Het wordt Tijd dat jij jouw Hart zuivert

ONDERWERPEN: De brede weg naar vernietiging – God eist geen bloedoffers – Je hartchakra, je drievoudige vlam en de Geheime Kamer van het Hart – Het belang van evenwicht – Jouw energieveld en de Kundalini-energie – Een hogere lering over chakra’s – Overwin je angsten – Alleen het volmaakte concept is echt

Geascendeerde meester Moeder Maria, 16 april 2006

Mijn geliefde harten, ik kom met vreugde bij jullie in de Geest van Pasen dat elk jaar banden met harmonieuze, liefdevolle en optimistische energie op deze hele planeet losmaakt. Want omdat mensen hun aandacht richten op de wederopstanding van onze geliefde Jezus, stemmen ze hun wezen af – hoewel veel mensen zich daar niet bewust van gewaar zijn – op de Geest van de Wederopstandingsvlam waar Jezus helemaal in gehuld was en zijn wederopstanding tot stand bracht.

Daardoor nemen de mensen die hun aandacht op deze gebeurtenis richten, deze gedenkwaardige gebeurtenis in de wereldgeschiedenis – in overeenstemming met de openheid van hun hart en de volwassenheid van hun wezen – een kleine portie van die Wederopstandingsvlam en de Geest van Wederopstanding in zich op. En dan glanst hun aura, hun energieveld een beetje helderder. En wanneer je naar de aarde kijkt vanuit het geascendeerde perspectief zie je lichtvlekjes die op vele plaatsen samensmelten om een prachtig lichttapijt te vormen, een kantwerk van licht dat de planeet omhult.

Rond Pasen in het bijzonder wordt het licht dat wordt losgelaten, gecombineerd met een groter licht dat geproduceerd wordt door degenen die mijn rozenkransen zo trouw opzeggen, vooral de laatste invocatie van de Eeuwige Stroom. Daardoor krijg je een vermenigvuldiging van de Wederopstandingsvlam die in verhouding staat tot het licht van deze laatste rozenkranswake. En ik kan je ervan verzekeren dat dit een tapisserie van een schoonheid vormt die alle schoonheid van deze wereld te boven gaat.

Ik wilde echt dat ik de schoonheid van die tapisserie vol leven, die verborgen zit achter de oppervlakkige verschijnselen die jullie in jullie dagelijks leven op aarde tegenkomen, op jullie kon overbrengen. O, als je eens kon zien hoe de aarde eruit ziet vanuit het geascendeerde perspectief, dan zou je weten dat hoewel er nog holen met geconcentreerde duisternis op deze planeet over zijn, we echt in een spiraal zitten die onvermijdelijk tot de wederopstanding van de planeet zelf leidt, zodat ze naar een nieuwe spirituele cyclus zal opstijgen, een nieuw tijdperk dat waarachtig het potentieel heeft om de Gouden Eeuw te worden die zowel Jezus, Saint Germain El Morya en ik voor deze planeet voor ons zien.

Mijn geliefden, ik weet dat wanneer je naar het leven op de aarde kijkt vanuit jullie perspectief je te maken hebt met een bewustzijn dat overal zo op deze planeet domineert, namelijk het dualiteitsbewustzijn, het moeilijk kan zijn die hoop op de wederopstanding te zien, zowel op persoonlijk als planetair niveau. Ik weet hoe het voelt, want ik voelde mij natuurlijk ook belast toen ik daar bij het kruis stond waar Jezus aan hing, bijna helemaal bedekt met bloed, en er heel erg vertwijfeld uitzag toen hij uitriep: “Mijn, God, mijn God, waarom heb je mij verlaten?”

Maar ik moet je zeggen dat ik mij niet door mijn gevoelens liet meeslepen om tot negativiteit of iets dergelijks te vervallen. Want het was mijn taak om het volmaakte concept voor Jezus te handhaven tot het moment dat hij de geest gaf – en zelfs daarna, tot het moment van zijn wederopstanding en ascensie later. Daardoor was er een hoger deel in mijn wezen, hoewel een deel van mij reageerde zoals elke normale moeder zou reageren – die haar zoon gemarteld en aan het kruis genageld ziet – dat nooit één keer aan het wankelen werd gebracht om het volmaakte concept van de overwinning van Jezus op de laatste vijand die de dood heet, te zien.

