Ik heb Mensen nodig die het Pad van Vrede willen bewandelen

ONDERWERPEN: Waarom is Jezus de Prins van Vrede? – De sleutels tot het Pad van Vrede – Stop met je op conflicten richten – Heb elkaar lief zoals Christus jullie liefheeft – De onrealistische verwachtingen van jouw ego overwinnen – De Roos van Vrede boven je solar plexus visualiseren – Word de prins of prinses van vrede

Geascendeerde Meester de Elohim van Vrede, 4 mei 2006

Vrede. Vrede. De wereld schreeuwt om vrede, maar er is geen vrede – of zo lijkt het in ieder geval. Maar bedenk eens wat de bron van vrede is. Waar moet vrede vandaan komen? Kan het uit deze wereld komen of moet het uit een hoger rijk komen? Mijn geliefden, de bron van vrede is de Godvlam van Vrede. En ware vrede op aarde kan alleen komen wanneer die Vlam van Vrede haar licht mag laten schijnen om de schaduwen van oorlog, conflicten, ja zelfs de innerlijke strijd van Gods volk op aarde te verteren.

Ik ben de Elohim van Vrede. En zoals jullie misschien weten, ‘Elohim’ is een naam voor God in de Hebreeuwse Bijbel. In werkelijkheid zijn er meer dan één Elohim. Want wij, de Elohim, vertegenwoordigen het niveau van God, het niveau van Godbewustzijn dat niet het hoogste niveau van de Schepper zelf, maar een individualisatie van, een vertegenwoordiger van, de Schepper is. Daardoor hebben wij, de zeven Elohim, een rol gespeeld bij de schepping van het hele materiële universum en we hebben inderdaad planeet aarde geschapen als platform voor Gods medescheppers.

Wij, de zeven Elohim, vertegenwoordigen de zeven belangrijkste Godvlammen, ook bekend als de zeven stralen, die eenvoudig vormen van energie zijn die zich gecombineerd hebben om het materiële universum op te bouwen. De eerste vlam is de vlam van de Wil van God. En wanneer jij – de medeschepper die in het materiële universum evolueert – aan het pad van meesterschap over het zelf begint, moet je met de eerste straal van Gods Wil beginnen. En pas wanneer jij – in zekere mate – die vlam van Gods Wil beheerst, kun je doorgaan naar de volgende stap op het pad die Gods Wijsheid meester worden, behelst.

Vervolgens kun je verder studeren onder de hiërarchie van Godliefde. En wanneer je enig meesterschap in liefde hebt bereikt, kun je verder gaan met de vierde straal van Zuiverheid. Wanneer je wezen een beslissende hoeveelheid zuiverheid heeft gekregen, kun je verder met de vijfde straal van Waarheid en Heling. En pas wanneer jij een onwankelbare toewijding aan de waarheid hebt bereikt en jouw vier lagere lichamen hebt geheeld, kun je verder met de zesde straal van Vrede.

Waarom is Jezus de Prins van Vrede
Mijn geliefden, sommigen van jullie weten dat Jezus de Prins van Vrede werd genoemd en dat kwam omdat hij op de zesde straal van Vrede en dienstbaarheid diende. Hij studeerde inderdaad bij de Elohim van Vrede die IK BEN. Ik heb hem veel geleerd, toen hij op innerlijke niveaus het retraiteverblijf van de Elohim van Vrede bezocht dat zich in het etherische rijk boven de Hawaï eilanden bevindt.

Waarom heeft Jezus bij de Elohim van Vrede gestudeerd? Omdat hij het Vissentijdperk kwam inluiden dat het zesde tijdperk in een serie van zeven is, die bedoeld zijn om de mensheid en de aarde op een hoger niveau te brengen waarop natuurlijk de Gouden Eeuw en het koninkrijk van God fysiek op deze planeet gemanifesteerd kunnen worden. Dus kwam Jezus de Eeuw van Vrede inaugureren – wat inhoudt dat het het plan was dat de mensheid in deze afgelopen cyclus van 2000 jaar alle oorlogen zouden overwinnen.

Ja mijn geliefden, ik begrijp dat wanneer je tegenwoordig naar de wereld kijkt, jij wel inziet dat er veel oorlogen en geruchten over oorlog op deze planeet zijn. Men zou zelfs kunnen zeggen dat de spanning aan het opbouwen is en dat er hier, daar en overal kans op oorlog is. Maar als jullie verder zouden kunnen zien, als je op het niveau zou kunnen zien dat ik zie, dan zouden jullie beseffen dat dit eenvoudig de doodsstuipen van de oorlogsmachten zijn die al duizenden jaren deze planeet geregeerd hebben. Maar hun mogelijkheden lopen heel snel ten einde.

