De waarheid over de maagdelijke geboorte

Geascendeerde meester Moeder Maria, 28 december 2003

Om de wet te vervullen moet ik de geboorte van mijn zoon Jezus bespreken. De vervulling van de wet vereist dat wanneer mensen een hogere lering wordt gegeven over het potentieel dat het wonderkoninkrijk op aarde wordt gemanifesteerd, zij bereid moeten zijn die lering in evenwicht te brengen door één van de illusies los te laten die de manifestatie van dat koninkrijk voorkomen. De illusie die je vandaag moet loslaten, is de illusie van de onbevlekte ontvangenis, zoals die in het algemeen in het christendom wordt uitgelegd.

Ja, dit is inderdaad een onderwerp waardoor vele christenen zich niet op hun gemak zullen voelen. Zij hebben zo’n dicht en verhard bewustzijn gecreëerd rondom de geboorte van mijn zoon Jezus en zij hebben dat gedaan in een poging de afgod te versterken, waarin zij mijn zoon hebben veranderd. Ze hebben dit gedaan om het idee te versterken dat Jezus uniek was en dat niemand in zijn voetsporen kan treden. Dus in hun obsessie mijn zoon van alle andere mensen te scheiden, hebben zij een mythe gecreëerd die een totaal verkeerd beeld geeft van de onbevlekte ontvangenis.

Wat is de waarheid over de geboorte van mijn zoon Jezus? De waarheid is dat het een maagdelijke geboorte was, maar niet zoals het tegenwoordig door de meeste mensen wordt uitgelegd. De werkelijke betekenis van ‘maagd’ is een vrouw van wie het bewustzijn zuiver is, omdat zij geleerd heeft haar energie boven het kritieke niveau te houden. En daarom missen haar gedachten en gevoelens hun doel niet en geven ze de zuivere energie van God niet een verkeerde kwaliteit. Zij is daarom zuiver, en alles wat ze doet, is zuiver. Dus wanneer iemand zich in zo’n bewustzijnsstaat bevindt, is het heel goed mogelijk om op de natuurlijke manier een kind te verwekken en dat kind zal dan niet in zonde ontvangen worden.

Wat ik jullie hier vertel, is dat mijn zoon Jezus inderdaad op dezelfde manier verwekt is als elk ander kind op deze aarde, namelijk door de fysieke interactie tussen mij en mijn geliefde Jozef. Het is zeker waar dat de Heilige Geest bij die conceptie aanwezig was, maar de Heilige Geest werkte niet zoals veel christenen zich dat voorstellen.

Jullie weten vast wel dat toen de engel aan mij verscheen, ik de woorden van de engel in twijfel trok – wat trouwens geen goede gewoonte is om aan te leren – door te vragen hoe dit dan moest, aangezien ik geen omgang met een man had (Lucas 1:34). Zie je, ik wist toen, zoals iedereen tegenwoordig ook wel weet, dat het verwekken van een kind om de fysieke interactie van een man en een vrouw vraagt. Het antwoord van de engel was dat de Heilige Geest over mij zou komen en vele christenen hebben het idee geaccepteerd dat Jezus uitsluitend door de kracht van de Heilige Geest is verwekt.

Wat er echt gebeurd is, is dat de Heilige Geest over mij en Jozef kwam. Toen wij elkaar ontmoetten, wisten wij, door de kracht van de Heilige Geest, direct dat wij bestemd waren de ouders van het Christuskind te worden. We wisten ook dat het Christuskind op een precies tijdstip verwekt moest worden om onze geliefde zoon de allerbeste start te geven voor zijn missie op aarde. Dus de conceptie van Jezus vond inderdaad buitenechtelijk plaats, omdat er geen tijd voor ons was om te trouwen en toestemming van mijn ouders te krijgen.

