Help ons het Stadsvierkant op te bouwen

ONDERWERPEN: Het leven is meer dan persoonlijke groei – Verticaal en horizontaal eenzijn – Een essentiële vereiste voor de ascensie – De Invocatie van de Eeuwige Stroom

Geascendeerde Meester Moeder Maria, 6 maart 2006

Mijn geliefde harten, ik kom vandaag tegen jullie spreken over het concept het Stadsvierkant. Enkelen van jullie zijn bekend met dit concept uit de Bijbel. Maar slechts weinig mensen op aarde hebben de ware innerlijke betekenis van dit concept begrepen en waarom het werd gegeven.

Ik heb jullie eerder al verteld dat jullie vier lagere lichamen hebben. Je hebt het fysieke lichaam, het emotionele lichaam, het mentale lichaam en het identiteitslichaam. Ik heb jullie uitgelegd hoe het licht van je IK BEN Aanwezigheid, het licht van je Godvlam, eerst door het identiteitslichaam stroomt, dan naar het mentale, dan naar het emotionele en ten slotte door de lagere geest en het fysieke lichaam.

Ik heb jullie de noodzaak uitgelegd om je vier lagere lichamen te zuiveren opdat het lichaam in haar zuivere vorm kan stromen en je vier lagere lichamen enkel beelden kan bevatten die in evenwicht zijn met de wetten van God en die op één lijn liggen met jouw goddelijke plan voor dit leven en je hele verblijf op deze planeet.

Ik heb jullie uitgelegd dat wanneer jullie je vier lagere lichamen zuiveren, je een staat bereikt waarin je hier beneden alles bent wat je Boven al bent. Je bent beneden, zoals Boven. Jullie leven in de buitenwereld, je vier lagere lichamen, zijn een weerspiegeling van je goddelijke plan en de ware individualiteit die je van God hebt gekregen en die wordt verankerd in je IK BEN Aanwezigheid.

Mijn geliefden, op dat moment – wanneer je jouw vier lagere lichamen hebt gezuiverd en wanneer jij accepteert dat jij echt een Godvrij spiritueel wezen bent die tijdelijk in dit dichte materiële rijk verblijft – dan word je op persoonlijk niveau, het Stadsvierkant. Dit betekent dat al je vier lagere lichamen zuiver zijn en dat ze op één lijn zijn met je hogere Wezen en daardoor de zuiverheid en de bedoeling van je hogere Wezen reflecteren.

Het leven is meer dan persoonlijke groei
In zekere zin hebben alle rozenkransen en invocaties die ik jullie heb gegeven, vooral die die gericht zijn op persoonlijke groei, de bedoeling om jou op dat punt te brengen waarop je het Stadsvierkant wordt. De bedoeling van het leven in dit rijk is echter niet simpel persoonlijke groei. Er komt een punt in de spirituele evolutie van een levensstroom, waarop die levensstroom verder moet zien dan zijn eigen zelf. Hij moet een grotere gevoel van eenzijn met al het leven krijgen. En zodoende moet hij de waarheid inzien dat de enige manier om jezelf echt te verheffen, is als je al het leven verheft.

Dus is het niet de bedoeling van een of andere spirituele lering die je op deze planeet tegenkomt om iedereen afzonderlijk te helpen zichzelf te verheffen en het Stadsvierkant te worden, waardoor hij opvalt in de massa, omdat hij spiritueel verder is gevorderd dan anderen. Het is een feit dat er mensen zijn die een waardevolle spirituele lering hebben gebruikt om zichzelf naar dat niveau te verheffen en alleen maar vast zijn komen te zitten doordat ze denken dat ze nu een of ander ultiem niveau hebben bereikt en dat ze beter of spiritueel verder gevorderd dan anderen zijn. Dan kan het spirituele pad een val worden en veel mensen zijn daar inderdaad in gelopen.

Ik moet je zeggen dat één van de grootste zorgen die wij, de geascendeerde meesters, hebben juist is dat er een aantal studenten zijn die in deze valkuil zijn gelopen door te denken dat zij, omdat ze zoveel moeite hebben gedaan, nu de allerhoogste staat hebben bereikt. En daardoor hoeven ze dit alleen maar de rest van hun leven te blijven doen en dan op een of andere manier – als bij toverslag – na dit leven ascenderen.

