Het is de bedoeling dat wij leraren worden

Geascendeerde Meester Jezus, 19 augustus 2003

Ik wil graag dat je bent wie je bent. Ik kwam naar de aarde om het voorbeeld te geven dat een menselijk wezen, dat zich in een fysiek lichaam bevindt, de Levende Christus op aarde kan zijn, wat de krachten van deze wereld ook zeggen of doen. De krachten van deze wereld probeerden mijn fysieke lichaam te doden en dachten dat ze mijn leer konden vernietigen.

Het was niet zo gemakkelijk om mij te doden. Dus wat was hun enige optie na mijn opstanding? Dat was mijn voorbeeld doden, mij op een voetstuk plaatsen, zodat niemand in mijn voetstappen durft te treden en dat zij zichzelf net als mij als een Christuswezen konden beschouwen.

Begrijp je wat ik zeg? Begrijp je echt de innerlijke betekenis van deze woorden? Er IS maar één weg en dat is de innerlijke weg. Op een bepaald niveau heeft de ziel een leer van buitenaf nodig: zij moet die leer volgen. Dit is allemaal juist en goed omdat de ziel bescherming nodig heeft, ze heeft een ankerpunt nodig. Maar op een hoger niveau moet de ziel die lering uit de buitenwereld ontgroeien. De ziel moet het ware pad van de geascendeerde meesters volgen, dat wij al eonen lang op deze planeet hebben gebracht.

En die ware weg is:
Je neemt de lering tot je.
Je verwerkt de lering.
Je wordt de lering.
En dan word JIJ de leraar. Jij wordt de volgende leraar die getuigt van de waarheid van die weg.

Dit is je roeping. Wij, de geascendeerde meesters, hebben vele organisaties gesponsord om de ware leringen over de innerlijke weg naar buiten te brengen. Maar ons doel is nooit geweest studenten te maken die eeuwig student en volgeling blijven. Ons doel is altijd geweest je tot de meester te laten opgroeien die je waarachtig bent en die meester die je bent te belichamen.

De enige leer die de geascendeerde meesters ooit hebben gegeven, is de boodschap over de innerlijke weg. Het is door vele uiterlijke leringen en kerken en organisaties verwoord. Het is in vele vermommingen tot uitdrukking gebracht. Maar er is slechts één leer.
Er is slechts één waarheid.
Er is slechts één pad.
En dat is de innerlijke weg om alles te worden wat je bent.

Dit is een deel van een langere lering. Het hele dictaat kun je hier lezen.