Weet dat het Licht van God in jou is

Geascendeerde Meester Moeder Maria, 4 februari 2006

Mijn geliefde harten, zelfs Jezus had zulke kinderangsten en was vaak bang om in het donker te slapen. Toch zeg ik je dat hij die angsten heeft overwonnen toen ik hem voor het slapen gaan een verhaaltje over God vertelde die een eeuwig licht in de hemel heeft, een licht dat in zijn eigen hart verankerd zat en dat altijd de duisternis in zijn gedachten kon verlichten, de duisternis die de echte oorzaak van zijn angsten was. Zelfs op zo jonge leeftijd begreep Jezus dit verhaal. Hij heeft contact gemaakt met dat goddelijke licht in zijn hart en sinds die tijd had hij zijn angst voor het donker overwonnen, omdat hij wist dat er licht binnenin hem was.

Mijn geliefden, ook jullie hebben een licht in je hart, in je hartchakra. Dit is de vlam van Gods liefde, wijsheid en kracht die in de duisternis schijnt. En hoewel de duisternis het niet begrijpt, kun jij het wel begrijpen en jij kunt rustig zijn in de wetenschap dat Gods licht in jou is. En zolang jij bereid bent dat licht te vermenigvuldigen, royaal weg te geven wat je royaal ontvangen hebt, zul jij méér worden. En wanneer jij in dat proces zit van méér worden, hoef jij de beperkingen op aarde, de onvolmaakte verschijnselen op aarde niet te vrezen.

Weet je, de beperkingen op aarde, ongeacht hoe onoverkomelijk of hoe onveranderlijk ze ook lijken, kunnen niemand tegenhouden die bereid is Gods licht – het licht in jouw hart – te vermenigvuldigen zodat jij het méér wordt. Mijn geliefden, het zou je misschien kunnen opvallen dat mijn nieuwe invocatie de term ‘MEER’ gebruikt en ‘het MEER’.

Het valt je misschien op dat het die term afgewisseld wordt met de term ‘Christus’. Dit is geen toeval, want de Christus is vertegenwoordiger van de bewustzijnsstaat die zich toelegt om het méér in actie te zijn op aarde, om al het leven op te tillen, om allen uit te dagen die vastzitten in het bewustzijn waardoor ze denken dat ze minder zijn. De Christus wijdt zich zelfs aan het aanvechten van de illusies van mensen, zodat ze verder kunnen zien en kunnen inzien dat zij niet in die illusies vastzitten. Ze zitten niet vast in hun angsten die hen bang maken de leugens van de geest van de antichrist te onderzoeken, die hen bang maken om méér te worden en zo de banden van hun beperkingen te doorbreken.

Mijn geliefde harten, als jullie je wijden aan het opzeggen van deze invocatie en nadenken over de woorden, zul je een nieuw gevoel van vrede, vreugde en troost in jou ontdekken, een nieuw gevoel van hoop dat jij echt de beperkingen in jouw eigen leven kunt transcenderen. En zo kun jij dat gevoel van beperkt worden door omstandigheden op deze wereld transcenderen. Je kunt elke angst transcenderen dat de wereld naar de hel gaat, zoals de populaire uitdrukking zegt. Ik kan je met absolute zekerheid zeggen dat de wereld niet naar de hel gaat. De wereld gaat naar de hemel, of beter, de wereld transcendeert het bewustzijn van de hel en stijgt op in de richting van het bewustzijn van de hemel.

Dit is een deel van een langere lering. Het hele dictaat kun je hier lezen.