Jullie weten dat in die tijd de meeste huwelijken door de ouders werden geregeld. Ik was inderdaad een tempelmaagd die zich aan God wijdde en daarom hadden mijn ouders het idee opgegeven dat ik ooit zou trouwen. Ik kan jullie verzekeren dat als ik naar hen toe was gegaan om te zeggen dat ik wilde trouwen, zij zeer heftig tegengesputterd zouden hebben. En zij zouden zeker nooit toestemming hebben gegeven aan een echtgenoot die zij niet kenden en die veel ouder was dan ik. Ja, zelfs een echtgenoot die in de stad Nazareth woonde, waar iedereen in Jeruzalem op neerkeek.

Mijn zoon werd inderdaad buitenechtelijk verwekt en geboren. Want hoe konden wij nu zonder toestemming van mijn ouders trouwen, die pas veel later hun toestemming wilden geven? De reis naar Bethlehem was niet alleen vanwege de volkstelling, maar ook vanwege het verlangen om aan de veroordeling van mijn ouders en de maatschappij te ontsnappen. En de vlucht naar Egypte was niet alleen uit angst voor de koning, hoewel de woede van de koning beslist een reëel gevaar voor het leven van mijn zoon was. De vlucht naar Egypte kwam inderdaad uit het verlangen voort om met onze geliefde zoon te ontsnappen aan de veroordeling van de maatschappij waarin wij opgegroeid waren, een maatschappij die niet kon en wilde begrijpen en accepteren dat Jozef en ik door de kracht van de Heilige Geest ertoe waren bewogen te doen, wat we gedaan hebben.

Zie je, mijn geliefden, als je de Bijbelse woorden letterlijk neemt, zul je nooit de innerlijke betekenis, nooit de ware spirituele betekenis ervan begrijpen. Je zult dan nooit de hogere wet begrijpen, de spirituele wet van God. En als je die wet niet begrijpt en accepteert, hoe kun jij je dan open stellen om de incarnatie van die wet te zijn en daardoor de belichaamde Levende Christus te worden? Dat kan helemaal niet.

Mijn laatste punt is de conceptie en geboorte van mijn zoon Jezus in verband brengen met de conceptie en de geboorte van elk kind op aarde. Mijn zoon Jezus moest op het juiste moment verwekt worden om hem de beste start te geven die maar mogelijk was voor zijn missie op aarde. Dit geldt ook voor ieder ander kind dat ooit op deze planeet verwekt is. Ik geef je deze lering om je duidelijk te maken waarom wij, de Opgevaren Schare, abortus niet goedkeuren. Zie je, wij begrijpen heel goed dat wanneer een kind verwekt wordt, ongeacht hoe ongelegen, ongepland of ongewenst het voor de ouders ook moge zijn, die conceptie vertegenwoordigt een unieke kans voor een bepaalde levensstroom om te incarneren. Door dat kind te aborteren, breek je die kans voor een ziel af.

Ik zou graag willen dat je begrijpt dat het volkomen acceptabel is dat een vrouw haar keuzevrijheid gebruikt om alle praktische maatregelen te nemen om zwangerschap te voorkomen. Hier valt ook het gebruik van voorbehoedsmiddelen onder en daarom zeg ik nogmaals dat de katholieke kerk niet op één lijn zit met de waarheid en de realiteit van de Opgevaren Schare door katholieken het gebruik van anticonceptiemiddelen te ontzeggen. Dit is gewoon niet juist in een modern tijdperk.

Wanneer een vrouw echter haar recht op keuzevrijheid heeft gebruikt en toch zwanger wordt, dan zou het voor haar en de nieuwe ziel zeer nuttig zijn, als zij inziet dat er dan een hogere wet van kracht is geworden die de materiële wet opzij schuift. Het zou voor de vrouw heilzaam zijn te beseffen dat hoewel haar oppervlakkige bewustzijn, haar bewuste geest, dit kind niet wil, een dieper deel van haar ziel inderdaad heeft aangeboden dit kind op dit bepaalde tijdstip ter wereld te brengen. Dit betekent niet dat de vrouw het kind moet opvoeden. Het is volkomen acceptabel om een kind voor adoptie af te staan. Maar het betekent wel dat als de vrouw aan de wet van God en de keuzes van haar eigen ziel wil voldoen, zij dit kind ter wereld moeten brengen.

Dit is een deel van een langere lering. Het hele dictaat kun je hier lezen.