En dus wordt het – binnenkort – tijd voor hen om hun oorlogszuchtige manier van doen op te geven en aan het Pad van Vrede te beginnen, of van deze planeet te worden weggehaald, zodat de aarde kan blijven groeien zonder door het gewicht van deze levensvormen naar beneden te worden getrokken. Ze hebben zich duizenden jaren met hun hele wezen aan het voeren van oorlog gewijd, zich toegelegd op het beheersen van de kunst van het oorlog voeren, altijd bezig te zijn met de dualistische strijd om wat zij de vijand noemen, te vernietigen. Maar in werkelijkheid voeren deze levensstromen de strijd met zichzelf, omdat ze de aandacht van het conflict in hun eigen wezen proberen af te leiden door conflicten met elkaar en anderen te creëren. Daardoor hebben ze een excuus om de vijand van buitenaf te verslaan in plaats van definitief de vijand in zichzelf, hun eigen ego, onder ogen te zien, die te veroveren en de nederlaag toe te brengen.

De sleutels tot het Pad van Vrede
Dus kwam Jezus 2000 jaar geleden iedereen de essentiële spirituele sleutels geven om het Pad van Vrede te bewandelen en die innerlijke vrede te verwerven die absolute noodzaak is om de vrede in de buitenwereld op aarde tot stand te brengen. Jezus heeft jullie een diepzinnige lering gegeven over hoe de top tien procent van de spiritueel meest ontwikkelde mensen op deze planeet het potentieel hebben de aarde bij de Gouden Eeuw te brengen.

Maar ik moet jullie zeggen dat het om dit mogelijk te maken, absoluut noodzakelijk is dat deze top tien procent zich aan het Pad van Vrede wijdt, wat inhoudt dat zij de strijd in hun eigen innerlijk te boven moeten – en ik zeg MOETEN – komen. Hoe kan er ooit vrede in hun eigen wezen zijn, als zij hun eigen strijd niet te boven komen? En als er niemand op aarde is die de Vlam van Vrede in zichzelf kan verankeren, hoe kan er dan ooit vrede op aarde zijn?

Ik, de Elohim van Vrede, ben er door de wet van God toe verplicht mijn parels niet voor de zwijnen te werpen. En dus heb ik open harten nodig die de open deur voor de Vlam van Vrede kunnen zijn om die Vlam van Vrede naar planeet aarde te stralen. Maar hoe kunnen jullie de open deur zijn, tenzij jij eerst je eigen wezen en leven aan het Pad van Vrede, de zaak van vrede, hebt gewijd, zodat jij bereid bent de strijd in je eigen innerlijk te boven te komen en zo een waardig brandpunt voor de spirituele vlam van Vrede in het materiële universum te worden?

Het is gewoon niet mogelijk om vrede te brengen, tenzij een kritiek aantal mensen op aarde hun leven wijdt aan de open deur voor vrede worden. Dit kan gewoon niet, omdat de wet van God voorschrijft dat mensen over de aarde heersen. Ik, de Elohim van Vrede, heb zeker toegang tot de oneindige voorraad van Gods vrede. Mijn Vlam van Vrede zou op dit moment zo’n sterke straling van vrede kunnen uitzenden dat die alle oorlogen en conflicten op deze planeet zou verteren en ogenblikkelijk iedereen verteren die niet bereid is zijn oorlogszuchtige manier van doen op te geven.

Maar dit zou de wet van vrije wil schenden die stelt dat degenen die geïncarneerd zijn, de heerschappij hebben. Ik heb geen zeggenschap, omdat jullie moeten beslissen dat jullie geen oorlog meer op deze planeet accepteren. En om dat besluit om het gezag en de macht over de aarde te hebben, moeten jullie eerst bereid zijn te besluiten dat jullie geen strijd meer in jullie eigen innerlijk willen. En dan kun je een brandpunt voor de vlam van Godvrede worden. Dat heeft Jezus bereikt. En hij gaf een magnifiek voorbeeld van hoe anderen hetzelfde kunnen bereiken.

