De ascensie gaat niet in één sprong

Geascendeerde Meester Moeder Maria, 22 oktober 2005

Zodoende zeg ik tegen jullie – het proces van ascensie is – natuurlijk – niet iets wat met één grote sprong gebeurt. Het is iets wat aanwast, waardoor je steeds blijft transcenderen en meer worden, tot je plotseling die laatste sprong doet naar de geascendeerde staat, het geascendeerde bewustzijn. En daardoor leef je, als je denkt dat je een spirituele lering kunt vinden en dat die alles is wat je voor je ascensie nodig hebt, echt in een leugen. Je kunt een lering gebruiken om te ascenderen – als je boven de uiterlijke lering blijft staan, tussen de regels door leest en je Christuszelf en de geascendeerde mentoren toelaat jou diepere waarheden te geven die je niet in de lering in de buitenwereld vindt, omdat ze niet in woorden vervat kunnen worden.

En tenzij je dit doet, ascendeer je niet, hoeveel decreten of gebeden of rozenkransen je ook opzegt, en ongeacht of je een of andere Bijbeltekst uit je hoofd kunt reciteren. Het gebeurt niet op die manier. Het gebeurt alleen maar wanneer jij bereid bent om de geest van je vorige zelf, jouw vorige zelfgevoel op te geven.

En het is juist het moeilijkst voor mensen op te geven, wanneer ze al vele jaren op het spirituele pad zijn en op één of andere manier het gevoel hebben dat ze tot een elite behoren van de meest spirituele mensen op aarde. Dat heb je bij de Schriftgeleerden en farizeeërs gezien die de Levende Christus afgewezen hebben toen Jezus voor hen stond. En mijn geliefden, denk eens aan de parabel van Jezus over de rijke man (Matteüs 19:20) die bij hem kwam en toen Jezus aan hem uitlegde wat ervoor nodig was om gered te worden, zei hij: “Maar al deze dingen heb ik al vanaf mijn jeugd gedaan, wat ontbreekt er nog aan?” En Jezus zei: “Verkoop alles wat je hebt en geef het aan de armen, en kom dan en volg mij.”

En dit betekent niet dat je jouw fysieke bezittingen moet verkopen. Het staat symbool voor het feit dat je om op het innerlijke pad, het echte pad, te stappen, bereid moet zijn om de bezittingen op te geven die je denkt te hebben door het pad in de buitenwereld te volgen. En wanneer je op het innerlijke pad bent, wordt die overgave, eeuwige overgave, waardoor je net als Paulus weet: “Ik sterf dagelijks.”(1 Korinthiërs 15:31). Wat inhoudt dat een deel van jouw sterfelijke zelf iedere dag sterft, omdat ik het dagelijks opgeef en dat spookbeeld opgeef, het eerdere zelfgevoel laat sterven, zodat ik herboren kan worden in Geest (Johannes 3:5) in een nieuw zelfgevoel.

Wij hebben waarachtig al zoveel diepgaande leringen gegeven door diverse organisaties. Maar je hebt er niets aan, tenzij je ze internaliseert en één met die lering wordt – en dan nog verder gaat en één met de leraar wordt. En dan de volgende stap doet, dat nadat jij één bent geworden met die leraar, jij de leraar wordt die degenen op aarde hulp verleent die het innerlijke pad nog niet ontdekt hebben. En zo wordt de cirkel compleet, de stroom tussen hemel en aarde is compleet. Omdat het hogere deel van jouw eigen Wezen, de geascendeerde meesters – de geascendeerde meester die het hogere deel van je Wezen is – dan op aarde belichaamd kan worden door jou.

Dit is het allerhoogste doel van een echte spirituele lering. Dit is het allerhoogste doel van het spirituele pad. En om je te helpen je stevig op dat pad te zetten, heb ik mijn nieuwe boek uitgebracht. Als je het gevoel hebt dat je nog niet het echte innerlijke pad hebt ontdekt, verslind dit boek dan. Absorbeer het. Lees het niet alleen met je intellect. Maar absorbeer het en laat het jou transformeren. Laat het jouw beeld van jezelf transformeren, jouw beeld van het spirituele pad, jouw beeld van de geascendeerde meesters en jouw beeld van God – tot je dat spookbeeld kunt opgeven, omdat je beseft dat je niets verliest door dat beperkte sterfelijke zelf op te geven. In plaats daarvan zul je het onsterfelijke zelf krijgen dat je echt bent. Maar hoe moeilijk is het om dat sterfelijke zelf op te geven zolang je niet dat gevoel van heelheid hebt dat je krijgt door je Hogere Wezen te kennen en te ervaren.

En daarom kunt je niet ieder aspect van je sterfelijke zelf in één keer opgeven. Het moet een geleidelijk pad zijn, wat de reden is dat wij inderdaad van het pad spreken. Maar zoals ik in het boek uitleg, komt er een moment waarop zelfs het concept van een spiritueel pad veroudert en je dan de volgende stap moet doen die verder dan het pad gaat. En die stap wordt in mijn boek uitgelegd. En ik zal je plagen door het nu niet tegen jou te zeggen, want je moet het stap voor stap lezen, want elke sleutel in mijn boek, bouwt de volgende sleutel op, zodat je voorbereid wordt voor je de moeilijkste waarheden vindt, de waarheden die het moeilijkst te accepteren zijn.

Daarom verzegel ik jullie nu met mijn oneindige liefde. En ik vraag jullie een oefening te doen door hardop – één voor één, één couplet per keer – de Rozenkrans voor Koesterende Zorg te lezen. Want jullie zullen er waarheden in vinden die zo diepgaand zijn dat je letterlijk een heel boek zou kunnen schrijven over die rozenkrans, wat ik in zekere zin in mijn nieuwe boek gedaan heb. Maar er staat nog meer in mijn boek dan de Rozenkrans voor Koesterende Zorg. Maar als je alles wat je in die Rozenkrans voor Koesterende Zorg internaliseert, dan zou je waarachtig het overvloedige leven krijgen. En daarom verzegel ik jullie in mijn vlam van perfecte, onvoorwaardelijke koesterende zorg. Het wordt verzegeld.

Dit is een deel van een langere lering. Het hele dictaat kun je hier lezen.