De brede weg naar vernietiging
Mijn geliefden, iedere Pasen zijn er trouwens mensen die terugdenken aan hoe ik me moet hebben gevoeld toen ik Jezus tegenkwam op weg naar Golgotha en later aan de voet van zijn kruis stond en hem zag sterven. Iedere Pasen voel ik de uitstorting van liefde en mededogen die zoveel mensen voelen wanneer ze dit scenario opnieuw opvoeren of erover nadenken. Veel van die mensen zijn moeders die denken aan hoe zij zich zouden hebben gevoeld als hun eigen zoon zo werd behandeld. En daardoor sturen ze mij een golf van mededogen. En hoewel ik hun liefdevolle hart waardeer, moet ik jullie zeggen dat ik veel meer mededogen met jullie allen voel, die nog steeds geïncarneerd zijn en die nog vastzitten in het dualiteitsbewustzijn.

Ik voel mededogen voor de vele christenen in het bijzonder die nadenken over de dood van Jezus en mijn eigen smart. Maar ze begrijpen niet dat die gebeurtenissen zolang geleden hebben plaatsgevonden en dat zowel Jezus als ik zijn nu geascendeerde wezens die bevrijd zijn van de pijn van het dualiteitsbewustzijn en het menselijke ego. Daardoor hebben we onze onsterfelijke vrijheid verworven en we hebben geen mededogen of medeleven van menselijke wezens nodig. In tegendeel, de menselijke wezens hebben ons mededogen nodig, want jullie zitten nog vast – vast in het dualiteitsbewustzijn van het menselijke bewustzijn, omdat jullie nog niet de laatste vijand, die de dood heet, hebben overwonnen. Dit is waarlijk de spirituele dood die door het ego wordt veroorzaakt, de illusie van gescheidenheid van God die mensen ertoe brengt de verkeerde weg te bewandelen, de weg die de mens goed toe lijkt, maar waar aan het eind de dood wacht.

Daarom moet ik jullie zeggen dat er zo veel mensen op deze planeet zijn die het verkeerde pad naar de dood bewandelen. En echt, dit is reden tot compassie van ons allemaal in het geascendeerde rijk. Ik moet jullie zeggen dat de weg die de mens goed toe lijkt, de weg is die Jezus de brede weg heeft genoemd, de brede poort die tot vernietiging leidt. Wat is die brede weg? Er zijn veel christenen die geloven dat de brede weg elke religie is op die van hen na, zelfs op die van hun eigen specifieke tak van het christendom na.

Maar ik moet jullie zeggen dat dit niet zo is. De brede weg die naar vernietiging leidt, wordt niet simpelweg door mensen gevolgd die niet religieus zijn of die niet tot het christendom behoren, of zelfs een andere specifieke religie. De brede weg die tot vernietiging leidt, wordt daadwerkelijk gevolgd door veel mensen die zichzelf als zeer religieus beschouwen en die trouw naar de kerk gaan, naar elke willekeurige kerk waar ze profeteren dat ze de enig ware kerk zijn en de enige weg naar verlossing. De waarheid over religie op deze planeet is helaas dat religie zo zwaar beïnvloed is door de dualiteit van het menselijke ego en de subtiele illusies van de geest van de antichrist, dat bijna iedere religie op deze planeet de brede weg is geworden die tot vernietiging leidt.

Deze brede weg is het pad dat mensen laat geloven dat ze kunnen worden gered, dat ze het koninkrijk van God kunnen ingaan, dat ze het eeuwige leven kunnen bereiken zonder juist die ene conditie te overwinnen die ervoor heeft gezorgd dat ze in de allereerste plaats van dat eeuwige leven, van Gods koninkrijk, werden gescheiden. Die conditie is natuurlijk het menselijke ego dat door jouw afscheiding van God wordt geboren.

Onze God eist geen bloedoffers
Zodoende is het een triest feit dat de meeste religies op deze planeet – tenminste in hun belangrijkste versies – de brede weg presenteren die naar vernietiging leidt. Ze beloven je dat als je hun aanwijzingen opvolgt, jij gered kunt worden zonder het ego op te geven, zonder te zoeken naar de balk in je eigen oog en hem eruit te trekken. Ach mijn geliefden, dit is zo‘n subtiele illusie en het is zo gemakkelijk voor het ego van de mensen om ze in die illusie te laten geloven.

Veel mensen die de leringen hebben bestudeerd, volgen eigenlijk deze brede weg. Ze denken dat door een uiterlijke lering te bestuderen of bepaalde rituelen te beoefenen om licht op te roepen, ze eigenlijk gered kunnen worden zonder hun ego te te boven te komen, zonder zich van hun ego af te scheiden en de Christusgeest aan te nemen. Mijn geliefden, mijn hart gaat uit naar allen die in deze illusie vastzitten en die denken dat ze over het pad naar verlossing lopen, maar in werkelijkheid is het de weg die eindigt met de dood van de ziel, de spirituele dood van de ziel.