De illusie die oorlog is
Mijn geliefden, bestudeer eens enkele leringen van Jezus. Waarom denk je dat hij vertelde dat je de andere wang moest toekeren? Is die uitspraak niet een magnifieke lering over hoe je oorlog overwint? Wat iemand je ook aandoet, je reageert niet met geweld. Je reageert door de andere wang toe te keren. En wanneer je dit doet, word je de open deur om de Godvlam van Vrede door je wezen heen te laten schijnen. En daardoor zal de Godvlam van Vrede de strijd in het innerlijk van andere mensen verteren. Maar als jij in plaats daarvan met geweld reageert, sluit jij je wezen voor de Vlam van Vrede. Je sluit je solar-plexuschakra voor de Vlam van Vrede. En in plaats daarvan houd jij je bezig met de neerwaartse spiraal van geweld en conflicten op deze planeet – en versterk je die daardoor ook onherroepelijk.

Kijk eens naar de geschiedenis en zie hoe menselijke wezens – al duizenden jaren lang – op een groot aantal plaatsen zulke neerwaartse spiralen hebben gecreëerd. Kijk eens hoe personen die liefdevol en vriendelijk zijn – personen met de beste bedoelingen – keer op keer in zulke neerwaartse spiralen van conflicten die nooit eindigen, gezogen worden. Hoe kan er ooit een eind aan zo’n neerwaartse spiraal komen? Er zijn mensen die zo door hun eigen innerlijke strijd, door hun eigen ego, zo verblind raken dat ze denken dat de enige manier om een geweldspiraal te stoppen is door tot het uiterste te gaan en degenen te vernietigen die ze als de vijand hebben bestempeld die de oorzaak van het geweld zijn.

Maar dit is slechts een illusie. En Jezus heeft heel veel leringen gegeven in een poging de mensen uit die illusie wakker te schudden en hen te laten beseffen dat je geweld niet met geweld kunt bestrijden. Er bestaat maar één manier om een spiraal van geweld en conflicten te beëindigen en die is dat iemand moet besluiten niet met geweld op geweld te reageren. Iemand moet besluiten de andere wang toe te keren in plaats van de spiraal van geweld voort te zetten die zich anders tot in het oneindige kan voortzetten en die uiteindelijk een zichzelf versterkende spiraal wordt waar mensen in worden gezogen zoals een zwart gat alles zijn nietsheid intrekt.

Denk eens na over deze feiten. Bestudeer de leringen van Jezus, het leven van Gandhi en andere mensen die werkelijk het principe verpersoonlijkt hebben om de andere wang toe te keren en geweigerd hebben om met geweld ergens op te reageren. Er bestaat geen andere manier waarop oorlog van deze aarde kan worden uitgebannen dan door de top tien procent van de mensen op aarde volledig het principe van geweldloosheid te laten belichamen. Maar om dat principe te belichamen, moet je de strijd in je eigen innerlijk overwinnen. Je moet de lering van Jezus volgen en bereid zijn naar de balk in je eigen oog te kijken in plaats van al je aandacht op de splinter in het oog van de ander te richten.

Stop met je op conflicten richten
Mijn geliefden, ik moet jullie vertellen dat ik veel oprechte spirituele zoekers zie die op een doodlopende weg zijn terechtgekomen door zich op de vele problemen op aarde te concentreren. Dit punt is natuurlijk door Moeder Maria in haar lezing aan de orde gesteld, maar ik wil het benadrukken, omdat ik duidelijk zie dat velen van jullie niet begrepen hebben wat Moeder Maria zei. Voor jullie was één woord aan de wijzen niet voldoende, want jullie besloten in dit geval niet wijs te zijn.

Dus moet ik jullie zeggen dat sommigen onder jullie voortdurend hun aandacht op problemen, conflicten en dingen concentreren die op deze planeet in potentie verkeerd zouden kunnen gaan. Jullie halen je hart op aan bepaalde artikelen, berichten of e-mails op het internet die diverse rampen of conflictgebieden beschrijven. Jullie zoeken bewust naar iets om deze behoefte te vervullen het gevoel te krijgen dat de wereld op de rand van de afgrond staat.

Maar bedenk wat ik gezegd heb: jullie heersen over de aarde. De top tien procent van de mensen op deze planeet heeft heerschappij over de aarde in die zin dat als de meesten van jullie geloven dat de aarde op de rand van de afgrond staat, deze planeet dan ook op de rand van de afgrond ZAL staan. Maar als de meesten van die tien procent oprecht geloven en leven alsof de wereld op de rand van een Gouden Eeuw staat, dan ZAL deze planeet op de rand van een Gouden Eeuw staan.

Begrijpen jullie dat, het is allemaal een kwestie van beslissen. Het gaat er alleen maar om waar jij het brandpunt van jouw aandacht plaatst. Is het glas halfvol of half leeg? Gaat de wereld een spiraal van zelfvernietiging in of gaat ze een Gouden Eeuw tegemoet? Welnu, mijn geliefden, als jij gelooft dat de wereld op de rand van de afgrond staat, dan kun je uiteraard geen rust in je wezen ervaren, en kun je ook niet de open deur zijn voor de Elohim van Vrede om de Vlam van Vrede uit te stralen die de wereld bij de rand van de afgrond kan weghalen.

