De krankzinnige leugen dat er maar één Zoon van God bestaat

Geascendeerde Meesters Jezus, 28 juni 2008

Laat de Christus in allen verheven worden, want daarvoor kwam ik naar de aarde. Begrijp je dat het complete waanzin is – en ik zeg met opzet ‘waanzin’ – te denken dat er maar één Zoon van God kan zijn, maar één Christuswezen op aarde. Die leugen moet aan het licht worden gebracht. Die moet worden blootgelegd, hoe pijnlijk het zou kunnen zijn voor degenen die zich opgeworpen hebben als de blinde volgelingen van de blinde leiders en hun illusie willen houden, dat zij als zij loyale leden van een christelijke kerk in de buitenwereld blijven, en mij tot hun Heer en verlosser verklaren, dan automatisch gered zullen worden – terwijl alle anderen naar de hel gaan.

Als je het feit begrijpt waarom ik naar de aarde kwam, zie je dat ik kwam om het LEVEN te geven, het overvloedige leven aan ALLE mensen – niet een select, klein groepje. Begrijp je dat ik juist afdaalde in het Midden-Oosten, omdat er nauwelijks een plaats op aarde is waar je een grotere concentratie hebt van juist dat bewustzijn dat de antithese van Christusschap is, namelijk dat enkele mensen tot een speciale groep behoren, het uitverkoren volk, dat fundamenteel boven alle anderen staat en verder dan anderen zijn?

Ik kwam de Joden uitdagen dat bewustzijn te te boven te komen – dat ze al duizenden jaren lang hadden opgebouwd – bij dat kleine stammetje te horen dat op de een of andere manier de gunst van God had gekregen. Zodat God zich alleen maar druk maakte om de Joden te redden en bereid was alle anderen voor eeuwig tot de hel te veroordelen. Dit is juist het bewustzijn van de gevallen wezens, die door God in zichzelf te ontkennen, daarom God in alle anderen moeten ontkennen. En daarom, als er één persoon verheven wordt – en een buitengewoon bewustzijn demonstreert – en zij hem niet kunnen doden en de beweging die hij op gang brengt niet kunnen tegenhouden, nu dan zullen ze het voorbeeld dat hij gaf om zeep helpen door die persoon tot zo’n unieke status te verheffen dat niemand die kan volgen.

Dit is de misvatting in het huidige christendom. Die moet aan het licht worden gebracht. En wie kunnen het anders blootleggen dan degenen die in contact staan met het Goddelijke Vrouwelijke? Want zie je, het vrouwelijke aspect in mannen en vrouwen heeft de vaardigheid om het eenzijn van al het leven hier beneden te voelen. En slechts door dat gevoel van eenzijn kun je de illusie loslaten dat het enkel de bedoeling is dat enkele mensen gered worden, zodat jij je kunt afstemmen op het feit dat God iedereen wil verheffen en redden.

Dit is de Moeder – de Moedervlam, het Moederaspect – die al haar kinderen wil verheffen, niet slechts een paar en die dan alle mensen leren zien als kinderen van de Moeder. Daardoor besef jij dat het valse beeld van de mannelijke oordelende God – de selectieve God, de monotheïstische God daar boven in de lucht, natuurlijk een verkeerd beeld is dat niets te maken heeft met de waarheid van de Vader-Moeder God. Want wanneer het Vaderaspect van God, de niet tot uitdrukking gebrachte God, Zich heeft uitgedrukt als alle zelfbewuste wezens, wat heeft het dan voor zin, als God niet echt ieder aspect, iedere uitdrukkingsvorm van zichzelf, zou willen verheffen? Maar dat hij bepaalde mensen zou willen veroordelen tot de hel op basis van wat criteria die opgesteld zijn door een bepaalde religie, de religie van één klein stammetje op dit kleine planeetje dat aarde heet – dat op een stofje in de onmetelijke ruimte van het universum lijkt.

Zie je dat denken dat je tot het uitverkoren volk behoort, de ultieme uitdrukkingsvorm van het ego, de ultieme spirituele blindheid, is? Het is de allergrootste waanzin te denken dat uit die onmetelijke ruimte van het universum maar een paar mensen die tot een bepaalde stam behoren – of een specifieke christelijke fundamentele kerk – gered zullen worden, terwijl alle anderen als droog gras aan de kant worden gegooid, dat je op het vuur gooit want het is niets waard. Hoe zou God ooit kunnen denken dat een verlengstuk van zichzelf niets waard is? Alleen het ego kan mensen indelen op basis van hun waarde en zeggen dat een paar mensen van superieure waarde zijn en andere mensen helemaal niets. Dus maak ik, nogmaals, plaats voor Saint Germain.

Dit is een deel van een langere lering. Het hele dictaat kun je hier lezen.