Kiezen om het pad te bewandelen

Geascendeerde Meester Jezus, 19 augustus 2003

Ik trek nu een streep in het zand en ik zeg: “Wij, de geascendeerde meesters, eisen veranderingen, wij eisen groei!” Je kunt niet dezelfde blijven. Wanneer je de Wet van Vrije Wil begrijpt, begrijp je dat die geen inbreuk maakt op je vrije wil. Je hebt het recht het pad van groei te negeren, maar je hebt niet het recht om het tot in eeuwigheid te negeren. Er komt een dag waarop je moet kiezen wie je wilt dienen en vandaag is die dag.

Ik ben Jezus Christus en ik spreek deze woorden uit naar het materiële universum en daarom worden deze woorden het oordeel, zoals ze dat ook waren toen ik fysiek op aarde rondliep. Ik eis veranderingen. Wij, de geascendeerde meesters, eisen veranderingen op. En waarom? Omdat wij in veel spirituele organisaties het goede zaad gezaaid hebben en wij recht hebben op de oogst. En die oogst kan alleen door jou komen, door naar voren te komen, je het innerlijke pad eigen te maken, de lering te worden en de leraar te worden.

Hoe kun je Jezus Christus volgen en de leer van Jezus Christus? Door Jezus Christus te belichamen. Ik zeg niet dat jullie een kloon van mij moeten worden. Ik wil dat jij de Christus wordt die jij bent en de individualiteit van de Christus die jij bent tot uitdrukking brengt.

Dit is de enige vereiste van het pad. Dit is de enige manier om aan het ware pad te voldoen. Als je niet de Christus wordt, volg je de weg die een mens goed toe lijkt. En in dat opzicht moet ik zeggen dat je de Christus niet kunt worden. De enige keuze is de Christus zijn of niet de Christus zijn en je maakt die keuze op ieder moment van iedere dag. Dus daarom zeg ik nu: “Besluit het te zijn!”

Dit is een deel van een langere lering. Het hele dictaat kun je hier lezen.