Ik voel vooral compassie voor de vele christenen die, rondom Pasen, denken dat ze zullen worden gered door het bloed van Jezus dat aan het kruis werd verspild. Het wordt tijd, en het is de hoogste tijd, dat christenen overal beseffen dat onze God een God van onvoorwaardelijke liefde is en een God van liefde houdt niet van bloedoffers als genoegdoening voor zonden. Het hele idee van bloedoffers als genoegdoening voor zonden was een primitief concept dat vanaf het allereerste begin door de mensen die het hebben ontvangen, niet correct is begrepen. Daardoor heeft het menselijke ego, vanaf het allereerste begin, het concept van een offer vervormd. En in iedere religie waarin offers zijn uitgevoerd, is deze vervorming snel tot in het extreme doorgevoerd en nergens meer dan in die religies die om een mensenoffer vroegen.

Daardoor is het idee dat de dood van Jezus aan het kruis het allergrootste offer was, en de allergrootste boetedoening voor de zonden van de mensheid, zo’n primitief idee dat het soms nauwelijks te bevatten is dat iemand het in deze moderne tijd gelooft. Hoe kan het dat mensen er niet in slagen te zien dat geen enkele liefdevolle God ooit van zijn zonen – geen enkele zoon of dochter – eist op die manier te worden behandeld als boetedoening voor de zonden van de mensen?

De waarheid is dat bepaalde gedeelten in de Bijbel werden gegeven om de Joden te helpen de overgang van het Oude Testament te maken van juist in de Tempel van God bloedoffers te brengen naar de nieuwe leringen die Jezus kwam brengen – namelijk dat er geen bloedoffer nodig was wanneer je naar de Christusgeest reikt die de allergrootste genoegdoening is voor zonden. Daardoor is het ritueel van de Heilige Communie niet een viering waarbij je het bloed van Jezus drinkt en het vlees van Jezus eet. Het is de bedoeling dat het een viering is waardoor je deel uitmaakt van de wijsheid en de liefde van de Christusgeest, zodat je dat Christuslicht je wezen laat binnenkomen, waardoor het de desem wordt die het hele brood dat jouw bewustzijn vormt, laat gisten. Daardoor krijg jij, ook, de Christusgeest en door die Christusgeest word je de helemaal vrij van je zonden.

Mijn geliefde harten, hoe kan het dat zo veel christenen in deze illusie geloven, zelfs tot op het punt dat ze niet eens over een andere lering willen nadenken, behalve dan het idee dat het bloed van Jezus aan het kruis hun zonden heeft weggewassen. Dit kan alleen maar, omdat hun hart zich heeft afgesloten voor de hogere waarheid van God, de Levende Waarheid van Christus die echt ieder moment van de dag op de rechtvaardige en onrechtvaardige mensen neerdaalt.

Je hartchakra, je drievoudige vlam en de Geheime Kamer van je Hart begrijpen
Jezus heeft jullie zo duidelijk verteld dat het allerbelangrijkste gebod in de Wet was God met geheel je hart, ziel en geest lief te hebben. Het is geen toeval dat hij het hart als eerste heeft genoemd, want het hart is waarlijk precies de kern van je lagere wezen. Wanneer ik hart zeg, bedoel ik niet je fysieke hart, ik bedoel jouw hartchakra, het energiecentrum dat precies het middelpunt van je vier lagere lichamen is, het middelpunt van jouw energieveld dat je echt hier op de vier niveaus van de materie bent.

In mijn boek leg ik uit dat het licht van God, het licht van jouw IK BEN Aanwezigheid, afdaalt naar je vier lagere lichamen en dat juist dit licht jou het leven schenkt en de vaardigheid om het overvloedige leven mede te scheppen. Wanneer dat licht jouw lagere wezen ingaat, komt het binnen door jouw hartchakra, of liever door een chakra die soms ‘de geheime kamer van je hart’ wordt genoemd, omdat hij wordt verborgen achter de hartchakra zelf. Deze chakra wordt de geheime kamer genoemd, omdat hij hoger dan de hartchakra vibreert en je hem daardoor niet gemakkelijk ziet, zelfs helderzienden niet die de andere chakra’s wel kunnen zien.

De geheime kamer van jouw hart is het punt waar het licht binnenkomt dat van je IK BEN Aanwezigheid naar jouw lagere wezen stroomt. In de geheime kamer komt dat licht tevoorschijn. En wanneer dat zuivere licht, het zuivere Moederlicht, tevoorschijn komt, komt het tevoorschijn als een drievoudige manifestatie die overeenkomt met God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Deze manifestatie kan worden gezien als wat vaak je drievoudige vlam wordt genoemd, omdat hij drie pluimen heeft. De blauwe drukt het Vaderaspect van God of de kracht (macht) van God uit. De gele drukt de Zoon, of de wijsheid van God, uit. En de roze drukt de Heilige Geest, of de liefde van God, uit.

