Doe wat nodig is om je omstandigheden los te laten

Geascendeerde Meester Moeder Maria, 18 mei 2007

Soms is het trouwens nodig is dat je fysiek een berg beklimt om te beseffen dat je niet die berg hoeft te beklimmen, omdat je het allemaal binnenin jou kunt vinden. Maar er is niets mis met een berg beklimmen om tot dat besef te komen. Maar er is toch ook niets mis met de berg half te beklimmen of helemaal niet. Je ziet, wat je ook in de buitenwereld moet doen om die buitenwereld op te geven, is volledig acceptabel.

Maar ik wens op jullie over te brengen – en waar ik jullie toe kan inspireren om aan de wereld over te brengen – is dat de essentie van het spirituele pad, de essentie van verlossing, juist is dat jij die innerlijke voorwaarde moet overwinnen die jou laat denken dat jij aan een voorwaarde in de buitenwereld moet voldoen. En wanneer je dat beseft – wanneer jij dat volledig beseft – kun jij de voorwaarden in de buitenwereld loslaten. Jij kunt dan herboren worden in de Geest.

Heeft Jezus niet tegen Nicodemus gezegd (Johannes 3:5), dat om het koninkrijk binnen te gaan een mens geboren moet worden uit water en dat hij geboren moet worden uit Geest? Welnu, het volgen van een pad in de buitenwereld is het proces om uit water geboren te worden. Maar wanneer je op het punt komt dat je beseft wat ik zojuist heb uitgelegd – dat het niet de voorwaarden in de buitenwereld zijn – welnu dan kun je de totale overgave ervaren – de onvoorwaardelijke overgave – die de wedergeboorte in de Geest tot stand brengt, waardoor jij ineens kunt aanvaarden wie jij bent. En wanneer jij accepteert wie jij op dit moment bent, dan kun je loslaten wat onecht is in plaats van eraan vasthouden.

Begrijpen jullie het heel subtiele psychologische mechanisme dat in het spel komt wanneer je de kromme leugen accepteert dat jij om Gods koninkrijk binnen te gaan, acceptabel moet zijn in de ogen van God – en wat bepaalt of jij acceptabel bent in de ogen van God is of jij aan bepaalde voorwaarden voldoet die op deze wereld worden gedefinieerd door een of andere leraar of zelfs jouw eigen ego? Wanneer jij gelooft dat jij, om gered te worden, aan deze voorwaarden in de buitenwereld moet voldoen, welnu dan begint een psychologisch mechanisme in werking te treden dat jij niet volledig kunt accepteren dat jij deze voorwaarden hebt. Je kunt zoals Jezus heeft gezegd, niet zeggen dat jij er de eigenaar van bent.

En wanneer je daar niet de eigenaar van bent, kun jij ze ook niet opgeven. Want jij kunt niet ronduit zeggen: “Maar dit is niet echt. Ik hoef dit niet langer meer met mij mee te dragen. Ik hoef deze voorwaarde niet meer te accepteren of de overtuiging te accepteren die ervoor heeft gezorgd dat ik een illusie die ik al zolang met mij meedraag, nog langer accepteer.”

Dus wanneer jij denkt dat het pad gaat over het voldoen aan bepaalde voorwaarden in de buitenwereld, wordt het onmogelijk voor jou om naar jouw persoonlijke tekortkomingen te kijken, naar je menselijke toestand te kijken en te zeggen: “Dit is onecht. Hier moet ik van af.” In plaats daarvan doe je wat veel mensen op de wereld doen. Ze negeren de balk in hun eigen oog. En ze richten al hun aandacht op de splinter in het oog van iemand anders of ze richten zich op het pad van de buitenwereld door te zeggen dat als ik zoveel maal ‘Wees gegroet Maria’ heb gezegd en zoveel kaarsen aansteek of blootsvoets bij een berg oploop en mezelf een of andere pijn aandoe, dan moet God mij wel accepteren, ook al heb ik niet die voorwaarden losgelaten die mij – in mijn eigen gedachten – buiten het koninkrijk binnenin mij houden.

Wanneer je dat besef krijgt – dat God jou accepteert zoals jij op dit moment bent – dan kun je zeggen: “Nu, als God mij kan accepteren, ook al beschouw ik mijzelf misschien als een onvolmaakt menselijk wezen, dan kan ik toch zeker ook wel mezelf accepteren.” En de reden dat jij in staat zou moeten zijn om jezelf te accepteren, is juist deze mijn geliefden: God heeft jullie vrije wil gegeven. En dat betekent dat God je het recht heeft gegeven om deze wereld te betreden en een bepaalde wereld te scheppen gebaseerd op alle voorwaarden die jij hebt uitgekozen om te accepteren. En God heeft van het universum een spiegel gemaakt om dat beeld naar jou terug te kaatsen, zodat jij elke ervaring die jij maar wilt, kunt scheppen.

