Jezus zal ons helpen om ons Christusschap op te eisen

Geascendeerde Meester Jezus, 1 juli 2005

Zoals ik gezegd heb, zijn er nu 10.000 mensen op aarde die op innerlijk niveau hun Christusschap hebben bereikt. Velen van hen zijn in een religie opgevoed die hen het Christusschap niet heeft onderwezen of hen onderwees dat het godslastering was om zichzelf aan Christus gelijk te stellen. Daardoor zijn ze zich niet van hun innerlijk bereikte staat bewust geworden, hebben ze hun innerlijk bereikte staat niet aanvaard en hebben zij hun Christusschap niet opgeëist. En er zijn nog miljoenen anderen die een hoge mate van Christusschap hebben bereikt en het totale Christusschap in deze incarnatie kunnen bereiken, als ze het maar durfden op te eisen.

En dus heb ik beloofd – uit liefde voor deze levensstromen – nog eens 2000 jaar bij de aarde te blijven en Saint Germain te assisteren om het Gouden Aquariustijdperk binnen te halen, de gouden eeuw van spirituele vrijheid, waarvan hij vele eeuwen heeft gedroomd. Ik vertel jullie dat ik hier ben en dat ik hier blijf.

Ik vertel jullie ook – allen die lid van andere religies zijn, degenen die in de new age beweging zitten, degenen die door het orthodoxe christendom zijn ontmoedigd of teleurgesteld – ik vertel jullie dat ik, Jezus Christus, hier ben om de Christus in jullie te dienen – als jullie mij willen hebben. Ik weet dat velen van jullie een vooroordeel tegen Jezus Christus hebben, omdat jullie aan het verkeerde beeld van Christus zijn blootgesteld dat door het orthodoxe christendom in mijn naam is gepromoot. Maar ik ben niet hier als die afgod.

Ik ben niet de Jezus Christus die heel veel jaren in christelijke kerken hangend aan het kruis is afgebeeld. Ik ben niet die afgod, niet die valse Christus. Ik ben veel meer. Ik ben een universeel spiritueel Wezen en ik ben hier om je te helpen – als jij bereid bent je hart te openen en mij de ruimte geeft om binnen te komen.

Daarom zal ik – door deze boodschapper, door andere boodschappers en door iedereen die bereid is het Levende Woord te spreken – mensen met de ware, universele Christus in contact brengen, de innerlijke Christus in allen. Dit is de Christus van het Aquariustijdperk en zonder die Christus, zonder die Christusgeest, ben je niet in staat het bewustzijn van het Vissentijdperk te transcenderen en je naar het Aquariusbewustzijn te begeven. Dit dan is mijn toewijding aan planeet aarde en aan jouw vooruitgang op het pad.

Ik besef echter, als het realistische Wezen dat ik ben, dat ik zelf niets kan doen en dat ik deze taak niet alleen kan vervullen, zelfs al ben ik een geascendeerd Wezen en zelfs al is mij alle macht in de hemel en op aarde gegeven. Ik ben niet het enige geascendeerde wezen en er zijn andere geascendeerde wezens die een specifieke vlam belichamen, die nodig zijn om planeet aarde te helpen door de transformatie van de bewustzijnsstaat van Vissen heen te gaan naar de bewustzijnsstaat van Aquarius.

En zo heb ik in de eerste plaats mijn geliefde Moeder Maria bij me die mij 2000 jaar geleden het leven schonk. En bij mij is ook de man die 2000 jaar geleden mijn vader was, die velen kennen als de Heilige Jozef en die velen in deze tijd kennen als Saint Germain. En daarom trek ik mij nu terug en laat Moeder Maria spreken.

Dit is een deel van een langere lering. Het hele dictaat kun je hier lezen.