Geen exclusiviteit meer

Geascendeerde Meester Saint Germain, 21 juni 2013

Zo’n organisatie erkent dat er een niveau boven de materiële wereld bestaat en dat er intelligente wezens op die wereld zijn die met mensen kunnen communiceren. En nog belangrijker, die erkent dat wij, de geascendeerde meesters, door elk menselijk wezen kunnen communiceren, niet beslist iedereen, maar wij communiceren niet uitsluitend door een kleine elite of één persoon. We kunnen in potentie met iedereen communiceren ongeacht hun status of positie in de aardse organisatie of beschaving. De Gouden Eeuw van Saint Germain wordt gebaseerd op de neerdaling van het Woord, dat een uitdrukkingsvorm van de Heilige Geest is – en de Heilige Geest waait waarheen hij wil. Of liever, wanneer het op de Gouden Eeuw aankomt, waait waarheen ik wil, want ik houd toezicht op de Gouden Eeuw.

Je kunt zien dat de beschavingen in het verleden allemaal op exclusiviteit werden gebaseerd, het idee dat maar één persoon zou kunnen regeren of dat maar één persoon de tussenpersoon van God of de goden en de mens zou kunnen zijn. Kijk naar het Romeinse Rijk en hoe dat werd gebaseerd op het idee van één keizer die in bepaalde perioden zelfs als God op aarde werd beschouwd. De spirituele arrogantie van bepaalde keizers was dusdanig groot dat zij bepaalden dat zij god op aarde waren.

Tegenwoordig doet een wereldlijke leider dit niet, maar je ziet wel mensen in spirituele en religieuze bewegingen die de arrogantie bezitten om zichzelf als de exclusieve incarnatie van God of een bepaalde God durven neer te zetten. Je ziet hoe het Romeinse Rijk het idee dat de keizer God op aarde was, op het christendom overbracht en toen de filosofie bedacht dat Jezus de enige bemiddelaar was tussen God en de mensen, maar er was een kerk die de toegang van de mensen bepaalde tot wat Jezus verkondigde. Zodoende werd die hele superstructuur opgezet van de katholieke kerk met de paus als de plaatsvervanger van Christus.

Waarom heeft Christus een plaatsvervanger nodig wanneer Christus de traditie van de Pleitbezorger heeft ingesteld, de Heilige Geest die door iedereen kan spreken, en die waait waarheen hij wil. Als jou dit logisch in de oren klinkt, dan kun je iets wat ik niet kan, want ik kan dat niet logisch vinden. Ik zie natuurlijk niet door het filter van het gevallen bewustzijn heen en ik besef dat veel goed bedoelende mensen gewoon bedrogen zijn. Die hebben geen kwade bedoelingen, zij willen alleen maar het beste doen. Zij dachten dat zij de vertegenwoordiger van Christus waren, zij dachten dat zij deden wat Christus wilde, maar zij slaagden er niet in om het enige te doen wat een Gouden Eeuw kan manifesteren, en dat is zich afstemmen op de Geest in hun eigen hart.

Dit is een deel van een langere lering. Het hele dictaat kun je hier lezen.