Zodoende vertegenwoordigt de drievoudige vlam, kracht (macht), wijsheid en liefde en wanneer je wezen in overeenstemming is met de wetten van God en je goddelijke plan, zijn de pluimen van je drievoudige vlam volmaakt in evenwicht. Dit is essentieel, want alleen wanneer de drie pluimen perfect in evenwicht zijn, kan het licht van jouw IK BEN Aanwezigheid op volle sterkte tevoorschijn komen. Als één van de pluimen kleiner of groter wordt, dan wordt de lichtstroom van je IK BEN Aanwezigheid gereduceerd.

Dit gebeurt uit genade, omdat jij, als jouw drievoudige vlam niet in evenwicht is, de neiging krijgt onvolmaakte beelden over het Ma-terlicht heen te leggen en daardoor zul je zondigen of karma bij jezelf maken. Je doet dit door je kracht (macht), wijsheid of liefde op een onevenwichtige manier uit te drukken waardoor je in één van de vele uitersten terechtkomt die door de dualiteit van het ego zijn gecreëerd. Dit karma staat in verhouding tot de hoeveelheid licht die je een verkeerde kwaliteit geeft. En daardoor wordt de lichtstroom, wanneer je drievoudige vlam onevenwichtig wordt, automatisch gereduceerd tot een kleinere hoeveelheid, zodat je dan minder karma maakt.

Het belang van evenwicht
Mijn geliefden, wanneer je begrijpt dat juist de kern van je creatieve vermogens, juist het middelpunt om met God mede te scheppen jouw hart is, dan zie je waarom het zuiveren van je hart één van de allerbelangrijkste taken is van een echte spirituele zoeker. Ik moedig je aan om met computersoftware in de Bijbel zoeken en te zien hoe vaak Jezus over het hart heeft gesproken. Je zult dan zien dat Jezus wist hoe belangrijk het hart is, want hij wist dat alles wat je creëert, wordt beïnvloed door de conditie van jouw spirituele hart. Daarom heeft hij gezegd dat de mond spreekt vanuit de overvloed van je hart. Want het uitdrukken van je creatieve bekwaamheden wordt gefilterd door jouw hartchakra. En daardoor wordt het gekleurd door de condities die zich in dat energiecentrum voordoen.

Dus is het essentieel dat je beseft dat door vele levens heen mensen heel veel negativiteit en onvolmaaktheid in hun hartchakra kunnen opnemen dat hun hart letterlijk een negatieve kwaliteit krijgt. Bijvoorbeeld, je hart kan boos zijn, je hart kan haatdragend zijn, je hart kan bang zijn, je hart kan jaloers zijn, je hart kan gevuld zijn met twijfel. Alles wat zich in jouw lagere wezen afspeelt, wordt gekleurd door de kwaliteit van je hart, zelfs jouw gedachten. Want je brein, zelfs je denken, volgt jouw hart. Bepaalde gedachten worden geproduceerd door chemische reacties in het brein zelf, maar jouw diepste gedachten ontstaan uit een proces dat in je hart begint.

Als jouw hart boos is, ben je geneigd gedachten te hebben die je woede laten ontvlammen en te rechtvaardigen waarom je die op bepaalde manieren tot uitdrukking moet brengen. Als je hart angstig is, denk je aan dingen die je angst inboezemen en jij zult jezelf ervan overtuigen dat jij je moet richten op alle dingen die fout kunnen gaan in plaats van het volmaakte concept te behouden voor wat er goed kan gaan.

Jouw energieveld en de Kundalini-energie
Mijn geliefden, om je een hulpmiddel te geven om je hart te zuiveren, zal ik de Invocatie om het Hart te Zuiveren uitbrengen. Deze invocatie is speciaal ontworpen om je hartchakra te zuiveren en alle andere energiecentra, vooral de zeven belangrijkste. Om deze invocatie volledig te begrijpen, moet je beseffen dat er een diepere lering is over de energiestroom in je energieveld.

In de vorige Gouden Eeuw Invocaties die ik het afgelopen jaar heb uitgegeven, heb ik jullie een hulpmiddel gegeven om het Moederlicht te verhogen, wat de leringen uit het Oosten de Kundalini noemen. Dit wordt gebaseerd op het concept dat het Moederlicht van de stuitchakra naar de kruinchakra moet worden verhoogd om spirituele verlichting tot stand te brengen. Deze lering over het verhogen van het Moederlicht kun je in vele esoterische en mystieke tradities terugvinden, vooral in het Oosten. Het is een correcte lering, hoewel bepaalde religies het op diverse manieren tot in het extreme hebben doorgevoerd en daardoor is het enigszins vervormd.