Mijn geliefde harten, dit is alleen maar een illusie. Want als jij jezelf laat denken dat je die allerhoogste staat hebt bereikt terwijl jij nog op aarde bent, dan kun je gewoonweg niet vooruitgaan naar de geascendeerde staat. Zie je, mijn geliefden, de geascendeerde staat is niet een magische plaats die je bereikt met een gigantische sprong. De geascendeerde staat is in de allereerste plaats een bewustzijnsstaat. Je krijgt de geascendeerde staat door je huidige bewustzijnsstaat te transcenderen en door die bewustzijnsstaat te blijven transcenderen tot je nog één allerlaatste handeling van transcendentie verricht en jij je opeens in die geascendeerde bewustzijnsstaat bevindt.

Dus is het essentieel voor een spirituele zoeker te beseffen dat zolang jij nog hier op aarde bent geïncarneerd, er niet zoiets bestaat als een ultiem niveau van groei. Er kan nooit een punt komen waarop jij jezelf laat denken dat je genoeg hebt gedaan, je genoeg hebt gekregen, dat je een of ander ultiem niveau van meesterschap hebt bereikt.

Door de eeuwen heen zijn er een aantal mensen geweest die een bepaald niveau van meesterschap hebben bereikt, maar als ze zichzelf hadden neergezet als meesters en zich lieten vereren door hun volgelingen als iemand die de allerhoogste staat van meesterschap heeft bereikt – en niet meer hoeft te groeien – dan hebben zij niet alleen zichzelf misleid, maar ook hun volgelingen.

Waarom denk je dat Jezus maar drie jaar bij zijn discipelen is gebleven? Omdat hij niet wilde dat ze in die valkuil liepen en omdat hij besefte dat hij zelf nog door meer initiaties heen moest. En daarom moest hij door de kruisiging heen, de dood aan het kruis en de spirituele wederopstanding. Zie je, mijn geliefden, Jezus had al een hoog niveau van verworvenheid bereikt voor zijn kruisiging. Hij kon veel wonderen verrichten. Hij was nog maar in de dertig en hij had nog tientallen jaren in Israël kunnen blijven, grote tekenen en wonderen verrichtend en geleidelijk steeds meer mensen aantrekkend.

Maar als hij dat had gedaan, dan was hij niet boven het niveau van verworvenheid uitgekomen dat hij had bereikt. En dan was hij zelf niet geslaagd voor de initiaties waar hij voor moest slagen om het tijdloze pad naar Christusschap in haar totaliteit te demonstreren. En wat waren die laatste fases van dat pad? Dat Jezus tot het besef kwam dat hij één was met de Vader en daarom heeft hij gezegd: “Ik en mijn Vader zijn één.” En toch besefte hij ook dat hij één was met al het leven, en daarom heeft hij gezegd: “Wat gij aan de minste van mijn broeders hebt gedaan, hebt ge aan mij gedaan.”

Verticaal en horizontaal eenzijn
Dus je ziet, mijn geliefden, dat Jezus het verticale eenzijn met God boven demonstreerde en het horizontale eenzijn met al Gods medescheppers hier beneden. De basis om het Stadsvierkant te maken, is juist dat elke persoon die op het pad naar Christusschap is, zijn eenzijn met zijn IK BEN Aanwezigheid opzet, zodat zijn Godvlam door zijn vier lagere lichamen heen kan schijnen zonder geblokkeerd te worden door onvolmaakte beelden en overtuigingen of energie van een verkeerde kwaliteit. Maar wanneer jij wel dat niveau van verworvenheid bereikt, moet je beseffen dat het niet de bedoeling van God is dat jij jezelf op de borst slaat en jezelf op een voetstuk plaatst om beter te lijken dan anderen.

Het is Gods bedoeling dat doordat jij wordt verheven, jij als instrument moeten dienen om al het leven te verheffen. Zoals Jezus duidelijk heeft gezegd: “En, als ik word opgetild van de aarde, zal ik alle mensen naar me toe trekken.” Zodoende wil God niet simpelweg het Stadsvierkant in jouw persoonlijke wezen instellen. God wil het Stadsvierkant op de hele planeet instellen. Hiervoor moeten de vier lichamen van Moeder Aarde worden gezuiverd en op één lijn gebracht met de goddelijke blauwdruk voor deze planeet. Die blauwdruk ligt opgeslagen in het spirituele rijk en ligt klaar om naar het materiële rijk verlaagd te worden wanneer een voldoende aantal mensen op aarde het Stadsvierkant op individueel niveau instellen.

