Was het leven van Jezus een mislukking?

Geascendeerde Meester Jezus, 13 juni 2010

Dus ik weet natuurlijk hoe het is om spiritueel te zijn, een visie te hebben dat er beter mogelijkheden zijn, maar het voelt alsof jij – iedere keer dat jij probeert jezelf en jouw potentieel tot uitdrukking te brengen – tegen een muur aanloopt die je niet kunt verplaatsen. Je hebt het gevoel dat andere mensen zo’n gesloten geest hebben, de maatschappij zo gesloten is, dat niets de weerstand die jij voelt, kan doordringen. Mijn geliefden, er waren tijden tijdens mijn driejarige missie in Palestina dat ik op de rand van wanhoop balanceerde. Ze zijn niet allemaal opgetekend; alleen de nacht in de Tuin van Gethsémané wordt in de Bijbel vermeld. Maar er waren andere momenten, andere situaties die daar op leken, zodat ik het uitschreeuwde, omdat ik die frustratie voelde, omdat ik wist dat de mensen bevrijd konden worden door van gedachten te veranderen, maar toch voelde dat zij niet bereid waren om zelfs maar te overwegen om van gedachten te veranderen.

Dat kan een overweldigend gevoel zijn, toch? En ik kom jullie wat vergelijkingsmateriaal geven. Want als je het leven van Jezus bekijkt, kun je – vanuit een bepaalde hoek – de gebeurtenissen in de buitenwereld bekijken en dan zou je dat leven als mislukt kunnen beschouwen. Per slot van rekening werd ik als een gewone misdadiger gedood zonder op het fysieke vlak ook maar iets bereikt te hebben. Er was eigenlijk geen organisatie, slechts een groep mensen die naar mij geluisterd had, maar die toen ik vertrok in een chaotische staat achterbleven en niet wisten wat ze daarna moesten.

Vervolgens kun je zien hoe zij er toch in slaagden om een beweging te vormen die op den duur groeide, maar – toen die beweging de officiële staatsreligie van het Romeinse Rijk werd – werden de oorspronkelijke leringen en het voorbeeld dat ik had gesteld, vervolgens vervormd en op hun kop gezet. En dus volgen ze niet de echte Jezus, zelfs al is het christendom tegenwoordig een zogenaamde grote religie met enkele miljoenen volgelingen, maar een verkeerd beeld van een valse Christus, dat door de krachten van de antichrist in het leven werd geroepen. Dus je zou kunnen zeggen: “Wat is er dan bereikt in die 2000 jaar sindsdien ik op aarde rondliep?” Maar je kijkt nu naar de buitenkant, met het menselijke oog. Jullie kijken naar fysieke gebeurtenissen en jullie denken dat er fysieke veranderingen tot stand moeten komen.

Een donkere wolk boven de aarde
Welnu, als je de diepte ingaat, zie je in feite dat er veel veranderingen door het christendom tot stand zijn gekomen, of liever de denkwijze, waar sommigen zich in ieder geval op afgestemd hebben. Maar wat ik tegen jullie wil zeggen, gaat over wat er op innerlijk niveau gebeurt. Als je in staat was om met mij mee te gaan en vanuit het geascendeerde perspectief naar de aarde te kijken, zou je in staat zijn te zien wat er is gebeurd op het niveau van zuivere energie, op het niveau van het bewustzijn. En dan zou je zien dat er in de millennia en eeuwen voor mijn geboorte op het fysieke vlak, wel een heel donkere wolk boven de aarde hing. Die vormde bijna een korstige schaal die de mensen niet konden breken. Het was heel moeilijk voor mensen om door die schaal heen te breken en enig contact met hun IK BEN Aanwezigheid of het geascendeerde niveau van bewustzijn te krijgen.

Maar door mijn fysieke incarnatie begon die schaal scheuren te vertonen en af te brokkelen. En de laatste 2000 jaar is deze impuls versterkt door de vele spirituele mensen die ook op aarde geïncarneerd zijn. En of dat nu christen waren of niet, zij hebben ook een bijdrage geleverd – alleen al door hun aanwezigheid – om die schaal open te breken. En dan begrijp je dat de meesten van jullie bijna voortdurend in die 2000 jaar geïncarneerd zijn en daarom deel hebben uitgemaakt van dit proces.

Als je op de diepere niveaus kijkt, zie je dat – zelfs als je naar de gebeurtenissen in de buitenwereld kijkt en ziet dat de aarde nog steeds ver van de Gouden Eeuw vandaan is – op innerlijk niveau het werk dat tijdens het Vissentijdperk gedaan moest worden, in feite klaar is. En daarom is het nu mogelijk dat een kritieke massa van de mensheid contact kan maken met het spirituele rijk. En daarom bestaat het potentieel om de verschuiving te maken naar het Gouden Eeuwbewustzijn. Deze omslag kan veel sneller plaatsvinden dan wanneer het proces deze 2000 jaar niet had plaatsgevonden.

Als ik niet geïncarneerd was, zou het helemaal niet gebeurd zijn. Als jullie en vele anderen niet geïncarneerd waren, zou de aarde nog steeds op een niveau zijn, waarop het moeilijk voor de meerderheid van de bevolking was om echt spiritueel contact te maken. Je zou naar je eigen leven kunnen kijken en je afvragen: “Heb ik het verschil gemaakt, maak ik verschil?” Maar jij maakt wel degelijk verschil.

We hebben het hier niet over fysieke veranderingen of een organisatie in het leven roepen die heel veel mensen trekt. Waar heb ik het eigenlijk over? Ik heb het over wat andere meesters gezegd hebben: geef mensen een referentiekader. Geef mensen een demonstratie dat je in een bewustzijnsstaat bent die hoger is dan de normale bewustzijnsstaat, die hoger is dan hun eigen staat. En dan geef je hen een referentiekader dat er meer in het leven is dan wat zij ervaren in hun huidige bewustzijnsstaat. En dan geef je hen een keuze, een echte keuze.

Begrijp jullie het: Wij, de geascendeerde meesters, zijn niet echt op zoek naar fysieke veranderingen – we proberen eerst een verandering in bewustzijn te bewerkstelligen. We proberen mensen niet een Gouden Eeuw op te dringen. We proberen hen de grootst mogelijke kans te geven om ervoor te kiezen om het Gouden Eeuwbewustzijn in te gaan – en dan zal het Gouden Eeuwbewustzijn door die verandering in bewustzijn worden gemanifesteerd. Maar wij weten – en jullie dienen te weten – dat dit moet gebeuren door vrije keuzes. Dit kan niet afgedwongen worden, want dat tart de hele bedoeling van het scheppen.

Dit is een deel van een langere lering. Het hele dictaat kun je hier lezen.