Jouw Aanwezigheid delen

Geascendeerde Meester Jezus, 13 juni 2010

Toen ik op aarde in Palestina was, kwam ik vaak mensen tegen die – wanneer ze mij hoorden spreken – mijn aanwezigheid, mijn vibratie, voelden. En daarom werden ze opgetild naar een hernieuwd contact met eigen hogere wezen. Dit wordt niet in de Bijbel beschreven, want hoe kun je dit zelfs met woorden beschrijven. Veel van deze mensen werden geen deel van de Christelijke beweging. Veel van hen gingen weg, maar hun leven kreeg een nieuwe richting, alleen omdat ze mij eenmaal waren tegengekomen. En daarom gingen ze weg en hoewel ze niet deel van de Christelijke beweging werden in uiterlijke zin, werden ze een deel van de Christelijke beweging in innerlijke zin. Want bij de Christelijke beweging gaat het niet om leden werven voor een organisatie in de buitenwereld, maar om die opwaartse beweging te vormen door het bewustzijn van mensen te verhogen, een impuls die zich als ringen in het water van het collectieve bewustzijn verspreidde.

Dit hebben jullie gedaan en dat kun je zelfs nog meer doen door je bewust te worden van de noodzaak om jouw Aanwezigheid te delen bij alles wat je doet. Deel die Aanwezigheid, wanneer je maar mensen ontmoet,. Bied een alternatief voor de op dwang gebaseerde denkwijze of de op angst gebaseerde denkwijze. Toon mensen dat jij niet gevangen zit in die gedachtegang. En dan kun je het leven van iemand anders in een seconde wijzigen, alleen al door hen jouw vibratie te laten voelen. En daardoor wekt die ontmoeting iets in hen, omdat ze dan die vibratie beginnen te voelen van hun eigen hogere wezen en voelen dat zij vormloze wezens zijn – die ze niet aan vorm gebonden zijn, omdat ze hebben gezien dat jij niet aan vorm gebonden bent. En daardoor wordt dat bewustzijn in hen aangewakkerd, dat zij ook het potentieel hebben om de beperkende vormen, waarin ze zolang geleefd hebben, te overstijgen.

Dit is jullie grootste potentieel; dit is je grote dienstbaarheid. Word je er meer van bewust! Durf te erkennen dat je wel wat bereikt hebt op het spirituele pad, dat je al wat contact hebt gemaakt met je hogere wezen, dat je wel een geschenk van de Geest hebt dat door God door jou kan worden gegeven – wanneer jij je er bewust van gewaar bent dat jij de open deur bent, wanneer je accepteert dat jij de open deur bent.

Ga de mensen niet tegemoet met de intentie om hen van gedachten te laten veranderen of hen een bepaalde lering te laten geloven. Ga hen enkel tegemoet met de bedoeling om jouw Aanwezigheid met hen te delen en laat het dan aan de Geest over hoe dat moet gebeuren. Wees bereid om de open deur te zijn, zelfs als je niet weet hoe jouw IK BEN Aanwezigheid zich door je tot uitdrukking brengt. Leg je IK BEN Aanwezigheid geen beperkingen op, volgens wat jij denkt dat gepast of zelfs spiritueel of acceptabel voor hen is. Durf de Aanwezigheid in actie te zijn, wat die Aanwezigheid misschien ook door jou tot uitdrukking brengt. Dit is het teken van de waarachtige Christuswezens; je hebt geen van te voren bepaalde, van te voren bedachte, intentie of mening. Jij bent de open deur. Jij bent een helder vensterruit, waardoor het licht van de Zon van jouw Aanwezigheid kan schijnen. Dit is de ultieme dienstbaarheid.

Ik zeg niet dat je moet preken of ideeën delen; ik zeg: formuleer geen intentie of een plan met je dagelijkse denkgeest. Geef die structuren in jouw geest op. Gebruik de kosmische sloopkogel van Kuan Yin om die structuren te vernietigen – en laat dan de Geest slechts stromen. Enkel jouw ego heeft structuur nodig, omdat structuur de illusie van continuïteit geeft – en wat de illusie van zekerheid of veiligheid geeft. Jouw vormloze geest, jouw bewuste zelf, heeft geen structuur nodig. Wanneer het zichzelf erkent als vormloos wezen, dan is het bereid om met de Geest mee te stromen, mee te gaan met de Rivier van Leven, waar hij jou ook heen brengt.

Dus wees welgemoed, want je hebt de gunst van God verworven. Het is zeker het grote genoegen van de vader om jou het koninkrijk te geven – wanneer je de structuren maar loslaat die voorkomen dat het zich in jullie leven manifesteert. En dus kom ik jullie, die deel hebben genomen aan deze conferentie, deelnemen aan de AskRealJesus website en de opwaartse impuls die gecreëerd wordt door de miljoenen mensen die de leringen bestudeerd hebben en die de rozenkransen opzeggen en aanroepen doen, ik kom jullie zeggen dat jullie de talenten die aan jullie gegeven zijn, hebben vermenigvuldigd en daarom kan ik met vreugde en dankbaarheid zeggen: “Goed gedaan, gij goede en getrouwe dienaar. Je bent getrouw geweest in kleine dingen, kom nu in de vreugde van de Heer en we zullen zien wat de komende tijd nog meer door jou heen kan worden gegeven.”

Ik kwam om vreugde op de wereld te brengen. Jullie kwamen om vreugde op de wereld te brengen. Dus BEN IK de vlam van vreugde voor planeet aarde. Durf één te zijn met die vlam van vreugde, als jij je geroepen voelt om vreugde op de wereld te brengen. En dan zal ik Boven en jij beneden inderdaad de vreugde brengen die de ondergang en het verderf zal verdrijven en de Gouden Eeuw van vrijheid inluiden.

Want hoe kun je geen vreugde voelen, als je vrij bent? En wanneer je vreugde voelt, hoe kun je dan niet vrij zijn? Want enkel in vrijheid schuilt vreugde, maar je bereikt vrijheid alleen maar door vreugde. Want de 6e straal komt voor de 7e, en je krijgt geen vreugde als je denkt dat je vrij moet zijn om vrolijk te zijn. Je moet beseffen dat eerst vreugde komt, want vreugde komt wanneer jij vreugde voelt hoe de omstandigheden in de buitenwereld ook zijn. En wanneer je beseft dat jouw vreugde niet van omstandigheden in de buitenwereld afhangt, dan ben je vrij van die omstandigheden in de buitenwereld. Want dan ben je van gedachten veranderd, dan besef je dat geen enkele vorm het vormloze kan aantasten.

En dit is de ware vreugde van God, de ware vreugde van de Geest die IK BEN.

Dit is een deel van een langere lering. Het hele dictaat kun je hier lezen.