En daarom heb ik mensen nodig die stoppen met zich op de duisternis concentreren en zich in plaats daarvan op het licht willen richten dat binnenin hen is. Want ik heb waarachtig veel spirituele studenten gezien. En ik moet zeggen dat veel spirituele organisaties werden opgezet en gesponsord als onderdeel van ons proces om het hoogtepunt van het Vissentijdperk te laten zijn dat een beslissend aantal studenten hun individuele Christusschap zouden beheersen, zodat wij genoeg mensen op aarde zouden hebben om de open deur voor de Vlam van Vrede te zijn.

Jezus kwam om het Vissentijdperk te beginnen, maar hij mag het niet afmaken. Om het Vissentijdperk op haar hoogtepunt te brengen, is het nodig dat een beslissend aantal mensen het besluit neemt de leringen van Jezus te belichamen tot het moment waarop zij ook de Christus worden, waarop ook zij de prins of prinses van vrede worden. Zij kunnen voor de aarde opkomen en zeggen: “Tot zover en niet verder. Aan de strijd in mijn innerlijk is vandaag een eind gekomen. En daarom ben ik het brandpunt voor de Elohim van Vrede en ik straal de Vlam van Vrede uit die alle oorlogen en conflicten op de aarde verteert.”

Heb elkaar lief zoals Christus jullie liefheeft
Mijn geliefde harten, ik heb mensen nodig die een andere diepgaande lering van Jezus begrijpen, namelijk dat degenen die echt discipelen van Christus zijn, worden gekend aan het feit dat ze elkaar liefhebben zoals Jezus hen liefhad. Dit is een heel essentiële sleutel. Want om werkelijk de andere wang toe te keren en je niet met een vorm van geweld of boosheid bezig te houden, wat andere mensen jou ook aandoen – om werkelijk alles de andere wang toe te keren bij iets wat jou wordt aangedaan – moet je andere mensen liefhebben zoals Christus iedereen liefheeft.

Hoe heeft de Levende Christus mensen lief? Hij heeft hen lief zoals hij zichzelf liefheeft. En wat is het zelf van de Levende Christus? Welnu, mijn geliefden, dat is God. En dus heeft de Levende Christus iedereen lief, omdat de Levende Christus God in iedereen ziet. De Levende Christus ziet God in zichzelf en daardoor heeft hij anderen lief als zichzelf, want hij weet dat andere mensen jouw zelf zijn, omdat zij deel uitmaken van het ene Lichaam van God op aarde – waar jij ook deel van uitmaakt.

De Levende Christus richt zijn aandacht niet op de tekortkomingen, hoewel hij ze wel ziet. Wanneer de Levende Christus iemand anders beziet, richt de Levende Christus zich op het volmaakte concept en het potentieel van iemand. Hij richt zijn aandacht op het positieve potentieel en ziet de tekortkomingen slechts als een tijdelijke wegversperring. En de Levende Christus doet vervolgens alles wat nodig is om de ander te helpen om die hindernis te overwinnen en verder te groeien naar zijn grootst mogelijke potentieel.

Dit is de essentiële sleutel. De Levende Christus heeft nooit, maar dan ook nooit, de wens een ander deel van het leven te bekritiseren, te beperken of te vernietigen. De Levende Christus heeft maar één wens en dat is elk ander deel van het leven te verheffen, want hij weet dat hij, alleen door dit te doen, zichzelf verheft. Mijn geliefden, Jezus zei zelf: “In zoverre je dit aan een van mijn minste broeders gedaan hebt, heb jij het aan mij gedaan.” De reden is dat Jezus wist dat al het leven één is. Hij zag dat alle andere mensen deel van het Lichaam van God uitmaken en jij, als je daarom ook maar één deel van dit lichaam schaadt, dan het geheel schaadt – en dus jezelf.

Alleen wanneer je dit besef krijgt, kun je anderen volledig liefhebben. En alleen wanneer je anderen volledig liefhebt, kun je volledig het brandpunt voor de Vlam van Vrede zijn. Want alleen wanneer je anderen probeert te verheffen in plaats van ze te straffen, kun je de Vlam van Vrede uitstralen die hun geneigdheid tot boosheid of geweld zal verteren.

