Kies voor het leven!

Geascendeerde Meester Moeder Maria, 1 juni 2004

Mijn geliefde harten, vanwege de intense programmering waar de meeste mensen gedurende vele levens aan zijn blootgesteld, kan het inderdaad enige tijd vergen voor jullie volledig het feit integreren en aanvaarden dat je werkelijk één met je God bent, dat je nooit van jouw God gescheiden bent geweest en dat je nooit van jouw God gescheiden kunt worden. Daarom, “door uw volharding zul gij uw leven verkrijgen” (Lucas 21:19 De moderne Bijbelvertaling is: Red je leven door standvastigheid!).

Ik ben op planeet aarde geïncarneerd en ik heb het zware gewicht van het collectieve bewustzijn van de mensheid ervaren, het bewustzijn dat voortkomt uit gescheidenheid, delingen en de dualiteit. Daarom weet ik hoe moeilijk het kan zijn je eenzijn op deze wereld opnieuw op te eisen, omdat jij als je deze levenspiramide beklimt die je naar dat punt van eenzijn leidt, de zwaartekracht van het massabewustzijn moet overwinnen, de zwaartekracht die gecreëerd wordt door het massabewustzijn dat door mensen en de duistere wezens die over deze planeet zwerven op zoek naar wie ze kunnen verslinden (1 Petrus 5:8), is gemaakt.

Toch weet ik ook, juist omdat ik geïncarneerd ben en die levenspiramide beklommen heb, dat het kan. Ik besef dat vele van jullie geprogrammeerd zijn een afgodsbeeld van mij en Jezus te vormen, waardoor jullie denken dat wij op een of andere manier bijzondere mensen waren die iets konden wat jullie niet kunnen. Ik vertel jullie echter dat jullie ook de levenspiramide kunnen beklimmen zoals Jezus en ik dat gedaan hebben en zoals zo vele anderen dat zowel voor als na ons gedaan hebben. En juist omdat Jezus en ik die piramide hebben beklommen, hebben wij een pad gebaand dat jullie gemakkelijker kunnen volgen en dat is werkelijk één van de betekenissen van de uitspraak: “En als ik van de aarde verhoogd wordt, zal ik allen tot mij trekken” (Joh. 12:32). Dus willen jullie Jezus alsjeblieft de overwinning van zijn missie laten behalen door hem jullie tot zich te laten trekken? Mijn geliefden, Jezus kan dit niet tegen jullie vrije wil doen, dus moeten jullie besluiten je vaardigheid te gebruiken om in zijn voetsporen te treden. Als je dit niet accepteert, waar zo vele christenen bang voor zijn, ontzeg je Jezus de overwinning van zijn missie en zijn offer aan de mensheid.

Er bestaat natuurlijk de zwaartekracht van het massabewustzijn van de mensheid dat je naar de diepten van het bewustzijn van de hel trekt. Er is echter ook een ascenderende kracht die door jullie geascendeerde broeders en zusters geschapen is, die jullie omhoog trekt naar de top van de levenspiramide. Jullie moeten kiezen welk van deze krachten je de beslissende kracht in je leven wil laten zijn. Laat jij je naar beneden trekken naar het doodsbewustzijn, of laat jij je optrekken naar het levensbewustzijn? En daarom moet ik jullie zeggen, zoals Mozes in het verleden tegen de Israëlieten heeft gezegd: “Kies het leven, kies het bewustzijn van het leven dat je leidt tot het aanvaarden van jouw eenzijn met jouw God!”

Dit is een deel van een langere lering. Het hele dictaat kun je hier lezen.