Daarom hebben wij, mijn geliefde harten, gesproken over eenzijn. Want God heeft waarachtig de macht om de matrix van het Stadsvierkant naar deze planeet te laten zakken en ogenblikkelijk alles eruit persen dat tegen die matrix ingaat. Maar dat zou niet in overeenstemming zijn met Gods eigen Wet van Vrije Wil. En daardoor kan het Stadsvierkant alleen door de keuzes uit vrije wil van mensen die zijn geïncarneerd, op deze planeet worden gemanifesteerd. Maar het is niet voldoende dat mensen hun eigen bewustzijn verhogen en het Stadsvierkant in hun eigen wezen instellen.

Met andere woorden, zelfs als wij tienduizend mensen op deze planeet hadden die hun individuele Christusschap hadden gemanifesteerd, zou dit niet automatisch het Stadsvierkant fysiek manifesteren. Want het is niet genoeg dat mensen in hun eigen Christusschap, gescheiden van elkaar, rondlopen. Wat er nodig is, is dat er een groot aantal mensen bij elkaar komt en, op bewust niveau, erkent wie zij zijn en dat ze allemaal deel uitmaken van dat zelfde lichaam van Christus, dat zelfde lichaam van God op aarde. En dan brengen ze zich vrijwillig op één lijn met het op één punt zijn door te weten dat ze de voorlopers zijn van de Gouden Eeuw van Aquarius die, als hoogste potentieel, het Stadsvierkant manifesteren.

Mijn geliefden, tenzij verticaal eenzijn met God, horizontaal eenzijn met al het leven wordt, zal het Stadsvierkant niet op deze planeet worden gemanifesteerd. En dan zie je de val waarin zoveel spirituele zoekers zijn gelopen. Ze zitten vast door hun individuele pad na te streven zonder de volgende stap te nemen en oprecht te streven naar het eenzijn met anderen die hetzelfde niveau van verworvenheid hebben bereikt.

Een essentiële vereiste voor de ascensie
Zie je, mijn geliefden, om dat eenzijn te krijgen, moet je bereid zijn om niet je leven te geven, maar je spirituele verworvenheden – zelfs je Christusschap – voor de groei van het geheel. En dit mijn geliefden, is de ene essentiële, onontkoombare voorwaarde die degenen die nog op het pad van persoonlijke groei zitten, scheidt van degenen die op het pad van eenzijn, het eenzijn met God en het eenzijn met al het leven, zijn gestapt.

Enkel wanneer je een stap omhoog doet en het pad van eenzijn omarmt, zul je ascenderen en een geascendeerde meester worden. Laat me dat nog eens zeggen. Als het doel op het spirituele pad is jezelf te verheffen, kun je geen geascendeerde meester worden. Want zelfs al is de ascensie een individueel proces, waarbij maar één persoon per keer ascendeert, zul jij niet ascenderen als jij je als iemand beschouwt die gescheiden is van het geheel. Je ascendeert alleen maar wanneer je op het punt komt dat je bereid bent één met dat geheel te worden dat het Lichaam van God in de hemel is. Dit betekent niet dat jij jouw individualiteit verliest. Maar het betekent wel dat jij jouw gevoel dat jij een aparte persoon bent die losstaat van het geheel, verliest.

Daardoor mijn geliefden, kun je en zul je pas ascenderen als je bereid bent om je Christusschap neer te leggen om alles wat je hebt verworven op het spirituele pad op te geven, zodat het wordt gebruikt om al het leven te verheffen en het Stadsvierkant naar planeet aarde te brengen. Er is niet één geascendeerde meester in het spirituele rijk die niet door dit proces is heengegaan.