De duisternis kan alleen verwijderd worden door licht te brengen. Daarom kunnen oorlogen en conflicten alleen verwijderd worden door het Licht van Vrede te brengen. En om conflicten tussen de mensen op aarde weg te nemen, moet iemand het Licht van Vrede brengen door iedereen lief te hebben zoals God iedereen liefheeft. Dit, mijn geliefden, is de sleutel tot vrede op planetaire schaal. Maar wat is dan de sleutel tot vrede voor iemand persoonlijk? Wat is de sleutel waardoor jij persoonlijk de open deur kunt worden voor de Vlam van Vrede?

De onrealistische verwachtingen van jouw ego overwinnen
Ah, mijn geliefden, wat berooft je van jouw persoonlijke vrede, jouw innerlijke vrede? Wel, het is waar dat alles bij je hart begint. En de sleutel om innerlijke vrede te bereiken, is je hart zuiveren, het werk waar jullie in deze laatste rozenkrans aan begonnen zijn. Het werk dat door deze rozenkrans wordt gedaan, heeft mijn vlam aangetrokken en de deur geopend heeft om deze lering naar buiten te brengen. Dus jullie kunnen dit werk als goed uitgevoerd beschouwen.

Maar ik kom dit op een ander niveau brengen. Want ik zie dat zoveel mensen die oprecht spirituele zoekers zijn, uit hun vrede worden weggehaald, omdat hun aandacht uit hun hart wordt weggezogen. Als jij je aandacht werkelijk op het hart zou kunnen richten en daardoor contact maken met jouw eigen persoonlijke Godvlam, zou je nooit je vrede kwijtraken.

Maar al te vaak wordt je aandacht bij het hart weggehaald en in veel gevallen wordt het eigenlijk naar de solar-plexuschakra getrokken die direct onder het hart ligt. Deze chakra is het centrum van jouw emoties. En de krachten van antivrede brengen zo gemakkelijk deze chakra in beroering, dat je aandacht onmiddellijk naar beneden naar de solar-plexus wordt gebracht en dus uit je hartcentrum.

Wat is de sleutel om te voorkomen dat jouw aandacht naar je gevoelslichaam wordt getrokken, naar de wilde emoties die net de golven in de oceaan zijn, waarbij jij ook een golf in de oceaan van het collectieve emotionele lichaam wordt dat door de wind voortbewogen en heen en weer gezwiept wordt? Welnu, mijn geliefden, de belangrijkste factor die jou van je vrede berooft, is dat jij een verwachting hebt van hoe het leven eruit zou moeten zien. En wanneer dat leven niet aan jouw verwachtingen voldoet, dan krijg je een negatieve emotionele reactie die jou onmiddellijk uit je vrede haalt.

Het probleem is dat jij, tijdens je opvoeding in dit leven – en tijdens vele levens – jouw ego een verwachting hebt laten opbouwen die totaal onrealistisch is en helemaal geen voeling heeft met jouw oorspronkelijke doel om naar de aarde te komen. In de kern van jouw wezen heb jij een herinnering aan het spirituele rijk. Jij hebt een herinnering aan een rijk waarin vrede heerst en waarin het koninkrijk van God manifest is. Je weet ook dat het zo op aarde moet worden. En zodoende weet jij ook dat je naar de aarde bent gekomen om je Godvlam hier te brengen om een persoonlijke bijdrage te leveren om Gods koninkrijk op aarde te brengen.

Maar wat jij niet beseft, is dat zelfs hoewel dit een reële verwachting is, jouw ego hem gebruikt heeft – jouw ego hem een beetje verdraaid, vervormd heeft – zodat het nu een valse verwachting is geworden. Begrijp je, mijn geliefden, jouw ego heeft de verwachting in het leven geroepen dat de aarde – nu al – net als het koninkrijk der hemelen zou moeten zijn. En wanneer je omstandigheden tegenkomt die niet zijn zoals jij weet dat ze moeten zijn, laat jouw ego je geloven dat het nodig of aanvaardbaar of onvermijdelijk voor jou is om hier met een negatieve emotionele reactie op te reageren.

Jouw ego is met talloze overtuigingen op de proppen gekomen die proberen te verdedigen waarom het heel gewoon voor jou is om met een negatieve emotionele reactie te komen, wanneer er niet aan de verwachtingen van jouw ego wordt voldaan. Maar jullie zijn niet naar de aarde afgedaald met de verwachting dat de aarde nu al het koninkrijk van God zou zijn. Jij bent op aarde gekomen met de wetenschap dat de aarde ver onder het niveau van het koninkrijk van God ligt en dat jij hier bent om te helpen de aarde hogerop te brengen.

