Jezus heeft het recht om tegenwoordig te spreken

Geascendeerde Meester Jezus, 3 januari 2011

Ik ben de geascendeerde meester Jezus Christus en ik had natuurlijk het recht om 2000 jaar geleden te incarneren en ik heb natuurlijk het recht om vandaag door een fysieke boodschapper te spreken. Er zijn veel – geïncarneerde en niet geïncarneerde – wezens die mij dat recht zouden willen ontzeggen, het recht van de Christus om te incarneren, om naar de materiële wereld toe te gaan en het licht van Boven te brengen door de open deur te zijn.

Ze willen niet lastig gevallen worden. Zij geloven – in hun spirituele arrogantie – dat ze deze planeet op een of andere manier bezitten, in ieder geval in het materiële rijk. Maar ze hebben dat niet in bezit, want alles op aarde is onderworpen aan de vrije wil. Er is een collectieve vrije wil, maar er bestaat ook een individuele vrije wil. De planeet kan natuurlijk niet hoger stijgen dan de collectieve vrije wil. Maar een individu heeft het recht om die collectieve wil te ontstijgen. En dus heeft het individu het recht om Christusschap te verwerven, dat Christusschap tot uitdrukking te brengen en ook de open deur te zijn om de Levende Christus door zichzelf tot uitdrukking te brengen. Dit is een recht dat nooit kan worden afgenomen, met hoeveel plannetjes of filosofieën de gevallen wezens ook aankomen.

Ze hebben – vanaf het begin na hun neerdaling op deze planeet – geprobeerd te voorkomen dat een individu het niveau van Christusschap en hoger zou halen. Ze hebben, in talloze gevallen, succes gehad door óf de mensen te intimideren om zelfs niet eens te proberen hun Christusschap tot uitdrukking te brengen, of hen fysiek te verhinderen dat te doen, door myriaden plannen die ze hebben bedacht. Desondanks blijft het een eeuwig recht van het individu om Christusschap te manifesteren en de open deur te zijn voor de stroom van de Geest.

Dit is een deel van een langere lering. Het hele dictaat kun je hier lezen.