Wees Spiritueel, hoe het er in de Buitenwereld ook aan toegaat

ONDERWERPEN: Jezus was geen beroemdheid – Kijk verder dan de omstandigheden in de buitenwereld – Niets wat jij ‘doet’, maakt het verschil – Europa is een essentiële sleutel om wereldvrede te brengen

Geascendeerde Meester Moeder Maria, 30 september 2006

Mijn geliefde harten, Ik ben Maria, de Moeder van al het leven. Want ik ben één geworden met de vlam van de Goddelijke Moeder die natuurlijk al het leven in de materiële wereld en het leven in het spirituele rijk omvat. Ik kom met een boodschap van vrede, liefde en dankbaarheid. Want wij, de geascendeerde meesters, zijn natuurlijk dankbaar dat jullie hier bij ons gekomen zijn. Het lijkt misschien alsof wij elkaar op vreemde plaatsen ontmoeten – op deze plek in Zweden. Maar denk eens aan de omstandigheden die Jezus en zijn discipelen vele jaren geleden meemaakten toen ze over de stoffige wegen van het oude Palestina liepen. Veel christenen zijn opgegroeid met een heel vervormd beeld van Jezus en zijn imago, denkend dat er grote roem, faam en fortuin bestond en dat Jezus net zo werd behandeld als de beroemdheden die jullie tegenwoordig hebben.

De realiteit was heel anders. Want Jezus bleef niet lang genoeg op aarde om een beroemdheid, wat jullie er tegenwoordig onder verstaan, te worden. Hij was niet buiten de grenzen van Palestina bekend. En zelfs in Palestina kenden niet veel mensen hem, noch werd hij vereerd, zoals hij tegenwoordig door de christenen vereerd wordt. Hij werd per slot van rekening in een kribbe geboren. En hoe kwam dat? Dat was om mensen de allerbelangrijkste waarheid te tonen, dat niet de manier waarop de dingen de uiterlijke zintuigen of de dagelijkse denkgeest toe lijken, belangrijk is. Wat wel belangrijk is, is wat niet gezien wordt met de zintuigen, maar wat jullie in je hart kunnen voelen en ervaren. Dat telt. Dat is alles wat telt. En dusr proberen wij altijd de spirituele mensen te helpen inzien dat de uiterlijkheden uiteindelijk niet echt zijn, dat de uiterlijke schijn niet permanent is en dat zij natuurlijk niet de baas zijn over jouw geest – tenzij jullie je geest laten vereenzelvigen met de uiterlijke omstandigheden, zelfs met je ego zelf.

Kijk verder dan de omstandigheden in de buitenwereld
Dus je begrijpt dat de oproep aan de spirituele mensen is altijd spiritueel te zijn ondanks de uiterlijke omstandigheden die ze in hun persoonlijke leven, of op de planeet als geheel, tegenkomen. Het spirituele pad, het echte spirituele pad, is geen kwestie van faam of fortuin in de buitenwereld vergaren of de status van beroemdheid krijgen die sommige kerkleiders en priesters trouwens wel bereikt hebben. We willen niet dat onze echte dienaren beschouwd worden als beroemdheden of verafgood worden. We willen niet dat onze echte dienaren zich boven anderen stellen. Want wat is de bedoeling?

De bedoeling, de ware bedoeling, van al onze dienaren is mensen te tonen dat er meer in het leven is dan de omstandigheden in de buitenwereld en dat zij zich niet hoeven te laten bepreken, of tegen te laten houden, door de materiële omstandigheden die ze tegenkomen, zelfs niet door de psychologische omstandigheden in hun eigen psyche – maar dat je deze uiterlijke omstandigheden kunt transcenderen, hoe ze er ook uitzien. En dat je meer kunt worden, omdat de echte jij, wat ik de Bewuste Jij heb genoemd, meer is dan welke omstandigheden in de buitenwereld ook, meer dan jouw ego, meer dan je persoonlijkheid in de buitenwereld.

Jij bent geen menselijk wezen. Jij bent geen levend stuk vlees. Jij bent een vonk van de vlam van God. Een individuele geestvonk die het potentieel heeft één te worden met het Al van Gods wezen. En toch ben je in een fysiek lichaam op aarde. Dus sta je voor de uitdaging om de kennis dat je een spiritueel wezen bent, in evenwicht te brengen met de praktische werkelijkheid van elke dag die je op deze planeet tegenkomt. En dit, mijn geliefden, is een uitdaging die iedereen die van de aarde geascendeerd is, onder ogen heeft moeten zien. Jezus en ik zijn het tegengekomen. En we hadden het soms net als jullie heel erg moeilijk om de dagelijkse realiteit in evenwicht te brengen met onze spirituele visie en doelen.

Mijn geliefden, dat hoort erbij. En ik wil niet graag dat jullie gefrustreerd raken en denken dat jullie spiritueler moeten worden, dat jullie zus of zo moeten doen, waardoor jullie jezelf frustreren en jezelf op de kop geven, omdat je niet genoeg doet. Want echt waar, we hebben dat zelf ook gedaan. We hebben veel spirituele mensen dat zien doen. Maar in deze tijd, dit tijdperk van Vrijheid, willen wij graag dat veel mensen dit ontstijgen, boven dat gevoel uitstijgen dat het niet genoeg is, dat je niet genoeg doet.