Toch moet ik je zeggen dat er een hoger inzicht is om de stroom van het Moederlicht te begrijpen. En ik zal je nu dat hogere inzicht geven. Hoewel het licht moet worden verhoogd vanuit de stuitchakra naar de kruin, vindt het spirituele licht niet haar oorsprong in de stuitchakra. Het spirituele licht stroomt je wezen binnen door de geheime kamer van je hart en gaat dan naar je hartchakra, waarna het wordt gedistribueerd naar de andere chakra’s.

Wat er met de meeste mensen op aarde is gebeurd nadat ze tot het dualiteitsbewustzijn vervielen, was dat hun spirituele licht naar beneden werd geduwd en in de stuitchakra werd geconcentreerd waardoor de bovenste chakra’s het Licht en de energie niet kregen om de chakra’s te laten ronddraaien. En wanneer de bovenste chakra’s niet ronddraaien, raken je spirituele vermogens afgestompt, waardoor je niet het inzicht, de wijsheid die in de kruinchakra geconcentreerd wordt, de visie die in het derde oog wordt geconcentreerd, of de kracht (macht) die in de keel wordt geconcentreerd, de liefde die in het hart wordt geconcentreerd, de vrede die in de solar plexus wordt geconcentreerd, de creativiteit die in de zielchakra wordt geconcentreerd of zelfs de zuiverheid in de stuitchakra, krijgt.

Daardoor mijn geliefden, raakt je hele energieveld afgestompt en verliest het licht dat het moet uitstralen en laten gloeien. Daarom is het gepast en noodzakelijk om het Moederlicht te verhogen vanaf de basis naar de kruin, zodat de chakra’s dan kunnen beginnen met ronddraaien en licht uitstralen. Maar terwijl je die zuivering krijgt, kun je die op een hoger niveau brengen. Het verhogen van het Moederlicht, het verhogen van de Kundalini, gebeurt in de allereerste plaats voor je eigen spirituele groei. Het is, bij wijze van spreken, een manier om je naar de oorspronkelijke staat waarin je als eerste naar het materiële rijk bent afgedaald, terug te brengen. Dus is het verhogen van de Kundalini in zekere zin je terugbrengen naar af om je te compenseren voor het verlies aan creatieve kracht die het gevolg is van dat je naar het dualiteitsbewustzijn bent afgedaald.

Maar het was niet Gods intentie om je op dat niveau van creatieve kracht te laten blijven waarmee je werd geschapen. Het was Gods intentie dat je jouw talenten zou vermenigvuldigen en een medeschepper met hem te worden die heerschappij over de aarde zou kunnen krijgen. Wat inhoudt dat je de heerschappij van de geest over de materie krijgt die Jezus met zijn wonderen heeft gedemonstreerd.

Dus nadat jij je Kundalini hebt verhoogd, kun je beginnen verder te kijken dan jouw eigen spirituele groei en beseffen dat je hier bent om als medeschepper te dienen. Je bent hier om heerschappij over het materiële rijk te krijgen en Gods koninkrijk volledig op deze aarde te manifesteren. Je werd niet geschapen om af te dalen naar de aarde, tot het dualiteitsbewustzijn te vervallen en terug te gaan naar waar je bent begonnen. Je werd geschapen om af te dalen en heerschappij te krijgen, jezelf te verhogen door je talenten te vermenigvuldigen bovenop wat je werd gegeven en dan Gods koninkrijk op aarde te manifesteren door je kracht te gebruiken om al het leven te verhogen. Dat is jouw reden van bestaan. En dus wordt het tijd dat degenen die trouw mijn rozenkransen hebben opgezegd naar een hoger niveau opklimmen.

Een hogere lering over de chakra’s
De lering die ik je zal geven, is de eerste lering over hoe je kunt leren jouw creatieve krachten in grotere mate tot uitdrukking te brengen. Maar om dit te doen, moet je jouw hart zuiveren en de drievoudige vlam van liefde, wijsheid en kracht (macht) in evenwicht brengen. Daarom begint mijn rozenkrans met het zuiveren van je hart en met je wezen in evenwicht brengen.

