De ascensie verloopt niet automatisch

Geascendeerde Meester Jezus, 10 mei 2009

Wat is de ascensie? Wat is het proces van ascensie? Nu, dat je moet accepteren dat je geen sterfelijk wezen meer bent, je bent nu een onsterfelijk spiritueel wezen. Als je dat niet kunt accepteren, kun je niet ascenderen.

Je bent misschien gewend te denken – gebaseerd op eerdere leringen die wij in andere dispensaties hebben gegeven – dat de ascensie een kwestie is van aan bepaalde vereisten voldoen. En als je eenmaal aan die vereisten hebt voldaan – ‘poef’ – dan ascendeer je op een dag.

Dat is niet zo! Er zijn eisen waar je aan moet voldoen. Dat is natuurlijk zo. Maar het proces van ascensie verloopt niet automatisch, het is geen mechanisch proces – het is een creatief proces. Wat inhoudt dat jij keuzes moet maken.

En wat zijn de keuzes die je maakt? Wat bedoel ik wanneer ik zeg: “Kies het leven boven de dood?” Nu “Kies voor het leven!” betekent dat je ervoor kiest om een nieuwe identiteit te accepteren, een nieuw zelfgevoel, dat méér is dan het zelfgevoel dat je vroeger had – zelfs een seconde geleden.

Dus je begrijpt, dat jouw ego dit hele concept van het spirituele pad wil vervormen door te denken dat je een lang pad bewandelt naar een uiteindelijk doel. En dit heeft twee voordelen voor jouw ego. Door jou te laten accepteren dat jij een lang pad moet lopen, kan het jou laten accepteren dat het uiteindelijke doel nog ver in de toekomst ligt. Veel eerdere studenten van de geascendeerde meesters hebben inderdaad geloofd dat ze zouden ascenderen, de Christus worden, maar pas ergens in de verre toekomst. Maar zeker niet nu, niet hier op dit moment. Dit is jouw ego dat probeert het bewuste zelf te laten geloven dat hij zijn identiteitsgevoel niet zomaar in een oogwenk kan veranderen en in een oogwenk de Christus kan zijn.

En het andere voordeel dat de verkeerde leraren en jouw ego door deze waarneming krijgen, is het idee dat er een of ander allerlaatst stadium is, een of andere allerlaatste initiatie die je moet ondergaan – om in een of andere permanente staat te blijven.

Er bestaat groei in het geascendeerde rijk
Mijn geliefden, toen deze boodschapper voor het eerst het concept geascendeerde meesters hoorde, was hij heel sceptisch hierover, omdat het in het begin aan hem gepresenteerd werd alsof geascendeerde meesters volmaakte wezens waren en dat er geen groei meer was in het geascendeerde rijk. Diep van binnen verwierp hij dat concept en wist dat het gewoon niet waar was. En pas toen hij ging begrijpen dat zelfs geascendeerde meesters groeien en hun zelfgevoel transcenderen, welnu, toen kon hij accepteren dat het misschien een deugdelijk pad was dat tot ascensie leidt dat de geascendeerde meesters presenteerden.

En dus ben ik geascendeerd met een bepaald niveau van Christusverworvenheid (kundigheid). Ik heb nu de Boeddhische kundigheden gekregen – die hoger liggen dan de Christuskundigheden – omdat ik niet stil gestaan heb sinds mijn ascensie. Ik heb mijn talenten vermenigvuldigd en vorderingen gemaakt.

Maar hoe heb ik dat gedaan? Door mijn zelfgevoel vele keren opnieuw geboren te laten worden. Want ik zeg je dat jij om van het niveau van Christusschap naar het niveau van de Boeddhische verworvenheid te gaan, wel tienduizend maal herboren moet worden. En dus zou je er eens over kunnen nadenken dat jij om, net zo, van het niveau van bewustzijn dat de meeste mensen op deze planeet hebben naar de geascendeerde staat te gaan, vele, vele malen herboren moet worden.

In feite heeft Saint Germain gezegd dat hij om zich voor zijn ascensie te plaatsen, één miljoen juiste beslissingen moest nemen. Wat is een juiste beslissing? Het is een LEVENSbeslissing, waarbij de accepteert dat je herboren wordt met een hoger zelfgevoel.

Is het dan mogelijk om in één sprong de kloof te overbruggen tussen de lagere bewustzijnsstaat – die de mensheid heeft – en het Christusbewustzijn? Nee! Dat is nog nooit zo geweest en zo zal ook nooit worden. Maar ondanks dat kan je bewuste zelf op elk moment zijn identiteitsgevoel veranderen in een hoger identiteitsgevoel – een hoger zelfgevoel – en dat is natuurlijk dit proces.

Mijn geliefden, Paulus zei 2000 jaar geleden: “Ik sterf dagelijks.” Wat inhoudt dat hij iedere dag een deel van zijn menselijke zelf liet sterven en in een hoger zelfgevoel herboren werd. Nu, ik zeg je dat hoewel het goed is iedere dag te sterven, het veel beter is om iedere dag vele malen te sterven, omdat je het pad versnelt.

De droom opgeven van een allerlaatste initiatie
Geef het idee op dat er een allerlaatste initiatie komt, een ultiem doel dat ver weg in de toekomst ligt. Accepteer in plaats daarvan de waarheid dat de Rivier van Leven een proces is, een altijd bewegende stroom van constante, voortdurende, eeuwige zelftranscendentie. Zoals de Boeddha heeft uitgelegd, brengt juist die poging om aan een bepaald zelfgevoel vast te houden je bij het doodsbewustzijn, het bewustzijn van de dualiteit.

In de geascendeerde staat, heb je geen permanent, vast, identiteitsgevoel. Je ascendeert voortdurend. In feite zou je beter over ascenderende meesters kunnen spreken, dan geascendeerde meesters.

Want wij ascenderen voortdurend, we worden voortdurend herboren in een hoger zelfgevoel. Ik vertegenwoordig dit op de aarde, omdat ik de taak van vertegenwoordiger van de twaalfde straal van wedergeboorte op mij heb genomen. Dit kwam ik 2000 jaar geleden brengen. En nu – in de totaliteit die IK nu BEN – heb ik de taak op mij genomen om jullie op deze wedergeboorte te wijzen. En het is natuurlijk de allergrootste kans voor de meer gevorderde spirituele zoekers om hun wezen voorbij een bepaald punt te accelereren, waarbij ze gewoon de slangenhuid van de oude identiteit moeten afschudden en met een nieuw zelfgevoel herboren worden.

Maar om volledig herboren te worden moet je accepteren dat je nu dat nieuwe zelfgevoel bent. Het is geen theoretisch concept dat nog steeds ‘daarginds’ in de verte ligt en dat je op een dag misschien krijgt. Nee, het is nu. Het is hier. Dat ben jij. Dit is wie ik ben.

Je hebt misschien gisteren een fout gemaakt, maar als je die fout ziet, zie je het bewustzijn erachter en laat je het los, dan word je herboren in een nieuw zelf. En het zelf dat jij vandaag bent, was niet het zelf dat gisteren of tienduizend incarnaties geleden die fout heeft gemaakt. En daarom hoef jij deze gevoelens niet aan te houden die je bij dat oude zelfgevoel had. In feite hoef je zelfs de herinnering daaraan niet meer te onthouden.

Dit is een deel van een langere lering. Het hele dictaat kun je hier lezen.