Mijn geliefden, ik weet dat wij in het verleden hebben gezegd dat het mogelijk is te ascenderen wanneer je 51% van je karma in evenwicht hebt gebracht. Maar ik moet je zeggen dat veel van onze eerdere studenten ten prooi zijn gevallen aan de verkeerde interpretatie dat 51% van je karma in evenwicht brengen automatisch betekent dat jij na jouw huidige leven ascendeert. Dat klopt niet, want we hebben jullie natuurlijk verteld dat er andere eisen zijn waaraan je moet voldoen voor jij jouw ascensie kunt doen. En ik heb jullie nu een aanvullende vereiste gegeven.

Mijn geliefden, wij die geascendeerde meesters zijn, gaan niet om met de levensstromen op aarde, omdat we vereerd willen worden, omdat wij boven jullie staan en verder zijn. We hebben geen wens dat jullie ons aanbidden of ons op een voetstuk plaatsen of bang voor ons zijn alsof wij een soort rechters zijn. Wij hebben niets van jullie nodig. We hebben jullie energie niet nodig. We hebben jullie gebeden, decreten of rozenkransen niet nodig. We hebben genoeg aan onszelf, wij zijn spirituele wezens die zichzelf volledig kunnen onderhouden. We gaan maar vanwege één reden met jullie om, namelijk omdat wij weten dat jullie deel zijn van hetzelfde Lichaam van God waar wij één mee zijn geworden. En daardoor houden wij van jullie net zoveel als van onszelf. En we willen zien dat jullie je verheffen en van het overvloedige leven genieten dat wij hier in het spirituele rijk hebben. Wij willen zelfs nog liever dat het overvloedige leven op aarde gebracht wordt, zodat alle mensen eraan kunnen deelnemen in plaats van het leven als een worsteling te ervaren, zoals de meeste mensen momenteel.

De Invocatie van de Eeuwige Stroom
Wij hopen erop dat jullie in de Rivier van Leven stappen. En dat jullie al je energie en aandacht richt op het inspireren van anderen om ook in die Rivier van Leven te stappen, zolang je nog fysiek bent geïncarneerd. Dat is de ware reden dat ik de Invocatie van de Eeuwige Stroom heb gegeven die een uitzonderlijk krachtig hulpmiddel is.

Ik moet al degenen van jullie prijzen, die mee hebben gedaan aan deze laatste wake om deze rozenkrans 33 dagen op te zegen. Het is een immense dienst voor de planeet geweest. En ik kan jullie ervan verzekeren dat jullie stromen in het collectieve bewustzijn hebben losgemaakt, zelfs in het collectieve on-bewustzijn, die niet door een duistere kracht of de neerwaartse aantrekkingskracht van het massabewustzijn kunnen worden teruggedraaid. Daardoor zie je hoe – geleidelijk aan – de dingen beginnen te veranderen, net zoals het ijs van een rivier in het voorjaar ontdooit. In het begin gaat het langzaam en lijkt het alsof er niets beweegt. Maar langzaam hoor je het kraken en – plotseling – begin je het stromen van het ijs te horen dat stroomafwaarts gaat, dat geleidelijk in stukken breekt tot je open plekken in het water ziet. En dan weet je dat het voorjaar is.

Mijn geliefden, als beloning voor jullie dienstbaarheid aan de laatste paar rozenkransen kom ik jullie nog een invocatie brengen die het gevoel van de Rivier van Leven en de stroom van het eenzijn met al het leven, kan versterken. Dit is de Invocatie van de Eeuwige Stroom. Dit is een korte invocatie. En hoewel je hem meer dan één keer kunt opzeggen, raad ik je aan om hem maar één keer per zitting te doen – maar misschien wel een paar keer op een dag. Ik wil graag dat jullie deze invocatie langzaam opzeggen, op de woorden mediteert en de stroom in de vorm van het cijfer 8 tussen je IK BEN Aanwezigheid en je lagere wezen visualiseert en te visualiseren hoe het licht van je IK BEN Aanwezigheid, het licht dat waarachtig je Godvlam is, over dat cijfer 8 heen stroomt en je lagere wezen verlicht.

