Haal Jezus van zijn voetstuk af

Geascendeerde Meester Jezus, 25 december 2005

O, kunnen jullie dan niet zien dat ik niet wilde dat heel veel mensen die naar mijn leven kijken, zeggen: “O ja, Jezus was zo bijzonder, geen wonder dat God hem het koninkrijk gaf en hem in zijn koninkrijk heeft uitgenodigd? Maar ik ben slechts een ellendige zondaar hier op aarde en ík kan daar natuurlijk niet naar binnen.” Mijn geliefden, dit ligt zwaar op mijn hart en als jullie mij liefhebben en mij zouden willen helpen die last te verlichten, dan moeten jullie die overtuiging in je eigen wezen overwinnen.

Jullie zullen het idee uit je wezen verbannen en het door de waarheid vervangen dat al het leven één is. En dan zullen jullie naar buiten treden om dat besef en die ervaring van de onvoorwaardelijke liefde van God met iedereen te delen die jullie ontmoeten. Want natuurlijk alleen wanneer jullie die met anderen delen, wanneer jullie proberen anderen te verheffen, zal jullie eigen groei en jullie eigen vreugde totaal zijn.

Ieder aspect van mijn leven was een lering bedacht om alle mensen te helpen het bewustzijn van gescheidenheid van God te overwinnen en om hen te helpen dichter bij het eenzijn met God te komen. Maar slechts heel weinigen van degenen die zich christen noemen, hebben deze ene les begrepen. Als jij je voorstelt dat mijn hele leven een boek was, dan is het alsof zij dat boek in de hand hebben, maar in plaats van in het boek te lezen, lezen ze alleen de omslag over mijn komst naar de wereld. Vervolgens draaien ze het boek om en kijken naar de achterkant van de omslag, mijn vertrek uit deze wereld. Het lijkt alsof ze denken dat mijn geboorte en mijn kruisiging de twee enig belangrijke aspecten van mijn leven zijn geweest.

Dit is een deel van een langere lering. Het hele dictaat kun je hier lezen.