Maar toch kun je, naarmate je dit evenwicht bereikt, daarna een hogere energiestroom in je wezen beginnen in te stellen dan de energiestroom die het Moederlicht verhoogt van de stuit naar de kruin. Dit is een energiestroom die je chakra’s tot een paar verbindt en in de vorm van het cijfer 8 tussen de chakra’s die een paar vormen, stroomt. Het kruisen van deze stroom in de vorm van een 8 ligt altijd boven de hartchakra. En daardoor zie je dat er een stroom in de vorm van een 8 is tussen de keelchakra en de solar plexus. Er is nog een stroom tussen het derde oog en de zetel van de ziel. En er is een derde stroom tussen de kruin en de stuit.

Wanneer je deze stroom in de vorm van een 8 correct vormt, open jij je voor een grotere stroom van spirituele energie en je zult de liefde, wijsheid, en kracht hebben om die stroom in de vorm van een 8 voor het maximale effect op aarde te richten. Je doet dit door je eerst op je hart te concentreren en dan naar de hogere chakra’s te reiken van de paren chakra’s die de specifieke eigenschap van die chakra’s activeert. Je laat dan het licht naar beneden door jouw hart stromen, waar het op één lijn wordt gebracht met de absolute wil van God, het volmaakte concept van de Christusgeest en de liefde van de Goddelijke Moeder.

Het licht stroomt vervolgens naar de onderste van de twee chakra’s en activeert die chakra en straalt dat licht uit, terwijl een portie van dat licht terugkeert naar je hart en dan weer terug naar je bovenste chakra. Daarom moedig ik je aan om de stromen in de vorm van een 8 die ik heb beschreven, te visualiseren en te zien hoe de chakra’s met elkaar worden verbonden en harmonieus beginnen rond te draaien en net een radertje worden in die stromen in de vorm van een 8 die om jouw hartchakra ronddraaien.

Mijn geliefden, de zuivering van het hart is echt de volgende stap omhoog om het Moederlicht te verhogen. Het is de stap die de weg plaveit voor je heerschappij over het materiële universum. Dus is het de krachtigste stap voor jouw persoonlijk, maar ook de krachtigste stap op planetair niveau. Deze invocatie heeft het potentieel om de hartchakra van Noord Amerika te zuiveren en daardoor een grote hoeveelheid spiritueel licht los te laten dat de juiste stroom in de vorm van een 8 in Noord Amerika en tussen Noord en Zuid Amerika kan herstellen.

Ik moedig jullie overal ter wereld daarom aan om deze stroom in de vorm van een 8 te visualiseren. Want het is belangrijk voor de hele wereld dat het juiste evenwicht tussen Noord en Zuid Amerika wordt hersteld. Dit is waarachtig de sleutel de Gouden Eeuw te manifesteren die om diverse redenen op het Amerikaanse halfrond moet beginnen en zich daarna over de rest van de planeet moet verspreiden.

Overwin je angsten
Mijn geliefde harten, als laatste wil ik jullie vragen – jullie allemaal – te erkennen dat om volledig profijt van mijn nieuwe invocatie te hebben en de leringen over de chakra’s, het absoluut essentieel is dat jullie je wezen zuiveren van alle angsten. Je zult niet in staat zijn de stroom in de vorm van een 8 tussen de bovenste en onderste chakra’s in te stellen als jullie nog angst in jullie wezen hebben. Die angst zal die stroom in de vorm van een 8 blokkeren en het licht naar de lagere chakra’s sturen vanwaar het niet omhoog kan stromen zolang angst je wezen regeert. En daarom moeten jullie je bewust gewaar worden van jullie angsten en je vooral inspannen om ze te overwinnen door ze gewoon los te laten.

Ik ben me ervan gewaar dat een aantal van onze studenten zich al vele jaren zorgen maakt over de wereldomstandigheden. Voor veel studenten is deze angst de motivatie om decreten, gebeden en rozenkransen op te zeggen. Toch moet ik jullie zeggen dat als jij je voordeel wilt doen met deze nieuwe dispensatie en lering, jij jouw zorg om de wereld niet moet laten manifesteren als angst.

Als je naar problemen zoekt, kun je heel gemakkelijk concluderen dat de wereld er heel slecht aan toe is en dat er op elk moment immense calamiteiten kunnen plaatsvinden. Maar dat had je op elk moment in het verleden ook kunnen doen. Want als je naar het negatieve wilt zoeken, dat is er al sinds de zondeval geweest.

Maar ondanks het feit dat er altijd duisternis en negativiteit op deze planeet is geweest, zijn er in iedere generatie een paar mensen in geslaagd om erbovenuit te stijgen en hun eeuwige vrijheid in het Licht te behalen. Ze hebben dit gedaan door hun angsten te transcenderen, door hun angsten los te laten.