Niets wat jij ‘doet’, maakt het verschil
Maar ik zeg dat als je Bent wie jij bent, dat dan genoeg is. Want door hier beneden te Zijn wat je Boven al bent, zelfs wanneer jij jouw dagelijkse dingen doet, kun jij het Licht uitstralen. En het is natuurlijk het Licht dat het grootste verschil maakt. Ik zeg niet dat je niet de onvolmaaktheden en de verkeerde overtuigingen bloot moet leggen op deze planeet. Ik zeg niet dat je niets moet doen om vrede tot stand te brengen. Desondanks realiseert de verstandige student zich dat jij niets zou kunnen doen om uiteindelijk het verschil te maken.

Omdat wat uiteindelijk het verschil zou maken, Zijn is. Het Licht van God door je lagere wezen laten stromen in alle aspecten van jouw leven. Dat zal het kritieke verschil op aarde uitmaken. En dus willen wij niet dat jullie gefrustreerd raken en het gevoel hebben van ‘ik moet meer doen’, zodat jullie in een gemoedstoestand komen van altijd achter de trein aanhollen en de trein rijdt het station al uit en je kunt hem nooit helemaal inhalen. En dan krijgen sommige mensen, tegen het eind van hun leven, het gevoel dat het perron waarop ze aan het rennen zijn ophoudt en ze de trein nog steeds niet hebben gehaald. En dan raken ze nog meer gefrustreerd en proberen ze nog sneller te rennen.

Als ik het zou kunnen, dan bevrijdde ik jullie van die denkwijze, die alweer een subtiele intrige van je ego is. Jullie ego wil niet dat jullie het spirituele pad ontdekken. Maar wanneer hij je niet kan tegenhouden, zal hij je spirituele pad in één grote frustratie veranderen, waardoor jij het gevoel krijgt dat je er altijd achteraan holt en het nooit genoeg is. Dus mijn geliefden, laat jezelf weten, beseffen, dat Zijn genoeg is. En richt je dan op dat innerlijke contact van Zijn, contact met jouw hogere Zelf, contact met de geascendeerde meesters, wie je het naast aan het hart ligt.

En laat dan wat je doet uit jouw geconcentreerdheid op het Zijn stromen – en op die manier zal je doen en laten in evenwicht zijn. En dan zal jij niet het werk doen; het zal de Vader binnenin jou zijn: de Godvlam in jou doet het werk. En dan ken je de waarheid dat de mensen onmogelijk vrede op de wereld kunnen creëren. Maar met God, met jouw Godvlam, is natuurlijk alles mogelijk. En dat is de sleutel.

Europa is een essentiële sleutel om wereldvrede te brengen
Europa is natuurlijk een essentiële sleutel om wereldvrede tot stand te brengen. Maar het kan pas gebeuren als de duistere energie die door de twee eerste wereldoorlogen, en zoveel andere oorlogen, werd opgewekt, verteerd is door de vlam van vrede. Want dan pas zullen de Europese naties en de Europese volken in staat zijn naar hun verleden te kijken.

Dan pas zullen zij in staat zijn naar het verleden te kijken zonder overmand te worden door de emotionele pijn van wat er gebeurd is. En pas wanneer ze zonder pijn naar het verleden kijken, zullen ze in staat zijn dat te analyseren en het gedachteproces, zelfs de gebeurtenissen, die tot de oorlogen geleid hebben, begrijpen. En dan kunnen zij zich bevrijden van de denkwijze en daarna de kracht worden die de kennis van vrede verspreidt, de realiteit van vrede, de waarheid van vrede tot in alle hoeken van de aardbol. Zoals het nu staat, is de Verenigde Staten – die de belangrijkste kracht voor wereldvrede had kunnen zijn en zou moeten zijn – niet in staat die rol te vervullen, omdat ze nog te veel in het zwart-wit denken zit. Dit wordt niet enkel beperkt tot de huidige regering, maar zelfs voor een groot deel tot de mensen – wat de reden is waarom deze regering gekozen werd.

Dus je ziet in Europa een verzachting komen in het zwart-wit denken dat helaas momenteel vervangen is door het grijs denken, zoals Jezus heeft uitgelegd. Maar we zien het potentieel dat Europa sneller uit het grijs denken kan komen dan de Verenigde Staten. En daardoor is het onze hoop dat de mensen de waarheid over oorlogen beseffen, de psychologie van oorlogen en dan zeggen: “Genoeg is genoeg! We hebben twee wereldoorlogen meegemaakt op dit werelddeel en we weten dat de derde keer geen scheepsrecht is. En we zijn vastbesloten niet weer een wereldoorlog op dit werelddeel mee te maken. In feite zijn we vastbesloten om nergens zoiets te laten beginnen, ook niet in het Midden-Oosten.”

Dit kan zeker gebeuren. En het kan allengs gebeuren. En daarom zeg ik nogmaals: “Wees in Vrede!” Want door in vrede te zijn, kun je de open deur zijn voor het Licht van Vrede om die energie te verteren die door de vele oorlogen op dit werelddeel is opgewekt. En dat is de sleutel om een opwaartse cyclus om het bewustzijn in dit werelddeel te verhogen. En dat is de sleutel om aan een opwaartse cyclus te beginnen om het bewustzijn te verhogen dat tot verlichte daden leidt die gebaseerd worden op vrede, gebaseerd worden op het brengen van vrede, in plaats van toe te laten dat de oorlogskrachten naties blijven manipuleren met conflicten die nooit echte conflicten waren en nooit van enige betekenis waren en nooit de kans hadden om de oorlog te zijn die aan alle oorlogen een eind maakt, zoals sommige misleidende mensen de Tweede Wereldoorlog genoemd hebben. Het enige wat aan alle oorlogen een eind kan maken, is dat mensen weigeren te vechten, weigeren met geweld op het geweld te reageren en besluiten de andere wang toe te keren – en degenen aan te vechten die oorlogen aanmoedigen, waar je ze ook maar tegenkomt.