Het WOORD staat boven de manipulaties door het ego

Geascendeerde Meester Jezus, 6 april 2007

Denk over deze woorden na. Denk na over wat ik hier gezegd heb en wat ik op andere manieren opnieuw zal zeggen. Het Levende Woord geeft jou de mogelijkheid aan het filter der dualiteit voorbij te zien om jou opnieuw op één lijn met de waarheid van God te brengen, de waarheid van de universele Christusgeest, die de enige waarheid is die er is, de enige waarheid die niet door het ego gemanipuleerd kan worden.

Het Levende Woord kan nooit door het ego worden gemanipuleerd. Er zijn veel mensen op de wereld die denken dat zij het Levende Woord bezitten, maar zij hebben er een laag overheen gelegd, omdat zij er door een filter naar kijken. Zij zijn er nog niet één mee geworden, maar wanneer je één met het Woord wordt, omdat jij je openstelt en tegen jezelf zegt: “Luister, ik ben lang genoeg op het spirituele pad geweest, op mijn tenen om mijn ego heen lopend, nu wil ik het zien, ik wil zien wat ik niet kan zien, ik wil het overwinnen, ik wil die balk in mijn eigen oog zien omdat ik er genoeg van heb erdoor belemmerd te worden. Ik heb er genoeg van om dit kruis te dragen. Ik ben eraan toe die geest op te geven en los te laten zoals ik Jezus zag doen toen hij aan het kruis hing en het eindelijk losliet.”

Dit is jullie potentieel. Jullie kunnen dit misschien op Paaszondag doen, maar zelfs als dat niet zo is, is Paaszondag niet de enige dag. Want het koninkrijk van God is nabij, wat betekent dat het er altijd is. Maar raak niet in paniek als je op een bepaalde tijd geen doorbraak krijgt, maar denk over alles na, denk na over jouw bereidheid om die illusies los te laten en besef dat jij ze, voor je ze kunt loslaten, moet zien. En de enige manier om ze te zien, is door contact te maken met het Levende Woord dat jou de mogelijkheid geeft het wezen van het dode woord te zien, het dualistische woord, dat een element van waarheid zou kunnen bevatten, maar net dat beetje verdraaid is dat het jou van het nauwe en smalle pad afbrengt. En dan heb je niet de juiste sleutel om de deur naar het koninkrijk in jouw innerlijk te openen.

Ik dank jullie voor jullie aandacht. Want ik moet zeggen dat het voor mij een grote vreugde is deze lering uit te kunnen brengen – die ik 2000 jaar geleden niet kon uitgeven, want de mensheid was er toen nog niet aan toe. De kennis in de buitenwereld was er niet, maar de innerlijke bereidheid om hogerop in bewustzijn te komen ook niet. O, wat had ik graag gewild dat ik deze leringen 2000 jaar geleden had kunnen uitbrengen en dat mensen ze begrepen hadden en die hadden gebruikt om, in die 2000 jaar, te groeien. Maar cycli zijn cycli, en wanneer je één met het Woord wordt, word je een praktische realist, want je beseft dat mensen slechts zoveel stappen naar boven kunnen doen in een periode, voordat ze de kluts kwijt raken, hun houvast verliezen, hun gevoel van continuïteit, hun identiteitsgevoel, verliezen.

Dus we moeten het stap voor stap doen. Maar het doet mij natuurlijk heel veel vreugde in mijn hart dat we dit punt bereikt hebben en ik moet zeggen dat de mensen die overal ter wereld mijn website bestudeerd hebben, die de laatste jaren Moeder Maria’s Rozenkransen hebben opgezegd, een onschatbare bijdrage hebben geleverd om dit moment te verwezenlijken. Jullie hebben dit natuurlijk niet alleen gedaan, want de hele wereld is in bewustzijn gestegen. Maar ik moet zeggen dat als wij niet de respons hadden gezien die we de laatste jaren gezien hebben, het nog zeker nog enige tijd geduurd had voor ik deze leringen had kunnen uitbrengen.

Dus het feit dat wij ze nu kunnen uitbrengen, is van groot belang, omdat het ons de mogelijkheid geeft bepaalde calamiteiten te voorkomen die op de wereld konden gebeuren, omdat het ons de mogelijkheid geeft mensen wakker te schudden, zodat hen op een positieve manier dat besef bijgebracht kan worden in plaats van met een natuurramp in de buitenwereld geconfronteerd te worden die hen uiteindelijk bewust maakt en de kortstondige aard van deze wereld doet beseffen.

Want wat verhindert per slot van rekening dat de mensen het Levende Woord volgen? Dat zij hun oude wereldbeeld houden, zij willen dat niet loslaten, ze houden zich vast aan het filter en denken dat zij er niet zonder kunnen. Veel mensen willen dat filter niet loslaten, totdat zij met een hele grote calamiteit geconfronteerd worden en eindelijk voelen dat de aarde onder hun voeten schudt en zij eindelijk beseffen dat er niets op deze wereld blijvend is, dat er niets is wat jij je echt kunt behouden. En dan beginnen ze eindelijk te denken: “Misschien moet ik de manier waarop ik de wereld bekeken heb, loslaten en moet ik eens naar de spirituele wereld gaan kijken in plaats van mijn veiligheid en identiteit in deze vergankelijke wereld te zoeken waar alles in één enkel ogenblik kan veranderen.” Dus, mijn geliefden, ik dank jullie opnieuw en ik zal terugkeren om meer leringen over het WOORD, het Levende Woord, te geven.

Dit is een deel van een langere lering. Het hele dictaat kun je hier lezen.