Ik weet dat angst een sterke motivatie kan zijn op een bepaald niveau van het pad. En er zijn inderdaad veel mensen die een tijdlang behoefte hebben aan een bepaalde angst, zodat ze een poging kunnen doen om hun ego te boven te komen. Toch moet ik je zeggen dat angst een val kan worden. En het is zeker triest voor mij te zien dat zoveel spirituele mensen hun angsten niet hebben overwonnen.

Geen enkele geascendeerde meester in de hemel heeft nog angst in zijn of haar wezen. Je kunt niet ascenderen zolang je bang bent. En daardoor kan angst, hoewel het als motivatie kan dienen op de lagere niveaus van het spirituele pad, jou niet naar de top van het pad brengen. Je kunt niet ascenderen door angst als drijfveer te gebruiken. Jij kunt alleen ascenderen wanneer jij alle angsten te boven komt. En je komt angst te boven wanneer je beseft dat ze in je ego ontstaan en moeten worden losgelaten. Je beseft dan dat de kracht van God alle omstandigheden op aarde kan overwinnen, ongeacht hoe hachelijk ze op een bepaald bewustzijnsniveau misschien mogen lijken.

Dus het wordt tijd dat jij een stap omhoog doet naar een hoger niveau door je te richten op het volmaakte concept in plaats van je te concentreren op alle manifeste of potentiële problemen op deze planeet. Ik zie dat velen van jullie zwelgen in hachelijke profetieën, samenzweringstheorieën of naar het politieke proces te kijken of er een potentieel probleem zit aan te komen. Ik zie veel van jullie die letterlijk ziek worden van de zorgen door na te denken over alle problemen en alle dingen die potentieel mis kunnen gaan op deze planeet. Dit is waarlijk een negatieve gewoonte en het wordt tijd dat je die overwint!

Ik ben streng en direct, want ik ben zeker de felle Moeder die hier is om haar kinderen te verdedigen tegen de woeste aanvallen van wat in veel gevallen kwaadaardige demonen zijn die 24 uur per dag op je onderbewuste en bewuste geest inbeuken om je aandacht op de negatieve voortekenen te richten. Ik moet jullie zeggen dat er mensen zijn die in de macht van duistere krachten zijn en die door hen worden gebruikt als hulpmiddelen om websites of e-mails te maken die zich op de vele dingen richten die er mis zouden kunnen gaan, hoewel de meeste totaal onrealistisch zijn en verzonnen. Ik vraag jullie heel oprecht na te denken om het allermeeste Christusonderscheid te gebruiken door gewoonweg te weigeren je geest te laten zwelgen in die bronnen van negativiteit waar je al vele jaren of decennia aan hebt meegedaan.

Het is niet nodig je aandacht te richten op een negatieve e-mail, website, artikel of boek dat langs komt. Het is niet nodig elk TV programma te bekijken dat problemen en gevaren voorspelt. Ik heb mensen nodig die hun leven eraan willen wijden om het volmaakte concept te handhaven voor deze planeet om de overgang te maken naar de Gouden Eeuw. Deze mensen kunnen dat niet doen als zij nog angst in hun wezen hebben.

Om die angst te overwinnen, kan het nodig zijn dat velen van jullie door een periode heen gaan waarin je weloverwogen alle negatieve voortekenen negeert. Ik weet heel goed dat Jezus heeft gezegd dat jullie wijs als slangen en onschuldig als duiven moeten zijn, en onderdeel van het wijs zijn als slangen houdt in dat je moet weten wat er op de planeet gebeurt, zodat je er oproepen voor kunt doen in je rozenkransen. Niettemin zijn er veel van jullie die het andere deel van zijn aansporing zijn vergeten, namelijk onschuldig als duiven te zijn. Duiven zijn onschuldig, omdat ze geen angst kennen, omdat angst er bij jou voor zorgt dat je agressie vertoont en jij jezelf en anderen kwaad berokkent.

Door je op het negatieve te concentreren zonder de liefde, de volmaakte liefde die alle angst uitbant, word je nog meer in de dualistische geest van de Slang gezogen. En dan ben je niet wijs als een slang, noch onschuldig als een duif. Je bent verblind geraakt door het dualiteitsbewustzijn en je hebt toegelaten dat er zich angst verzamelde tot je een negatieve spiraal van angst werd ingezogen. Dit zorgt ervoor dat voor enkelen van jullie zelfs jullie rozenkransen de kwaliteit van angst krijgen. En dit moet stoppen! Want het helpt jou persoonlijk geen zier, en de planeet als geheel ook niet. Dus vraag ik jullie het bij jezelf te controleren en te zien waar je bang voor bent. Ik vraag je om deze angst in je invocatie mee te nemen en op te geven. En dan vraag ik je om je geest en je emotionele lichaam te disciplineren en je ervan te onthouden te zwelgen in die bronnen van negatieve informatie die jouw kant opkomen.

