke resultaten.

Dit is een deel van een langere lering. Het hele dictaat kun je hier lezen.