Zie je het verschil? Er is een essentieel verschil tussen verwachten dat je op een volmaakte plek komt waarvan je denkt dat ze aan de maatstaven voldoet die je in de hemel ziet, of de verwachting dat je op een onvolmaakte plek terechtkomt en dat het werk, inspanning en geduld zal vergen om de aarde op het niveau van het spirituele rijk te brengen. Als je op aarde komt met de verwachting dat het hier volmaakt is, kun je gemakkelijk vast komen te zitten door negatief te reageren wanneer je met het feit wordt geconfronteerd dat de aarde niet perfect is. Maar als jij verwacht dat de aarde niet volmaakt is en dat jij hier bent om te werken, dan wordt je niet zo gemakkelijk in die negatieve reactie meegezogen.

Mijn geliefden, zien jullie wat ik jullie probeer te vertellen? Wanneer jij jezelf laat denken dat de omstandigheden die je in het leven tegenkomt aan een bepaalde norm van volmaaktheid in de buitenwereld moeten voldoen, dan maak jij jezelf kwetsbaar en kun jij teleurstellingen tegemoet zien. En deze teleurstellingen zullen je onmiddellijk uit het middelpunt van vrede weghalen.

Maar waarom raak je teleurgesteld? Zoveel mensen laten zich door hun ego vertellen dat zij niets te maken hebben met, dat zij niet de oorzaak zijn van, dat gevoel van teleurstelling. Het waren natuurlijk die andere mensen of de onvolmaakte omstandigheden op aarde die voor deze teleurstellingen hebben gezorgd. Maar een echt spirituele zoeker moet beseffen dat jouw teleurstelling niet door iets buiten jou werd veroorzaakt. De oorzaak was een toestand in jouw innerlijk, namelijk dat je een onrealistische verwachting hebt van hoe het leven hier op aarde eruit zou moeten zien.

Jullie zijn hiernaar toe gekomen om je persoonlijke Godvlam te brengen en dat licht te laten schijnen. Jullie kwamen hier om het licht te laten schijnen op elke willekeurige situatie die je misschien op aarde zou aantreffen opdat de volmaaktheid van jouw Godvlam de tekortkomingen die je op deze planeet tegenkomt, zou kunnen verteren.

Wat er in plaats daarvan gebeurd is, is dat jij je ego een heel subtiele verwachting hebt laten scheppen dat jij je licht niet zou moeten laten schijnen, totdat er aan bepaalde uiterlijke omstandigheden wordt voldaan. Begrijpen jullie hoe subtiel dit onderscheid is? Jullie zijn hier om tekortkomingen te verteren en de enige manier om dit te doen is je Godvlam recht door alle tekortkomingen heen te laten schijnen. In plaats daarvan heb jij je door je ego laten bedriegen door te geloven dat wanneer je tekortkomingen tegenkomt, jij jouw licht niet meer moet laten schijnen. In plaats daarvan zou je eerst moeten kijken of er bepaalde omstandigheden in de buitenwereld aanwezig zijn voor jij je licht kunt laten schijnen.

Denk nog eens aan de woorden van Jezus. Hij vertelde zijn discipelen dat diegenen die als zijn echte discipelen in de wereld bekend wilden staan, elkaar dienen lief te hebben. Hij heeft ook gezegd dat het niet genoeg is de mensen lief te hebben die jou ook liefhebben, maar dat jij zelfs jouw vijanden moest liefhebben. Zien jullie hoe dat aansluit bij wat ik jullie net heb verteld? Zien jullie dat Jezus zei dat je alle mensen lief moet hebben ongeacht wat ze doen?

In plaats daarvan heeft het ego mensen wijsgemaakt dat je andere mensen alleen moet liefhebben, wanneer ze aan bepaalde uiterlijke vereisten voldoen. Alleen wanneer ze zogenaamd jouw liefde verdienen, geef je hen jouw liefde. Maar zien jullie in dat dit de leugen is. Want er bestaat in de geest van God echt niet zoiets als verdienen of niet verdienen. Jezus heeft jullie gezegd dat God de zon laat opkomen bij (de goeden en de slechten) en de regen laat neerdalen op de rechtvaardigen en de onrechtvaardigen.

Dus jullie zien, mijn geliefden, dat God geen voorwaarden stelt. Hij laat zijn licht op iedereen schijnen, omdat hij weet dat het laten schijnen van licht de enige manier is om iemand te verheffen. En het maakt niet uit hoe diep die persoon in de duisternis gevangen zit, want alleen door het licht te laten schijnen, zal iemand uit de duisternis bevrijd worden. Als jullie andere mensen moeten liefhebben zoals Christus jullie liefheeft, dat moet jullie enige zorg voor andere mensen zijn ze te helpen alle duisternis te overwinnen die tijdelijk hun geest verduistert. Jij bent hier om hen te bevrijden door hen lief te hebben, door jouw licht op hen te laten schijnen. Jij bent hier niet om ze naar menselijke maatstaven te beoordelen of te beoordelen wie jouw licht waard is en wie niet.

