Het proces van transfiguratie

Geascendeerde Meester Moeder Maria, 29 september 2004

Wat gebeurt er als je de volledige heerschappij over jezelf neemt, dat wil zeggen over je ziel, geest en lichaam? Je bereikt het punt dat mijn geliefde Jezus op de Berg van Transfiguratie heeft gedemonstreerd, toen hij voor de ogen van zijn discipelen werd getransformeerd in een wezen van licht. Op dat moment werd de uiterlijke vorm van Jezus getransfigureerd in zuiver spiritueel licht. Dit betekent dat alle tekortkomingen die Jezus misschien in zijn ziel had, werden getransformeerd tot alleen de zuivere goddelijke matrix van zijn levensstroom overbleef. Het betekent dat alle tekortkomingen in zijn lichaam van genetische defecten tot chemicaliën of omgevingsvervuilers, verteerd werden en zijn lichaam het volmaakte ontwerp van het zuivere menselijke lichaam vergroot uitbeeldde – het huidige niveau van vibratie op aarde in aanmerking genomen.

Dit is het potentieel dat jullie allemaal hebben wanneer je het pad naar persoonlijk Christusschap bewandelt en heerschappij over jezelf neemt. Wanneer een kritieke massa mensen deze heerschappij over zichzelf neemt, kunnen ze bewust hun creatieve kracht gebruiken om over de aarde te heersen. Daardoor kunnen ze letterlijk de volmaakte visie van Christus over de passieve matersubstantie die de planeet vormt, heen leggen. Dit kan ervoor zorgen dat de hele planeet getransfigureerd wordt, zodat ze opnieuw in overeenstemming met de volmaakte visie van God die in de geest van de Elohim nog steeds gehandhaafd wordt, kan komen.

Dit kan alle vervuiling uit de natuur en alle vervuiling uit het menselijke lichaam verwijderen. Ze kan alle onevenwichtigheid uit de aardkorst verwijderen en juist de oorzaak en kern van natuurrampen verteren. Ze kan alle onevenwichtigheden in het dierenrijk en zelfs de dichtheid van de materie zelf verteren. Dit kan de planeet in een harmonieus en evenwichtig podium voor groei veranderen, waarvoor ze vanaf het begin ontworpen werd.

Om dit te laten gebeuren, moet een kritieke massa menselijke wezens besluiten de open deur te zijn, zodat het licht van God, het zelfbewuste, van zichzelf gewaar zijnde licht van de Aanwezigheid van Oneindig Licht naar hun geest kan stromen en de oceaan van het Ma-terlicht in beweging zetten. Wanneer dit gebeurt, kan het onbewuste en passieve Materlicht zeker gewekt worden, tot de materie zelf getransfigureerd wordt in zuivere lichtsubstantie die bewust is van haar eigen bestaan en haar bekwaamheid om bewust de volmaakte visie van God vergroot uit te beelden en die visie voortdurend te handhaven.

Dit is een deel van een langere lering. Het hele dictaat kun je hier lezen.