Jezus wil dat veel mensen persoonlijk Christusschap hebben

Geascendeerde Meester Jezus, 19 augustus 2003

Begrijpen jullie dat het nooit onze bedoeling was één mens uit de massa af te zonderen, als afgod op een voetstuk te plaatsen en als de enige Zoon van God te bestempelen, de enige die ooit het Christusschap zou kunnen manifesteren om te zijn wie hij is in God. Dat was het etiket dat ik opgeplakt kreeg. Dit was hoe ze mij hebben neergezet en probeerden mijn missie kapot te maken. Tot nu toe zijn ze opmerkelijk succesvol geweest. En waarom hebben ze zo’n succes gehad? Omdat zoveel mensen op aarde bang waren om te zijn wie ze zijn en niet te letten op hoe de wereld wil dat ze zijn.

Tweeduizend jaar geleden verscheen ik op aarde om de dispensatie van het Christusbewustzijn aan de mensheid te brengen. Ik kwam iedere ziel op aarde een beker koud water in naam van Christus te geven. In die tijd waren er nog niet genoeg mensen op planeet aarde die het bewustzijnsniveau hadden bereikt, waarop zij hun Christusschap konden accepteren en dat Christusschap vorm konden geven. Daarom werd ik de voorloper. Ik werd het voorbeeld, de pionier. En zoals ik zei: “Als ik verhoogd word, zal ik allen naar mij toetrekken.”

Het is tijd om te oogsten
Welnu, het is 2000 jaar later en het is tijd, hoog tijd, dat mijn leringen vrucht dragen, zoals de bedoeling was. En die vrucht is dat er vele Christuswezens op aarde zijn, dat er vele Christuswezens geïncarneerd zijn. En ik wil graag dat iedereen die deze woorden leest, zich rekent tot de Christuswezens die op aarde rondlopen.

Maak jezelf niet kleiner. Reageer niet met angst en schroom. Als je angst hebt of schroom voelt, erken het dan en maak er werk van met alle middelen die je gegeven zijn, hetzij met de leringen op deze website of met de psychologische technieken op de wereld, waarvan er vele gesponsord worden door de geascendeerde meesters.

Als je ook maar enige aarzeling voelt over wie je bent en of je een Christuswezen bent die is geïncarneerd, of te zeggen dat je een gepersonifieerde Christus bent, maak er dan werk van.
Los het op.
Geef het op.
Geef het aan mij.
Geef het aan mij.
Geef het aan mijn Heilige Hart.

Mijn Heilige Hart is een verterend vuur dat alles kan verteren wat er niet aan gelijk is. Mijn Heilige Hart stroomt over van liefde, liefde voor jou, die de volmaakte liefde is die alle angst uit je wezen zal verbannen. Het zal die angst verteren, als jij hem maar wilt loslaten.

Dit is een deel van een langere lering. Het hele dictaat kun je hier lezen.