Ik zeg nu niet dat je alle mensen op dezelfde manier moet behandelen of dat jij je lukraak door andere mensen moet laten misbruiken. Want het licht van God is hoogst intelligent en het zal iedereen geven wat die persoon nodig heeft om zich te bevrijden. Maar om jou het open instrument van dit licht te laten zijn, moet jij jouw verwachtingen bijstellen, zelfs de verwachting hoe andere mensen zouden moeten zijn. Je kunt misschien naar een ander kijken en dan zeggen: “Die persoon zit in duisternis gevangen en moet bevrijd worden”, maar jij hoeft dat oordeel niet te vellen.

Jij blijft gewoon met je aandacht in je hart, geconcentreerd op je Godvlam en vervolgens laat jij je Godvlam iemand geven wat iemand nodig heeft. En voor sommigen is dat onvoorwaardelijke liefde. Voor anderen kan het een keiharde liefde zijn die hun illusies aanvecht en hen oproept hogerop te komen door van hen te eisen dat zij zien dat er een betere weg is.

De Roos van Vrede boven je solar plexus visualiseren
Mijn geliefden, niet lang geleden was het de gedenkdag van de nucleaire ramp in Tsjernobyl in Rusland. Je hebt misschien gelezen dat hoewel mensen niet op deze vergiftigde plek kunnen komen, de natuur zijn gang daar weer gaat. Zelfs na deze intense straling groeien er planten. Stel je in deze vergiftigde atmosfeer eens een bloeiende roos voor die daar nog steeds haar geur verspreidt. Het maakt niet uit of er iemand in de buurt is om haar geur te waarderen. Want de roos is er niet om gewaardeerd te worden. De roos is daar om haar geur te verspreiden en de roos concentreert zich op het vervullen van haar taak.

Nog niet zo lang geleden was het de gedenkdag van de bevrijding van het vernietigingskamp Auschwitz in Polen. Als je natuurlijk één voorbeeld wilt van hoe menselijke conflicten het bijna ondenkbare uiterste kunnen bereiken, zal het je moeite kosten een beter voorbeeld te vinden dan vernietigingskampen van de Nazi’s. Maar ik moet je vertellen dat in verschillende kampen de commandant, of de vrouw van de commandant, een rozentuin had. Stel je nu eens voor dat een roos in de nabijheid van één van de donkerste plekken op aarde groeit. Toch wordt de roos niet aangetast door deze duisternis. Ze maakt zich daar niet druk om. Zij oordeelt niet. Of het nu een gevangene in het vernietigingskamp is of één van de mensen die de gevangenen de gaskamers induwt, de roos blijft haar geur verspreiden.

De roos houdt niets van haar geur achter. Iedereen die op de roos toeloopt, ontvangt haar volle geur, omdat de roos niet hier is om te oordelen; ze is simpelweg hier om haar heerlijke geur te verspreiden die iedereen die aan haar ruikt, in een goed humeur brengt. En dus ontvangt zelfs de commandant van een vernietigingskamp van de Nazi’s de rozengeur, omdat die roos zich er alleen maar om bekommert het humeur van elk mens te verbeteren door haar geur te delen.

Ik kom jullie een geschenk geven. Ik kom jullie het geschenk geven om de Roos van Vrede boven je solar plexus chakra te visualiseren. Dit is een roos die zuiver wit lijkt. Maar mijn geliefden, zij is niet zoals de rozen op aarde, omdat de Roos van Vrede zelf lichtgevend is. Ze straalt licht uit. Ze weerkaatst niet gewoon het licht van de zon, ze straalt vanuit haar binnenste een briljant wit licht uit. En mijn geschenk aan jullie is dat je deze roos van vrede boven je solar plexus visualiseert, elke keer wanneer je het gevoel krijgt dat je in een negatieve emotionele reactie gezogen wordt door een situatie in jouw persoonlijke leven of op planetaire schaal.

Visualiseer die Roos van Vrede boven je solar plexus. Visualiseer hoe ze haar licht uitstraalt en haar geur van vrede verspreidt, totdat je hele energieveld met dat licht en die geur gevuld is. Wanneer je omstandigheden op aarde aantreft waar geen vrede heerst, visualiseer dan de roos van vrede boven dat gebied en visualiseer opnieuw hoe zij het hele gebied met het licht en de geur van vrede vult.

