Jezus heeft het pad van totale overgave gedemonstreerd

Geascendeerde Meester Moeder Maria, 20 februari 2005

Ik vraag jullie of jullie, terwijl je deze rozenkrans opzegt, wat tijd besteden aan het overdenken van de ware betekenis van de gebeurtenissen die bijna 2000 jaar geleden plaatsvonden, toen mijn Zoon Jezus het pad liet zien dat ertoe leidt dat jij je geheel aan de Wil van God overgeeft. Ik vraag je erover na te denken dat de gebeurtenissen die geleid hebben tot de kruisiging en de wederopstanding van Jezus, het proces illustreren dat jouw ziel kan doorlopen als zij zich losmaakt uit de antiwil van het ego en één met de ware wil van God weer herrijst.

Jouw ego vertegenwoordigt alle mensen, alle krachten, die Jezus aanvielen en die hem ervan probeerden te weerhouden zijn missie te volbrengen. Jouw ego staat symbool voor de mensen die Jezus aan het kruis hebben genageld, zoals jouw ziel daadwerkelijk aan het kruis van de ego-illusies vastgenageld is. En daardoor symboliseert de uiteindelijke overgave van Jezus aan het kruis, waardoor hij het spookbeeld opgaf, het punt van totale overgave waarop jouw Bewuste Jij eindelijk besluit zich niet meer met ego-illusies bezig te houden, dat hij die niet meer tracht te beschermen of rechtvaardigen, dat hij niet meer zijn oorspronkelijke keuze om zich van God af te wenden, probeert te verbergen of te verdedigen. In plaats daarvan zal hij die keuze, en de ego-illusies die daaruit voortkwamen, opgeven. Hij zal de geest van deze antiwil, deze illusies, opgeven. En dus zal hij zijn eigen ego, en het identiteitsgevoel – de ziel – dat op het ego werd gestoeld, aan het kruis laten sterven. En door zijn ego te laten sterven, zal de Bewuste Jij vervolgens weer herrijzen in het ware leven, het onsterfelijke leven, van het weten dat jij een zoon of dochter van God bent, een individualisatie van God, die ontstond uit de wil van God, de wens van God om meer te worden door jou.

Dan verwerf je het onsterfelijke leven, omdat je bereid bent jezelf voortdurend te transcenderen, meer te worden wie je bent. Je zit niet meer vast aan de wens om de sterfelijke identiteit van je ego te beschermen, wat ervoor zorgt dat jij je groei probeert tegen te houden in plaats van het mogelijk te maken dat die groei jou uit jouw beperkte identiteitsgevoel haalt.

Dit is een deel van een langere lering. Het hele dictaat kun je hier lezen.