Wanneer je dit een poosje hebt gedaan– zodat je de angst te boven bent gekomen – kun je terugkeren naar het selectief bestuderen van de potentiële problemen op deze planeet om nauwkeurige oproepen te doen. Maar ik vraag jullie letterlijk om je een periode te onthouden van negatief nieuws, tot je jouw angsten hebt overwonnen en je dan kun je selectief nieuws tot je nemen zonder dat het al je angsten oprakelt.

Alleen het volmaakte concept is echt
Mijn geliefden, laat een woord aan de wijzen voldoende zijn, want ik zeg jullie dat dit inderdaad een belangrijk probleem is dat ik onder jullie aandacht breng. Het is vooral een probleem voor veel mensen die al heel lang op het spirituele pad zijn en die al heel lang geleden hun angsten hadden moeten opgeven, maar dat niet hebben gedaan, omdat ze op een of andere manier hebben gedacht dat zwelgen in het negatieve een noodzakelijk onderdeel is voor student van de geascendeerde meesters zijn inhoudt en nauwkeurige oproepen en decreten te doen.

Daarom zeg ik tegen jullie om zowel wijs als slangen als onschuldig als duiven te worden. Je kunt niet het ene zijn zonder het andere. Waar onbalans is, is angst. Gebruik daarom mijn nieuwe invocatie om die angst te boven te komen en het volledig en eindelijk achter je te laten, zodat je de volmaakte liefde kunt accepteren, de onvoorwaardelijke liefde van God die echt al je angsten uitbant en je vult met zo’n overstromende liefde dat jij je nooit meer aan de angst overgeeft die uit het ego voortkomt en die nooit nodig is hoe belangrijk het misschien ook kan lijken.

Je kunt niet het allerhoogste goed voor God doen als jij je met angst op een probleem op aarde richt. Je kunt het allerhoogste goed alleen doen door je te concentreren op het volmaakte concept als de allerhoogste waarheid die alle tijdelijke onvolkomenheden vervangt. Wanneer je weet dat alleen het volmaakte concept echt is – en dat alle onvolkomenheden gewoon tijdelijke luchtspiegelingen zijn die op het Moederlicht worden geprojecteerd – dan zie je dat je geen reden hebt tot angst.

Mijn geliefden, het wordt tijd volwassen te worden en de kinderlijke dingen op te ruimen die kinderen bang maken. Doe dat bijgeloof weg. Doe die angsten weg en accepteer het inzicht van de Christusgeest die jou jouw angsten laat doorzien en jou het volmaakte concept toont dat de condities vervangt die angst veroorzaken. Laat Pasen de tijd zijn waarin je jouw angstspoken opgeeft en weer opstaat in een gemoedstoestand waarin je de volmaakte liefde in je opneemt die alle angsten uitbant. Daardoor word je helemaal vrij van het ego, waardoor de prins van de wereld langs kan komen, maar niets bij jou vindt waardoor hij jou kan manipuleren om ergens met angst op te reageren.

Dit is mijn wens voor jullie in deze Paastijd. En de nieuwe invocatie is het volmaakte hulpmiddel. Maar geen enkel hulpmiddel kan je angsten uitbannen als je niet bereid bent ze los te laten. Daarom zeg ik tegen jullie, laat ze los en wees er klaar mee. Want ik ben de liefdevolle Moeder die al haar kinderen, nu en eeuwig, bevrijd wil zien van angst.

Daarom verzegel ik jullie in de volmaakte liefde van de Moeder en ik vraag jullie te accepteren dat wanneer je mij als je spirituele moeder hebt, je nergens bang voor hoeft te zijn. Want ik ben heel goed in staat mij van mijn taak te kwijten om jou en de aarde tegen de woeste aanvallen van de krachten van duisternis te verdedigen. Dat is niets vergeleken met de oneindige macht van de Moeder van God. Vertrouw op de Moeder van God en accepteer dat alle onvolmaakte verschijnselen onecht zijn. Laat ze door mijn licht verteren en het volmaakte concept voor jouw eigen leven en voor de aarde manifesteren. Dat volmaakte concept is waarlijk de enige werkelijkheid in de geest van Christus en dus zou het ook de enige werkelijkheid in jouw geest moeten zijn. Laat het zo zijn. Laat het verzegeld zijn. Laat jouw hart geheeld worden. En wees heel gemaakt in de wederopstanding en het licht van Christus. Het is gebeurd!