Word een prins of prinses van vrede
Ah, mijn geliefden, als je de grootst mogelijke dienst wilt bewijzen om conflicten en oorlogen op deze planeet uit te roeien, leg je dan toe op het bewandelen van het innerlijke Pad van Vrede, zodat jij van Jezus kunt leren, zodat jij van de Prins van Vrede kunt leren, totdat jij ook een prins of prinses van vrede kunt worden. Je kunt je Vaders koninkrijk erven om het daarna aan iedereen te geven.

Mijn geliefden, de zesde straal is de straal van Vrede. En de zevende straal is de straal van Vrijheid. De aarde is bestemd om van het tijdperk van Vrede, naar het tijdperk van Vrijheid te gaan. Maar hoe kan er ooit vrijheid zijn voordat er vrede is? Hoe kun je ooit vrij zijn als jij geen vrede in jouw eigen wezen hebt? Je zult aan de emotionele slavernij verslaafd zijn die je bij de geringste provocatie uit de vrede weghaalt. Zodra een situatie op aarde niet aan jouw verwachte volmaaktheid voldoet, word je uit jouw vrede weggehaald. En aangezien bijna niets op deze aarde aan de verwachting van volmaaktheid kan voldoen, verkeer je constant in een toestand van niet-vrede.

Hoe kan de Gouden Eeuw van Saint Germain evenzo op aarde gemanifesteerd worden zolang de duistere wolken van oorlog als voortdurende dreiging boven deze planeet hangen? Hoe kunnen naties werkelijk de Gouden Eeuw opbouwen wanneer alles wat ze bouwen in enkele minuten door een nucleaire holocaust of zelfs door een conventionele oorlog vernietigd kan worden? Kijk naar een land als Irak tegenwoordig. Hoe kun je een land opbouwen, hoe kun je een toekomst opbouwen wanneer er op elk moment een bom kan exploderen en vernietigen wat mensen hebben opgebouwd?

Dit laat zien dat de sleutel tot vrijheid vrede is. En ik heb jullie nu de sleutel tot vrede gegeven. Willen jullie hem gebruiken of willen jullie dat jouw ego je voortdurend wijsmaakt dat jij alleen wanneer er aan bepaalde omstandigheden is voldaan, vrede kunt vinden?

Het ego wil je laten denken dat jij alleen wanneer er aan bepaalde omstandigheden in je persoonlijke leven is voldaan, vrede in je eigen leven kunt vinden. En jij alleen wanneer er aan bepaalde omstandigheden op de wereld voldaan is, rustig kunt zijn over de toekomst van deze planeet. Maar ik zeg jullie, dat is een leugen. Want de omstandigheden in de buitenwereld zijn enkel de weerkaatsing van je innerlijke toestand. En daardoor zul je nooit een toestand van vrede in je eigen leven of op je planeet vinden voor jij het besluit neemt vrede van binnen te krijgen – ongeacht de omstandigheden in de buitenwereld.

Weet je, mijn geliefden, de essentiële verwachting die jouw ego heeft opgebouwd, is dat jouw innerlijke vrede afhangt van vrede in de wereld van de buitenwereld. Dit is de grootste illusie aller tijden, want jouw innerlijke vrede hangt niet af van iets buiten jou. Jouw innerlijke vrede hangt maar van één ding af – jouw innerlijke contact met, jouw concentratie op de Godvlam van Vrede. En er is niets wat tussen jou en dat innerlijke contact met de Vlam van Vrede kan staan omdat, zoals Jezus je verteld heeft, het koninkrijk van God binnenin jou is. Wat inhoudt dat geen enkele uiterlijke omstandigheid in je eigen psyche of wezen, of op de planeet waarop je woont, tussen jou en het eenzijn van jou met God, jouw eenzijn met de Vlam van Vrede kan komen.

Dus stop naar vrede buiten jou te zoeken. Begin naar vrede te zoeken op de enige plaats waar je het kunt vinden – in het koninkrijk van vrede dat binnenin jou is in de Vlam van Vrede die IK BEN en die ik met allen wil delen die zich aan de vrede willen wijden, hoe de omstandigheden in de buitenwereld ook zijn.

Dus, wees stil en weet dat IK God BEN. Wees stil en weet dat de IK BEN Aanwezigheid in jou God is. Mijn vrede laat ik bij jullie achter. Vermenigvuldig het en straal het uit naar al het leven, zodat deze planeet vrede kan krijgen.