De waarheid over de wederkomst

Geascendeerde meester Jezus Christus, 25 juli 2004

Ik ben het! Ik ben Jezus Christus en ik ben weer op aarde gekomen. Ik ben opnieuw gekomen door het hart en de geest van de persoon die voor je staat, die het aangedurfd heeft de krachten van de antichrist op deze wereld te trotseren, de wolven in schaapskleren, die uitroepen dat het godslastering is om gehoor te geven aan de woorden van Jezus Christus in zijn voetsporen te treden en de werken te doen die hij deed.

Dit is inderdaad de ware wederkomst van Christus. Niet dat ik in de lucht zal verschijnen om alle problemen en de zonden die de meerderheid heeft begaan, weg te nemen maar die ze moeten ontcreëren om hun levenslessen te leren.

De ware wederkomst is dat ik, Jezus Christus, opnieuw kom door het hart en de geest van degenen die in mijn voetsporen durven te treden. Degenen die het aandurven niet langer de schapen van Christus te zijn, maar de broeders en zusters van Christus. Er zijn 10.000 zielen op deze planeet die de afgelopen 2000 jaar voortdurend zijn geïncarneerd. Zij hebben zich op innerlijke niveaus voorbereid om in dit tijdperk door de sluier heen te stappen en voor de verkeerde zielenherders van deze wereld te verklaren dat zij zich niet in een hoek laten drukken, dat zij de levende Christus niet langer in zichzelf, in elkaar en in al het leven ontkennen.

Een nieuwe cyclus om de wederkomst tot stand te brengen
Ik ben vandaag gekomen om een nieuwe cyclus op te starten, te inaugureren op planeet aarde, die de wederkomst van Christus in dit tijdperk tot stand zal, zal, zal, zal brengen! Omdat die 10.000 zielen op innerlijke niveaus zullen ontwaken, omdat mijn oproep daartoe in het fysieke rijk – nu – naar buiten gebracht wordt! En daarom zeg ik tegen allen die bij mij horen: “Ontwaak en kies voor het leven! Ontwaak en kies voor het leven van Christus, dat het enige ware leven is dat er is.”

Heb ik niet gezegd dat, tenzij je van mijn lichaam eet en van mijn bloed drinkt, je geen leven in je hebt. Welnu, de ware spirituele betekenis van het woord ‘leven‘ is, dat jij, zolang jij van je God gescheiden bent, gescheiden van jouw IK BEN Aanwezigheid en de Christus in jezelf ontkent, in spirituele zin werkelijk dood bent. En er lopen miljarden mensen op deze planeet rond die denken dat zij in leven zijn, maar ze zijn spiritueel dood, omdat zij de Christus in zichzelf ontkennen. Ze hebben de valse zielenherders gevolgd, de wolven in schaapskleren, degenen die net gewitte graven zijn, gevuld met doodsbeenderen, degenen die ik 2000 jaar geleden in de Joodse religie steeds opnieuw aangevochten heb. En degenen die nu gereïncarneerd zijn en zich hebben opgeworpen als de verkeerde leiders van de christelijke religie.

Welnu, Ik daag jullie opnieuw uit en ik zeg: “Wee jullie wetgeleerden, want jullie hebben de sleutel van kennis weggenomen!” de kennis van het innerlijke pad naar Christusschap, waarop je niet eenvoudig blindelings doet wat een organisatie of een doctrine of zelfs maar een leider in de buitenwereld zegt. Maar je volgt het ware innerlijke pad dat het enige pad is dat de geascendeerde meesters altijd hebben goedgekeurd op deze planeet.

Het innerlijke pad van licht, het innerlijke pad dat naar het innerlijk eenzijn met jouw God leidt, met jouw Ik Ben Aanwezigheid, die jouw ware identiteit in Christus is. Er is geen andere weg naar het koninkrijk der hemelen, en toen ik zei: “Ik ben de weg, de waarheid en het leven, niemand komt tot de Vader dan door mij”, doelde ik niet op de persoon Jezus Christus in de buitenwereld. Ik bedoelde niet een organisatie of een lering in de buitenwereld. Ik bedoelde wel degelijk de Christus binnenin jou, het ware universele Christusbewustzijn dat in al het leven is.

Dit is een deel van een langere lering. Het hele dictaat kun je hier lezen.