De angst om de Christus te zijn overwinnen

Geascendeerde meester Moeder Maria, 2 mei 2004

O mijn geliefde harten, Ik ben de Moeder van God, ik ben jullie Moeder Maria, ik ben jullie oudere zuster en ik sponsor waarlijk veel levensstromen die tegenwoordig op aarde rondlopen. En ik kom bij jullie en ik kniel voor jullie neer en smeek jullie en zeg: “Luister alsjeblieft naar mijn woorden, hoor alsjeblieft mijn woorden in je hart en niet alleen met je verstand of met je angsten. Laat mijn woorden alsjeblieft de harde bolster van angst binnendringen die je om je hart en geest gebouwd hebt, laat mij in je hart komen, waar ik echt de tedere moeder zal zijn die je op schoot neemt. En ik zal je wiegen zoals ik baby Jezus heb gewiegd tot je ziel zo gevuld is met de onvoorwaardelijke liefde van de Moeder van God dat je werkelijk al je angsten loslaat, je angst om het Christuskind in je geboren te laten worden, je angst om tegenover Aartsengel Gabriel te staan die je komt aankondigen dat God je welgezind is en dat jij het leven zult schenken aan het Christuskind, aan het Christusbewustzijn dat werkelijk je hoogste potentieel op deze aarde is.”

Ik kom jullie voorbereiden op deze initiatie, zodat je, wanneer Aartsengel Gabriel bij je komt, hem niet afwijst, je niet aan hem twijfelt, geen ruzie met hem maakt. Je zult net als ik 2000 geleden eenvoudig zeggen: “O Heer, laat jouw wil aan mij geschieden, want ik weet nu dat jouw wil mijn wil is en mijn wil jouw wil is. Ik weet dat ik geboren ben uit de onvoorwaardelijke liefde van God en God verlangt ernaar meer te worden. En daarom ben ik bereid meer te worden en ben ik juist op deze planeet bereid meer te worden en daardoor het koninkrijk van God, dat meer is dan enig aards koninkrijk, volledig fysiek op deze planeet te manifesteren. En omdat ik weet dat de onvoorwaardelijke liefde van God juist de kern van mijn wezen is, transcendeer ik alle angsten om mijn Christusschap op deze aarde tot uitdrukking te brengen. Ik ben bereid mij te concentreren op die liefde en, net als mijn oudere broer Jezus, voor de wereld te staan en ik ben bereid ze te laten doen of zeggen wat ze willen doen of zeggen en daardoor het instrument worden voor het oordeel dat al het leven oproept vandaag te kiezen wie zij wil dienen en hen oproept hogerop te komen en meer te zijn wie ze echt in God zijn.”

Mijn geliefde harten, ik laat jullie achter om over deze gedachten na te denken en ik verzegel jullie in de onvoorwaardelijke liefde van de Moeder van God, die waarachtig de onvoorwaardelijke, de niet te stuiten liefde van het zuivere Wezen van God is dat boven alle vormen staat. In naam van de Vader, de Zoon, de Moeder en de Heilige Geest, het is klaar, het is af en ik verzegel jullie hart in de oneindige liefde van God die de allerhoogste bescherming is tegen de poorten van de hel en de krachten op deze wereld. Verblijf daarom altijd in die liefde en wees die liefde op deze wereld. Amen.

Dit is een deel van een langere lering. Het hele dictaat kun je hier lezen.