Waarom de mensen die in spiritueel opzicht hoogmoedig zijn, Jezus hebben gedood

Geascendeerde Meester Moeder Maria, 27 november 2003

Jezus is inderdaad gekomen om degenen te oordelen die niet wilden knielen voor de ware God en op hun knieën wilden gaan voor de vertegenwoordigers van de ware God in de vorm van de spirituele leraren, de erfelijke lijn, de hiërarchie, van de spirituele leraren die God al duizenden jaren en langer naar deze aarde zendt.

Deze duistere levensstromen, deze arrogante zielen die niet wilden knielen voor een echte vertegenwoordiger van de geascendeerde meesters, zelfs al stond hij levend voor hen, deze arrogante zielen wilden de boodschap die hij bracht niet horen en daarom probeerden ze hem het zwijgen op te leggen. En zij slaagden er uiteindelijk in zijn fysieke lichaam te doden. Toch konden ze zijn Geest, zijn onsterfelijke ziel, niet doden en dus verscheen hij opnieuw en bleef hij zijn boodschap verkondigen aan degenen die in staat waren haar toe te laten.

Dus wat hebben deze arrogante zielen gedaan, nadat ze beseften dat ze Jezus zelf niet konden doden? Nu, zij probeerden zijn volgelingen te doden en tegelijkertijd probeerden zij zijn leringen te vernietigen, zijn leringen over het innerlijke pad naar persoonlijk Christusschap. Ik moet je zeggen dat als je één ogenblik het bewustzijn van deze zielen kon ervaren, die totaal aan de duisternis zijn toegewijd, je ogenblikkelijk zou herkennen dat deze zielen de ware innerlijke boodschap van Christus verdraaid en vernietigd hebben. En daarom is het absoluut noodzakelijk die boodschap in ere te herstellen.

Dit is een deel van een langere lering. Het hele dictaat kun je hier lezen.