Jij moet ervoor kiezen jouw voorwaarden los te laten
Zie je dat God jou vrije wil heeft gegeven? God heeft je het recht gegeven om de ervaring te creëren die jij op dit moment hebt – omdat jij vrije wil hebt. En God accepteert dat je het recht hebt om je huidige ervaring te creëren. Maar mijn geliefden, wanneer je helemaal beseft waar het pad over gaat, besef je ook dat je elke ervaring kunt loslaten die jij nu op dit moment hebt. Wanneer jij beseft dat die ten eerste onecht is, en ten tweede: Ik heb genoeg van die ervaring. Ik wil hem niet meer. Ik heb hem niet meer nodig. Wanneer jij dat besef krijgt, zal je pad nieuwe betekenis krijgen. Je leven zal veranderen, zoals enkelen van jullie hier tot uitdrukking hebben gebracht, omdat jij ineens beseft dat alle ervaringen in de buitenwereld onecht zijn en zij kunnen jou niet buiten het koninkrijk van God houden, tenzij je die laat voortbestaan door ze te accepteren.

Dit is juist wat de wereld van je wil. De wereld wil dat jij deze voorwaarden blijft accepteren waarin jij ging geloven en die de wereld nog steeds gelooft: je familie, je vrienden, de maatschappij, de wereld in het algemeen, je priesters. Zij willen dat jij de voorwaarden accepteert die zij accepteren. Want als jij dat niet doet, verstoor je hun overtuiging dat zij zichzelf niet kunnen veranderen, dat zij geen verantwoording voor hun leven en hun eigen verlossing hoeven te nemen, want zij kunnen wel wachten tot Jezus in de lucht verschijnt, of wachten op een wonderbaarlijke verschijning van Moeder Maria, of wachten tot Saint Patrick terugkomt met een of andere wagen van vuur om de mensen op te tillen.

Daarom heeft er altijd afgoderij van de heiligen en de wijzen die opvallen in de menigte, bestaan. Want door ons op een voetstuk te plaatsen, geef je mensen het excuus om te zeggen: “Zij waren bijzonder, dus ik kan niet wat zij hebben gedaan.” Maar mijn geliefden, als je eerlijk kijkt naar mijn leven als Moeder Maria, wat was er dan zo spectaculair aan mij in dat leven? Ik heb geboorte gegeven aan een kind. Maar hebben niet veel vrouwen dat gedaan? Het was natuurlijk soms een moeilijk kind, maar andere kinderen zijn ook een uitdaging voor hun ouders. Enkelen van jullie zouden zeker kunnen toegeven dat jullie je ouders op vele manieren hebben uitgedaagd. En enkelen van jullie hebben het gevoel dat jullie kinderen een grote uitdaging voor jullie zijn. Dus wat was er dan anders aan mij?

Als er één ding was wat ik zou willen dat de wereld leerde van mijn leven als Maria, zou het zijn dat het bijzondere aan mij was, dat ik bereid was om op te geven – om alles op te geven, om te luisteren naar de innerlijke aanwijzingen die van mijn hogere Wezen kwamen. Ah, zeg je, maar is er dan geen engel aan mij verschenen om mij te vertellen wat ik moest doen? En ja, maar weet je ook hoe die verschijning plaats vond? Want ik kan je ervan verzekeren dat het niet de versie was waar Hollywood mee aankwam in hun steeds accelererende zoektocht om een betere film te maken dan de laatste, en met meer speciale effecten of geweld.

Dit is opnieuw de afgoderij van de wereld die deze voorwaarden wil scheppen. Want jullie ego wordt geboren uit voorwaarden. Jouw ego gelooft serieus en oprecht dat hij niet zonder voorwaarden zou kunnen overleven. Wat nog waar is ook, omdat jouw ego op het moment dat jij jouw voorwaarden loslaat, geen macht meer over jou heeft. Noch jouw ego, noch de prins van de wereld zal iets bij jou vinden. Dus wil jouw ego niet dat jij iets opgeeft, omdat hoe meer voorwaarden jij hebt, hoe meer jouw ego de baas is over jou en hoe meer jouw ego zich op zijn gemak voelt.

Er zijn veel mensen op de wereld die zich zo met hun ego hebben vereenzelvigd dat zij zich zo op hun gemak voelen in dat hele mooie hokje dat zij voor zichzelf hebben gemaakt, waarin ze het gevoel hebben dat zij de touwtjes in handen hebben en hun leven is helemaal geritualiseerd. Iedere morgen staan ze op en doen ze precies hetzelfde. En ze gaan naar het werk en komen weer thuis en bekijken dezelfde shows op tv en alles is aan rituelen onderworpen en geordend. Maar als ze in een nieuwe situatie, een onverwachte situatie, zouden terechtkomen, dan zouden ze desintegreren. Ze zouden dat niet kunnen hanteren.

Jullie zien in je eigen leven dat je bereid bent uit jouw comfortabele leven te stappen, naar het spirituele pad op zoek te gaan in welke vorm ook en het je leven te laten veranderen. Het enig echte verschil met degenen van ons die zijn geascendeerd en degenen die niet zijn geascendeerd, is dat wij bereid waren om – geleidelijk – al onze voorwaarden op te geven. Wij waren bereid om dagelijks te sterven (1 Korinthiërs 15:31), zoals Paulus heeft gezegd, om een paar van onze voorwaarden dagelijks te laten sterven. En we bleven dit steeds maar weer doen tot er ineens niets meer was om op te geven, omdat wij echt bereid waren om ons leven te verliezen om Christus te volgen.

Dit is een deel van een langere lering. Het hele dictaat kun je hier lezen.