Als Jezus God was, wie zijn wij dan?

Geascendeerde meester Moeder Maria, 28 januari 2004

Dit betekent dat het katholieke doctrine dat Jezus God was, alleen juist is wanneer het vanuit een dieper perspectief bekeken wordt. Zoals mijn zoon Jezus heeft uitgelegd, was hij niet de enige Zoon van God. De reden hiervoor is dat alles wat ooit door God geschapen is, als individualisatie van God gemaakt werd. Dit betekent dat zelfs Jezus als individuele levensstroom werd geschapen. Hij ging door hetzelfde proces door op aarde te incarneren en geleidelijk het volle bewustzijn van zijn goddelijke oorsprong te verliezen. Toch kreeg hij dat gewaarzijn en die spirituele verworvenheden weer terug. Met als gevolg dat de levensstroom Jezus in staat was een spiritueel ambt voor deze planeet te bekleden. Dat spirituele ambt is het ambt de Zoon van God wat ook het ambt van Verlosser van de mensheid is.

Die functie bestond echter al voor de levensstroom van mijn zoon Jezus in staat was dat ambt te vervullen. Dus jullie begrijpen dat Jezus werkelijk een individualisatie van God is en daarom is het in feite technisch niet verkeerd te zeggen dat Jezus God was die geïncarneerd was. Niettemin zijn alle andere door God geschapen levensstromen ook zonen en dochters van God. En daarom is het onjuist de doctrine te maken dat Jezus de enige Zoon van God was of dat Jezus de enige incarnatie van God was die ooit op deze aarde plaatsvond. In werkelijkheid zijn alle zonen en dochters van God de incarnaties van God op deze planeet, Ik was ook een incarnatie van God evenals mijn geliefde Jozef, de discipelen van Jezus en bijna ieder ander mens op deze planeet.

Wat Jezus onderscheidde, was dat hij tot het volledige besef kwam dat hij een Zoon van God was. Daarom werd hij de bewuste incarnatie van God, in tegenstelling tot de onbewuste incarnatie van de meeste andere mensen. Jezus kwam echter duidelijk maken dat alle mensen de incarnatie van God zijn en het potentieel hebben het Christusbewustzijn aan te nemen, waardoor zij bewuste incarnaties worden en hun goddelijke eigenschappen vrij tot uitdrukking kunnen brengen.

Ik besef dat deze lering voor veel katholieken die opgevoed zijn met de doctrine dat Jezus God is die geïncarneerd was en de enige incarnatie ooit van God zou blijven, schokkend is. Ik moet je zeggen dat wij in de hemel veel mededogen voelen voor de zielen die door deze doctrine zijn geïndoctrineerd, sommige al meer dan 2000 jaar lang. Wij begrijpen dat het voor veel mensen moeilijk is deze doctrine los te laten. Maar ik moet jullie ook zeggen dat als jullie, ook al was het maar één ogenblik, konden ervaren hoe wij in de hemel tegen deze doctrine aankijken en hoe beperkend die doctrine is vergeleken met de kosmische werkelijkheid van God, jullie dan onmiddellijk van het zware gewicht verlost zouden worden dat dit dogma op jullie gelegd heeft. De doctrine zorgt ervoor dat jullie je jullie eigen spirituele oorsprong als echte zoon of dochter van God ontzeggen.

Jullie zouden dan de waarheid van de leringen beseffen die door Jezus op deze website zijn gezet, dat hij niet gekomen is om tot afgod verheven te worden. Hij kwam alle mensen een systematisch pad naar een hogere bewustzijnsstaat tonen. Hij heeft alle mensen getoond dat ook zij hun Christusschap kunnen manifesteren, terwijl ze zelfs nog in een fysiek lichaam op aarde zijn. Dan zouden jullie beseffen dat de katholieke doctrine dat Jezus de enige Zoon van God is, en de enige incarnatie van God, voor Jezus werkelijk de ultieme vorm van godslastering is en de ultieme vorm van een afgod aanbidden. In feite kan ik je ervan verzekeren dat deze doctrine mijn zoon Jezus rechtstreeks in verlegenheid brengt, hoewel hij het niet graag toegeeft.

Ik zou daarom degenen die een open geest en hart hebben, willen vragen deze doctrine gewoon op te geven. Mocht je hulp nodig hebben om deze doctrine los te laten, bestudeer dan eerlijk hoe deze doctrine ontstaan is. Je zult zien dat dit nooit door Jezus of door zijn apostelen of discipelen onderwezen is. Het werd in feite pas in de derde eeuw uitgevonden, toen het als katalysator diende voor de Arische controverse die de christelijke kerk uiteen scheurde in wat de Rooms katholieke kerk en de Oosters orthodoxe kerk werd.

Deze splitsing in het christendom was nooit de wens van mijn zoon en het was nooit de wens van God. Je zult zien dat deze doctrine gemaakt werd door mensen die de ware aard van Christus eenvoudig niet begrepen hebben en die de christelijke religie in hun strijd om de macht gebruikt hebben om de allerhoogste macht in het Romeinse Rijk te krijgen. In die tijd vertegenwoordigde dit rijk de hele toen bekende wereld en daarom was het een grote meevaller voor die zielen die de allerhoogste macht op aarde najoegen.

Dit is een deel van een langere lering. Het hele dictaat kun je hier lezen.