Ik wil graag dat je visualiseert dat wanneer de stroom het laagste punt van het cijfer 8 bereikt, het de wereld wordt ingestraald om je heen, omdat het een zon vormt, een zon die van brandstof wordt voorzien door jouw Godvlam boven. En dan stroomt een beetje van dat licht weer naar boven en sluit de stroom in de vorm van het cijfer 8 weer, terwijl die zon in je lagere wezen wordt ingesteld. Want alleen wanneer jij onbaatzuchtig aan al het leven geeft, vermenigvuldig jij je talenten en sluit je de stroom in de vorm van het cijfer 8, zodat God kan vermenigvuldigen wat jij hebt vermenigvuldigd en je nog meer geven.

Zovelen van jullie hebben forse schreden gemaakt op het pad, maar jullie hebben de stroom in het cijfer 8 nog niet gesloten, omdat jullie nog niet op het punt zijn aangekomen dat je onbaatzuchtig aan al het leven geeft. Zodoende hoop ik dat jullie de stroom in de vorm van het cijfer 8 willen visualiseren en hier beneden echt alles willen zijn wat jullie Boven al zijn, wat de sleutel is om meer te worden.

Ik kan jullie ervan verzekeren dat de belangrijkste blokkade in deze stroom juist de hardheid van het hart is die boven het continent van Noord Amerika hangt als een donkere wolk. Die hardheid van het hart is geconcentreerd boven één bepaalde locatie, de stad Chicago, die de hartchakra van Amerika is. Er zit zoveel hardheid van het hart geconcentreerd in dat gebied dat als je het van een hoger perspectief zou kunnen zien, je zou zien dat die zwarte wolk die boven het hele werelddeel hangt, bijeenkomt in een trechter en als een tornado over het hele gebied van Chicago naar beneden komt.

Dat beeld moet je misschien in je achterhoofd houden en dan visualiseren hoe het licht van God van de Noordpool naar beneden stroomt, over Canada en het gebied van Chicago ingaat, naar beneden stroomt naar het lagere deel van een stroom in de vorm van een 8 boven Zuid Amerika en dan weer naar boven stroomt, weer over Chicago heengaat en dan verder omhoog naar de Noordpool teruggaat. Je kunt dan visualiseren hoe deze stroom van licht zo’n concentratie van licht in het gebied van Chicago opslaat dat het volledig de donkere wolk in de vorm van een trechter verteert boven dat gebied en tegelijkertijd de hele donkere wolk boven het werelddeel Noord Amerika verteert.

De hartchakra is het centrum van je lagere wezen. Daar zit de drievoudige vlam verankerd. Daar daalt het licht van God eerst naartoe af en straalt dan uit door jouw wezen. Mijn geliefde harten, er komen nog meer leringen hierover wanneer we onze volgende invocatie uitbrengen. Maar ik wilde jullie alvast deze visualisatie geven, zodat je ermee kunt beginnen terwijl je de Invocatie van de Eeuwige Stroom opzegt. Besteed niet de hele rozenkrans aan dit visualiseren, maar gebruik het waar het je geschikt lijkt wanneer jij jouw eigen stroom in de vorm van het cijfer 8 hebt ingesteld.

Dus laat ik jullie nu achter, mijn geliefden, opnieuw, met immense dankbaarheid voor jullie dienstbaarheid door deze invocaties op te zeggen. Jullie hebben waarachtig schatten in de hemel vergaard. En hoewel ik niet als een moeder wil klinken die tegen haar kinderen praat, kan ik jullie wel zeggen dat de beloning voor jullie dienstbaarheid groot zal zijn.

Dus vertrouw ik jullie toe aan de vrede en de vreugde van de Goddelijke Moeder. Vergeet niet wanneer je de stroom in de vorm van een 8 van Boven naar beneden instelt, de vreugde van de Vader te voelen. Want ondanks alle duisternis op aarde is God waarachtige vreugde. God is vreugde en wij, de geascendeerde meesters, zijn altijd vrolijk. Zelfs wanneer we aan het werk zijn met onze niet geascendeerde broeders en zusters, zelfs wanneer we te maken krijgen met de hachelijke situaties die zich momenteel op aarde manifesteren, houden we dat gevoel van blijdschap in ons innerlijk dat nooit door vluchtige zorgen kan worden overschaduwd. Dus mijn geliefden, sta jezelf toe je aan te sluiten op de stroom van Gods vreugde die de Rivier van Leven doordrenkt. En daarom zeg ik: “Laat je vreugde totaal zijn!” IK BEN Maria, de Moeder van God voor planeet aarde.